Browsing: felsefesi

Biyografi Johann Gottlieb Fichte

Johann Gottlieb Fichte Kimdir? Alman Filozofun Hayatı ve Eserleri

0

Johann Gottlieb Fichte kimdir? Johann Gottlieb Fichte hayatı, biyografisi, felsefesi, eserleri hakkında bilgi. Johann Gottlieb Fichte; Alman filozofudur (19 Mayıs 1762, Rammenau, Almanya – 27 Ocak 1814, Berlin, Almanya). Jena ve Leipzig üniversitelerinde ilahiyat öğrenimini tamamladı. Versuch einer Kritik aller Offenbarung (Her Türlü Esin Üzerine Bir Eleştiri Denemesi) 1792, adlı kitabını Kant’ın beğenmesi üzerine çalışmalarına bir

Biyografi Immanuel Kant

Immanuel Kant Kimdir? Kant’ın Ahlak ve Bilgi Felsefesi ve Eserleri

0

Immanuel Kant kimdir? Immanuel Kant hayatı, biyografisi, düşünceleri, eserleri, ve felsefesi hakkında bilgi. Immanuel Kant; Alman filozofudur (22 Nisan 1724, Königsberg – 12 Şubat 1804, Königsberg). 1732′ de Collegium Fridericianum lisesi’ne yazıldı. Latin Edebiyatı’nı öğrendi. 1740’te, 16 yaşındayken Königsberg Üniversitesi’ne girdi. Burada matematik ve felsefenin yanında doğabilimleriyle de ilgilendi. 1746’da, fizik konulu bir tezle üniversiteyi bitirdi:

Biyografi Friedrich Nietzsche

Friedrich Nietzsche : Dünyayı Derinden Etkilemiş Alman Filozofun Hayatı ve Eserleri

0

Friedrich Nietzsche kimdir? Alman filozof Friedrich Nietzsche hayatı, biyografisi, eserleri, felsefesi ve düşünceleri nelerdir? Friedrich Nietzsche; Alman filozofudur (Röcken 1844 – Weimar 1900). Babası ölünce annesiyle birlikte Naumburg’a göç etti. 1858’de Pjorta Koleji’ne girdi, küçük yaştan gelen din alışkanlığıyla içine kapanık, din kitaplarıyla başbaşa günler geçirdi. Zamanla dinden uzaklaştı, din adamı olmaktan vazgeçerek 1864’te Bonn Üniversitesi’nde

Biyografi Parmenides

Parmenides Kimdir? Antik Yunan Döneminin Doğa Felsefecilerinden

0

Parmenides kimdir? Antik Yunan döneminde yaşamış olan Parmenides hayatı, biyografisi, eserleri ve felsefesi hakkında bilgi. Parmenides; Eski Yunan filozofudur (İÖ 540-480 ?). Önce Elea’da Xenophanes’in öğrencisi oldu. Görünüşünde Xensophanes’in o zaman için büyük bir yenilik olan tek tanrılı din anlayışının etkileri oldu. İlerki yaşlarında Atina’ya gittiği ve burada genç Sokrates ile tanıştığı bilinir. Felsefe tarihine Elea

Din Budizm

Budizm Nedir? Buda Kimdir? Budizm İnancının Temelleri Nelerdir?

0

Budizm nedir? Budizm yada Budacılık öğretileri, özellikleri, Buda kimdir? Budizm hakkında bilgi. Budizm; Buda’nın (İÖ 563-483) oluşturduğu gizemsi dünya görüşü ve dindir. Doğaüstü kişileşmiş bir Tanrı düşüncesi yerine salt varlığı koyarak, onun insanda arzu biçiminde belirdiğini, bundan da ıstırabın doğduğunu ıstıraptan kurtulmak için var olmaktan vazgeçmek gerektiğini ileri sürer. Var olmaktan vazgeçmek şu yolla olur:

Tarih Ahilik Haftası İle İlgili Güzel Sözler - Kutlama Mesajları

Ahiler ve Ahilik Nedir? Nasıl Kurulmuştur? Kültürleri Nasıldır?

