Browsing: formüller

Matematik Düzgün Dörtyüzlünün Alan ve Hacim Hesaplaması - Formülü

Düzgün Dörtyüzlünün Alan ve Hacim Hesaplaması – Formülü

3

Düzgün dörtyüzlünün alanı ve hacmi nasıl hesaplanır? Düzgün dörtyüzlünün alan, hacim formülleri, örnek sorular ve çözümleri. Düzgün Dörtyüzlünün Alan ve Hacmi Bir ayrıtının uzunluğu a birim olan düzgün dörtyüzlünün, alanı, birimkare, hacmi ise, birimküptür. Bir kenarı a birim olan eşkenar üçgenin alanı, tür. Bir düzgün dörtyüzlüde birbirine eş dört tane eşkenar üçgen olduğundan, alanı, birimkare

Uzay Bir Gezegenin Çekim Alanı Nedir?

Bir Gezegenin Çekim Alanı Nedir? Şiddeti Neye Bağlıdır?

0

Bir gezegenin çekim alanının tanımı, nedir? Bir gezegenin çekim alanı şiddeti nelere bağlıdır, formülü, açıklaması. ÇEKİM ALANININ TANIMI Bir gezegenin birim kütleye uyguladığı çekim kuvvetine o gezegenin çekim alanı denir ve vektörel bir büyüklüktür. Gezegenin m kütlesine uyguladığı çekim kuvveti F ise birim kütleye uyguladığı kuvvet F/m olacağından, çekim alanı, olur. Görülüyor ki alan, ivme

Bilgi Dünyası

Kümelerde İşlemler (9. Sınıf)

0

9. sınıf kümelerde işlemler konusu, formüller, De morgan kuralları, özellikleri. Kümelerde işlemler konu anlatımı. KÜMELERDE İŞLEMLER Evrensel Küme: Üzerinde işlem yapılan ve tüm kümeleri kapsayan kümeye evrensel küme denir ve genellikle E ile gösterilir. Kümelerin Birleşimi Kümelerin Kesişimi Kümelerin Farkı Bir Kümenin Tümleyeni De Morgan Kuralları ÖZELLİKLER: KÜME PROBLEMLERİ Futbol oynayanların kümesi : F Basketbol

Bilgi Dünyası

12. Sınıf Mercekler Konu Anlatımı

0

12. sınıf fizik dersi mercekler konusu özeti. İnce ve kalın kenarlı mercekler, ışınım yolu, görüntü çizimleri, bağıntılar konu anlatımı 12. Sınıf Mercekler Konu Anlatımı ♦İki küresel yüzey veya bir düzlemle bir küresel yüzey arasında kalan saydam ortamlara mercek denir. ♦Merceğin uç kısmı orta kısmından ince olan merceklere ince kenarlı ya da yakınsak mercek denir. ♦Uç

Bilgi Dünyası

Transformatör Konu Anlatımı (12. Sınıf)

0

12. sınıf fizik dersi transformatör konusu anlatımı, özeti. Transformatör özellikleri, bağıntılar ve formüller. Transformatör Konu Anlatımı (12. Sınıf) TRANSFORMATÖR Genellikle demir çekirdek etrafına sarılmış birbirinden bağımsız iki bobinden meydana gelen ve indüksiyon yoluyla değişken voltajı artırıp azaltmaya yarayan araçlara transformatör denir. Transformatörde Bağıntılar Birincil makaradaki sarım sayısı N1 olan transformatöre V, alternatif gerilimi uygulanmış olsun.

Ders Konuları

12. Sınıf Kondansatörler Konu Anlatımı

0

12. sınıf fizik dersi kondansatörler konusu özet konu anlatımı, formüller, kondansatörlerin paralel ve seri bağlanması. 12. Sınıf Kondansatörler Konu Anlatımı KONDANSATÖRLER (SIĞAÇLAR) Kondansatör ya da sığaç İki iletkenden ve aralarındaki yalıtkan bir ortamdan meydana gelen sisteme kondansatör ya da sığaç denir. Sığa Bir kondansatörün yükünün, yükün kondansatöre kazandırdığı potansiyele oranı sabittir. Bu sabit değere kondansatörün

Ders Konuları Sarkaç

12. Sınıf Kuvvet ve Hareket Konu Anlatımı

0

12. sınıf fizik dersi kuvvet ve hareket konusu tanımlar, basit harmonik hareket, formüller, yay sarkacı konu özeti, anlatımı. 12. Sınıf Kuvvet ve Hareket Konu Anlatımı Basit Harmonik Hareket Denge konumundan eşit uzaklıktaki iki nokta arasında, değişken ivmeli periyodik harekete basit harmonik hareket denir. Uzanım Basit harmonik hareket yapan bir cismin herhangi bir anda denge konumuna

Bilgi Dünyası

Eterlerin Adlandırılması

0

Eterlerin genel yapıları nasıldır, formülleri, özellikleri, eterlerin adlandırılmalarına örnekler, konu anlatımı. Eterlerin Adlandırılması Eterler su molekülündeki iki hidrojen atomu yerine iki alkil grubunun yer değiştirmesi ile oluşan bileşikler gibi düşünülebilir. (2 defa alkillenmiş su) H-O-H (su) R-O-H (monoalkol) R-O-R (eter) Alkil grupları aynı ise basit eter, farklı ise karışık eter adını alır. R-O-R (Basit eter)

Bilgi Dünyası

Çözme Gücü Konu Anlatımı

0

Fizik, ışık dalgaları çözme gücü nedir, formülleri, konu anlatımı. Çözme gücü hakkında bilgi. ÇÖZME GÜCÜ İğne ucuyla açılan dar bir deliğin önündeki ışık kaynağından gelen ışık dalgaları deliği geçtikten sonra kırınıma uğrayarak dağılır. Deliği geçen ışık dalgalarının vereceği kaynağın görüntüsü olduğundan daha büyük görünür. İki noktasal kaynaktan gelip deliği geçen ışık dalgaları kırınıma uğrayarak çok

