Browsing: felsefesi

Biyografi

Herbert Spencer Kimdir?

0

Herbert Spencer Kimdir? Herbert Spencer hayatı, biyografisi, eserleri, felsefesi, kitapları hakkında bilgi. Herbert Spencer; İngiliz filozofu ve toplumbilimcisidir (Derby 1820 -Brighton 1903). 17 yaşındayken Londra Birmingham arasındaki demiryolu yapımında işçi olarak çalıştı. 22 yaşındayken ilk yazılarını yayımlattı, makalelerinde devletin ekonomik ve toplumsal yaşama müdahalesini eleştirdi. 1848’de The Economist dergisinin yayın yönetmen yardımcısı oldu. 1850’de Social

Biyografi Immanuel Kant

Immanuel Kant Kısaca Hayatı

0

Dünyanın en büyük felsefecilerinden kabul edilen Alman Immanuel Kant’ın hayatı ve eserleri ile ilgili olarak kısa bilgilerin yer aldığı yazımız Tanınmış Alman filozofudur. Fikirleri bakımından Platon‘la, Aristoteles‘le ölçülebilen filozoflar arasında sayılır. Könisberg’de doğdu. Ailesi VII. yüzyılda İskoçya’dan Prusya’ya göç etmiş, fakir bir aileydi. Kant’ın çocukluğu büyük zorluklar içinde geçti. Öğrenimini tamamlayabilmek için okul saatlerinin dışında

Bilgi Dünyası

Panteizm Ne Demek?

0

Kamutanrıcılık olarak da Türkçemize geçen ama Panteizm olarak tanınan bir felsefe bir inanç olan Panteizm hakkında bilgiler. Bir felsefe okulu, bir inanç yoludur. Panteizme de denir. Bu inancın temeli, her şeyi Tanrı’yla bir görmektir. Kamutanrıcılıkta her şey Tanrı’yı meydana getirir. Tanrı, yarattıklarının bütünüdür. Kamutanrıcılık iki temel düşünceden doğmuştur : 1. — Gerçek olan, yalnız Tanrı’nın

Biyografi William James

William James Kimdir?

0

William James kimdir? William James hayatı, biyografisi, felsefesi, eserleri hakkında bilgi. William James; ABD’li filozoftur (New York 1842 – Chocorua 1910). Kardeşiyle birlikte Fransa’da psikoloji öğrenimi gördü. Amerika’ya döndükten sonra Harward’i bitirdi (1870). 1872’de aynı yerde ders vermeye başlayarak ölümüne kadar anatomi, fizyoloji, psikoloji ve felsefe derslerini sürdürdü. Bilim temelinden yola çıkmasına karşın, felsefede giderek

Bilgi Dünyası Nazi Bayrağı

Nazizm Nedir?

0

Nazizm nedir ne anlama gelir? Dünyayı büyük bir dünya savaşına sürükleyen ve günümüzde dünyanın her yerinde yasak olan bir anlayış olan Nazizm hakkında bilgiler. Alman Nasyonal-Sosyalist İşçi Partisi’nin inançlarına ve siyaset alanındaki uygulamalarına «nazizm» denir. «Nazi» kelimesi de bu partinin Almanca adı olan «Nazional Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei» kelimelerinin ilk iki hecesidir. İkinci Dünya Savaşı sonunda,

Bilgi Dünyası

Varoluşçuluk (Eksistansiyalizm) Nedir?

0

Varoluşçuluk felsefesi nedir? Varoluşçuluk felsefi akımı ne zaman ortaya çıkmıştır ve bu felsefe akımı ile ilgili temel tanım ve bilgiler. Varoluşçuluk (Eksistansiyalizm), özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kıta Avrupası’nda yaygınlaşan felsefe anlayışına verilen isimdir. “Yaşama” ve “eylem” ağırlıklı olması; hızlı yaygınlaşması, bir tür felsefe kitapları yanı sıra oyunlar, öyküler, senaryolar ve romanlarla da işlenmesi, hemen

Biyografi

Plotinus Kimdir?