0

Ahiler ve Ahiliğin tarihçesi. Ahilik nasıl kurulmuştur? Ahilerin yaşam felsefesi, görevleri, Ahilik kurumunun gelişimi, Osmanlıda Ahilik. Ahilik Hakkında Bilgiler Öncelikle ahi kelimesinin kökeninden bahsedersek, konuyla ilgili tarih sürecinde iki farklı iddia bulunmaktadır. İlk ortaya atılan iddia, bu kelimenin Arapça kökeninden geldiği ve Ahi kelimesinin Ahiyye kelimesinin tekil hali olan “ah” haline sonradan 1. tekil halini

Felsefe

Aristo’nun Felsefesi, Öğretileri ve Düşünceleri Nelerdir?

0

Aristoteles’in düşünceleri, öğretileri, felsefesi nelerdir? Aristoteles’in ahlak öğretisi, sanat anlayışı, fizik ve mantık kavramları. Aristoteles yaşadığı dönemde tarihsel geçmişi nedeniyle büyük çeşitlilik gösteren sorunları şu sırayla ele aldı: 1. Gerçeğin araştırılması; kuramsal olan bu alanda metafizik ve fizik sorunlarla uğraşılır. 2. Pratiğin araştırılması (Ethik); ahlaka yönelik çalışmalar. 3. Güzelin araştırılması; bu alanda da estetik sorunlar

Biyografi poseidonius

Poseidonius Kimdir? Stoacı Büyük Yunan Filozofu Hayatı ve Felsefesi

0

Poseidonius Kimdir? Antik Yunan döneminin en önemli Stoacı filozoflarından Poseidonius hayatı, biyografisi, felsefesi, eserleri ile ilgili bilgi. Poseidonius, posidonios olarak da bilinir (d. İÖ y. 135 – ö. İÖ y. 51), döneminin ve bir olasılıkla tüm stoacı okulun en bilgili üyesi sayılan Yunanlı filozof. “Atlet” lakabıyla anılan Poseidonios Suriye’nin Apameia kentinde doğdu. Yunanlı stoacı filozof

Biyografi Anselm Canterbury

Skolastisizmin Kurucusu Anselm Canterbury Kimdir?

0

Anselm Canterbury kimdir? Skolastisizmin Kurucusu Anselm Canterbury hayatı, biyografisi, skolastisizm, eserleri, görüşleri hakkında bilgi. Anselm Canterbury Kimdir? Anselm Canterbury; skolastisizmin kurucusudur. (Aosta/İtalya 1033-Canterbury/Kent 1109). Aristoteles mantığını ilahiyata ilk uygulayanlardandır. İnancın akla uygun olması gereğini vurguladı. Monologion kitabında Tanrı’nın iyilği De Vetirate’de ise Tanrı’nın gerçeği konularını sistemleş-tirdi. Proslogion (Konuşma) eserinde “ontolojik Tanrı kanıtı” ile ortaçağa damgasını vurdu.

Biyografi İbn Meymun

İbn Meymun Kimdir?

0

İbn Meymun kimdir ve ne yapmıştır? İbn Meymun hayatı, biyografisi, felsefesi ve eserleri hakkında bilgi. İbn Meymun İbn Meymun, Arapça tam adı Ebu İmran Musa Bin Meymun Bin Ubedullah. (d. 30 Mart 1135, Kurtuba [Córdoba] – ö. 13 Aralık 1204, Mısır), Endülüslü Yahudi filozof, hukuk bilgini ve hekim. Ortaçağda Yahudiliğin en büyük düşünürüdür. Yaşamı. İbn

Bilgi Dünyası

Din Felsefesi Nedir? Temel Kavramları Nelerdir?

0

Din felsefesi nedir? Din felsefesinin temel kavramları ve temel sorunları nelerdir? Din felsefesinin temel sorunları nelerdir? DİN FELSEFESİ Din Felsefesinin Konusu : İnsanlarin bir inanç sistemi içinde Tanrı’ya bağlanma yoluna din denir. Din, evren, doga ve insanla ilgili metafizik soruların aklin denetimi disinda kutsal bir varliga dayanarak açıklanma çabasidir. Dinlerin en önemli özelliği, temelinde iman

Biyografi Ralph Waldo Emerson

Ralph Waldo Emerson Kimdir?