Bilgi Dünyası

Su Dalgaları Faz Farkı Hesaplama

0

Su dalgalarında girişim konusu faz farkı hesaplama, faz farkının girişime etkisi, formüller, hakkında bilgi. Su Dalgaları Faz Farkı Eşit periyotlu iki dalga kaynağı aynı anda suya batıyor ve oluşturdukları dalgalar aynı anda merkez doğrusuna ulaşıyorsa bu kaynaklar aynı fazlıdır veya eş fazlıdır demektir. Bununla beraber, eşit periyotlu iki kaynağın aynı fazlı olması da gerekmez. Mesela

Bilgi Dünyası

Su Dalgalarında Girişim Konu Anlatımı

0

Su dalgalarında girişim nedir, girişim formülleri, özellikleri. Su dalgalarında girişim konu anlatımı, hakkında bilgi. SU DALGALARINDA GİRİŞİM Bundan önceki bölümlerde yay dalgalarının yansıma, iletilme, birbiri içinden geçebilmesi ve girişimini inceledik. Su dalgalarında da yansıma, kırılma, kırınım ve ayrılma olaylarını gördük. Bütün bu olaylarla ışığın bazı davranışlarını açıklayabildik. Işığın dalga modeli gittikçe güçlenmeye başladı. Şimdi de

Bilgi Dünyası Su Dalgaları

Su Dalgalarında Kırılma Konu Anlatımı

0

Su Dalgalarının kırılması nasıl olur? Su dalgalarında kırılma konu anlatımı, formüller, hakkında bilgi. SU DALGALARINDA KIRILMA Dalgaların yayılma hızlarının değişik ortamlarda farklı olduğunu daha önce söylemiştik. Su dalgaları için yayılma hızı suyun derinliğine bağlıdır. Bu nedenle, farklı derinliklerde olan su, dalgaların yayılmasında farklı iki ortam gibi düşünülebilir. Dalga leğenindeki suyun bir kısmının dibine cam konularak

Fizik einstein

Kütlenin Hıza Göre Değişimi

0

Einstein’in görelilik kuramına göre kütle hıza göre değişir mi, değişim nelere bağlıdır, açıklaması ve formüller. KÜTLENİN HIZA GÖRE DEĞİŞİMİ Einstein’in özel görelilik kuramına göre durgun kütlesi olan parçacıkların durgun kütle enerjileri; olarak tanımlanır. Parçacık rölativistik hızla giderken toplam enerjisi; olur. olacağından, olur. Bu toplam enerji ile durgun haldeki enerji arasındaki fark hareketi sırasındaki kinetik enerji

Bilgi Dünyası

Yukarı Doğru Düşey Atış Hareketi

0

Yukarı doğru düşey atış hareketi nedir? Yukarı doğru düşey atış hareketi grafikleri, formülleri ve açıklaması. Yukarı Doğru Düşey Atış Hareketi Cisim yukarı doğru ilk hızı ile atılmışsa, cismin hızı her saniyede g kadar, t saniyede gt kadar azalır. Bu durum cisim duruncaya kadar devam eder. Cisim bundan sonra serbest düşme hareketi yapar. Cismin herhangi bir

Bilgi Dünyası

Yukarıdan Aşağıya Düşey Atış Hareketi

0

Yukarıdan aşağıya düşey atış hareketi nedir? Yukarıdan aşağıya düşey atış hareketi grafikleri, formülleri ve açıklaması. Yukarıdan Aşağıya Düşey Atış Hareketi h kadar yükseklikten düşey doğrultuda aşağı doğru atılan cismin hızı  ise, cismin hızı her saniyede g kadar artar, t saniyede gt kadar artar. Cismin t anındaki hızı olur. Cismin düştüğü yükseklik, cismin ilk hızı son

Bilgi Dünyası

Mercek Formülleri

0

Mercekler (ince ve kalın kenarlı) ile ilgili formüller, hesaplamalar, merceğin güzü ve mercek sistemleri hakkında bilgi. Mercek Formülleri; OF = f = odak uzaklığı Dc = Cismin merceğe uzaklığı Dg = Görüntünün merceğe uzaklığı Hc = Cismin boyu Hg = Görüntünün boyu ***Gerçek büyüklükler (+), Sanal büyüklükler (-) alınacak Merceğin gücü: Y (Yakınsama): Y (Yakınsama)

Bilgi Dünyası

Üçgenlerin Benzerlik Teoremleri

0

Üçgenlerin bezerliği, açı-açı, kenar-açı ve kenar-kenar benzerlik teoremleri, formülleri ve çizimli açıklamaları. ÜÇGENLERİN BENZERLİĞİ ABC, DEF üçgenlerinin köşeleri arasında bir eşleme verilmiş olsun. bu iki üçgende karşılıklı açılar eş ise bu iki üçgen benzerdir denir. BENZERLİK TEOREMLERİ 1. Açı, Açı Benzerlik Teoremi: İkişer açılan eşit olan üçgenler benzerdir. VE ise 2. Kenar, Açı, Kenar Benzerlik

Bilgi Dünyası

Köklü Sayılarda Dört İşlem

0

Köklü sayılarda dört işlem nasıl yapılır? Köklü ifadelerde toplama, çıkarma, çarpma ve bölme kuralları, örnekler. KÖKLÜ İFADELER ifadesinde kökün derecesi m’dir. TOPLAMA-ÇIKARMA Örnek; ÇARPMA Örnek; BÖLME; Örnek; PAYDAYI RASYONEL YAPMA