0

Antik Yunanistan’ın ünlü filozoflarından Plotinus’un hayatı ve felsefesi hakkında kısa bilgiler. PLOTİNUS, Eski Yunan filozofu (Lykopolis/Mısır 205 – Campania 270). 233’te İskenderiye’ye giderek filozof Ammonius Sakkas’ın öğrencisi oldu. 243’te Perslerin düşüncesini yakından incelemek için, İmparator Gordianus’un Sasani Kralı I. Şahpur’a karşı açtığı savaşa katıldı. Savaşın başarısızlığa uğraması üzerine Roma’ya yerleşti. Özellikle Platon konusundaki bilgisiyle etkilediği

Bilgi Dünyası Anarşizm Nedir?

Anarşizm Hakkında Bilgi

0

Anarşizm ne demektir? Anarşizm felsefesi nasıl ortaya çıkmış ve ne şekilde tarih boyunca gelişim göstermiştir. Anarşizmin çok eski bir tarihi vardır. Daha M.Ö. 430 yılında Sirenayka Okulunu kuran Aristippus, akıllı insanların bağımsızlıklarını devlete teslim etmemeleri gerektiğini söylemiş, Sokrates’e verdiği bir cevapta ne idare edilen, ne de idare eden olmak istemediğini bildirmiştir. Anarşist felsefenin ilk belli

Biyografi

Ebu’l Alâ el-Maarri Kimdir?

0

Ebu’l Alâ el-Maarri kimdir? Ebu’l Alâ el-Maarri hayatı, biyografisi, felsefesi ve eserleri hakkında bilgi. Ebu’l Alâ el-Maarri; İslam tarihinde hür düşüncesiyle, sakınmaz, korkusuz yazılarıyla, derin felsefesiyle, yüksek cesaretiyle ün salmış bir şairdir.Suriye’de Maarretünnuman kasabasında doğduğu için kendisine “Maarri” denir. Asıl adı Ahmet’tir. Babası kadı Abdullah’tır. Ebulûla 4 yaşındayken çiçek hastalığından gözleri kör oldu. Bütün hayatınca,

Biyografi

Henri Bergson Kimdir? Henri Bergson Felsefesi

0

Henri Bergson kimdir? Henri Bergson hayatı, biyografisi, eserlerinin kısa özetleri, felsefesi, Bergsonculuk hakkında bilgi. Henri Bergson; Fransız filozofudur (Paris 1859-ay.y. 1941). Ecolé Normale Supériure’de okudu, 1881’de felsefe doktoru oldu. Çeşitli okullarda ve College de France’da öğretmenlik yaptı, Fransız Akademisi’ne üye seçildi. 20. yüzyılın en büyük filozofları arasında sayılan Bergson’un felsefesi sezgicilik temeline dayanır. Gerçeğe, mutlak bilgiye

Bilgi Dünyası

Bektaşilik Hakkında Ansiklopedik Bilgi

0

Bektaşilik nedir? Bektaşiliğin kuruluşu, felsefesi, özellikleri, tarihçesi nasıldır? Bektaşilik hakkında ansiklopedik bilgi. Bektaşilik;kuruluşu Hacı Bektaş Veli’ye maledilen Türk tarikatı. Balım Sultan (öl. 1516) tarikatın ikinci piri sayılır ve Bektaşilik erkânını (temel kural, yol ve yöntemler) onun koyduğu kabul edilir. Türklerin melâmet (zikir, özel giysi, tekke gibi tören ve âdetleri kabul etmeyen tasavvuf tarikatı) anlayışının ürünü

Biyografi

Rene Descartes Hayatı ve Eserleri

0

Rene Descartes kimdir, hayatı, çalışmaları. Rene Descartes’in biyografisi, felsefesi, eserlerinin kısaca özetleri. Rene Descartes; Fransız düşünürü ve matematikçisidir (Touraine/La Haye 1596-Stockholm 1650). 1606’da bir Cizvit okulu olan La Fleche’e yazıldı. Burada sekiz yıl öğrenim gördü, klasik diller, matematik, mantık, metafizik, fizik ve ahlak okudu. Le Fleche öğreniminden sonraki yılları arayışla geçti. Müzikle ilgilendi, eskrim öğrendi,

