Browsing: Fizik

Fizik

Fizikte Periyodik Hareket Ne Demektir?

0

Periyodik hareket nedir? Fizikte periyodik hareketin tanımı ve periyodik hareket ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Periyodik hareket, dönemli hareket olarak da bilinir, fizikte, eşit zaman aralıklarında yinelenen hareket; bu zaman aralığı periyot (dönem) olarak adlandırılır. Salıncaklı bir koltuğun, zıplayan bir topun, titreşen bir diyapozonun, suda oluşan dalgaların ve Güneş çevresindeki yörüngesinde dolanmakta

Bilgi Dünyası

12. Sınıf Işığın Yansıması Konu Anlatımı

0

12. sınıf fizik dersi ışığın yansıması konusu özeti, düzlem ve küresel aynaların özellikleri, formüller ve ışığı yansıtması. 12. Sınıf Işığın Yansıması Konu Anlatımı Işığın bir yüzeye çarpıp geldiği ortama geri dönmesine yansıma denir. Aynaya gönderilen ışığın normal ile arasındaki açı gelme açısı, yansıyan ışığın normal ile yaptığı açı ise yansıma açısı ise Gelme açısı, yansıma

Bilgi Dünyası LED

12. Sınıf Elektronik Devre Elemanları Konu Anlatımı

0

12. sınıf fizik dersi elektronik devre elemanları konusu özeti, anlatımı. Elektronik devrelerin özellikleri, çizimleri. 12. Sınıf Elektronik Devre Elemanları Konu Anlatımı ELEKTRONİK DEVRELER Elektrik enerjisini kullanarak bilgi oluşturan, bilgiyi değiştiren, ileten ya da depolayan sistemlere elektronik denir. Elektronik devreler analog ve dijital olmak üzere iki çeşittir. Analog elektronik devreler bilgileri sürekli değişen elektrik sinyalleri ile

Ders Konuları Hal Değişimi

Hal Değişimi 12. Sınıf Konu Anlatımı

0

12. sınıf fizik dersi Hal Değişimi konusu özeti, Hal Değişimi ile ilgili kavramlar, hal değişim grafiği, basıncın etkisi konu anlatımı. Hal Değişimi 12. Sınıf Konu Anlatımı HÂL DEĞİŞİMİ Tanımlar Hâl Değişimi Katı, sıvı ya da gaz hâlde bulunan bir maddenin ısı alarak ya da ısı vererek diğer bir hâle geçmesine hâl değişimi denir. Erime ve

Bilgi Dünyası kuark

Atomlardan Kuarklara Konu Anlatımı

0

Fizik, atomlardan kuarklara konusu, temel parçacıklar, karşıt parçacıklar, kuarkların yapısı ve özellikleri hakkında bilgi. Atomlardan Kuarklara Temel Parçacıklar Atomun elektron, proton ve nötrondan oluştuğu ortaya çıktıktan sonra bilim dünyası “Acaba bu atomaltı parçacıklar da bölünebilir mi?” sorusu üzerinde düşünmeye ve araştırma yapmaya başladı. 1950’lerden sonra parçacık hızlandırıcılarının gelişmesiyle başka atomaltı parçacıklar da art arda keşfedilmeye

Bilgi Dünyası Fizik

İki Vektörün İç Çarpımı Konu Anlatımı

0

İki vektörün iç çarpımı nasıl yapılır, anlatımı, bir vektörün diğer vektör üzerindeki izdüşümü nasıl bulunur, açıklaması. İki Vektörün İç Çarpımı ve ve arasındaki açı ise sayısına ile nin iç çarpımı denir. ile nin iç çarpımı biçiminde de tanımlanır. vektörünün vektörü üzerindeki dik izdüşümü veya Tanım:

Bilgi Dünyası Fizik

Konum (Yer) Vektörü

0

Fizikte konum, yer vektörü nedir? Özellikleri nelerdir? Konum yer vektörü konu anlatımı. KONUM (YER) VEKTÖRÜ ise yönlü doğru parçasına vektörünün konum temsilcisi (yer vektörü) denir. Her vektörün yer vektörü tektir. şeklinde gösterilir. ise vektörüne ait konum vektörü veya uzunluğuna vektörünün uzunluğu denir.