0

Ralph Waldo Emerson kimdir? Amerikalı filozof, şair ve yazar Ralph Waldo Emerson hayatı, biyografisi, eserleri, felsefesi hakkında bilgi. Ralph Waldo Emerson; (1803-1882) Amerikalı bir filozof, yazar ve şairdir. Düşüncede kendine-güven nazariyesiyle tanınır. Bu görüş onun hayatında ve karakterinde de açıkça belirmiştir. Self-Reliance (Kendine-Güven) adlı meşhur denemesi şu satırlarla biter: “Siyasi bir zafer, kiraların artması, hastanızın

Bilim ve Teknoloji Bilim Felsefesi Nedir?

Bilim Felsefesi Nedir? Temel Yaklaşımlar ve Konusu

0

Bilim felsefesi nedir? Bilim felsefesinin temel yaklaşımları, konusu, başlıca soruları nelerdir? Bilim felsefesi hakkında bilgi. Bilim Felsefesi Nedir? Bilim Felsefesinin Konusu: Bilim felsefesi, bilimlerin ortaya koyduğu kavram, kuram (teori) ve yasalarla bunların ait olduğu olayları inceler. Felsefe, bilim felsefesi aracılığı ile bilim üzerinde düşünme, bilimin mantığını oluşturma gereğini duymuştur. Bilim felsefesinin yanıt aradığı başlıca sorular

Biyografi Antisthenes

Antisthenes Kimdir?

0

Antisthenes kimdir ve ne yapmıştır? Antisthenes hayatı, biyografisi, eserleri, felsefesi ve düşünceleri hakkında bilgi. Antisthenes Antisthenes (d. y. İÖ 445 – ö. y. 365), Atinalı filozoftur. Sokrates‘in öğrencilerindendir. Genellikle Sinoplu Diogenes‘in kurduğu varsayılan Kynik felsefe okulunun gerçek kurucusudur. Zengin bir ailede yetişen Antisthenes’in felsefesinin kökleri, toplum yapısında gözlediği çelişki ve haksızlıklara dayanır. Daha mutlu ve

Bilgi Dünyası Pythagoras

Pythagoras Felsefesi

0

Pythagoras felsefesi nasıldır? Pythagoras hayatı, düşünceleri, çalışmaları, Pythagoras hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız. Pythagoras, Eski Yunan filozofu ve matematikçisidir (Sisam Adası İÖ 580-Güney İtalya/Kroton yaklaşık İÖ 500). Yaşamı üstüne çok az bilgi vardır. Aristoteles bile, Pythagoras’ın çok Pythagorascı görüşten söz eder. Pythagoras’ın görüşünde belirgin bir biçimde rastlanan Orphik anlayışla bu anlayışa bağlı olan ruhun dönüşümü

Biyografi İbn-i Haldun

İbn-i Haldun Kimdir?

0

İbn-i Haldun Kimdir? İbn-i Haldun hayatı, biyografisi, eserleri, felsefesi, çalışmaları hakkında bilgi. İbn-i Haldun İbn-i Haldun; (d. 27 Mayıs 1332, Tunus – ö. 17 Mart 1406, Kahire), Mukaddime adlı başyapıtıyla, dindışı ilk tarih felsefelerinden birini geliştiren en büyük Arap tarihçidir. Toplum yapısını ve toplumsal değişmeyi konu alan yeni bir bilim geliştirerek bunu ilmü’l-umran (kültür bilimi)

Biyografi Martin Heidegger

Martin Heidegger Kimdir?

0

Martin Heidegger Kimdir? Martin Heidegger hayatı, biyografisi, eserleri, felsefesi ile ilgili bilgi. Martin Heidegger Kimdir? Martin Heidegger; Alman filozofudur (Baden/Messkirch 1889 – Freiburg 1976). Freiburg Üniversitesi’ni bitirdi. 1916’da aynı üniversitede felsefe doktorasını tamamladı. 1923’te Marburg Üniversitesi’ne profesör atandı. 1927’de yayımladığı Sein und Zeit (Varlık ve Zaman) adlı eseri ilgiyle karşılandı. 1928’de profesör olarak atandığı Freiburg

Tarih

Aydınlanma Çağı Düşünce Akımları ve Felsefesi

0

Aydınlanma çağı düşünce akımları hakkında bilgi. Aydınlanma çağı felsefesi nedir? Aydınlanma çağı kökenleri, bilimsel devrim dönemi hakkında bilgiler. Aydınlanma, İngilizce enlightenment, Fransızca siecle de lumieres (Aydınlık Çağı), Almanca aufklârung, 17. ve 18. yüzyıllarda Tanrı, us, doğa ve insan kavramlarının yeni bir birleşime ulaşmasıyla ortaya çıkan ve Avrupa’da sanat, felsefe ve siyaset alanlarında devrimci gelişmelere yol

