Browsing: felsefesi

Bilgi Dünyası

Rene Descartes Kimdir

0

Rene Descartes kimdir? Hayatı ve şüphe felsefesi hakkında bilgi. Rene Descartes hayatı hakkında kısa ve öz bilgi. Büyük bir Fransız filozofu ve bilginidir. Gerçek olanı bulmak için kullandığı şüphe metodu sayesinde skolastik Ortaçağ felsefesinin yıkılıp modern felsefe anlayışının başlamasına yol açmış önemli bir fikir adamıdır. 1596 ile 1650 yıları arasında yaşamıştır. Rene Descartes, bir süre

Bilgi Dünyası

Tasavvuf Felsefesi Hakkında Bilgi

0

Tasavvuf nedir? Tasavvuf felsefesinin özellikleri, tarihçesi hakkında bilgi. Tasavvuf edebiyatının önderleri kimlerdir? Tasavvuf; evrenin tümünü Tanrının görünümü (tecelli) sayan din felsefesi; vahdet-i vücud (varlık birliği), pantheisme: panteizm: heptanrıcılık, kamutanrıcılıktır. Dinsel düşünce Allah’ın yaratan (halik), insanın yaratık (mahluk) oluşuna, kulluğun Tanrı buyruklarına inanıp boyun eğişine bağlıdır; yani Tanrı başka bir güç kaynağıdır (müessir), evren onun yarattığı

Bilgi Dünyası

John Locke Kimdir?

0

John Locke Kimdir? John Locke hayatı, biyografisi, görüşleri, felsefesi, eserleri ile ilgili bilgi. John Locke; İngiliz filozofudur (Bristol 1632-Cates 1704). Düşüncelerinin gelişmesinde hukukçu babasının büyük etkileri oldu. 1652’de Oxford Üniversitesinde girdi, doğa bilimleri ve tıp okurken Descartes’in eserlerini de inceledi. Descartes’in düşüncelerine hayran kalmakla birlikte Descartes’in karşıtı olan iki düşünürün, Gassendi ve Hobbes’un eserlerini de

Bilgi Dünyası

Kynik Felsefesi (Kynizm) Nedir?

0

Kynizm nedir? Kynik felsefesinin özellikleri, tarihçesi, kynikler, kynizm hakkında bilgi. Kynizm; insanın erdem ve mutluluğa, hiç bir değere bağlı olmadan, tüm gereksinmelerinden sıyrılarak bağımsız olarak erişebileceğini savunan felsefe öğretisidir. Sokrates‘in ölümünden sonra onun görüşünü işlemek, geliştirmek ve yaygınlaştırmak isteyen öğrencileri değişik okullar kurdular. Bunlardan biri de Atina’da Kynosarges Gymnasion’da, Anthistenes (İÖ 444-368) tarafından kuruldu. Kynism

Bilgi Dünyası

Konfüçyüs Kimdir?

0

Konfüçyüs Kimdir? Konfüçyüs hayatı, felsefesi, düşünceleri. Konfüçyüs ile ilgili bilgi. Konfüçyüs; Çin filozofudur (Chi’u fu İÖ 551-ay.y. 479). Asıl adı Chung mi’dir. Konfüçyüs ise Üstat Kung demek olan Kung-fu Tzu’dan gelir. Köken olarak soylu bir aileye bağlıydı. Sang Hanedanından olan babası Lu, derebeyliğine bağlı topraklarla gelip yerleştiğinde, varlığını yitirmiş yoksul bir askerdi. Daha çocuk yaşına

Bilgi Dünyası

Farabi Kimdir? Düşünceleri Nelerdir?

0

Farabi kimdir? Farabi’nin hayatı, edebi kişiliği, özellikleri, çalışmaları, önemli eserleri hakkında bilgi. Farabi (Ebu Nasr Muhammed bin Muhammed), Türk-İslâm bilgini ve filozofudur (Maveraünnehir/Farab 870-Şam 950). Genç yaşta Bağdat’a gitti; felsefe, matematik, astronomi, müzik, doğa bilimleri, dilbilgisi, mantık öğrendi. Dönemin büyük bilim merkezi Harran’a gitti. 10. yüzyıl başlarında Bağdat’ta dinsel kökenli karışıklıklar başlayınca, önce Şam’a sonra

Bilgi Dünyası

Maria Montessori Kimdir

4

Maria Montessori kimdir? Maria Montessori’nin hayatı ve başarıları ile çocuk gelişimi konusunda çığır açan yenilikleri ve felsefesi hakkında bilgi. Maria Montessori 31 Ağustos 1870 yılında İtalya’da doğdu. İtalya o zamanlarda, özellikle kadınlara karşı tutuculuğu ile meşhur bir ülke idi. Birçok engele rağmen, Maria Montessori ilk kadın İtalyan doktor olmayı başardı. Daha sonra ROma Üniversitesi Tıp

Bilgi Dünyası

Aurelius Augustinus Kimdir?

0

Aurelius Augustinus Kimdir? Aurelius Augustinus hayatı, felsefesi, Hristiyan tarihindeki yeri. Aurelius Augustinus ile ilgili bilgi. Aurelius Augustinus; Hıristiyan dininin öğretisine biçim vererek sistemli bir birlik kazandıran, Hıristiyan doğmasmın kurucusudur (Kuzeybatı Afrika/Thagasteis 354-Hippone 430). İlköğrenimin Thagaste, Madore ve Kartaca’da yaptı; 384’lerde Milano’ ya gelerek retorik (güzel konuşma sanatı) öğrendi; İranlı mezhep kurucusu Mani’nin (İS 215-275) kurduğu,