Bilgi Dünyası

Felsefenin Dalları ve Gelişimi

0

Felsefenin dalları ile felsefenin gelişimi hakkında bilgi. Ayrıca Roma ve Hıristiyan felsefeleri hakkında da kısa bilgiler. Felsefenin Dalları Buradan ulacağınız sayfamızda belirttiğimiz gibi, önceleri sosyal ve doğal bilimlerin hepsi felsefenin sınırları içinde gözden geçiriliyordu. Bilimler geliştikçe, fizik, kimya gibi pozitif bilimler felsefeden ayrıldı. Daha sonra ekonomi, psikoloji, siyaset gibi sosyal bilimler de felsefenin sınırları dışına

Bilgi Dünyası

Günümüz Felsefesi Hakkında Bilgi

0

Bugünkü felsefenin kurucuları, geliştiricileri ve dalları hakkında bilgi. İngiliz filozofu Francis Bacon (1561-1626) ile Fransız filozofu René Descartes (1596-1650) bugünkü felsefenin kurucuları olarak kabul edilir. Bunların ikisi de felsefede “metot” (usul) üzerinde değerli fikirler ileri sürmüşlerdir. Bu iki filozofun kurduğu esaslar bugünkü bilimlerde güdülen metoda temel olmuştur. Daha sonra Hollandalı filozof Baruch Spinoza (1632-1677) eski

Biyografi

İbn-i Tufeyl Kimdir?

0

İbn-i Tufeyl kimdir? İbn-i Tufeyl hayatı, biyografisi, eserleri, fikirleri, felsefesi hakkında bilgi. İbn-i Tufeyl;tam adı ebu bekir muhammed bin abdulmelik bin muhammed bin muhammed bin tufeyl el-kaysi (d. 1106, Vadiü’l-Aş, Gırnata [Granada] – ö. 1185, Marakeş), Endülüslü İslam filozofudur. Gerçeğe ancak sezgi ve içedoğuşla ulaşılabileceğini savunmuştur. Kays kabilesinden gelen İbn Tufely Gırnata’da tıp, astronomi, kelam

Bilgi Dünyası

Dogmatizm Hakkında Bilgi

0

Dogmatizm ne demektir? Dogmatizm’in felsefesi, anlamı, özellikleri, tarihçesi, önemli filozofları kimlerdir? Dogmatizm hakkında bilgi. Dogmatizm, [İnakçılık] Felsefede her türlü inceleme ve eleştirmenin üstünde tutulan, gözü kapalı inanılan fikirlere «dogma» (inak), bu yoldaki felsefe görüşüne de “dogmatizm” (inakçılık) denir. İlk felsefi düşünce, bu alemin ana maddesinin ne olduğu konusu üzerinde gelişmeye başlamıştır. İlkçağ’ın Yunan filozofları, bu

Biyografi

Seneca Kimdir? Seneca Felsefesi

0

Lucius Annaeus Seneca hayatı, detaylı biyografisi, eserleri ve felsefesi. Seneca felsefi görüşleri. Seneca; Latin felsefecisi, devlet adamı ve trajedi yazarıdır (Cordoba, İ.Ö. 4-Roma, İ.S. 65). Lucius Annaeus Seneca, büyük bir iktisadi gelişme içinde olan İspanya’nın Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu’ na çok sayıda aydın yetiştirdiği bir dönemde Betica ya da Baetica’da (günümüzde Andalucia) doğdu. Bir bilginler ailesinden gelen

Biyografi

Émile Chartier (Alain) Kimdir?