Bilgi Dünyası

Charles Sanders Peirce Hayatı ve Kitapları

0

Charles Sanders Peirce kimdir ve ne yapmıştır? Charles Sanders Peirce hayatı, biyografisi, kitapları ve felsefesi hakkında bilgi. Charles Sanders Peirce Charles Sanders Peirce; (d. 10 Eylül 1839, Cambridge, Massachusetts – ö. 19 Nisan 1914, Milford yakınları, Pennsylvania, ABD), ABD’li bilim adamı, mantıkçı ve filozoftur. Bağlantılar mantığı ve bir araştırma yöntemi olarak pragmatizm üzerine çalışmalarıyla tanınır.

Bilgi Dünyası

Charles Péguy Kimdir?

0

Charles Péguy kimdir ve ne yapmıştır? Charles Péguy hayatı, biyografisi, eserleri, felsefesi ve şiirleri hakkında bilgi. Charles Péguy Charles Péguy; (d. 7 Ocak 1873, Orléans -ö. 5 Eylül 1914, Valleroy yakınları, Fransa), Hıristiyanlık, sosyalizm ve yurtseverliği kendine özgü biçimde birleştiren Fransız şair ve filozoftur. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Péguy çok küçükken dul kalan annesi, tek

Bilgi Dünyası hukuk

Pasif Direnme Nedir?

0

Pasif direnme nedir? Pasif direnme felsefesi nasıldır, tarihteki örnekleri nelerdir? Pasif direnme hakkında bilgi. Pasif Direnme Nedir? Pasif direnme, şiddete ya da etkin muhalefet yöntemlerine başvurmadan, yönetimin ya da işgalci gücün isteklerine ya da buyruklarına uymayı reddetmedir. Genellikle yönetimi ya da işgalci gücü belirli haklan vermeye zorlama amacını taşır. Afrika ve Hindistan’daki milliyetçi hareketlerin, ABD’de

Bilgi Dünyası felsefe

Siyaset Felsefesi Nedir? Temel Kavramları Nelerdir?

0

Siyaset felsefesi nedir? Siyaset felsefesinin temel kavramları ve temel soruları nelerdir? Siyaset felsefesi hakkında bilgi. SİYASET FELSEFESİ SİYASET FELSEFESİNİN TEMEL KAVRAMLARI: Hukuk : Toplumda kişiler arasindaki ve kişilerle devlet arasindaki ilişkileri düzenleyen yazili kurallar sistemidir. Yasa : Bireylerin toplum içindeki eylem ve davranislarini düzenleyen yazili hukuk kurallaridir. Bürokrasi : Yasalarin uygulamalarım üstlenen memurlarin idari işleyişidir.

Bilgi Dünyası

Panaetius Kimdir?

0

Panaetius Kimdir ve ne yapmıştır? Panaetius hayatı, biyografisi, felsefesi ve eserleri hakkında bilgi. Panaetius Panaetius; (d. Lindos, Rodos; ü. İÖ y. 180-109, orta dönem stoa felsefesinin kurucusu Rodoslu filozoftur. Atina’da Seleukeialı Diogenes’in ve Tarsuslu Antipatros’un öğrencisi oldu. Platon ve Aristoteles’in felsefelerini inceledi. Uzun yıllar Roma’da yaşadı. Roma’nın ünlü komutanlarından Scipio Aemilianus ile Yunanlı devlet adamı

Bilgi Dünyası biyografi

Apamealı Numenius Kimdir?

0

Apamealı Numenius kimdir ve ne yapmıştır? Apamealı Numenius hayatı, biyografisi, eserleri ve felsefesi hakkında bilgi. Apamealı Numenius Apamealı Numenius; (2. yy sonları), Eski Yunanlı filozoftur. Platoncu idealizmden Helen, Pers ve Yahudi düşünce sistemlerinin Yeni-Platoncu sentezine geçişte önemli rol oynamış, özellikle sonul varlık ya da Tanrı kavramı ve onun maddi dünya ile ilişkileri üzerinde durmuştur. Apameialı

Bilgi Dünyası

Paul Nizan Kimdir?

