Browsing: etkisi

Bilgi Dünyası Sayıları Öğrenme

Dolaylı Öğrenmenin Davranışa Etkisi

0

Dolaylı öğrenmenin davranışa etkileri nelerdir? Dolaylı öğrenme ve etkileri hakkında bilgi, açıklamalar. DOLAYLI ÖĞRENMENİN DAVRANIŞA ETKİSİ 1. Model Almanın Öğrenmeye Etkisi Gözlemci bir modelin davranışını izleyerek yeni davranışlar öğrenebilir. (Psikomotor – bilişsel beceriler) Örneğin, çırak, ustasına bakarak bir keresteyi nasıl biçimli kestiğini (psikomotor), bir öğrenci öğretmenine bakarak bir problemi nasıl çözdüğünü öğrenebilir. 2. Engelleyici-Destekleyici etki

Bilgi Dünyası

Yer Yüzeyinin Sıcaklığa Etkisi

0

Dünya’daki yer yüzeyinin, arazinin yapısının sıcaklık, ısınma üzerindeki etkisi nedir? Yer yüzeyinin sıcaklık etkisinin kısaca açıklaması. Yer Yüzeyinin Sıcaklığa Etkisi Arazinin yapısı ısınma üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Her kayaç ve toprak, farklı ısınma özelliklerine sahiptir. Arazinin boşluklu ya da gözeneklilik yapısı hava ve ısı dolaşımını etkiler. Açık renkli yüzeylerin güneş ışınlarını yansıtma oranı daha

Bilgi Dünyası

Kimyada Tyndall Etkisi Nedir? Örnekler

0

Kimyada Tyndall etkisi nedir, Tyndall etkisi nasıl oluşur? Tyndall etkisinin özellikleri nelerdir, örnekler ve açıklaması. Kimyada Tyndall Etkisi Nedir? Örnekler Tyndall Etkisi Tanımı Tyndall etkisi, ışık huzmesinin kolloid içinden geçerken ışığın saçılmasıdır. Bağımsız süspansiyon parçacıkları ışığı saçar ve yansıtır, böylece ışını görünür hale getirir. Saçılma miktarı ışığın frekansına ve parçacıkların yoğunluğuna bağlıdır. Rayleigh saçılımında olduğu

Kimya kaynama

Suya Tuz Eklemek Kaynama Noktasını Değiştirir Mi?

0

Suya eklenen tuz kaynama noktasında nasıl bir değişiklik yapar? Suya tuz eklenmesi kaynama noktasını düşürür mü, arttırır mı? Suya Tuz Eklemek Kaynama Noktasını Değiştirir Mi? Tuz eklemek suyun kaynama noktasını düşürüyor mu? Bunu duymuş ve doğru olup olmadığını merak etmiş olabilirsiniz. İşte tuz ve kaynar suya bilimsel bir bakış. Tuzun Kaynar Su Üzerindeki Etkisi Tuz

Müzik

Rezonans Nedir? Hakkında Bilgi

0

Rezonans nedir? Rezonans, ses ilişkisi nasıldır? Rezonans özellikleri nelerdir? Rezonans hakkında bilgi. Rezonans Ses veren her şey titreşmektedir. Bir zilin çalması, tokmak çanağa vurduğu vakit metalin titreşmesidir. Titreşen metal, etrafındaki havayı ileri geri iter, ve bu hava da daha ötedeki havayı ileri geri iter. Bu yoldan çanağın titreşimleri hava arasından kulağımıza iletilirler ve orada ses

Ders Konuları Hal Değişimi

Hal Değişimi 12. Sınıf Konu Anlatımı

0

12. sınıf fizik dersi Hal Değişimi konusu özeti, Hal Değişimi ile ilgili kavramlar, hal değişim grafiği, basıncın etkisi konu anlatımı. Hal Değişimi 12. Sınıf Konu Anlatımı HÂL DEĞİŞİMİ Tanımlar Hâl Değişimi Katı, sıvı ya da gaz hâlde bulunan bir maddenin ısı alarak ya da ısı vererek diğer bir hâle geçmesine hâl değişimi denir. Erime ve

