Browsing: etkileyenler

Genel Kültür taşıtlar hava kirliliği

Sera Gazları Nelerdir? Atmosfere Yayılması ve Emisyonunu Etkileyen Faktörler

0

Sera gazları nelerdir? Sera gazlarının atmosfere yayılması, emisyonunu etkileyen faktörler nelerdir? Bu faktörlerin maddeler halinde açıklaması. Sera Gazları Nelerdir? Sera gazları, atmosferdeki ısıyı (uzun dalga radyasyonu) yakalayan ve yer yüzeyini, mevcuttan daha sıcak tutan bir grup bileşiktir. Bu gazlar sera etkisinin temel nedenidir. Atmosferdeki sera gazı miktarındaki artışlar, küresel ısınmayı ve dolayısıyla iklim değişikliğini yaratan

Bilgi Dünyası

Kimyasal Dengeyi Etkileyen Faktörler

0

Kimyasal dengeyi etkileyen etmenler nelerdir? Bu etmenlerin tek tek incelenmesi ve denge üzerindeki etkileri. KİMYASAL DENGEYİ ETKİLEYEN ETMENLERİN İNCELENMESİ Denge halinde bulunan bir sisteme yapılan etkinin nitel açıklanması; 1) Denge bağıntısına göre 2) Kimyasal kinetiğe göre (çarpışma kuramından yararlanarak) 3) Le Chatelier ilkesine göre yapılır. Le Chatelier İlkesi: Denge halindeki bir sisteme dışarıdan bir ETKİ

Bilgi Dünyası

Fotosentez İçin Gerekli Koşullar ve Fotosentez Hızı

0

Fotosentezin gerçekleşebilmesi için gerekli koşullar neledir? Fotosentez hızını neler etkiler, açıklaması, hakkında bilgi. Fotosentez İçin Gerekli Koşullar ve Fotosentez Hızı Fotosentez, gerekli koşulların tümünün hiç olmazsa minumum olarak bulunması halinde yapılabilir. Koşulların hepsi en uygun olsa dahi, biri minumum değerde ise fotosentezin hızı da minumum olur. 1— Işık şiddeti : Herhangi bir bitki, ışık alamazsa

Hamilelik Bebek ve Doğum

Anne Karnında Bebeğin Gelişimi Etkileyen Faktörler

0

Anne karnındaki fetüs neden gelişim sorunları yaşar? Anne karnında fetüsün gelişimi neler nasıl etkiler, dikkat edilecekler. Anne Karnında Bebeğin Gelişimi Etkileyen Faktörler Hamilelikte fetüs gelişimi etkileyen çok çeşitli faktörler mevcuttur.Bunlar arasında plasenta ya da umbilikal kordonda meydana gelen bir bozukluğa bağlı olarak fetüsde; oksijen yetersizliği, sifiliz, Toksoplazmozis, sitomegalovirus gibi infeksiyonlar ile radyasyon, travma veya kimyasal

Bilgi Dünyası Toplum

Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler

0

Toplumsal, sosyal değişmeye etki eden faktörler nelerdir? Bu faktörlerin özellikleri ve değişmeye etkilerinin maddeler halinde açıklaması. Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler a) Fiziksel çevre: Fiziksel çevrede yaşanan doğa olayları, depremler, su baskınları, iklim değişmeleri gibi olaylar toplumu etkiler. Açlık, göç ve yaşam standartlarında meydana gelen değişmeler, bu olayların doğal sonuçlarıdır. Doğa ve insan arasındaki ilişkilerin değişmesi, toplumsal

Bilgi Dünyası

Sosyal Değişmeyi Etkileyen Faktörler

0

Sosyal değişmeyi etkileyen faktörler nelerdir? Sosyal değişmeyi etkileyen doğal çevre, teknoloji, kültür ve demografi faktörlerinin açıklaması. Sosyal Değişmeyi Etkileyen Faktörler Her toplum, içten ve dıştan gelen etkilerle değişikliğe uğrar. Ne kadar tutucu olursa olsun, hiçbir toplum değişme dışında kalamaz. Çünkü toplum, dinamik bir gerçekliktir. Toplumda gözlenen değişmeler ya da toplumsal değişmeler ilişkilerin değişme-sidir. Toplumsal değişmeler

Bilgi Dünyası

Bölgeler ve Ülkeler Arasındaki Etkileşim

0

Bölgeler ve ülkeler arasındaki etkileşim nasıldır, bu etkileşimi etkileyen faktörler, itici güçler, teknolojinin etkisi hakkında bilgi. Bölgeler ve Ülkeler Arasındaki Etkileşim; Dünya, birkaç yüzyıl içinde, birbirinden az çok yalıtılmış özerk birimler aşamasından, artık bağımsız mekanların kalmadığı bir dünya aşamasına gelmiştir. Ancak bu dünya mekanı homojen değildir. Dünya ekonomisinin işleyişindeki rolleri ve yerleriyle farklılaşan mekanlardan oluşmaktadır.

Bilgi Dünyası

Akışkan Direnci Nedir? Nelere Bağlıdır?

0

Akışkan nedir? Akışkan direnci nedir? Akışkan direncini etkileyen faktörler, nelere bağlıdır, hakkında bilgi. AKIŞKAN DİRENCİ Sıvı ve gazların fen bilimlerindeki ortak adı “akışkan” dır. Buraya dek gördüğümüz hareketlerin hiç birinde hava direncini ve sürtünmesini göz önüne almadık. Oysa, serbest düşme ve atış hareketleri atmosferden çok etkilenirler ve bu nedenle de bizim incelediğimiz biçimden oldukça karmaşıktırlar.

