Browsing: Etik

Genel Kültür Barış Güvercini

Barış Etiği Nedir?

0

Barış Etiği Nedir? Barış Etiği konuları ve örnekleri nelerdir? Barış Etiğinin özellikleri hakkında bilgi. Barış Etiği Nedir? Barış etiği çoğu kez ekolojik etik kapsamında görülmektedir; çünkü öncelikle çevreciler ve Yeşiller sadece doğayla barışı değil, -özellikle de barış eylemlerinde- insanların birbirleriyle de barış içinde (“dünya barışı”) yaşamasını hedeflemişlerdir. Ancak barış etiği aslında, temel ilkesi adalet olan

Biyoloji

Biyoetik Nedir? Hakkında Bilgi

0

Biyoetik Nedir? Biyoetik konuları ve örnekleri nelerdir? Biyoetik özellikleri hakkında bilgi. Biyoetik Nedir? Hakkında Bilgi Biyoetiğin konusu hayattır; sadece tıp etiğinin ana konusu olan insan hayatı değil, doğada var olan tüm organizmaların hayatıdır. Biyoetik, özellikle moleküler biyologları ikileme sürükleyen ve -üzerilerine-kuşku düşüren modern ..gen teknolojileri aracılığıyla gündeme gelmiştir. Başlangıçta yalnızca araştırmalarda yeni perspektifler açmak amacıyla

Bilgi Dünyası Ekoloji

Ekoloji Etiği Nedir?

0

Ekoloji Etiği Nedir? Ekoloji Etiği konuları ve örnekleri nelerdir? Ekoloji Etiğinin özellikleri hakkında bilgi. Ekoloji Etiği Nedir? Son zamanlarda etiğe yapılan çağrıların en ses getireni, doğal çevreyi koruma taraftarlarınca yapılmıştır. İnsan, dünyayı sürekli ve düzenli biçimde sömürdükten ve bunun zararlı sonuçları zaman içinde artık görmezlikten gelinemeyecek boyutlara ulaştıktan sonra, “çevreye karşı yeni bir ahlâki sorumluluk

Bilgi Dünyası

Bilim Etiği Nedir?

0

Bilim Etiği Nedir? Bilim Etiği konuları ve örnekleri nelerdir? Bilim Etiğinin özellikleri hakkında bilgi. Bilim etiği Bilim etiği, bilim insanının bilim yaparken uyacağı ahlâki talepleri yansıtır. Alman Anayasası’nın 5. maddesi 3. fıkrasına göre “sanat ve bilim, araştırma ve öğretim bağımsız ve serbesttir”. Bilim adamına tanınan bu serbest araştırma ve öğretim / öğrenme hakkı, her çeşit

Bilgi Dünyası Ekonomi

İktisat Etiği Nedir?

0

İktisat Etiği Nedir? İktisat Etiği konuları ve örnekleri nelerdir? İktisat Etiğinin özellikleri hakkında bilgi. İktisat etiği Ekonomi etiği ya da iktisat etiği sosyal etiğin bir alt alanını oluşturur ve iyi bir hayatın etik ilkelerini verimlilik, yararlılık arttırımı ve değer yükseltme gibi iktisadi eylemin talepleriyle birleştirmeye çalışır. Bugün sırf kendi amaçları doğrultusunda ilerleyen bir ekonomik büyümenin

Bilgi Dünyası Sosyal Yardımlaşma

Sosyal Etik Nedir?

0

Sosyal Etik Nedir? Sosyal Etik konuları ve örnekleri nelerdir? Sosyal Etik özellikleri hakkında bilgi. Sosyal Etik Nedir? Tek tek kişilerin, içinde yaşadıkları topluluğa karşı sahip oldukları hakları ve yükümlülükleri vurgulayan sosyal etik, bir ölçüde bireysel etiği tamamlayan karşı parçadır. İnsan, ihtiyaçlarım gidermek için diğer insanların yardımına ve onlar tarafından kabul edilmeye muhtaç bir sosyal varlık

Bilgi Dünyası doktor

Tıbbi Etik (Tıp Etiği) Nedir?

0

Tıbbi Etik (Tıp Etiği) Nedir? Tıbbi etiğin konuları ve örnekleri nelerdir? Tıbbi etik özellikleri hakkında bilgi. Tıbbi Etik (Tıp Etiği) Nedir? Tıp ya da doktorluk etiği, doktorun faaliyetini, yardıma muhtaç olanlara gerektiği şekilde yardım etme biçimindeki genel normun somutlaştırılması olarak görür. Yardıma gereksinim duyanlar, bu durumda hastalardır ve onlara yapılması gereken yardım esas olarak tıbbidir;

Bilgi Dünyası

Etik ve Ahlak Kavramları – İlişkisi

0

Etik ve Ahlak ne demektir? Etik ve Ahlak kavramları, arasındaki ilişki, etik ve ahlak arasındaki fark nedir, hakkında bilgi. ETİK VE AHLAK ***  Etik; ahlaki kriterlerden yararlanılarak insan davranışlarına yön verme bilimi ve insan davranışlarına yönelik kabul edilmiş değerler ve standartlar olarak ahlak bilimidir. ***  Etik; Ahlak üzerinde konuşur,sorgular,tartışır,düşünür,yargılar. Ahlaki olanın özünü ve temellerini araştıran