Browsing: fiziksel

Fizik

Fiziksel ve Kimyasal Olaylar Arasındaki Farklar

1

Fiziksel olaylar ile kimyasal olaylar arasında ne gibi farklar bulunmaktadır konusu hakkında genel bilgiler. Örnekleri ile kısa konu anlatımı. Fizik maddede ki değişimleri inceler. Kimya da maddelerdeki değişikliklerle uğraşır, öyleyse, fiziksel olaylar’la kimyasal olaylar arasındaki fark nedir, önce onu öğrenelim. Bu işe bir örnekle başlayalım: Bir bardak suyun içine bir kaşık şeker atıp karıştıralım. Şeker

Bilgi Dünyası Çocuk Gelişimi

0-6 Yaş Arası Çocuğun Gelişim Özellikleri

0

0-6 yaş arası devinsel becerilerin gelişim sırasını gösteren tablo. 0-6 yaş arası çocuğun gelişim özellikleri nelerdir? Liste halinde özet bilgi 0-6 Yaş Arası Çocuğun Gelişim Özellikleri 0-6 Ay Birçok refleksif davranış sergiler. Nesnelere ulaşır. Sırtüstü yatar durumdayken yüzüstü duruma geçer. Yüzüstü yatarken başını yukarı kaldırır. Biberonu tutabilir. 6-12 Ay Çok az refleksif davranış gösterir. Desteksiz

Bilgi Dünyası Şebeke Suyu

Şebeke Sularının Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

0

Şebeke sularının fiziksel ve kimyasal özellikleri nelerdir? İçme suyunda hangi maddelerin bulunması istenmez, müsaade edilen miktarlar. Şebeke Sularının Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Su, bulunduğu şartlara bağlı olarak katı, sıvı ve gaz hâllerinde bulunabilir. Yoğunluğu büyük ölçüde sıcaklığa bağlıdır. İçme suyu olarak kullanılan suyun fiziksel özelliklerinden; sıcaklığı, bulanıklığı, rengi, lezzeti, kokusu, geçirgenliği ve pH değeri önemlidir.

Çocuk-Bebek-Anne Sağlığı Bebek

Altı – Onikinci Aylarda Bebeğin Gelişimi

0

Bebeklerin altıncı ve on ikinci aylar arasında fiziksel ve motor gelişimi nasıldır? Bebekler altı – oniki aylıkken neler yapabilir, neler yapamaz? Altı – Onikinci Aylarda Bebeğin Gelişimi Yedinci ayda bebekler yardımsız oturabilirler, oturdukları yerden ayağa kalkmaya çalışırlarsa da dizleri bükülür ve oturmaya mecbur olurlar. Yüzükoyun pozisyonda iken önündeki bir cismi yakalamak için uzanır, çaba gösterirler.

Çocuk-Bebek-Anne Sağlığı Bebek

Üç – Altıncı Aylarda Bebeğin Gelişimi

0

Bebeklerin üçüncü ve altıncı aylar arasında fiziksel ve motor gelişimi nasıldır? Bebekler ilk üç-altı aylıkken neler yapabilir, neler yapamaz? Üç – Altıncı Aylarda Süt Çocukluğunda Motor Gelişim Bebeklerin çoğu 3-4 ay arası rahatlıkla başım orta çizgide tutar, tonik boyun durumu ortadan kalkar. Bebek yakınlarını yabancılardan ayırabilir. Sert bir yere yüzükoyun yatırılan 3 aylık bebek başını

Çocuk-Bebek-Anne Sağlığı Bebek

Bebeğin İlk Üç Ay Gelişimi

0

Yenidoğan bebeğin yaşamındaki ilk üç ayında fiziksel ve motor gelişimi nasıldır? Bebekler ilk üç neler yapabilir, neler yapamaz? Yaşamın ilk 3 Ayında Fiziksel ve Motor Gelişim Yeterli bir bakım ve beslenme uygulanan bebeklerde ilk aylarda büyüme ve gelişme oldukça hızlıdır. Bu hızlı gelişim özellikle sinir sisteminde görülür. Yenidoğan bir bebek bir masa üzerine yüzükoyun yatırılırsa

Bilgi Dünyası

Ergenlik Dönemi Gelişim Özellikleri

0

Ergenlik dönemi ne zamanı kapsar, bu dönemin fiziksel ve psikomotor gelişim özellikleri nelerdir? Ergenlik dönemi gelişim ödevleri. Ergenlik Dönemi Ergenlik döneminden önce ön ergenlik, çocukluğun son yılları ya da erinlik dönemi de denilen bir geçiş dönemi vardır. Bu dönem coğrafi koşullara bağlı olarak değişse bile takriben 10 ile 14 yaşlarını kapsamaktadır. Çocukluğu ergenlikten ayıran gelişme

Bilgi Dünyası Okul Dönemi

Okul Dönemi Gelişim Özellikleri

0

Okul (çocukluk) dönemi ne zamanı kapsar, bu dönemin fiziksel ve psikomotor gelişim özellikleri nelerdir? Okul dönemi gelişim ödevleri. Okul (Çocukluk) Dönemi Bu dönem 6 ile 12 yaşlar arasındaki dönemi kapsar ve aşağı yukarı ilköğretimin birinci kademesine devam eden çocukları içine alır. Bu dönemde fiziksel gelişmede önceki yıllara göre yavaş bir ilerleme gözlenir. Yıllık boy artışı