Bilgi Dünyası

Teknolojik Gelişmelerin Bölgeler ve Ülkeler Arası Etkileşimdeki Rolü

0

Ulaşım ve iletişim alanındaki gelişmeler, teknolojik gelişmeler, bölgeler ve ülkelerin arasındaki etkileşimde nasıl bir rol oynamıştır? Teknolojik Gelişmelerin Bölgeler ve Ülkeler Arası Etkileşimdeki Rolü Ulaşım ve iletişim alanındaki gelişmeler XX. yüzyılın son çeyreğinde önemli ilerleme göstermiş, özellikle uydular aracılığıyla telefon, telsiz, teleks ve diğer haberleşme sistemleri, televizyon yayınları, bilgisayar ve internet ile artık mesafe sorunu

Bilgi Dünyası

Su Ekosistemlerinin Doğal Sistemlerin İşleyişine Etkisi

0

Su ekosistemleri doğal sistemlerin işleyişini etkileri nelerdir? Su ekosisteminin özellikleri hakkında bilgi. Su Ekosisteminin Doğal Sistemlerin İşleyişindeki Etkisi Su bütün varlıklar için hayati öneme sahiptir. İnsan vücudunun % 65’i, bitkilerin % 85’i sudan oluşmaktadır. Okyanuslar, denizler, göl, akarsu ve bataklıklar biyoçeşitliliğin zengin olduğu yerlerdir. Yeryüzünün kabaca % 71’i sulardan oluşmaktadır. Deniz ve okyanuslarda çok karmaşık

Din

Değerlerin Oluşumuna Dinin Etkisi Nasıl Olmaktadır?

0

Değerlerin oluşumuna dinin etkisi nasıl gerçekleşmektedir? Hırsızlıktan, insan haklarına tecavüzden ancak insani değerler ile uzak duran kişilere din nasıl etki eder? Din insanlığın sahip olduğu en köklü kurumlardandır. İnsanların sahip olduğu inançlar, örf ve adetler, ahlak, temel hukuk kaideleri ve insanlar arası ilişkilerin biçimini çoğunlukla din belirler. Evren ve yaşam hakkında insanların sahip olduğu düşünceler

Bilgi Dünyası bitki örtüsü

Bitki Örtüsünün Üretim Tüketim ve Dağıtıma Etkisi

0

Üretim, tüketim ve dağıtıma Bitki Örtüsü etkisi nasıldır? Bitki Örtüsünün etkisi hakkında bilgi. Bitki Örtüsünün Üretim Tüketim ve Dağıtıma Etkisi Dünyadaki canlı hayatın büyük bir bölümünü oluşturan, fotosentezle üretim yapan, üretim yaparak çeşitli tüketicilerin beslenmesini doğrudan sağlayan, enerji ve madde dolaşımında aktif rol oynayan ve dolayısıyla canlı hayatın vazgeçilmez unsurunu meydana getiren bitkilerdir. Bu bakımdan

Bilgi Dünyası

Toprak Yapısının Üretim Tüketim ve Dağıtıma Etkisi

0

Üretim, tüketim ve dağıtıma Toprak Yapısının etkisi nasıldır? Toprak Yapısının etkisi hakkında bilgi. Toprak Yapısının Üretim Tüketim ve Dağıtıma Etkisi Tarımı etkileyen fiziki faktörlerden bir diğeri de toprak özellikleridir. Topraktaki humus, kireç ve minerallerin oranları tarımsal verimi arttırır. Bunların oranlarının belirlenmesinde iklim önemli rol oynar. Nemli iklim bölgelerinde toprak yıkanmış olduğundan mineral oranı düşüktür. Kurak

Bilgi Dünyası

Yerşekillerinin Üretim Tüketim ve Dağıtıma Etkisi

0

Üretim, tüketim ve dağıtıma Yerşekillerinin etkisi nasıldır? Yerşekillerinin etkisi hakkında bilgi. Yerşekillerinin Üretim Tüketim ve Dağıtıma Etkisi İklim, su durumu, bitki örtüsü, toprak özellikleri, nüfus ve yerleşme, tarım, hayvancılık, ulaşım, turizm, akarsuların akış hızları ile enerji potansiyelleri ve doğal kaynaklı afetler (heyelan, çığ, vb.) ekonomi üzerinde etkilidir. Yükselti, havanın soğumasına, yağışın belli bir seviyede artmasına

