Browsing: formülleri

Matematik Dikdörtgenler Prizması

Dikdörtgenler Prizmasının Özellikleri

0

Dikdörtgenler prizması nedir, özellikleri nelerdir? Dikdörtgenler prizmasının formülleri ve örnek soru çözümleri. Dikdörtgenler Prizması Tabanları dikdörtgen olan dik prizmaya dikdörtgenler prizması denir. Dikdörtgenler prizmasının bütün yüzleri dikdörtgendir ve karşılıklı yüzleri birbirine eştir. Şekilde, |AB| = a, |BC| = b ve |CC’| = c, dikdörtgenler prizmasının ayrıt uzunluklarıdır. Dikdörtgenler prizmasının cisim köşegenlerinin uzunlukları birbirine eşittir. Ayrıtları

Bilgi Dünyası

Küre Kapağı Nedir? Özellikleri

0

Küre kapağı nedir, özellikleri nelerdir? Küre kapağının alanı hesabı, formülleri nelerdir, hakkında bilgi. Küre Kapağı Bir küre yüzeyinin bir düzlemle kesilmesi sonucu elde edilen parçalardan her birine küre kapağı denir. Aşağıdaki E düzlemi O merkezli küre yüzeyini iki tane küre kapağına ayrırır. Yarıçapı r olan kürede, yüksekliği h olan küre kapağının alanı,

Kimya Hidrojen Spektrumu

Hidrojen Spektrumunda Seriler

0

Hidrojen atomunun spektrum serileri nelerdir, formülleri nedir? Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, Pfund serileri açıklaması. HİDROJENİN SPEKTRUM SERİLERİ: 1) LYMAN SERİSİ (Morötesi ışınlar bölgesi) 2) BALMER SERİSİ (Görünür ışınlar bölgesi) 3) PASCHEN SERİSİ (Kırmızı ötesi ışınlar bölgesi) 4) BRACKETT SERİSİ (Kırmızı ötesi ışınlar bölgesi) 5) PFUND SERİSİ (Kırmızı ötesi ışınlar bölgesi)

Bilgi Dünyası

Bobinler Konu Anlatımı (12. Sınıf)

0

12. Sınıf fizik dersi bobinler konusu özeti, anlatımı, bobin özellikleri, doğru ve değişken akımın bobindeki davranışı. Bobinler Konu Anlatımı (12. Sınıf) BOBİNLER Yalıtkan üzerine sarılmış iletken tel sarımından (bobin) elektrik akımı geçirildiğinde oluşan düzgün manyetik alan bobine mıknatıs özelliği kazandır. Elektrik akımı ile elde edilen bu mıknatısa elektromıknatıs denir. Doğru ve Değişken Akımın Bobindeki Davranışı

Bilgi Dünyası

Alkollerin Genel Yapıları

0

Alkollerin genel yapıları nasıldır? Alkollerin genel formülü, gösterilmesi, yapıları hakkında bilgi. Alkollerin Genel Yapıları Alkoller, hidrokarbonlardaki hidrojenlerden biri veya bir kaçının yerine hidroksil grubunun (-OH) geçmesiyle oluşurlar. Bir karbon atomuna yalnız bir hidroksil grubu bağlanabilir. Eğer hidroksil grubu birden fazla ise farklı karbon atomlarına bağlanır. Alkolün karbon atomu bir alkenil veya bir alkinil grubunun doymuş

Bilgi Dünyası

Benzen Türevleri ve Adlandırılması

0

Benzen türevleri nelerdir? Benzen türevlerinin adlandırılması, formülleri, yapıları, gösterilmesi hakkında konu anlatımı Benzen Türevleri ve Adlandırılması Bazı aromatik hidrokarbonlarda, aromatik halkaya bağlı alifatik yan zincirler bulunabilir. Bu tür hidrokarbonlara arenler denir. Genel formülleri dır. Benzendeki hidrojenler yerine atom ya da atom gruplarının bağlanması ile benzen türevleri oluşur. 1. Benzen halkasına bir atom ya da grup

Bilgi Dünyası

Madde Dalgaları Konu Anlatımı

0

Madde dalgaları nedir? De Broglie Madde dalgalarının özellikleri, formülleri, madde dalgaları konu anlatımı. MADDE DALGALARI 1924 yılında Louis De Broglie ile Schrödinger ışığın dalga ve tanecik teorilerini birleştirerek bugünkü dalga mekaniğinin temelini attılar. Einstein’ın kütle enerji bağıntısına göre bir cismin toplam enerjisi dir. Bir cismin durgun haldeki kütlesi m0 hareket halindeki m kütlesinden küçüktür. Fotonun