0

Émile Chartier (Alain) kimdir? Filozof Émile Chartier hayatı, biyografisi, felsefesi, çalışmaları, eserleri hakkında bilgi. Émile Chartier (Alain); Fransız düşünürü ve yazarı (Mortagne au-Perche 1868 – Le Vésinet 1951). Asıl adı Émile Chartier. Yüksek Öğretmen Okulu Felsefe Bölümü’nü bitirdi, yüksek öğrenim kurumlarında öğretim görevlisi olma hakkını veren agresyon sınavlarını başarıyla verdi. Rouen’de ve Paris’teki IV. Henri

Bilgi Dünyası

Samuel Alexander Kimdir?

0

Samuel Alexander kimdir? Samuel Alexander hayatı, biyografisi, felsefesi, eserleri hakkında bilgi. Samuel Alexander; İngiliz filozofudur (Sydney 1859-Manchester 1939). Melbourn ve Oxford Üniversitelerinde öğrenim gördü. 1893-1924 arasında Manchester Üniversitesi’nde felsefe okuttu. Daha çok Space, Time and Deity (Uzay, Zaman ve Tanrılık) 1920, adlı eseriyle tanınır. İki ciltlik bu eserinde kendi evrimci kuramını ayrıntılarıyla anlatır. Ayrıca, Moral

Biyografi

Herman Harrell Horne Kimdir?

0

Herman Harrell Horne kimdir? Herman Harrell Horne hayatı, biyografisi, eserleri, felsefesi, çalışmaları hakkında bilgi. Herman Harrell Horne;(d. 22 Kasım 1874, Clayton, Kuzey Carolina – ö. 16 Ağustos 1946, Leonia, New Jersey, ABD), ABD’li eğitim felsefecisidir. John Dewey ve izleyicilerinin pragmatizm okulu karşısında idealist yaklaşımı temsil eder. Yerel okullarda ve Davis Askeri Akademisi’nde okudu. 1895’te Chapel

Bilgi Dünyası

Dirimselcilik Nedir?

0

Dirimselcilik ne demektir? Dirimselciliğin öncüleri, tarihçesi, felsefesi hakkında bilgi. Dirimselcilik; canlı nesneleri cansızlardan ayıran özel bir yaşam ilkesinin, belli bir nitelik ya da özün bulunduğunu öne süren görüştür; Vitalizm. İkici (dualist) bir felsefedir; canlı organizmanın özdeksel öğelerini özdeksel olmayan bir şeyin yönettiğini savunur. Bu yönüyle düzenekselciliğin (mekanizm) tekçi felsefesine karşıttır. Çünkü, düzenekselci felsefe, canlı varlıkların

Bilgi Dünyası

Sinoplu Diogenes Kimdir?

0

Sinoplu Diogenes kimdir? Sinoplu Diogenes hayatı, biyografisi, felsefesi hakkında bilgi. Sinoplu Diogenes; Eski Yunan filozofudur (Sinop İÖ 412-Korinthos 327). Yaşamına ait bilgiler çok azdır. Atina sokaklarında öğleyin, elinde fenerle Bir İnsan Arıyorum diye dolaşmasıyla, kendisinden bir isteği olup olmadığını soran Büyük İskender’e Gölge etme başka ihsan istemem demesiyle günümüze kadar anılan, Platon’un Çılgın Sokrates adını

Bilgi Dünyası

Hermann Graf Keyserling Kimdir?

0

Hermann Graf Keyserling kimdir? Hermann Graf Keyserling hayatı, biyografisi, felsefesi ve eserleri hakkında bilgi. Hermann Graf Keyserling; Alman filozofu ve yazarıdır (Könno 1880 -İnbruck 1946). Penau’da Rus Gymnasium’unu bitirdi. Doğabilimci olmak amacıyla Doprat, Cenevre, Heidelberg ve Viyana üniversitelerinde zooloji, kimya, jeoloji öğrenimi yaptı. 1902’de Viyana Üniversitesi’nde felsefe doktoru oldu. Her yıl yaptığı Avrupa gezilerine 1911-1912’de

Bilgi Dünyası

Metafizik Nedir? Neyi İnceler?