0

Paul Nizan kimdir ve ne yapmıştır? Paul Nizan hayatı, biyografisi, felsefesi ve eserleri hakkında bilgi. Paul Nizan Paul Nizan; (d. 7 Şubat 1905, Tours – ö. 1940, Audruicq, Pas-de-Calais, Fransa), siyasal romanlarının yanı sıra felsefi ve siyasal konuları ele aldığı denemeleriyle de tanınmış Fransız yazardır. Bir demiryolu mühendisinin oğluydu. Paris’te lisede okuduğu sırada Jean-Paul Sartre’la

Biyografi

John Norris (Filozof) Hayatı

0

John Norris kimdir ve ne yapmıştır? Filozof John Norris’in hayatı, biyografisi ve felsefesi hakkında bilgi. John Norris John Norris; (d. 1657, Collingbourne-Kingston, Wiltshire – ö. 1711, Bemerton, Wiltshire, İngiltere), Cambridge Platoncularından Anglikan din adamı ve düşünürdür. Descartes’çı filozof Nicolas Malebranche’ı izleyen tek İngiliz düşünür olarak tanınır. Norris, Cambridge Platonculuğunun etkisini özellikle ahlaki ve mistik içerikli

Bilgi Dünyası

Nishi Amane Kimdir?

0

Nishi Amane kimdir ve ne yapmıştır? Nishi Amane hayatı, biyografisi, felsefesi ve eserleri hakkında bilgi. Nishi Amane Nishi Amane; (d. 7 Mart 1829, Tsuvano, İvami ili – ö. 30 Ocak 1897, Tokyo, Japonya), Japon düşünür, yazar ve yayımcıdır. Batı felsefesinin, özellikle de İngiliz deneyciliğinin Japonya’da yaygınlaşmasına öncülük etmiştir. Hollanda’da Leiden Üniversitesi’nde öğrenim gördükten sonra Tokyo’daki

Bilgi Dünyası

Agostino Nifo Kimdir?

0

Agostino Nifo kimdir ve ne yapmıştır? Agostino Nifo hayatı, biyografisi, felsefesi ve eserleri hakkında bilgi. Agostino Nifo Agostino Nifo; (d. y. 1473, Sessa, Napoli Krallığı – ö. 1538’den sonra, Salerno?), Rönesans dönemi İtalyan düşünürdür. Önceleri Aristoteles felsefesini Hıristiyanlık karşıtı bir yaklaşımla yorumlamış, ama daha sonra ruhun ölümsüzlüğünü savunmuştur. Yaklaşık 1490’da Padova Üniversitesi’nde, Aristoteles felsefesinin İbn

Bilgi Dünyası

Nimbarka Kimdir?

0

Nimbarka kimdir ve ne yapmıştır? Nimbarka hayatı, biyografisi, felsefesi ve fikirleri hakkında bilgi. Nimbarka Nimbarka; (12-13. yy?, Güney Hindistan), Brahman düşünür ve astronomdur. Kendi adıyla da anılan ve Tanrı Krişna ile eşi Radha’ya tapan Nimanda tarikatını kurmuştur. 9. ya da 10. yüzyılda yaşamış ünlü Brahma-sutra (Vedanta-sutra) yorumcusu Bhaskara ile aynı kişi olduğu da öne sürülmüştür.

Bilgi Dünyası

Kitaro Nishida Kimdir?

0

Kitaro Nishida kimdir ve ne yapmıştır? Kitaro Nishida hayatı, biyografisi, felsefesi ve eserleri hakkında bilgi. Kitaro Nishida Kitaro Nishida; (d. 17 Haziran 1870, Kanazava yakınları, İşikava ili – ö. 7 Haziran 1945, Kamakura, Japonya), Japon düşünürdür. Doğu’nun tinsel geleneğini Batı felsefesiyle kaynaştırma çabalarına öncülük etmiştir. Çocukluğunda Konfüçyüsçü bir öğretmenden geleneksel Çin düşüncesini öğrendi. Ayrıca profesör

Bilgi Dünyası

Julianus Kimdir?

