Browsing: faktörler

Biyoloji Hava Kirliliği

Hava Kirliliğine Neden Olan Etkenler Faktörler Nelerdir? Kirli Hava Nasıl Oluşur?

0

Hava kirliliği nedir sebep olan etkenler nelerdir? Hava kirliliğine neden olan etkenler faktörler , kirli havanın oluşmasının nedenleri. Hava Kirliliği Katı, sıvı ve gaz şeklindeki yabancı maddelerin insan sağlığına, canlı hayatına ve ekolojik dengeye zarar verecek miktarda atmosferde bulunması hava kirliliği olarak tanımlanır. Kirli hava, temel olarak duman ve sisten meydana gelir. Sis, küçük su

Genel Kültür taşıtlar hava kirliliği

Sera Gazları Nelerdir? Atmosfere Yayılması ve Emisyonunu Etkileyen Faktörler

0

Sera gazları nelerdir? Sera gazlarının atmosfere yayılması, emisyonunu etkileyen faktörler nelerdir? Bu faktörlerin maddeler halinde açıklaması. Sera Gazları Nelerdir? Sera gazları, atmosferdeki ısıyı (uzun dalga radyasyonu) yakalayan ve yer yüzeyini, mevcuttan daha sıcak tutan bir grup bileşiktir. Bu gazlar sera etkisinin temel nedenidir. Atmosferdeki sera gazı miktarındaki artışlar, küresel ısınmayı ve dolayısıyla iklim değişikliğini yaratan

Bilgi Dünyası gozlemci

Sosyal Öğrenmeyi Etkileyen Temel Faktörler

0

Sosyal öğrenmeyi etkileyen temel faktörler nelerdir? Gözlemcinin özellikleri nelerdir, davranış ve modelin özellikleri hakkında bilgi. Sosyal Öğrenmeyi Etkileyen Temel Faktörler A. GÖZLEMCİNİN ÖZELLİKLERİ Gözlemcinin bazı yeterliliklere sahip olması, sosyal öğrenme yapması açısından etkindir. Başlıca özellikler şunlardır; 1. Karşılıklı Belirleyicilik 2. Sembolleştirme Kapasitesi Bireyin, gözlemlediği davranışları zihninde canlandırma ve saklama becerisidir. Bandura, biz insanların bilişsel temsilciler

Sağlık Bilgileri Obezite Nedir? Şişmanlığa Neden Olan Faktörler Nelerdir?

Şişmanlığa Neden Olan Faktörler Nelerdir?

0

Şişmanlığa Neden Olan Faktörler Nelerdir? Obezite (şişmanlık) ne demek? Şişmanlık ile ilgili bilinen temel sebepler nelerdir Şişmanlığa Neden Olan Faktörler Nelerdir? Şişmanlamanın sebepleri hakkında bilinmeyenler bilinenlerden daha fazladır. Şişmanlığa yol açan faktörler; enerji alımını artırarak, enerji sarfiyatını azaltarak veya her ikisine birden yol açarak etkili olmaktadır. Bilinen temel sebepler aşağıdaki gibi sıralanabilir: *** Çevre faktörü:

Bilgi Dünyası Öğrenme

Öğrenmeyi Etkileyen Dış Faktörler

0

Öğrenmeyi etkileyen dış faktörler nelerdir? Öğrenmeyi etkileyen dış faktörlerin maddeler halinde kısaca açıklandığı sayfamız. Öğrenmeyi Etkileyen Dış Faktörler 1. Haftanın günleri ve günün saatleri Öğrencilerin genel uyarılmışlık halini etkileyen dolayısıyla öğrenmelerini hızlandıran veya yavaşlatan önemli dış faktörlerden birisi haftanın günleri ve günün saatleridir. Haftanın ilk günü hafta sonu gevşekliğinin atılacağı ve konsantrenin oluşacağı gün olduğu

Bilgi Dünyası

Bağlanma Tarzları Nelerdir?