0

Metafizik ne demektir? Metafiziğin konusu nedir? Metafizik neyi inceler, özellikleri, felsefesi hakkında bilgi. Metafizik; ilk ilkeler ve gerçekliğin doğasını araştıran felsefe dalı. Felsefe, dört ana düşünce alanına bölünür. Birincisi ahlak sistemi ve doğruluktur. İkincisi estetik alan, üçüncüsü, bilim kuramı (epistemoloji) dördüncüsü metafiziktir. Bu bölümde, “Varlık nedir ?”, “Bir dış dünya var mıdır?”, “Beden ile ruh

Bilgi Dünyası

Duyumculuk (Sansüalizm) Nedir?

0

Duyumculuk (Sansüalizm) ne demektir? Duyumculuk (Sansüalizm) özellikleri, felsefesi, hakkında bilgi. Duyumculuk (Sansüalizm); bilginin temelinde duyumların bulunduğunu öne süren öğretilerin tümüne verilen addır. Bilgilerin akıldan kaynaklandığını öne süren akılcılık ve doğuştan başlayarak insanla birlikte olduğunu öne süren doğuştancılık öğretilerinin karşıtıdır. Deneyciliğin (amprizm) bir biçimidir. İngiliz filozofu Locke, öğretiyi şu yolla anlatır: “Daha önce duyularda bulunmayan hiçbir

Bilgi Dünyası

Konfüçyüs Hayatı

0

Konfüçyüs kimdir? Konfüçyüs’ün hayatı hakkında bilgi, Konfüçyüs felsefesi, çalışmaları, sözleri ile ilgili bilgi. Konfüçyüs; (M. Ö. 551-479) Çin’in yetiştirdiği en ünlü filozoftur. Çinliler Kung Fu-tse (Kung Hoca) derler. Bu ad Lâtince yolu ile Batı dillerine Confuzius (Konfüçyüs) olarak geçmiştir. Konfüçyüs bütün ömrü boyunca insanları iyiye, doğruya, şerefli yaşamaya yöneltmek için çalışmıştır. Felsefesini en iyi özeti

Bilgi Dünyası

Deneyüstücülük Nedir?

0

Deneyüstücülük Nedir? Deneyüstücüler kimlerdir, özellikleri, felsefeleri nelerdir, hakkında bilgi. DENEYÜSTÜCÜLER; ABD li Kantçı ve gizemci düşünür Ralph Valdo Emerson’un (1803-1882) başında bulunduğu bir grup filozofun oluşturduğu topluluk. Aralarında Georg Ropley (1802-1880), Margaret Fuller (1810-1850) gibi düşünürlerin de bulunduğu grup kendilerine “Transendentalistler” adını verdiler. Kant’tan yola çıktıklarını söylemelerine karşın, örneğin Emorson, Tanrı, doğa ve insan arasında

Bilgi Dünyası

Demostenes Kimdir?

0

Demostenes kimdir? Demostenes hayatı, biyografisi, düşünceleri, söylevleri hakkında bilgi. Demostenes; Atinalı hatip ve devlet adamıdır (Paliania İÖ 384-Kalaureia İÖ 322). Dönemin ünlü hukukçu ve hatiplerinden dersler aldı. Mahkemedeki savunmaları hitabet sanatındaki ilk denemeleri oldu. Daha sonra da Atinalı yurttaşların savunmalarını yazarak ün kazandı. Özel ve kamu davalarında Atina Meclisi’nde başarılı konuşmalar yaptı ve sitenin politik yaşamında

Biyografi

Marquis de Condorcet Kimdir?

0

Marquis de Condorcet kimdir? Marquis de Condorcet hayatı, biyografisi, çalışmaları, felsefesi, eserleri hakkında bilgi. Marquis de Condorcet; Fransız matematikçisi, filozofu ve siyaset adamıdır. (Ribemont 1743-Bourg-La-Raine 1794). Asıl adı; Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat 16 yaşındayken, bir matematik tezinde gösterdiği başarıyla dikkatleri çekti. 1769’da Bilimler Akademisi’ne seçildi. Bu arada Voltaire, Turgot ve D’Alembert gibi düşünür ve

Bilgi Dünyası

Canlıcılık Nedir?