Bilgi Dünyası

Osiloskop Konu Anlatımı

0

Osilosop nedir? Osiloskop nasıl çalışır,formülleri, özellikleri,fizik osiloskop konu anlatımı. OSİLOSKOP Sıcak bir fitilden elektronların salınması (termoiyonik salınma) olayının pratikte bir çok uygulama yerleri olup, bunlardan en önemlisi elektron tabancasıdır. Bir elektron tabancası Şekil: 6-31 de olduğu gibi; iyi bir boşluk ortam sağlayan cam tüp, katot olarak kullanılan sıcak fitil ve içinde küçük bir delik bulunan

Bilgi Dünyası

Yüklü Parçacıkların Yörüngeleri

0

Yüklü parçacıkların yörüngeleri, özellikleri, formülleri, açıklaması, konu anlatımı. YÜKLÜ PARÇACIKLARIN YÖRÜNGELERİ Yüklü bir parçacık, hızıyla hareket ederken, hareket yönünü değiştirmek istersek, bunu yapmanın bir yolu Şekil: 6-16 daki gibi bir elektrik alan içine göndermektir. Şekil: 6-16 daki elektron, elektrik alan doğrultusunda elektrik kuvveti etkisinde kalır. Elektrik alan büyüklüğü değiştirilerek, elektron istenilen miktarda saptırılabilir. Yeryüzü yakınlarında

Bilgi Dünyası

Hava Kaması Konu Anlatımı

0

Hava kaması nedir? Işık dalgaları hava kaması özellikleri, formülleri, hesaplanması, konu anlatımı. HAVA KAMASI Özdeş iki cam levha ve kalınlığı ölçülecek cisimle birlikte Şekil:3-43’de oluşturulan kalınlığı sıfırdan başlayıp artan hava tabakasına hava kaması denir. Çok ince kağıt veya saç telinin.kalınlığı hava kaması yardımıyla bulunur. Cam levhalar arasındaki hava tabakası, sabun köpüğü zarında olduğu gibi girişim

Bilgi Dünyası

İnce Zarlarda Girişim Konu Anlatımı

0

Işığın ince zarlarda girişimi, özellikleri, formülleri, fizik ince zarlarda girişim konusu anlatımı. İNCE ZARLARDA GİRİŞİM Sabun köpüğü zarına veya su yüzeyine dökülen ince yağ tabakasına beyaz ışık düşünce renklenme gözlenir. Bunlar ışık dalgalarının ince zarlarda yansıması ve kırılmasından sonra meydana gelen birer girişim örneğidir. İnce zarlardaki girişimi tek renkli ışıkta incelemek, olayı anlamada kolaylık sağlar.

Bilgi Dünyası

Tek Yarıkta Girişim Konu Anlatımı

0

Işık dalgalarında girişim konusu tek yarıkta girişim, kırınım konusu anlatımı, özellikleri, formülleri, hakkında bilgi. TEK YARIKTA GİRİŞİM ( KIRINIM) Bir dar aralık üzerine gönderilen doğrusal su dalgalarının dalga boyu aralık genişliğine eşit ya da büyük olduğu zaman dalgaların aralıktan geçtikten sonra dağılarak eğrisel biçimde yayıldığını gördük. Kırınım dediğimiz bu olayı ışıkta da gözlemek istersek ışığın

Bilgi Dünyası

Daire Konu Anlatımı

0

Matematikte ya da geometride daire konu anlatımının yer aldığı sayfamız. Dairenin alanı ve çevresi nasıl hesaplanır? Dairenin formülleri ve dairenin özellikleri nelerdir? Bir çemberin içinde kalan düzlem parçasına «daire» denir. Çember, bir düzlem içinde verilen bir noktadan aynı uzaklıkta olan noktaların geometrik yeridir. Bu verilen noktaya «merkez» denir. Çemberler bulunduğu düzlemi ikiye ayırır. Bu parçalardan

Bilgi Dünyası

Üreteçlerin Seri ve Paralel Bağlanması

0

Üreteçlerin seri ve paralel nasıl bağlanırlar? Üreteçlerin seri ve paralel bağlanması şemaları, formülleri, konu anlatımı. ÜRETEÇLERİN BAĞLANMA ŞEKİLLERİ Üreteçler istenilen amaca (akım şiddeti, kullanım süresi vb.) göre değişik şekillerde bağlanabilir. Seri bağlı üreteçler Üreteçler daha büyük akım elde edebilmek için seri bağlanırlar. Devreden geçen akım üreteçler özdeş ise Paralel bağlı üreteçler Üreteçler paralel bağlanacaksa emk’ları