0

Mary Ainsworth bağlanma tarzları nelerdir? Bağlanma stilleri ve bağlanmada etkili olan faktörler hakkında bilgi. BAĞLANMA TARZLARI Mary Ainsworth 1-2 yaş bebeklerinin kendilerine yakın kimseye (anne) şu 4 yoldan bağlanma gösterdiğini belirtir. 1. Güvenli Bağlanma; Anneye güvenli bağlanan 1 yaşındaki çocuklar, anneleri yanlarında ayrıldığında üzülürler, ağlarlar, tedirginlik yaşarlar; geri gelince onu sıcak bir biçimde karşılar ve

Bilgi Dünyası

Kimyasal Dengeyi Etkileyen Faktörler

0

Kimyasal dengeyi etkileyen etmenler nelerdir? Bu etmenlerin tek tek incelenmesi ve denge üzerindeki etkileri. KİMYASAL DENGEYİ ETKİLEYEN ETMENLERİN İNCELENMESİ Denge halinde bulunan bir sisteme yapılan etkinin nitel açıklanması; 1) Denge bağıntısına göre 2) Kimyasal kinetiğe göre (çarpışma kuramından yararlanarak) 3) Le Chatelier ilkesine göre yapılır. Le Chatelier İlkesi: Denge halindeki bir sisteme dışarıdan bir ETKİ

Çocuk-Bebek-Anne Sağlığı Bebek

Büyümeyi Etkileyen Faktörler

0

Büyüme ve gelişmeyi etkileyen faktörler nelerdir? Büyümeye etki eden unsurların özellikleri, hakkında bilgi. Büyümeyi Etkileyen Faktörler Büyüme ve gelişme aşağıdaki faktörlerin etkisi altında bulunur. Genler Her çocuğun büyüme örneği, büyüme oranı, boyunun maksimum düzeye ulaşma zamanı ve hızı, kemik ve cinsiyet yönünden olgunlaşması genlerle tayin edilmektedir. Kan grubu, göz rengi, saç rengi de yine genlerle

Bilgi Dünyası İletişim

İletişimi Engelleyen Faktörler

0

İletişimi engelleyen unsurlar, faktörler nelerdir? İletişimi engelleyen faktörlerin kısaca açıklaması, konu anlatımı. İletişimi Engelleyen Faktörler 1. Konuyu Değiştirmek Tam olarak dinlemeden konuyu geçiştirmek için yapılan bu davranış iletişimi engeller. Oysa karşımızdaki çok önemli şeyler söylemiş olabilir. Eğer karşımızdaki gerçekten sevdiğimiz ve değer verdiğimiz biriyse konuyu değiştirmek onu incitecek ve üzecektir. Söylediklerinin duyulmadığını düşünen insan kendisinin

Bilgi Dünyası

Devletlerin Ekonomik Gelişmelerinde Etkili Olan Faktörler

0

Devletler nasıl gelişir? Devletlerin ekonomik yönden gelişmelerinde etkili olan faktörler nelerdir, hakkında bilgi. Devletlerin Ekonomik Gelişmelerinde Etkili Olan Faktörler Devletlerin ekonomik olarak gelişmelerinde; ► Dünya’daki önemli boğazlara, geçit ve kavşak yollara sahip olması (Böylece devletler ham maddeye daha kolayca, ticari değeri yüksek ürünlere daha ucuz yollardan ulaşabilir.), ► Denizlere açık olması (Denize açık olan devletlerin

Bilgi Dünyası

Tarımda Verimi Etkileyen Faktörler

0

Tarımda verimi etkileyen faktörler nelerdir? Tarımı etkileyen faktörler, verimi arttıran, düşüren nedenler, hakkında bilgi. Tarımda Verimi Etkileyen Faktörler Ülkemizde tarımda verimi artıran bazı faktörler uygulanırsa birim alandan daha fazla verim alınabilir. Bu faktörleri şöyle sıralayabilir. Sulama: Ülkemizde tarımda en büyük sorun sulama yetersizliğidir. Sulama sorununun çözüldüğü alanlar da, ürün miktarı, ürün çeşidi artar ve ekili-dikili