0

Canlıcılık (animizm) nedir? Canlıcılığın özellikleri, felsefesi, anlayışı, hakkında bilgi. Canlıcılık (Animizm); her şeye ruhların egemen olduğuna, bu nedenle de tüm olayları ruhların yönettiğine inanan görüştür. Metafiziksel anlamda canlıcılık, ruhu yaşamanın ilkesi olarak kabul eder. Böylece bir ruh hem düşünsel, hem de organik yaşamın özünde yer alır ve onları yönlendirip biçimlendirir. Felsefe tarihinde ilkin Thales‘ te

Bilgi Dünyası

Zerdüştlük Hakkında Bilgi

0

Zerdüştlük nedir? Zerdüştçülüğün özellikleri, tarihçesi, felsefesi hakkında bilgi. Zerdüştlük; yaşamı üzerine açık seçik hiçbir bilgi bulunmayan (İÖ 8. yüzyıl) Zerdüşt (Zoroastre, Zaratustra) adlı İranlının belirlediğine inanılan dinsel öğretidir. (Zerdüştlik, Zerdüştiyye, Zoroastrisme). Gatha diye adlandırılan özdeyiş değerindeki ilâhilerini derleyen kitabı Avesta (yanlış olarak Zend-Avesta) diye anılır. Dinler tarihini inceleyenler tarafından Zerdüştçülük, yeni bir din değil, İran’ın

Bilgi Dünyası Pir Sultan Abdal

Pir Sultan Abdal Kısaca Hayatı

0

Pir Sultan Abdal kimdir? Pir Sultan Abdal kısaca hayatı, biyografisi, eserleri hakkında bilgi. Pir Sultan Abdal;16. yüzyıl tasavvuf şairidir. Taranıp derlenerek adına bağlanan şiirlerden yaşamı üzerine ipuçları çıkarılabilmekte, şiirlerinde geçen yer adlarından nerede, nasıl yaşadığı konusunda bilgi edinilmektedir. Buna göre gerçek adının Haydar olduğunda, Sivas’ın Yıldızeli İlçesi’nin Banaz Köyü’nde doğduğunda, bir ayaklanmaya katıldığı için Hızır

Bilgi Dünyası

Albililer Hakkında Bilgi

0

Albililer kimlerdir? Albililerin özellikleri, inançları, hakkında bilgi. Albililer; 12. yüzyılın sonlarında, Fransa’nın güneyinde ortaya çıkan tarikattır. Katarlar tarikatının bir kolu olan Albililer, davranışların ahlak ve iman bakımından saf ve kusursuz olması gerektiğini savunurlar. Albililere göre tensel olan her şey kötülük ilkesiyle ilişkilidir. Bedensel hazlar peşinde koşan insan, güçsüz bir varlıktır; kolayca kötülüklere kapılarak imansız bir

Bilgi Dünyası

Charles Sanders Peirce Kimdir?

0

Charles Sanders Peirce Kimdir? Charles Sanders Peirce hayatı, biyografisi, eserleri, felsefesi hakkında bilgi. Charles Sanders Peirce;ABD’li filozoftur (Cambridge/Massachusetts 1839 -Milford/Pennyslvania 1914). 1859’da Harvard Üniversitesi’ni bitirdi. 1861’de Kıyı ve Jeodezi Araştırma Kurumu’nda çalışmaya başladı. 1866’dan sonra mantık ve felsefe konusunda eserler yayınladı. 1869’da Harvard’da astronomi üzerine araştırmalar yaptı. 1879’da Johns Hopkins Üniversitesi’nde, görevlerinden ayrılarak tüm zamanını

Bilgi Dünyası

Robert Owen Kimdir?