0

Julianus kimdir ve ne yapmıştır? Flavius Claudius Iulianus (Julianus) hayatı, biyografisi, felsefesi ve eserleri hakkında bilgi. Julianus Julianus; (Flavius Claudius Iulianus) d. İS 331/332, Konstantinopolis [İstanbul] – ö. 26/27 Haziran 363, Ktesiphon [Medainj, Mezopotamya), 361-363 arasında Roma imparatorudur. I. Constantinus’un (Büyük) yeğeni, önemli bir bilgin ve askeri önderdir. Askerleri tarafından imparatorluğa getirilmiş, ateşli bir Hıristiyanlık

Bilgi Dünyası

İbn Miskeveyh Kimdir?

0

İbn Miskeveyh kimdir ve ne yapmıştır? İbn Miskeveyh hayatı, biyografisi, felsefesi ve eserleri hakkında bilgi. İbn Miskeveyh İbn Miskeveyh; tam adı Ebu Ali Ahmed Bin Muhammed Bin Yakub Bin Miskeveyh (d. y. 930 – ö. 1030, Rey, İran), İranlı filozof, bilim adamı ve tarihçidir. Yaşamıyla ilgili ayrıntılı bilgi yoktur. Zerdüşt dininden İslama geçtiği sanılmaktadır. Büveyhi

Bilgi Dünyası biyografi

İbni Meserre Kimdir?

0

İbni Meserre kimdir ve ne yapmıştır? İbni Meserre hayatı, biyografisi, felsefesi ve eserleri hakkında bilgi. İbni Meserre İbn Meserre, asıl adı Muhammed Bin Abdullah (d. Kurtuba [Cordoba] – ö. 931, Kurtuba), İslam felsefesinde, özellikle irade özgürlüğü konusundaki düşünceleriyle etkili olan Endülüslü filozoftur. Yaşamına ilişkin fazla bilgi yoktur. Tanrıtanımazlık ve ahlaksızlıkla suçlandığı için Kurtuba’dan ayrılmak zorunda

Bilgi Dünyası

Iamblichus Kimdir?

0

Iamblichus kimdir ve ne yapmıştır? Iamblichus hayatı, biyografisi, felsefesi ve eserleri hakkında bilgi. Iamblichus Iamblichus; (d. y. 250, Khalkis, Suriye Çukuru [bugün Bikaa Vadisi] – ö. y. 330), Yeni-Platonculuğun önde gelen temsilcilerinden Suriyeli filozoftur. Bu okulun Suriye kolunun kurucusudur. Günümüze ancak görece önemsiz yapıtları ulaşabilmiştir. Ama düşüncesinin temel öğeleri, 5. yüzyıl düşünürlerinden Proklos’ un onun

Biyografi

Guru Amar Das Kimdir?

0

Guru Amar Das kimdir ve ne yapmıştır? Guru Amar Das hayatı, biyografisi, felsefesi nedir, hakkında bilgi. Guru Amar Das Amar Das; (d. 1479, Khadur?, Hindistan -ö. 1574, Goindval), üçüncü Sih gurusu. Yetmiş üç yaşında guru olan Amar Das, Pencap’ı 22 Sih dinsel bölgesine ayırması ve Sih inanışını yaymak için başka yerlere misyonerler göndermesiyle tanınır. Bütün

Biyografi

Roman Ingarden Kimdir?

0

Roman Ingarden kimdir ve ne yapmıştır? Roman Ingarden hayatı, biyografisi, felsefesi ve eserleri hakkında bilgi. Roman Ingarden Roman Ingarden; (d. 5 Şubat 1893, Krakow – ö. 29 Haziran 1970, Krakow, Polonya), Polonyalı felsefecidir. Husserl’in fenomenolojik yönteminden yararlanarak edebiyat ve sanat yapıtlarını açıklamaya çalışmıştır. Husserl’in öğrencisi olan Ingarden, önce Lemberg’de, 1945’te de Krakow’da felsefe profesörü oldu.

Biyografi

Wilhelm von Humboldt Kimdir?

0

Wilhelm von Humboldt kimdir ve ne yapmıştır? Wilhelm von Humboldt hayatı, biyografisi, eserleri ve felsefesi hakkında bilgi. Wilhelm von Humboldt Wilhelm von Humboldt; (d. 22 Haziran 1767, Potsdam – ö. 8 Nisan 1835, Tegel, Berlin yakınları, Prusya), dilbilimin gelişmesine yaptığı katkılarla 20. yüzyılda büyük önem kazanan Alman dil uzmanı, düşünür, diplomat ve eğitim reformcusudur. Dilin

Biyografi biyografi

Hui Shi Kimdir?