Bilgi Dünyası İstanbul Boğazı

Coğrafi Konumun Üretim Tüketim ve Dağıtıma Etkisi

0

Üretim, tüketim ve dağıtıma coğrafi konumun etkisi nasıldır? Coğrafi konumun etkisi hakkında bilgi. Coğrafi Konumun Üretim Tüketim ve Dağıtıma Etkisi Ekonomik faaliyetlerin yapıldığı veya yapılacağı alanın bulunduğu konum, üretim, tüketim ve dağıtımı oldukça etkiler. Dünya’da yaşamaya en elverişli alanlar orta kuşakta ılıman iklimlerin görüldüğü alanlardır. Bu da buralarda üretim ve tüketimin artmasına neden olur. Bu

Bilgi Dünyası İklim

İklimin Üretim Tüketim ve Dağıtıma Etkisi

0

Üretim, tüketim ve dağıtıma iklimin etkisi nasıldır? İklimin etkisi hakkında bilgi. İklimin Üretim Tüketim ve Dağıtıma Etkisi Yıllık yağış miktarı ve yağış rejimi tarım ürünleri üzerinde etkilidir. Yağış miktarı yüksek olan ve her mevsimi yağışlı geçen yerlerde yetiştirilen ürünlerle yağış miktarı az olan kurak ve yarı kurak bölgelerde yetiştirilen ürünler farklıdır. Sıcaklığın belli bir derecenin

Bilgi Dünyası

Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkisi

0

Doğal ve beşeri unsurların ekonomiye etkisi nedir? Etkisi hakkında bilgi, yazı. Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkisi İnsanlar, hayatlarını devam ettirebilmek için çeşitli faaliyetlerde bulunurlar. Bu işlerin tamamına ekonomik faaliyetler denir. Ekonomik faaliyetler denilince insanın yaşamak ve refah düzeyini yükseltmek için yaptığı her türlü iş ve bunun sonucunda elde ettiği her türlü ürün akla gelir.

Bilgi Dünyası Dolaşım Sistemi

Teknolojik Gelişmelerin Dolaşım Sistemi Üzerinde Olumlu Olumsuz Etkileri Nelerdir

0

Teknolojik gelişmelerin artması ile insanların dolaşım sistemlerinde oluşan olumlu ve ya olumsuz etkiler ile ilgili bilgi. Son 20 yıl da teknolojik gelişmeler aldı başını gitti desek sanırız ki yalan olmaz. Hatta önümüzdeki 30 yıl içerisinde gerçekleşecek olan teknolojik gelişmelerinde son 100 yılın da ötesi olacağı öngörülmektedir. Dolaşım sistemi ile teknoloji ne alaka denilebilir ancak şu

Bilgi Dünyası Demokrasi İle İlgili Sözler

Yaşam Biçimi Olarak Demokrasi

0

Demokrasi bir yaşam biçimine dönüştürülebilir mi? Nasıl yapılabilir? Demokrasinin insan hayatına etkisi nedir? Yaşam Biçimi Olarak Demokrasi Demokrasinin anlamına uygun biçimde yaşatılması, ancak yaşam biçimine dönüştürülmesiyle olanaklıdır. Demokrasinin yaşam biçimine dönüştürülmesi de insanların duyarlı olmasıyla, demokrasiyi her alanda yaşamına eksiksiz uygulamasıyla sağlanır. Demokrasinin yaşam biçimine dönüştürüldüğü toplumlarda yaşam huzur, güven ve barış içinde sürmektedir. •

Bilgi Dünyası

Dağlar Hakkında Bilgi

0

Dağ nedir? Dağlar nasıl oluşur? Dağların yüksekliği nasıl ölçülür? Dağların etkisi, özellikleri, hakkında bilgi. DAĞLAR Dağ, çevresindeki araziye göre daha yüksek olan toprak kütleleridir. Ancak, bu tarife uyacak şekilde, meselâ dümdüz bir ovanın ortasında yükseliveren dağlara pek az rastlanır. Dağlar, genel olarak, uzun kıvrımlar halinde uzanırlar. Dikkat edilecek olursa dünyadaki başlıca dağ zincirlerinin kuzey-güney ve