Bilgi Dünyası

Fotosel Lamba (Fizik)

0

Fizikte fotosel lamba nedir, özellikleri nelerdir? Fotosel lamba nasıl çalışır hakkında kısa bilgi. FOTOSEL LAMBA Sodyum, potasyum, lityum ve sezyum gibi alkali metallerden görünür ışıkla da elektron sökülür. Bu sebeple fotosel yapımında (fotoelektrik lamba) genellikle alkali metaller kullanılır Şekil: 4-4’de fotoelektrik lambanın bulunduğu devrede ışığın içeri girmesi için lambanın iç yüzünün bir kısmı boş bırakılmış,

Bilgi Dünyası

Çözme Gücü Konu Anlatımı

0

Fizik, ışık dalgaları çözme gücü nedir, formülleri, konu anlatımı. Çözme gücü hakkında bilgi. ÇÖZME GÜCÜ İğne ucuyla açılan dar bir deliğin önündeki ışık kaynağından gelen ışık dalgaları deliği geçtikten sonra kırınıma uğrayarak dağılır. Deliği geçen ışık dalgalarının vereceği kaynağın görüntüsü olduğundan daha büyük görünür. İki noktasal kaynaktan gelip deliği geçen ışık dalgaları kırınıma uğrayarak çok

Bilgi Dünyası

Kuvvet Nedir?

0

Doğanın ve pek tabii ki fiziğin temel kavramlarından birisi olan kuvvet tanımı ve açıklamasının yer aldığı yazımız. Kuvvet nedir kuvvet ne demektir? Duran bir cismi harekete geçiren, hareketteki bir cismi durduran, hızını, yönünü, doğrultusunu değiştiren sebebe fizikte «kuvvet» denir. Masanın üzerinde duran bir zıpzıpı yuvarlarsak, elimizle ona bir kuvvet kondurmuş oluruz. Durdurmak istersek, bu, sefer

Bilgi Dünyası

Kuvvet Konu Anlatımı 10. Sınıf

0

10. Sınıf fizik kuvvet konusu anlatımı. Kuvvetin özellikleri, bileşke kuvvetler, kesişen kuvvetlerin dengesi konu anlatımı, örnekler. KUVVET Cisimlerin şeklinde, hareket yönü ya da hızında değişikliğe neden olan etkiye kuvvet denir. Vektörel büyüklüktür ve dinamometre ile ölçülür. Birimi Newtondur. Bileşke kuvvet (R): iki veya daha fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına yapabilen kuvvete denir. I. Kuvvetlerin

Bilgi Dünyası

Skaler ve Vektörel Büyüklükler Nedir?

0

Skaler ve vektörel büyüklük nedir? Skaler ve vektörel büyüklüklerin özellikleri, vektörlerin genel özellikleri hakkında bilgi. Skaler ve Vektörel Büyüklükler Fizikte iki tür büyüklük vardır. Skaler büyüklük: Sayı ve birimi ile tanımlanabilen büyüklüklerdir. Bu nedenle sadece sayısal değeri olan büyüklüklerdir. Vektörel büyüklük: Sayı, birimi, yönü ve doğrultusu ile tanımlanabilen büyüklüklere denir. Bir vektörün tanımlı olabilmesi için,

Bilgi Dünyası

Madde ve Özellikleri 10. Sınıf Fizik Konu Anlatımı

0

10. sınıf fizik konusu madde ve özellikleri konu anlatımı. Adezyon ve kohezyon kuvvetleri, yüzey gerilimi, atmosfer, plazma ve özellikleri. Madde ve Özellikleri Adezyon ve Kohezyon Kuvvetleri Kohezyon kuvvetleri benzer moleküller arasındaki kuvvetler, adezyon kuvvetleri farklı moleküller arasındaki kuvvetlerdir. Çay içerken bardağı kaldırdığımızda küçük çay tabağının da birlikte kalkması olayına şahit olmuşuzdur. İşte iki cam tabakayı

Bilgi Dünyası Formüller

Katı ve Sıvıların Statiği

0

Bir fizik konusu olan katı ve sıvıların statiği ile ilgili genel bilgiler ve formüllerin paylaşıldığı Arşimet Kanunlarının açıklandığı yazımız. Basınç: Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç denir. Alanı (S) olan bir yüzeye dik olarak uygulanan (F) kuvvetinin yaptığı basınç: P=F/S bağıntısıyla bulunur. S.I. Birim sisteminde, F => N S => m² ölçüldüğünde basınç birimi

Bilgi Dünyası

Fizikte Güç Kavramı Nedir?