Bilgi Dünyası Oyun Dönemi

Oyun Dönemi Gelişim Özellikleri

0

Oyun (okul öncesi) dönemi ne zamanı kapsar, bu dönemin fiziksel ve psikomotor gelişim özellikleri nelerdir? Oyun dönemi gelişim ödevleri. Oyun (Okul Öncesi) Dönemi İki ile altı yaşlar arasını kapsayan dönemdir. Çeşitli kaynaklarda ilk çocukluk dönemi ya da çocukluk öncesi dönem olarak adlandırıldığı da olmaktadır. Bu dönemde bebeklik çağına oranla fiziksel gelişimin hızında düşme gözlenir. Yaşamın

Bilgi Dünyası Bebek ve Doğum

Doğum Öncesi Dönem Fiziksel Gelişim

0

Fiziksel ve psikomotor gelişiminin doğum öncesi dönemdeki evreleri. Doğum öncesi dönem gelişimi konu anlatımı. Doğum Öncesi Dönem Fiziksel Gelişim Döllenmeden doğuma kadar bebeğin anne rahminde geçirdiği 280 gün ya da dokuz ay on gün doğum öncesi dönem olarak kabul edilir. Gelişimi sağlayan çevresel, kalıtımsal ve zamansal etmenler, döllenme anından başlayarak işe koyulurlar. Babadan gelen sperm

Bilgi Dünyası

Fiziksel ve Psikomotor Gelişim Nedir?

0

Fiziksel ve psikomotor gelişim nedir? Fiziksel ve psikomotor, hareket gelişiminin özellikleri ve dönemleri hakkında bilgi. FİZİKSEL VE PSİKOMOTOR (HAREKET) GELİŞİM Çocuğun boy ve kilosunun artışı ile birlikte vücut sistemlerinin gelişip olgunlaşması için geçirdiği gelişim sürecine fiziksel gelişim süreci denir. Fiziksel gelişime çeşitli kaynaklarda bedensel gelişim de denilmektedir. Fiziksel gelişim, gözle görülebilen, her an fark edebileceğimiz

Bilgi Dünyası Bebek

Bebeklik Dönemi Gelişim Özellikleri

0

Bebeklik (süt) dönemi ne zamanı kapsar, bu dönemin fiziksel ve psikomotor gelişim özellikleri nelerdir? Bebeklik dönemi gelişim ödevleri. Bebeklik (Süt) Dönemi Sıfır ile iki yaş arasını kapsayan dönemdir. Bebek doğduğunda ortalama 50 cm boyunda ve 3 kilo 400 gr ağırlığındadır. Yaşamın ilk 12 ayı süresince büyüme büyük bir hızla devam eder. Öyle ki dört aylıkken

Bilgi Dünyası

Kimyasal Tepkimelerde Fiziksel Denge

0

Kimyasal tepkimelerde fiziksel denge nedir? Fiziksel denge, örnekler ve açıklamalarla konu anlatımı. Kimyasal Tepkimelerde Fiziksel Denge Belirli bir sıcaklıkta kapalı bir sistemde su ile su buharı arasındaki denge şeklinde gösterilir. Su – su buharı ile denge halinde ise buharlaşma hızı ile yoğunlaşma hızı birbirine eşittir. Belirli bir sıcaklıkta kapalı sistemlerde denge hali ile gösterilir. Belirli

Hayvanlar Alemi

Atların Yapısı Hakkında Bilgi

0

At nasıl bir hayvandır? Atların fiziksel özellikleri nasıldır? Atların anatomik, vücut yapıları hakkında genel bilgi. AT, toynaklıların tekparmaklı alttakımından binme, yük çekme veya taşıma gibi işlerde kullanılan bir hayvandır. Damızlık olarak kullanılan erkeğine «aygır», dişisine «kısrak», yavrularının yeni doğmuşuna «kulun», büyümüşüne de «tay» denir. Yeryüzünde, Kutuplar ve Afrika’nın sık ormanları hariç, hemen her yerde at

Bilgi Dünyası

Fiziksel ve Kimyasal Değişimlerin Özellikleri

1

Fiziksel değişim nedir? Kimyasal değişim nedir? Fiziksel ve kimyasal değişimlerin özellikleri, farkları, örnekleri, hakkında bilgi. Fiziksel ve Kimyasal Değişimler Yemek tuzu (NaCl) saf suda çözünürse, gözle görülmez hale gelir. Homojen karışım (Çözelti) oluşur. Çözeltinin suyu buharlaştırılırsa, geriye yemek tuzu kalır. Elde edilen yemek tuzu başlangıçtaki tuzdan farksızdır. (Yapısında herhangi bir değişiklik olmamıştır). Su ısıtılırsa su

Bilgi Dünyası

Toprakların Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

0

Toprakların fiziksel ve kimyasal özellikleri nelerdir? Toprakların özellikleri hakkında bilgi. Toprakların Fiziksel Özellikleri Toprağın fiziksel özelliklerini, toprak içinde bulunan kum, mil ve kil gibi katı maddelerin miktarı, bunların yapı durumu, toprağın rengi gibi özellikler oluşturur. Toprağın katı olan kısmını kil, mil ve kum boyutundaki malzemeler oluşturmaktadır. Toprakta bulunan bu katı parçacıkların yüzde oranları toprağın bünye

Bilgi Dünyası

Toprak Nedir? Toprak Nasıl Oluşur?

0

Toprak nedir? Toprak nasıl oluşur? Toprak oluşumunda kimyasal ve fiziksel ayrışma hakkında bilgi. Toprak; tortul, metamorfik ve katılaşım kayaçlar-dan oluşan yer kabuğunun fiziksel ve kimyasal ayrışma olayları sonucunda oluşan ve bünyesinde son derece zengin bitki barındıran, sürekli kimyasal olaylara sahne olan, bitkilerin beslenmesini sağlayan ve yer yüzeyini birkaç milimetre ile birkaç metre arasında saran bir