Bilgi Dünyası

Doğal Kaynakların Verimliliği ve Uluslararası İlişkilere Etkisi

0

Doğal kaynakların verimliliği, verimli kullanımı ve uluslararası ilişkilere etkisi nasıldır, hakkında bilgi. Doğal Kaynakların Verimliliği ve Uluslararası İlişkilere Etkisi Su, maden, petrol, orman, toprak (tarım) gibi doğal kaynaklar toplumların kalkınmasında ve ilişkilerinde “önemli rol oynamıştır. Dünya nüfusunun artması, ihtiyaçların çeşitlenmesi doğal kaynak talep ve tüketimini arttırmıştır. Bazı ülkeler ormanlar ve su kaynakları bakımından, bazı ülkeler

Bilgi Dünyası

Dünyanın Dönmesinin Yerçekimi Alan Şiddetine Etkisi

0

Dünyanın Dönmesinin Yerçekimi Alan Şiddetine Etkisi nedir? Bu konu ile ilgili formüller ve konu anlatımı. Dünyanın Dönmesinin Yerçekimi Alan Şiddetine Etkisi; Dünya’mız kendi ekseni çevresinde 24 saatte bir tur atar. Yerin yarıçapını yuvarlak 6400 kilometre alırsak, ekvator üzerindeki bir noktanın çizgisel hızı yaklaşık 460 metre/saniye dir. Yani ekvator üzerindeki bir noktanın dönüş hızı, ses hızının

Bilgi Dünyası

Dağlarda Yaşam Hakkında Bilgi

1

Dağlarda ki yaşam daha doğrusu hayat ile ilgili bilgiler. Dağların yaşama etkileri nelerdir? DAĞLARIN ETKİSİ Dağlık bölgelerde daha az insan yaşar. Ayrıca, rüzgârların getirdiği nemi de, bir yanlarında tuttukları için, öbür yanlarında kuraklığa yol açarlar. Bu arada, hemen hemen bütün akarsuların kaynağı da dağlardır. Bunun için, insanlar, daha çok, dağ eteklerinde, akarsuların kıyılarında yerleşmişlerdir. Dağlar,

Bilgi Dünyası

Serbest Düşmede Hava Direncinin Etkisi

0

Hava direncinin serbest düşmeye etkisi, limit hız hakkında açıklama, örnek ve özellikler. Serbest Düşmede Hava Direncinin Etkisi: Limit Hız Serbest düşmeye bırakılan bir cisim önce hızlanmaya başlar. Hız arttıkça cisme giderek artan bir direnç kuvveti etkir. Cismi hızlandıran net kuvvet, Şekil-daki gibi, mg ile FR direnç kuvvetinin farkına eşittir. Cisim düşerken mg sabit, FR ise

Bilgi Dünyası

Kuvvet Nedir? Kuvvetin Şiddeti ve Etkisi Hakkında Bilgi

0

Kuvvet nedir? Kuvvetin günlük hayattan bir örnek ile açıklanması ve kuvvetin şiddeti ve etkisi hakkında kısa ve temel bilgiler Diyelim ki futbol oynuyorsunuz. Topu yere koydunuz ve kaleye şut çekeceksiniz. Top önünüzde duruyor. Biraz gerilediniz, topa vurdunuz… Duran top birden yerinden fırlayacak, kaleye doğru hızla hareket edecektir. Yine aynı oyunda, kaleci olduğunuzu düşünelim. Size bir

Bilgi Dünyası

Bitki Örtüsünün Yüksekliğe Göre Değişimi

0

Bitki örtüsünün yüksekliğe göre değişimi nasıl olur? Yükseltinin ve bakının bitki örtüsü üzerindeki etkileri nelerdir? Hakkında bilgi Bitki Örtüsünün Yüksekliğe Göre Değişimi Bitki tür ve topluluklarının yayılışı üzerinde topoğrafik faktörlerden bakı, yükselti, dağ sıralarının uzanışı son derece etkili olmaktadır. Özellikle dağlık alanlarda yükselti, bakı ve eğim koşullarının sık sık değişmesi çok farklı ortam şartlarının oluşmasına