Browsing: farkları

Felsefe Mantık

Klasik Mantık ve Modern Mantık – Özellikleri, Önermeleri ve Farklılıkları

0

Klasik mantık nedir? Modern mantık nedir? Klasik mantık ve modern mantığın özellikleri, önermeler, farklılıkları hakkında bilgi. Klasik Mantık: Mantığın tarihsel gelişiminde ele alınan düşüncelerin yanında şu temel ilkeler üzerine kurulur. Ayniyet (özdeşlik), çeşitli zamanlarda ve çeşitli bağıntılar içinde hep aynı şey olarak tasarlanan öğe. A=A formülüyle gösterilir, bu ilkede tam benzerlik ya da eşitlik söz

Coğrafya Zaman

Yerel Saat Nedir? Yerel Saat Nasıl Hesaplanır?

0

Yerel saat nedir? Yerel saat hesaplaması nasıl yapılır? Yerel saat farkının, güneş doğuş ve batış saatlerinin bulunması. Yerel Saat Nedir? Yerel Saat Nasıl Hesaplanır? Yerel Saat Bilindiği gibi günün saatleri Dünya’nın günlük hareketine göre belirlenir. Dünya kendi ekseni çevresindeki bir tam dönüşünü 24 saatte tamamlar ve buna bir gün denir. Gün içerisindeki vakitler ve saatler

Bilgi Dünyası

Metaller ve Ametaller Arasındaki Farklar

0

Metaller ve ametallerin birbirinden ayırıcı özellikleri nelerdir? Metaller ve ametallerin fiziksel ve kimyasal farkları nelerdir? Metaller ve Ametaller Arasındaki Farklar Elementler, özelliklerine bağlı olarak metaller veya metal olmayanlar olarak sınıflandırılabilir. Çoğu zaman, bir elementin metalik parlaklığına bakarak bir metal olduğunu söyleyebilirsiniz, ancak bu iki genel element grubu arasındaki tek fark bu değildir. Metaller Çoğu element

Bilgi Dünyası

Organik ve İnorganik Bileşikler Arasındaki Farklar

0

Organik ve inorganik bileşikler arasındaki temel farklar nelerdir? Maddeler halinde organik-inorganik bileşiklerin farkları. ORGANİK VE İNORGANİK BİLEŞİKLER ARASINDAKİ TEMEL FARKLAR *** Organik bileşiklerin temel kaynağı canlı organizmalar iken inorganik bileşiklerin temel kaynağı doğadaki minerallerdir. *** Organik bileşikler kovalent bağlı bileşikler olup erime ve kaynama noktaları iyonik bağlı birçok inorganik bileşikten daha düşüktür. *** -OH, -COOH,

Bilgi Dünyası

Mitoz ve Mayoz Bölünme Arasındaki Farklar

0

Mitoz ve Mayoz bölünme arasındaki farklar nelerdir? Maddeler halinde farkların açıklaması, konu anlatımı. Mitoz ve Mayoz Bölünme Arasındaki Farklar Mitoz ve mayoz canlılar açısından çok önemli iki değişik bölünme biçimidir. Bu bölünmelerin oluş biçimleri, sonuçları bazı farklılıklar gösterir. Bu farklar aşağıda verilmiştir. Mayoz bölünmenin birinci evresinde homolog kromozomların karşı karşıya gelmesi ve kutuplara çekilmesi rastgele

Bilgi Dünyası

Rehberliğin Felsefe İle İlişkisi

0

Rehberlik hizmetlerinin felsefe ile olan ilişkisi, benzerlikleri ve farklılıkları nedir? Rehberlik hizmetleri felsefe ilişkisi Rehberliğin Felsefe İle İlişkisi Felsefe, bir bilim dalının ulaşmaya çalışacağı uzun vadeli amaçları vermektedir. İnsan hayatı ve davranışlarına ilişkin felsefi görüşler 2 grupta incelenebilir: I. Bireye dönük/bireyi merkeze alan, II. Topluma dönük/toplumu merkeze alan. Bireye dönük felsefelerde bireyin kişisel bütünlüğü ve

Bilgi Dünyası

Rehberliğin Sosyoloji İle İlişkisi

0

Rehberlik hizmetlerinin sosyoloji ile olan ilişkisi, benzerlikleri ve farklılıkları nedir? Rehberlik hizmetleri sosyoloji ilişkisi Rehberliğin Sosyoloji İle İlişkisi Sosyoloji (Toplumbilim), insanların toplumsal yaşamlarını, toplum içerisindeki rollerini ve karşılıklı ilişki biçimlerini inceleyen bilim dalıdır. Diğer bir deyişle, toplum içinde insanı incelemektedir. Bireylerin davranışlarına yön veren toplumsal etmenleri ortaya çıkartmayı amaçlamaktadır. Rehberlik bireyin dış dünyasına ilişkin bilgileri