0

Fizik’te güç kavramı ile ilgili genel bilgiler.Güç nedir nasıl hesaplanır ve ne işe yarar? Güç birimleri nelerdir? Fizikte hareket sağlayan kuvvete «güç» denir. Bir noktaya, bir makineye uygulanan bir kuvvet iş yapar. Kuvvet etkisi altında meselâ bir arabanın yürümesi, bir ağırlığın yukarı kaldırılması, bir tekerleğin döndürülmesi olaylarında hep iş yapılmaktadır. Ama, bu kuvvet kaynaklarını birbirleriyle

Hikayeler / Masallar

Fizik İle İlgili Hikaye

0

Fizik ve fiziğin temel konuları ile ilgili hikaye. Fiziğin temel konuları olan maddenin 3 hali, birimler, iş, güç ve enerjinin konu edinildiği fizik hikayesi. Tekin hem odada geziniyor, hem de ablasına soru yağdırıyordu: “Demek ki fizik maddelerin özelliklerini inceleyen bir bilim dalıdır. Bu özelliklere fiziksel özellikler diyoruz. Çünkü cisimlerin bir de kimyasal özellikleri vardır, onu

Bilgi Dünyası

Işık Akısı Formülü

2

Işık akısı nedir? Fizikte ışık akısı hesaplama, formülü ve çizimi, hakkında bilgi. Işık Akısı; Birim yüzeye birim zamanda düşen ışık miktarına ışık akısı denir. A = Yüzey (m²) E = Aydınlanma (Lüks) Φ= Işık Akısı (Lümen) Şekil-I deki yüzeyde ışık akısı Şekil-II’deki yüzeyde ışık akısı Şekil-III’deki yüzeyde ışık akısı cos 90° = 0 Φ= 0

Bilgi Dünyası

Fizikte Aydınlanma Nedir?

0

Fizikte aydınlanma nedir? Fizikte aydınlanma konusu özet anlatımı, çizimi, formülleri. AYDINLANMA Işık kaynaklarından çıkan ışınlar doğrudan doğruya veya yansıyarak yüzeyleri aydınlatırlar. Bu yüzeydeki aydınlanma, I (Candela) cd = Işık kaynağının ışık şiddeti d (Metre) m = Işık kaynağı – yüzey arası dik uzaklık E (Lüks) = Yüzeydeki aydınlanma miktarı A noktasındaki aydınlanma B noktasındaki aydınlanma

Bilgi Dünyası

Fizik Nedir? Fizik’te Ölçüler ve Birimler Nelerdir?

0

Fizik hakkında kısa bilgi ve Fizik’te kullanılan ölçüler ve birimler ve birimlerin nerelerde kullanıldığı ile ilgili bilgiler Fizik maddede, esas yapı değişmeksizin, meydana gelen olayları inceler, bunları kurallara, kanunlara bağlar. Tabiatı araştıran, türlü olayların nedenlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Duyu organlarımızla varlığını anladığımız cisimleri, bunların değişik koşullar altındaki hallerini de hep fizik inceler. Fizik de,

Bilgi Dünyası

Yay Dalgalarının Özellikleri Nelerdir?

0

Yay dalgalarının özellikleri nelerdir? Bir dalga ortamında yayılan sarsıntı, dalgada taşınan madde, hareket ve enerji hakkında bilgi. Yay Dalgalarının Özellikleri Nelerdir? 1. Oluşması için kaynak gerekmektedir. Örneğin; gergin yayda şekil değişikliğini veren kuvvet kaynağı, suya batıp çıkan çubuk, elektromagnetik dalgalar da (emd) yüklerin ivmelenmesini sağlayan kaynak gibi… 2. Mekanik dalgaların (yay, su, ses gibi) yayılması

Bilgi Dünyası

Vektörlerin Dik Bileşenlerine Ayrılması

0

Vektörler dik bileşenlerine nasıl ayrılır? Vektörlerin Dik Bileşenlerine Ayrılması hesabı. Bir Vektörün Dik Bileşenleri Birbirine dik iki vektörün bileşkesi, Pisagor bağıntısı ile bulunabilir. Bu işlemin tersine dik bileşenleri bulma işlemi denir. Şekildeki gibi bir F vektörü verildiğinde Fx ve Fy vektörlerini bulma işlemine dik bileşenlere ayırma işlemi denir. Bu bileşenlerin değerleri, sinüs ve kosinüs tanımlarından

Bilgi Dünyası

Fizik Tarihçesi – Klasik – Modern ve Çağdaş Fizik

2

Fizik nedir? Fizik bilimi neyi inceler? Fiziğin tarihi, tarihçesi, önemli fizikçiler, Modern, Klasik ve Çağdaş fizik hakkında bilgi. Fizik; evrenin yapısını ve evrende oluşan olayların içeriğini neden ve sonuçlarıyla birlikte ortaya koymayı amaçlayan pozitif temel bilim dalı. Esas olarak cansız varlıklarla ve bu varlıkları kapsayan olay ya da olaylar zinciriyle ilgilenir. Bu bakımdan fizik ve