0

Robert Owen Kimdir? Robert Owen hayatı, biyografisi, eserleri ve felsefesi hakkında bilgi. Robert Owen;İngiliz düşünürü ve iktisatçısıdır (Newtown / Montgomeryshire 1771-ay-y. 1858). Ancak iki yıl okula gidebildi, kendini yetiştirdi, 19 yaşındayken Manchester’de 500 işçi çalıştıran Drinkwater Dokuma Fabrikası’nın yöneticisi oldu. Pamuklu dokuma tekniğinde yenilikler yaparak üretimi piyasa fiyatının % 50 eksiğine mal etti ve kısa

Bilgi Dünyası

Olguculuk (Pozitivizm) Nedir?

0

Olguculuk (pozitivizm) ne demektir? Olguculuk felsefe akımının özellikleri, öncüleri, dayanakları hakkında bilgi Olguculuk (Pozitivizm);araştırmalarını olgulara ve gerçeklere dayayan, fizikötesi açıklamaları kuramsal olarak olanaksız, pratik olarak yararsız gören; deneyle denetlenemeyen soruları sözde soru ollarak niteleyen felsefe akımıdır. İngiliz düşünürü Hume ile Alman düşünürü Kant’ın temellerini attığı ve 19. yüzyılda Fransız düşünürü Comte’un biçimlendirdiği bu akım, insan

Bilgi Dünyası

Oportünizm Nedir?

0

Oportünizm ne demektir? Oportünizm anlayışının özellikleri, tarihçesi, düşünürleri hakkında bilgi. Oportünizm; davranışların ilkelere göre değil, içinde bulunulan anın koşullarına göre belirlenmesini öngören anlayıştır. Oportünist anlayışın kökleri ilkçağdan beri Aristoteles gibi gerçekçi siyaset felsefecilerinin yasaya, ilkeye uygun eylemin doğal sınırlarına ilişkin tartışmalarına konu oldu. 16-17 yüzyıllardaki politik ve dinsel çatışmalar arasında ortaya çıkan durumun gereği öğretisi

Bilgi Dünyası

Ebu Reyhan El Biruni Kimdir?

0

Ebu Reyhan El Biruni Kimdir? Ebu Reyhan El Biruni hayatı, biyografisi, eserleri, felsefesi hakkında bilgi. Ebu Reyhan El Biruni; İslâm bilginidir (Harizm 973-ay.y. 1052). Yaşamı üzerine açık, ayrıntılı, kesin bilgi yoktur; eserlerinden anlaşıldığı gibi matematik, astronomi, fizik, tıp, tarih, felsefe alanlarında çalıştı ve değerli ürünler verdi. Eleştirel anlayışı, gerçeğe ve bilime değer vermesiyle ünlendi. Gaz-neli

Bilgi Dünyası

Siyonizm Hakkında Bilgi

0

Siyonizm nedir? Siyonizm felsefesi nasıldır, tarihçesi, ortaya çıkışı, özellikleri hakkında bilgi. Siyonizm; Yahudilik bilinç ve inancıyla bir din-ulus birliğinin güçlülük ilkelerini belirleyen; bu arada Filistin toprakları üzerinde bağımsız bir Yahudi devleti kurma amacına yönelik harekettir. Adını bugünkü Kudüs Kenti’nin bir tepesi olan ve tarihte 10 1000 yılı dolaylarında Yahudilerin başkentleri olan Sion Kenti’nden aldı. 19.

Bilgi Dünyası

Protagoras Kimdir?

0

Protagoras Kimdir? Protagoras hayatı, biyografisi, felsefesi, eserleri ile ilgili bilgi. Protagoras; Eski Yunan felsefecisidir (Abdera/Trakya’nın Ege kıyısında İÖ 485-410’a doğru). Atomculuğun kurucusu Demokritos‘un yurttaşı ve çağdaşıydı. Bir süre Leukippos’tan felsefe okudu. Geçimini sağlamak için yük taşıdı, ağır işlerde çalıştı. Felsefeye yakınlığını gören Demokritos‘un önerisi üzerine yolculuklar yaparak, ücret karşılığında felsefe, dilbilgisi, retorik ve politika dersleri