Bilgi Dünyası

Üreteçler Konu Anlatımı

0

Üreteç nedir, özellikleri, zıt emk, iki nokta arasındaki potansiyel fark, üreteçlerin verimi, motor gücü, üretecin gücü konu anlatımı. ÜRETEÇLER Bir üreteç devreden geçen elektrik yüklerine enerji vererek elektrik yüklerinin devre boyunca dolaşmalarını sağlar. Bir üretecin içinden geçen birim yüke (+1 Coulomb) verdiği enerjiye üretecin elektromotor kuvveti denir. Örneğin bir üreteç içinden geçen 1 C’luk yüke

Bilgi Dünyası

Dirençlerin Seri ve Paralel Bağlanması

0

Elektrik dirençlerin bağlanma şekilleri nasıldır? Paralel ve seri bağlama nasıl yapılır, şemaları ve formülleri. DİRENÇLERİN BAĞLANMA ŞEKİLLERİ Seri Bağlama Devre elemanlarının uçları arasındaki potansiyel farklarının toplamı üretecin potansiyel farkına eşittir. Devre elemanlarından geçen akım şiddetleri eşittir. Devrenin eşdeğer direnci Paralel Bağlama Dirençlerin her iki ucu da ortak olduğu için, potansiyel farkları eşittir. Dirençler üzerinden geçen

Bilgi Dünyası

Elektrik Alanı Konu Anlatımı

0

Elektrik alanı nedir? Elektrik alan şiddeti, elektrik alanı formülleri, grafiklerle ve şekillerle konu anlatımı. ELEKTRİK ALANI Yüklü bir cismin çevresindeki diğer yüklere itme veya çekme kuvveti uygulayabildiği bölgeye o yükün elektrik alanı denir. Elektrik Alan Şiddeti : Bir q yükünden d kadar uzaklıkta A noktasındaki elektrik alan şiddeti, A noktasındaki +1C luk yüke etkiyen elektriksel

Bilgi Dünyası

Ortalama İvme ve Ani İvme Nedir?

0

Ortalama ivme ve ani ivme nedir? Ortalama ivme ve ani ivme formülleri, grafikleri, özellikleri hakkında bilgi. Ortalama ivme Hareketlinin hızı değişken olduğu durumlar için ortalama ivme hesaplanabilir. t1 -t2 aralığında ortalama ivme bu noktaları birleştiren doğrunun eğimidir. Ani ivme Hareketli yörüngesindeki herhangi bir anda hızındaki anlık değişme hız – zaman grafiğinde o noktaya çizilen teğetin

Bilgi Dünyası

Ortalama Hız ve Anlık Hız Nedir?

0

Ortalama hız ve anlık hız nedir? Ortalama hız ve anlık hız formülleri, grafikleri, özellikleri hakkında bilgi. Ortalama hız: istenilen zaman aralığındaki yer-değiştirmenin geçen süreye oranıdır. Hareketlinin tı -t2 aralığında ortalama vektörel hızı Anlık hız: Cismin yörünge üzerinden herhangi bir noktadan geçtiği andaki hızıdır. * Konum – zaman grafiği biliniyorsa istenilen noktaya çizilen teğetin eğimidir. veya

Bilgi Dünyası

Eğik Atış Hareketi

0

Eğik atış hareketi nedir? Eğik atış hareketinin özellikleri, Eğik atış hareketi grafikleri, formülleri ve açıklaması. Eğik Atış Hareketi Bir cisim ilk hızı ile yatayla a açısı yapacak şekilde O noktasından atılırsa cisim sahip olduğu hızı ile t saniye kadar yol alır. Ayrıca yerçekiminin etkisiyle de aşağı düşer. B noktasının koordinatları dir. Eğik atış hareketini; cismin

Bilgi Dünyası

Yatay Atış Hareketi

0

Yatay atış hareketi nedir? Yatay atış hareketinin özellikleri, Yatay atış hareketi grafikleri, formülleri ve açıklaması. Yatay Atış Hareketi Yatay doğrultuda gibi bir ilk hızla yapılan atıştır. Yatay atış, biri x ekseni boyunca sabit hızı ile yapılan düzgün doğrusal hareket, diğeri y ekseni boyunca yapılan serbest düşme hareketinden oluşan bir bileşik harekettir. O halde; (Düzgün doğrusal

Bilgi Dünyası

Hava Direnci ve Limit Hız Konu Anlatımı

0

Hava direnci ve limit hız nedir, nelere bağlıdır? Hava direnci ve limit hız formülleri, grafikleri, konu anlatımı. HAVA DİRENCİ Hava içinde serbest düşen bir cisim devamlı hızlanamaz. Hava, cismin hareketine karşı bir direnç kuvveti gösterir. Bu kuvvet, 1. Cismin hareket dpoğrultusuna dik en büyük kesit alanı ile doğru orantılıdır. 2. Cismin hızının karesi ile doğru