Bilgi Dünyası

Piaget’e Göre Bilişsel Gelişimi Etkileyen Faktörler

0

Piaget’e Göre Bilişsel (zihinsel) Gelişimi Etkileyen Faktörler nelerdir? Olgunlaşma, deneyim, dengeleme, sosyal geçiş hakkında bilgi. Piaget’e Göre Bilişsel Gelişimi Etkileyen Faktörler Piaget’e göre zihinsel gelişimi etkileyen olgunlaşma, deneyim, toplumsal aktarım (sosyal geçiş) ve dengeleme olmak üzere dört önemli faktör vardır: • Olgunlaşma Piaget’e göre zihinsel gelişim olgunlaşmaya dayalı biyolojik temelli kişisel süreçlerle oluşan bir gelişim

Bilgi Dünyası Çocuk Gelişimi

Gelişime Etki Eden Faktörler

0

Gelişime etki eden etmenler nelerdir? Kalıtım, çevre, aman gibi faktörlerin açıklaması, gelişime olan etkileri hakkında bilgi. GELİŞİME ETKİ EDEN FAKTÖRLER Gelişimi etkileyen kalıtım ve çevre olarak iki temel faktör vardır. Bazı yayınlarda bir çevre değişkeni olan zaman da üçüncü bir faktör olarak bu ikiliye eklenmektedir. Bu üç faktör aşağıda özetlenmiştir: Kalıtım Yaşamsal ve ruhsal kimi

Bilgi Dünyası

Ülkelerin Gelişmişlik Düzeyleri Neye Göre Belirlenir?

0

Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri neye göre belirlenir? İnsani gelişme indeksi nedir, az gelişmiş ülkelerin özellikleri nelerdir? Ülkelerin Gelişmişlik Düzeyleri Ülkelerin Gelişmişlik Düzeylerini Belirlemede Kullanılan Ölçüler Ülkelerin ekonomik, sosyal ve siyasi yapılarındaki farklılıklardan dolayı gelişmeyi tek bir ölçütle ifade etmek oldukça zordur. Gelişmişlik düzeyi ölçütlerinden en çok kullanılanı kişi başına düşen milli gelirdir. Kalkınma ve gelişme 1970

Bilgi Dünyası

Kişiliği Oluşturan Etmenler

0

Psikolojide kişiliği oluşturan etmenler olarak neler kabul edilir? Kişiliği oluşturan treytler hakkında bilgi. Kişiliği Oluşturan Etmenler Kalıtım: İnsanlar arasında, doğumdan kısa bir süre sonra, duygu ve davranış düzeyinde farklar görülür. Bu farklar bireyin davranışlarında, kalıtımın etkili olduğunu gösterir. Fizyolojik etmenler: Fizyolojik etmenlerin başında; içsalgıbezleri, hormonlar, otonom sinir sistemi gelir. Bilinçaltı etmenler: Her insanın kendine özgü

Bilgi Dünyası Canlıların Dağılışını Etkileyen Faktörler

Canlıların Yeryüzünde Dağılışını Etkileyen Faktörler

0

Canlıların Yeryüzünde Dağılışını Etkileyen Faktörler nelerdir? Fiziki, biyolojik faktörler ve paleocoğrafya hakkında bilgi. 1. Fiziki Faktörler a) İklim İklimin en önemli elemanları olan sıcaklık ve yağış koşulları biyoçeşitliliği en çok etkileyen etmendir. Bir çok canlı türü -40°C ile +40°C arasındaki sıcaklık değerlerinin dışında yaşamını sürdüremez. Kurak ve yarı kurak bölgelerde bitki ve hayvan türleri çok

Bilgi Dünyası

Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler

0

Enzimlerin çalışmasını etkileyen faktörler nelerdir? Enzim-sıcaklık, enzim-ph, enzim-yoğunluk, enzim-su grafiği, faktörler ve enzim çalışmasındaki etkileri. Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler a- Sıcaklık Enzimler protein yapılı olduklarından, ortamdaki sıcaklık değişimlerinden etkilenirler. Enzimin en iyi çalışabileceği sıcaklığa optimum sıcaklık denir. Enzimler genelde 30-40°C arasında maksimum etkinlik gösterirler (İnsanda optimum sıcaklık 37°C dir). Bir enzimatik tepkimenin hızı belirli bir