Bilgi Dünyası

Rehberliğin Psikoloji İle İlişkisi

0

Rehberlik hizmetlerinin psikoloji ile olan ilişkisi, benzerlikleri ve farklılıkları nedir? Rehberlik hizmetleri psikoloji ilişkisi Rehberliğin Psikoloji İle İlişkisi Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yararlandığı bilim dallarının başında gelen psikoloji, insan davranışlarının nedenlerini, temel ilke ve kavramlarını açıklamaktadır. Bu alanda algı, davranış, duygu, gelişim gibi birtakım konular incelenmekte ve bireylerin çevreye uyumu ile ilgili sorunlar ele

Bilgi Dünyası

Mantık Doğrusu ve Bilgi Doğrusu Nedir? Farkları

0

Mantık doğrusu nedir? Bilgi doğrusu nedir? Mantık doğrusu ile bilgi doğrusu arasındaki farklar nelerdir? Örnekli anlatım. Mantık Doğrusu Önermelerden hareket ederek yeni bir yargıya varma işlemi akıl yürütme veya çıkarım adını alır. Akıl yürütmenin basamakları arasındaki tutarlılık ve akla yatkınlık, mantık doğruluğunu (akıl doğruluğu) ifade eder. Akıl doğruluğu akıl yürütmenin şekli ile ilgilidir. Bir akıl

Bilgi Dünyası

Fiziksel ve Kimyasal Değişimlerin Özellikleri

1

Fiziksel değişim nedir? Kimyasal değişim nedir? Fiziksel ve kimyasal değişimlerin özellikleri, farkları, örnekleri, hakkında bilgi. Fiziksel ve Kimyasal Değişimler Yemek tuzu (NaCl) saf suda çözünürse, gözle görülmez hale gelir. Homojen karışım (Çözelti) oluşur. Çözeltinin suyu buharlaştırılırsa, geriye yemek tuzu kalır. Elde edilen yemek tuzu başlangıçtaki tuzdan farksızdır. (Yapısında herhangi bir değişiklik olmamıştır). Su ısıtılırsa su

Bilgi Dünyası

Özkütle ve Özgül Ağırlık Nedir? Özellikleri – Farkları

2

Özkütle nedir? Özgül ağırlşık nedir? Özkütle ve özgül ağırlığın özellikleri, hesaplanması, arasındaki farklar nelerdir, hakkında bilgi. ÖZKÜTLE ve ÖZGÜL AĞIRLIK ÖZKÜTLE/YOĞUNLUK (d) Bir cismin hacim başına düşen kütlesidir. Başka deyimle, bir cismin 1cm³’nün kütlesidir. ÖZELLİKLERİ ►d harfi ile gösterilir. ►Tanıma göre; bağıntısı ile bulunur. ►Birimi genel olarak [g/cm3] olarak almır. ►Skalar bir büyüklüktür. ►Katı, sıvı

Bilgi Dünyası

Kar ve Dolu Arasındaki Fark

0

Kar ve dolu nedir? Kar ve dolu arasındaki fark nedir, nasıl oluşurlar? Kısaca kar, dolu ve don hakkında bilgi. Kar; Kar, küçük buz parçacıklarının bir araya gelmesinden oluşur. Havanın çok soğuk olduğu durumlarda havada bulunan su donarak kara dönüşür. Küçük, yumuşak, altıgen şekilli buz kristalleri kar olarak yeryüzüne yağar. Kar haftalar boyunca erimeyebilir ve yeryüzünde

Bilgi Dünyası

DNA ve RNA Arasındaki Farklar ve Ortak Özellikler

0

DNA ve RNA nedir ve ne işe yarar? DNA ve RNA nın yapısı, ortak özellikler, farklı özellikleri, görevleri hakkında bilgi. DNA ve RNA; Virüslerden bitkilere ve insana kadar uzanan canlılar dünyasında ortak yapı olan nükleik asitler iki türlüdür: DNA (Deoksiribonükleik asit) ve RNA (Ribonükleik asit). Nükleik asitler, nükîeotitlerin birbirine bağlanarak uzun zincirler oluşturmasıyla meydana gelirler.

Bilgi Dünyası

Pinositoz ve Fagositoz Arasındaki Fark

0

Pinositoz ve Fagositoz nedir? Pinositoz ve Fagositoz nasıl gerçekleşir, arasındaki fark nedir, hakkında bilgi. Pinositoz; Hücre zarından geçemeyen yarı sıvı maddeler, esnek olan hücre zarının hazırladığı pinositoz kanalından (cep) sitoplazmaya geçer. Buna pinositoz denir. Fagositoz; Katı maddeler yalancı ayaklar ile sarılıp hücre içine alınırsa buna da fagositoz denir. Amip gibi yalancı ayağı olan bir hücreliler