Bilgi Dünyası

Psikolojide Öğrenme Konusu

0

Psikolojide öğrenme nedir? Öğrenmeyi etkileyen etmenler nelerdir, öğrenme nasıl olur? Psikolojide öğrenme konusu açıklaması, hakkında bilgi. ÖĞRENME Öğrenme, bireyin yaşantısının sonucunda davranışında bir değişmenin meydana gelmesidir Bu anlamda öğrenme bir bilgi edinme, bir bilme sürecidir. Birey, yeni bir durumla karşılaştığında, bu durumu yorumlamakta, duruma karşı tepkiler göstermekte, sonucu verimli veya verimsiz de olsa, bu yaşantısının

Bilgi Dünyası

Dünya Nüfusunun Dağılışı Nasıldır? Etkileyen Faktörler

0

Dünya Nüfusunun Dağılışı Nasıldır? Dünya nüfusunun dağılışını etkileyen faktörler nelerdir? Dünya Nüfusunun Dağılışı hakkında bilgi. Dünya Nüfusunun Dağılışı Dünya nüfusunun yeryüzündeki dağılışı incelendiğinde; *** Nüfus dengeli dağılmamıştır. ***Dünya nüfusunun % 80’i Kuzey Yarımküre’de yaşamaktadır. ***Dünya nüfusunun % 61 “ı Asya’da, % 14’ü Amerika’da % 14’ü Afrika’da ve % 10’u Avrupa’da yer alır. Yeryüzünde Nüfusun Dağılışını

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Yerleşme Alanını Sınırlandıran Faktörler

0

Türkiye’de Yerleşme alanını etkileyen, sınırlandıran faktörler nelerdir? İklim, yüzey şekilleri ve ekonomik kaynakların yerleşmeye etkileri. TÜRKİYE’DE YERLEŞME İnsanların, ekonomik ve sosyal faaliyetlerini sürdürebilmek amacıyla barındığı alana, yerleşme alanı denir. Yerleşme Alanını Etkileyen Faktörler 1. İklim Yerleşmenin kurulmasını ve gelişmesini etkileyen en önemli faktörlerden biri iklimdir. Ilıman iklimin etkili olduğu Orta kuşak, yerleşmelerin en yoğun olduğu

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Nüfusun Dağılışını Etkileyen Faktörler

0

Türkiye’de nüfusun dağılışını neler etkiler? Nüfusun dağılımını etkileyen coğrafi, beşeri ve ekonomik faktörler ve açıklamaları. TÜRKİYE’DE NÜFUSUN COĞRAFİ DAĞILIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Türkiye’de nüfus bölgelere göre eşitsiz bir şekilde dağılmıştır. Oldukça değişik faktörlerin eseri olan bu eşitsiz dağılışın nedenleri, iki grupta incelenebilir: 1- Doğal Faktörler a) Yerşekilleri Yeryüzü şekilleri ve yükselti ile nüfus dağılışı arasında, sıkı

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Ormanların Dağılışı

0

Türkiye’de ormanların coğrafi dağılışı, haritası, Türkiye’de hangi bölgelerde ormanlar mevcut, kapladığı alan ve etkileyen faktörler. TÜRKİYE’DE ORMANLARIN COĞRAFİ DAĞILIŞI Agaç topluluklarına her bölgemizde rastlanır. Ancak ağaçlar bazı yerlerde yoğun ormanlar biçiminde; bazı yerlerde ormanlardan arta kalmış koruluklar; bazı yerlerde de dağınık ağaçlar biçimindedir. Bu dağılışta en önemli faktör, yağıştır. Türkiye’nin her yerinde sıcaklık, ağaç yetişmesine

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Tarımı Etkileyen Faktörler Nelerdir?

0

Türkiye’de tarımı hangi faktörler etkiler? Tarımda toprak bakımı, sulama, gübreleme, tohum ıslahı, makineleşme ve pazarlama hakkında bilgi. TÜRKİYE’DE TARIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Toprak, tarım üretimi için elbette önemlidir. Ancak tarımda verimin yüksek olup olmaması, toprak alanlarının genişliğinden daha önemlidir. Tarımda verimlilik, bir ürün döneminde bir birim alandan (hektar, dönüm) elde edilen ürünün miktarıyla ifade edilir. Buna

Bilgi Dünyası

Kalori İhtiyacını Etkileyen Durumlar

0

İnsanların günlük kalori ihtiyacı sabit midir? Günlük kalori ihtiyacı hangi durumlarda artar? Günlük kalori gereksinimi nedir, hesaplanması. Kalori Gereksinimini Etkileyen Etmenler İnsanın kalori gereksinimini belirlerken bazı kişisel özelliklerin dikkatle değerlendirilmesi gerekmektedir. 1. Yaş: Kalori gereksinimi ile yaşın çok yakından ilişkisi vardır. Genç yaştaki insanın organizması yaşlı birine göre çok daha fazla çalıştığından enerji gereksinimi de

Bilgi Dünyası

Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyasını Etkileyen Koşullar

0

Türkiye’nin ekonomik coğrafyası nasıldır? Ekonomik coğrafyayı etkileyen faktörler nelerdir, ekonomik etkinlikler hakkında bilgi. Ekonomik etkinlik: İnsanın yaşamak ve gelişmek için giriştiği iş ve çaba ile bunun sonunda elde ettiği her çeşit ürün ve gelirlerdir. Avcılık, balıkçılık, tarım ve hayvancılık, ormancılık, endüstri, ulaşım, ticaret; turizm, inşaatçılık birer ekonomik etkinliktir. Ekonomi yaşam düzeyini belirleyen temel etkendir. Üretim,