Bilgi Dünyası

Tüketimi Etkileyen Beşeri Faktörler

0

Tüketimi etkileyen beşeri faktörler nelerdir? Temel ihtiyaçlar, tanıtım ve kitle iletişim araçları, gelir düzeyi, moda, teknolojik gelişmeler hakkında bilgi. Tüketimi Etkileyen Beşeri Faktörler Temel İhtiyaçlar Temel ihtiyaçlar arttıkça tüketim artmaktadır. Çünkü bunlar karşılanması gereken zorunlu ihtiyaçlardır. Nüfus arttıkça veya yerleşmeler kalabalıklaştıkça temel ihtiyaçlar artmaktadır. Bu da tüketimin artmasına neden olmaktadır. Nüfusun kalabalık olduğu yerler tüketimin

Bilgi Dünyası

Dağıtımı Etkileyen Beşeri Faktörler

0

Dağıtımı etkileyen beşeri faktörler nelerdir? Ulaşım, modern pazarlama teknikleri, iletişim, insan kaynakları, yerleşim özelliklerinin etkisi hakkında bilgi. Dağıtımı Etkileyen Beşeri Faktörler Üretilen malların tüketicilere ulaşabilmesi dağıtım yoluyla olmaktadır. Dağıtım yeterince gelişemezse fazla üretim yapmanın bir anlamı yoktur. Üreticiden tüketiciye ulaşamayan mal ve hizmetlerin tüketilmesi söz konusu olamaz. Ulaşım Sanayinin ihtiyacı olan hammadde ve üretilen mamul

Bilgi Dünyası

Üretimi Etkileyen Beşeri Faktörler Nelerdir?

0

Üretimi etkileyen beşeri faktörler nelerdir? Sermaye birikimi, işgücü kaynakları, tarımsal, teknolojik faaliyetler, sanayi ve hammaddenin etkisi hakkında bilgi. Üretimi Etkileyen Beşeri Faktörler Sermaye Birikimi Daha önceden üretilmiş ve üretime tahsis edildiğinde emeğin verimini artıran her şeye sermaye denir. Sermayenin en önemli özelliği önceden biriktirilmiş üretim vasıtası olmasıdır. Üretime tahsis edilmeyen varlıklar sermaye malı değildir. Sermaye

Bilgi Dünyası

Nüfus Artışı ve Nüfus Artışını Etkileyen Faktörler

0

Türkiye’de ki nüfus artışı ile bu nüfus artışını etkileyen faktörler hakkında bilgiler veren yazımız. Belirli bir yerdeki nüfus, doğumlarla ve alman göçlerle artar. Buna karşılık ölümler ve verilen göçler nüfusu azaltır. Bir ülkedeki nüfus artışında, hem sayı hem de sürekliliği bakımından en önemli faktör doğumlardır. Ülkemizdeki doğum oranlarının, dünya ülkeleri ile karşılaştırıldığında oldukça yüksek bir

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler

0

Türkiye’de ki nüfus dağılışını etkileyen faktörlerin neler olduğu ile ilgili olarak kısa ve genel bilgilerin verilmiş olduğu yazımız. Nüfus dağılışı, belirli bir yerdeki nüfusun, seyrek ya da sık olarak bulunması durumudur. Nüfus dağılışının bilinmesi ekonomik olduğu kadar sosyal araştırmalar ve sorunların çözümü açısından çok gereklidir. Türkiye’de nüfusun dağılışındaki en çarpıcı özellik; • Dağılışın dağınık ve