0

Hui Shi kimdir, ne yapmıştır? Hui Shi hayatı, biyografisi, felsefesi ve eserleri hakkında bilgi. Hui Shi Hui Shi; Wade-Giles yazımında hui shih (d. İÖ 380, Song [bugün Henan’da], Çin), erken dönem Çin felsefesinde diyalektikçiler olarak bilinen okulun önde gelen temsilcisi Çinli filozoftur. Diyalektikçiler daha çok mantıkla uğraştıklarından adlar ile gerçeklikler arasındaki bağlantıya öncelik veren Çin

Biyografi

Huỳnh Phú Sổ Kimdir?

0

Huỳnh Phú Sổ kimdir, ne yapmıştır? Huỳnh Phú Sổ hayat hikayesi, biyografisi, felsefesi hakkında bilgi. Huỳnh Phú Sổ Huỳnh Phú Sổ; Huyen olarak da yazılır, Dao Khung ya da Phat Song olarak da bilinir. (d. 1919, Hoa Hao, Nam Ky – ö. 1947, Long Xuyen), Vietnamlı filozof, Budacı reformcu ve siyasal eylemcidir. Hoa Hao kısa

Bilgi Dünyası Türk İslam Bilginleri

Ebu’l-Huzeyl ve Huzeyliye Hakkında Bilgi

0

Ebu’l-Huzeyl kimdir, felsefesi nedir? Huzeyliye nedir, Huzeyliye felsefesi ve özellikleri hakkında bilgi. Huzeyliye, Basra Mutezile okulunun kurucusu Ebu’l-Huzeyl Allaf’ın (752-841/850) geliştirdiği öğretidir. Huzeyliyeye göre Tanrı’nın sıfatları, gerçekte onun özünden (zatından) başka bir şey değildir. O, özü olan bir bilgiyle bilir, özü olan bir güçle eylemde bulunur. Tanrı’ nın özünden ayrı sıfatları olduğunu yadsıyan bu görüş

Bilgi Dünyası

Varoluşçuluk (Egzistansiyalizm) Nedir?

0

Varoluşçuluk yada varoluşçu felsefe nedir? Diğer bir ismi Egzistansiyalizm olan Varoluşçuluk ile ilgili temel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Birinci Dünya Savaşı’ndan birkaç yıl sonra ortaya çıkan bir felsefe görüşüdür. Kelime Fransızca «existance» (var olma) dan gelir. Bu felsefeye göre insanlar her türlü toplum ve din kurallarını hiçe sayarak yaşamalıdırlar. Var olmak her şeyden önemlidir. Egzistansiyalizm

Bilgi Dünyası Rönesans Felsefesi

Rönesans Felsefesi Nedir? Hakkında Bilgi

0

Rönesans felsefesi nedir? Rönesans felsefesinin özellikleri, önemli filozofları, bu filozofların felsefeleri hakkında bilgi. RÖNESANS FELSEFESİ: Temel Özellikleri: a) Felsefede önemli olan insan aklı ve deneyin doğrularıdır. Doğrular kutsal kitaplarda hazır olarak verilmiş değildir. İnsan aklıyla ve deneyimle onları çaba göstererek arayıp bulacaktır. b) Bir tek sistem değil, bir sistemler çokluğu görülür. Dinin belirleyiciliği ortadan kaldırıldığı

Bilgi Dünyası Aydınlanma Çağı (Felsefesi)

Aydınlanma Felsefesi Hakkında Bilgi

0

17 ve 18. yüzyıl Aydınlanma felsefesi nedir? Aydınlanma felsefesinin özellikleri, ünlü filozofları ve düşünürleri hakkında bilgi. 17 VE 18. YÜZYIL AYDINLANMA FELSEFESİ Bu dönemde felsefede ağırlıkta olan sorun “bilgi problemi”dir. Bu alanda, biri aklı temele alan akılcılık (rasyonalizm), diğeri deneyi temele alan deneycilik (ampirizm) ön planda görülür. Rönesans felsefesiyle, 17. y.y. felsefesine geçiş dönemi filozoflarından

Biyografi

Henri Bergson Kimdir?