Bilgi Dünyası

İdealizm Hakkında Bilgi

0

İdealizm ne demektir? idealizm felsefesinin özellikleri, tarihteki yeri ve öncüleri ile ilgili bilgi. İdealizm; varlığı düşünceye bağlayan, düşünce dışında bir gerçekliği var saymayan felsefe görüşlerinin genel adıdır: Düşüncelilik. Sözcük, günlük yaşamda bir ülküye yönelme, ülküsel olanı arama anlamında kullanıldığı gibi; sanatta, gerçektekinden daha üstün değerleri kollama tutumu olarak (gerçekçilik: realizm ve doğalcılık: natüralizme karşıt) felsefedekinden

Biyografi İbni Sina

İbn-i Sina Kimdir?

0

İbn-i Sina Kimdir? İbn-i Sina hayatı, biyografisi, çalışmaları, eserleri, felsefesi, hakkında bilgilrin yer aldığı yazımız. İbn-i Sina; Ebu’l Ali el Hüseyin bin Abdullah Türk-İslâm felsefecisi ve hekimidir (Buhara-Afşane 980 -Hemedan 1037). Kendi anlatısına göre 10 yaşında Kuran’ı ezberledi. Matematik öğrenirken İslâm bilimlerinde derinleşiyordu. Buhara’ya gelen Abdullah Nâtili’ den mantık ve felsefe öğrendi. Bir yandan da

Biyografi

İbni Rüşd Hayatı ve Eserleri

0

İbni Rüşd kimdir? İbni Rüşd hayatı, biyografisi, felsefesi, eserleri, çalışmaları hakkında bilgi. İbni Rüşd; Ebu Velit Muhammet Arap filozofudur (Kurtuba 1126 – Marakeş 1198). İspanya’da, Endülüs’te Aristoteles‘e bağlı olarak ortaya çıkan Me-şaiciler’in (Peripatetikler) en son ve en yetkin temsilcisi. Kadı olarak yetişti. Kadıü’l-Kudzat (Baş yargıç) oldu. 28 yaşına geldiğinde Fas’a, Merakeş’e yaptığı geziden dönüşünde ünlü

Biyografi

Thomas Hobbes Kimdir?

0

Thomas Hobbes Kimdir? Thomas Hobbes hayatı, biyografisi, eserleri, felsefesi hakkında bilgi. Thomas Hobbes ; İngiliz filozofudur (Malmesbyry 1588 – Hardwick 1679). Oxford Üniversitesi’ni bitirdi. Özel dersler verdiği öğrencisiyle çıktığı Fransa ve İtalya gezilerinde Avrupa’ nın önemli düşünürleriyle tanışma olanağı buldu. Özellikle Gassendi ve Descartes‘in yakın dostu Mersenne ile matematik düşünce ve Descartes felsefesi onda önemli

Bilgi Dünyası

Herakleitos Kimdir?

0

Herakleitos Kimdir? Herakleitos hayatı, biyografisi, felsefesi, ile ilgili bilgi. Herakleitos; Eski Yunan filozofudur (Efes İÖ 540 – ay.y. İÖ 480). Varlıklı ve soylu bir aileden geldiği için yaşamını felsefeye adadı. Özdeyişler biçiminde dile getirdiği düşüncelerinden oluşan Peri Physeos (Doğa Üstüne) adlı kitabını Tanrıça Artemis’e sundu. Günümüze bu kitaptan yalnızca birkaç bölüm ulaşmıştır. İyonyalı doğacı filozofların

Biyografi

Georg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir?

0

Georg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir? Georg Wilhelm Friedrich Hegel hayatı, biyografisi, eserleri hakkında bilgi. Georg Wilhelm Friedrich Hegel; Alman filozofudur (Stuttgart 1770-Berlin 1831). Felsefe, hukuk, ilahiyat ve dilbilim okuduğu Tübingen Üniversitesi’ni 1793’te bitirdi. Bir süre Bern ve Frankfurt’ta özel dersler verdi. Okul arkadaşı Schelling ve Hölderlin ile yakın ilişkiler kurdu. 1801’de Jena Üniversitesi’nde doçent olduysa