Bilgi Dünyası

Türkiye’nin İklimini Değiştiren Faktörler

0

Türkiye’de iklime etki eden faktörler nelerdir? İklimi etkileyen her faktörün kısa açıklamalarının yer aldığı yazımız. TÜRKİYE’NİN İKLİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1- Matematik Konumun Etkisi Türkiye’nin matematik konumu şu noktalarda etkisini çok belirgin bir biçimde gösterir : 1. Güneş ışınlarının düşme açılarmdaki büyük değişikliklere bağlı olarak yıllık sıcaklık farkının büyük olması ve dört mevsimin belirgin bir biçimde

Bilgi Dünyası

Toprağın Oluşumunu Etkileyen Faktörler

0

Toprakların oluşumu, toprağın oluşumunu etkileyen faktörler ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı maddeler halinde bilgiler veren yazımız. TOPRAKLARIN OLUŞUMU Toprak, ana kayaçların ufalanması ve ayrış-masıyla oluşan, içinde canlı kalıntıları ile hava ve su bulunan yeryüzü örtüşüdür. Toprak; bitkiler, toprak altı canlıları ve çok çeşitli mikroorganizmalar için bir yaşam ortamı oluşturmaktadır. Kayaların ufalanması ve ayrışması ile

Bilgi Dünyası

Yer Göçmeleri ve Kaymalarına Sebep Olan Faktörler

0

Yer göçmeleri ve kaymalarına sebebiyet veren faktörler ve nedenler nelerdir? Yer göçmeleri ve kaymalar hakkında bilgiler. YER GÖÇMELERİ VE KAYMALAR Yeryüzünü değiştiren olaylardan biri de toprak göçmeleri ve kaymalardır. Kayalar, taş parçaları ve topraklar, yamaçtan aşağıya türlü nedenlerle kayar. Bu nedenlerin başında • yamacın kuvvetli eğimi, • şiddetli yağışlar, • tabakalar arasına sızan su, •

Bilgi Dünyası Öğrenme

Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler

0

Öğrenmeyi etkileyen faktörler nelerdir? Öğrenenle ilgili etmenler, öğrenme yöntemiyle ilgili etmenler ve öğrenilecek malzeme ile ilgili etmenler hakkında bilgi. Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler I. Öğrenenle İlgili Etmenler 1. Zekâ: Zekâ, insanın kavrayış gücünü gösterir. İnsanların zekâ düzeyi ne kadar yüksekse, o kadar kolay öğrenirler. 2. Yaş: İnsan yaşamında birçok davranış, öğrenme ile olgunlaşmanın birarada bulunmasını zorunlu

Bilgi Dünyası

Strese Neden Olan Etmenler Nelerdir?

0

Stres nedir? Strese Neden Olan Etmenler Nelerdir? İkilemler ve strese neden olan olaylar hakkında bilgi. Stres (Zorlanma) Stres, fiziksel ve sosyal çevreden gelen olumsuz etkiler karşısında organizmanın gerginleşmesi ve yeni duruma uymak amacıyla, bedensel ve psikolojik sınırlarının ötesinde çaba harcamasıdır. Engellenme ve çatışmalardan başka strese neden olan faktörler şunlardır: Bağımsızlık ve bağımlılık ikilemi: Örneğin; ergen

Bilgi Dünyası Toplum

Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler – Kitle İletişim Araçları

0

Kitle İletişim Araçlarının toplumsal değişmeye olan etkisi nedir? Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörlerden Kitle İletişim Araçlarının açıklaması Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler – Kitle İletişim Araçları Kitle iletişim araçları; kitap, gazete ve dergiler yazılı; radyo, televizyon ve video elektronik araçlardandır. Bu araçlar toplumun tümünü hedeflemesi nedeniyle kitle iletişim araçları adını alır. Çağımızda gelişmiş olan kitle iletişim araçları,

Bilgi Dünyası Toplum

Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler – Ekonomi

0

Ekonominin toplumsal değişmeye olan etkisi nedir? Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörlerden Ekonominin açıklaması Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler – Ekonomi Toplumsal değişmeyi etkileyen etmenlerden biri de ekonomidir. Ekonomik gelişmeler; aile, eğitim, hukuk, ahlak gibi toplumsal kurumları etkiler ve değiştirir. Örneğin; iş bölümünün artmasıyla toplumsal yaşam karmaşık bir hâl almıştır. Değer yargıları değişmiş, bireycilik ve resmi ilişkiler artmıştır.