0

Dünyaca ünlü Fransız filozofu olan Henri Bergson’un hayatı, düşünceleri ve çalışmaları ile ilgili bilgiler veren sayfamız. Henri Bergson kimdir? Henri Bergson (18 Ekim 1859, Paris, Fransa – 4 Ocak 1941, Paris, Fransa) Unlü bir Fransız filozofudur Paris’te doğdu. Öğrenimini Condorcet Lisesi’nde yaptı. Bir ara edebiyatla felsefe arasında tereddüt ettikten sonra, felsefe okumak üzere Ecole Normale

Biyografi Niccolò Machiavelli

Machiavelli Kimdir?

0

Makyevelizm denilen akımın da kurucusu olan ünlü İtalyan yazar ve devlet adamı olan Niccolo Machiavelli hayatı ve fikirleri hakkında bilgiler. Machiavelli Kimdir? Niccolò Machiavelli (3 Mayıs 1469, Floransa, İtalya – 21 Haziran 1527, Floransa, İtalya) Ünlü bir İtalyan devlet adamı ve yazarıdır. Floransa’da doğdu. Otuz yaşından sonra siyaset alanında kendini göstermeye başladı. O zaman dış

Bilgi Dünyası

Hint Sanatı ve Felsefesi Hakkında Bilgi

0

Kadim bir uygarlık olan Hintlilerin Hint Sanatı ve Hint Felsefesi ile ilgili olarak genel bilgilerin verildiği yazımız. Hint sanatı deyince akla ilk önce mimarlık gelir. Hint mimarlığı son derece süslü üslubu ile tanınmıştır. Hint sanatının aşırı süsleme özelliği çömlek, mücevher, maden işlerinde de kendini gösterir. İlk Hindu binaları kilden, ağaçtan yapıldığı için çok eski mimarlık

Biyografi

Friedrich Hegel Kimdir?

0

Tanınmış ünlü bir Alman filozofu olan Friedrich Hegel ve felsefesi ile ilgili olarak bilgilerin kısaca yer aldığı yazımız. Friedrich Hegel (27 Ağustos 1770, Stuttgart, Almanya – 14 Kasım 1831, Berlin, Almanya) Tanınmış Alman filozofudur. Stuttgart’ta doğdu. Bir memurun oğluydu. Tübingen’de ilahiyat okuduktan sonra Bern ve Frankfurt’ ta felsefe öğretmenliğine başladı. 1805’te Jena üniversitesine profesör oldu.

Biyografi

Seneca Kimdir?

0

Çağımızda bile insanları etkilemeye devam edebilen Latin filozof Seneca kimdir? Seneca ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız. Lucius Annaeus SENECA, (MÖ 4, Córdoba, İspanya – MS 65, Roma, İtalya) Ünlü bir Latin filozofudur. Roma’nın zenginlerinden, çağının sayılı konuşma sanatı şöhretlerinden Marcus Seneca’nın oğludur. Cordoba (Kurtuba) (İspanya)’da doğdu. Babası, onu okutmak için Roma’ya döndü, Seneca babasının

Biyografi

Friedrich von Schelling Kimdir?

0

Almanların ünlü filozofu olan Friedrich von Schelling hayatı ile ilgili olarak genel bilgilerin kısaca verildiği yazımız. Friedrich von Schelling (27 Ocak 1775, Leonberg, Almanya – 20 Ağustos 1854, Bad Ragaz, İsviçre) Ünlü bir Alman filozofudur. Felsefe öğreniminden sonra Wurtzburg, Erlang, Berlin üniversitelerinde felsefe profesörlüğü yaptı. Başlangıçta Fichte ile Spinoza’nın felsefi mesleklerini benimsemişse de sonraları kendisi

Biyografi Platon (Eflatun)

Platon (Eflatun) Kimdir?

0

Antik Yunanistan’da yaşamış ve dünyanın en büyük düşünürlerinden birisi olarak kabul edilmiş olan Platon (Eflatun) hayatı ve felsefesi hakkında bilgiler. PLATON [Eflâtun] (M. Ö. 427- 347) Dünyanın en büyük düşünürlerinden sayılan Eski Yunanlı bir filozoftur. Düşünce sistemi, Avrupa’da daha sonra gelişmiş olan çeşitli felsefeleri geniş ölçüde etkilemiş; birçok siyasi, ahlaki, dinî öğretiler (doktrinler) onun düşüncesinin

1 2 3