Bilgi Dünyası Toplum

Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler – Demografi

0

Demografinin toplumsal değişmeye olan etkisi nedir? Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörlerden Demografinin açıklaması Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler – Demografi Bir toplumu meydana getiren bireylerin sayısına nüfus denir. Toplumlarda nüfusun sayısını, bileşimini, dağılımını ve değişimini inceleyen bilgi dalı, demografi (nüfus bilimi) adını alır. Nüfus yoğunluğu ya da büyüme oranındaki hızlı değişikler, olumlu ya da olumsuz yönde toplumsal

Bilgi Dünyası Toplum

Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler – Kültür

0

Kültürün toplumsal değişmeye olan etkisi nedir? Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörlerden Kültürün açıklaması Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler – Kültür Bir toplumsal değişme kaynağı da toplumun üyelerinin diğer bir kültürün üyeleriyle olan ilişkisidir. Örneğin; toplumlar, başka bir toplumun üyeleriyle ticaret amacıyla karşı karşıya gelebilirler. Bu ilişkiler sonucunda karşılıklı bilgi alışverişi yapılabilir ve her iki toplumun kültüründe de

Bilgi Dünyası Toplum

Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler – Bilim ve Teknoloji

0

Bilim ve teknolojinin toplumsal değişmeye olan etkisi nedir? Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörlerden Bilim ve teknolojinin açıklaması Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler – Bilim ve Teknoloji Bilim ve teknolojideki gelişmeler, toplumsal değişmenin ana etmenlerindendir. Değişme üzerindeki etkileri nedeniyle bilim ve teknolojideki gelişmeler, zaman zaman devrimsel bir nitelik de taşımaktadır. Makine ve elektriğin insan ve toplum yaşamına getirdiği

Bilgi Dünyası Toplum

Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler – Fiziki Çevre

0

Fiziki çevrenin toplumsal değişmeye olan etkisi nedir? Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörlerden fiziki çevrenin açıklaması Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler – Fiziki Çevre; İnsanlar, bir doğal çevre içinde yaşarlar ve bu doğal çevre toplum yaşamını etkiler. Doğal çevrenin toplum yaşamına etkisi olumlu ya da olumsuz olabilir. Örneğin; verimli topraklar üzerinde, ılıman iklimde yaşayan; madenlere, petrole, ormanlara sahip

Bilgi Dünyası Toplum

Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler

0

Toplumsal, sosyal değişmeye etki eden faktörler nelerdir? Bu faktörlerin özellikleri ve değişmeye etkilerinin maddeler halinde açıklaması. Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler a) Fiziksel çevre: Fiziksel çevrede yaşanan doğa olayları, depremler, su baskınları, iklim değişmeleri gibi olaylar toplumu etkiler. Açlık, göç ve yaşam standartlarında meydana gelen değişmeler, bu olayların doğal sonuçlarıdır. Doğa ve insan arasındaki ilişkilerin değişmesi, toplumsal

Bilgi Dünyası

Populasyonun Büyümesini Etkileyen Faktörler

0

Populasyon nedir? Populasyonun büyümesini etkileyen faktörler nelerdir? Populasyonda ölüm ve doğum oranı, grafikler, hakkında bilgi. POPULASYON Bir organizmanın doğal yaşama ortamına Habitat denir. Deniz, göl, orman, bir taşın altı, insanın bağırsağı çeşitli canlılar için birer habitattır. Bir habitat, birden fazla canlı türü kapsar. Populasyon ise: Tek bir tür ifade eder. Sınırları belirlenmiş, belli bir bölgede

Bilgi Dünyası

Sosyal Değişmeyi Etkileyen Faktörler

0

Sosyal değişmeyi etkileyen faktörler nelerdir? Sosyal değişmeyi etkileyen doğal çevre, teknoloji, kültür ve demografi faktörlerinin açıklaması. Sosyal Değişmeyi Etkileyen Faktörler Her toplum, içten ve dıştan gelen etkilerle değişikliğe uğrar. Ne kadar tutucu olursa olsun, hiçbir toplum değişme dışında kalamaz. Çünkü toplum, dinamik bir gerçekliktir. Toplumda gözlenen değişmeler ya da toplumsal değişmeler ilişkilerin değişme-sidir. Toplumsal değişmeler

Bilgi Dünyası

Bitkilerin Oluşumunu Etkileyen Faktörler

0

Bitkiler nasıl oluşur? Bitkilerin oluşumunu etkileyen faktörler nelerdir, hakkında bilgi. Bitkilerin Oluşumu Yeryüzündeki canlı hayatın büyük bir bölümünü oluşturan, fotosentezle üretim yaparak çeşitli tüketicilerin beslenmesini doğrudan sağlayan, enerji ve madde dolaşımında önemli rol oynayan ve dolayısıyla canlı hayatın vazgeçilmez öğesini meydana getiren canlılar bitkilerdir. Bu bakımdan bitki olmaksızın diğer canlı hayatını düşünmek ya da böyle

Bilgi Dünyası

Dünya Nüfusunun Dağılışı Nasıldır? Etkileyen Faktörler

0

Dünya Nüfusunun Dağılışı Nasıldır? Dünya nüfusunun dağılışını etkileyen faktörler nelerdir? Dünya Nüfusunun Dağılışı hakkında bilgi. Dünya Nüfusunun Dağılışı Dünya nüfusunun yeryüzündeki dağılışı incelendiğinde; *** Nüfus dengeli dağılmamıştır. ***Dünya nüfusunun % 80’i Kuzey Yarımküre’de yaşamaktadır. ***Dünya nüfusunun % 61 “ı Asya’da, % 14’ü Amerika’da % 14’ü Afrika’da ve % 10’u Avrupa’da yer alır. Yeryüzünde Nüfusun Dağılışını

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Yerleşme Alanını Sınırlandıran Faktörler

0

Türkiye’de Yerleşme alanını etkileyen, sınırlandıran faktörler nelerdir? İklim, yüzey şekilleri ve ekonomik kaynakların yerleşmeye etkileri. TÜRKİYE’DE YERLEŞME İnsanların, ekonomik ve sosyal faaliyetlerini sürdürebilmek amacıyla barındığı alana, yerleşme alanı denir. Yerleşme Alanını Etkileyen Faktörler 1. İklim Yerleşmenin kurulmasını ve gelişmesini etkileyen en önemli faktörlerden biri iklimdir. Ilıman iklimin etkili olduğu Orta kuşak, yerleşmelerin en yoğun olduğu

Bilgi Dünyası

İklimlerin Oluşumunda Etkili Olan Faktörler

0

İklimlerin meydana gelmesinde etkili olan faktörler nelerdir? İklimleri meydana getiren şartlar nelerdir, hakkında bilgi. İklim; bir ülke veya bölgenin ortalama hava şartlarıyla beliren haline denir. Rüzgâr, yağmur, güneş, deniz bir bölgenin iklimini etkileyen şeylerin başında gelir, insanların yaşayışı üzerinde önemli rolü olan iklimlerin incelenmesine büyük önem verilir. İklimleri Meydana Getiren Şartlar Sıcaklık. — Dünyanın sıcaklık

Bilgi Dünyası deniz

Denizlerde Tuzluluk Oranı – Tuzluluğun Dağılışı

1

Denizlerde bulunan tuzluluk oranı nedir? Denizler neden tuzludur? Denizlerdeki tuzluluğu etkileyen faktörler, tuzluluğun dağılışı. Deniz suyunun tuzlu olduğu herkesçe bilinir; ama, içinde bulunan tuzun gerçek tutan oldukça şaşırtıcıdır. Çünkü, her bin kilogram suda 3 kilogram tuz vardır (tuzluluk %0 35 olarak ifade edilir; bu, binde 35 normal tuzluluğu belirten bir orandır). Çok defa, deniz suyundaki