Bilgi Dünyası Formüller

Katı ve Sıvıların Statiği

0

Bir fizik konusu olan katı ve sıvıların statiği ile ilgili genel bilgiler ve formüllerin paylaşıldığı Arşimet Kanunlarının açıklandığı yazımız. Basınç: Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç denir. Alanı (S) olan bir yüzeye dik olarak uygulanan (F) kuvvetinin yaptığı basınç: P=F/S bağıntısıyla bulunur. S.I. Birim sisteminde, F => N S => m² ölçüldüğünde basınç birimi

Bilgi Dünyası elementler

Elementlerin isimlendirilmesi ve Sembolleri

2

Elementler nasıl isimlendirilir ve sembolleri nasıldır? Element isimleri nasıl belirlenmiştir, hakkında bilgi. ELEMENTLERİN İSİMLENDİRİLMESİ VE SEMBOLLERİ Elementlerin isimleri belirlenirken özelliklerine uygun isimler konulmaya dikkat edilmiştir. Oksijen elementine “asit yapan” anlamına gelen “oxygenium” hidrojen elementine “su üreten” anlamına gelen “hydrogenes” adı verilmiştir. Bazı elementlere bilime katkıda bulunmuş Albert Einstein ve Marie Curie gibi bilim insanlarının adları

Bilgi Dünyası

Faiz Hesaplama Nasıl Yapılır?

0

Basit faiz hesaplama yöntem ve formüllerinin bulunduğu ve faiz hesaplamasının hikaye yolu ile anlatıldığı yazımız. Hayatta, çeşitli işlerle uğraşırken, birtakım hesaplar yapmak gerekir: Sayıları toplarız; birbirinden çıkarırız; birini ötekine böleriz; iki sayıyı birbiriyle çarparız. Bunlar basit işlemlerdir; adına dört işlem diyoruz. Aritmetik bize bunları, bunlarla ilgili daha birçok bilgileri öğretir. Hesapladığımız işler yalnız sayılarla değil

Bilgi Dünyası

Üçgende Açılarla İlgili Özellikler

0

Üçgenlerde açıların özellikleri nelerdir? Maddeler halinde açıklamalı, üçgende açılar ile ilgili özellikler, formüller. Üçgende Açılarla İlgili Özellikler a) Üçgende açıların toplamı Üçgenin iç açılarının toplamı 180, dış açılarının toplamı 360’dır. b) İki iç açıortayın belirttiği açı ABC de B ve C açıortaylarının kesim noktası I ise, c) İki dış açıortayın belirttiği açı: ABC üçgeninde B

Bilgi Dünyası

Üçgende Kenarortay Bağıntıları

0

Üçgende kenarortay nedir? Üçgende kenarortay bağıntıları, özellikleri, denklemleri ve formüller. Üçgende Kenarortay Bağıntıları Bir üçgende kenarların orta noktasını karşı köşelere birleştiren doğru parçalarına üçgenin kenar ortayları denir. |AD| = Va, |BE| = Vb |CF| = Vc biçiminde gösterilir. Bir üçgende üç kenar ortay bir noktada kesişir. Bu noktaya üçgenin ağırlık merkezi denir. Ağırlık merkezinin kenara

Bilgi Dünyası

Yamuk Çeşitleri ve Özellikleri

4

Yamuk nedir? Yamuk çeşitleri, yamuk formülleri, özellikleri, alanı. çevresi, açıları ile ilgili kurallar, örnekler. YAMUK İki kenarı paralel, diğer iki kenarı paralel olmayan konveks dörtgene yamuk denir. Paralel olan kenarlara yamuğun tabanları ve paralel olmayan kenarların orta noktalarını birleştiren doğru parçasına da yamuğun orta tabanı adı verilir. olmak üzere, A) B) C) D) E) F)

Bilgi Dünyası

Deltoid ve Özellikleri

1

Deltoid nedir? Deltoidin özellikleri nelerdir? Maddeler halinde Deltoid formülleri ve alan, çevre, köşegen, açı özellikleri DELTOİD Taban uzunlukları eşit iki ikizkenar üçgenin taban tabana birleştirilmesi ile elde edilen dörtgene deltoid denir. A) Köşegenler birbirlerine diktirler. B) |BE| = |ED| dir. C) ÖRNEK: ABCD deltoidinin alanı kaç birim karedir? ÇÖZÜM: AED üçgeni pisagor bağıntısında |ED|= 3

Bilgi Dünyası

Paralelkenar ve Özellikleri

0

Paralelkenar nedir? Paralelkenarın özellikleri nelerdir? Maddeler halinde paralelkenar formülleri ve alan, çevre, köşegen, açı özellikleri. PARALELKENAR; Karşılıklı kenarları paralel olan dörtgene paralelkenar denir. A) Karşılıklı açılan eştir. B) Karşılıklı kenarları eştir. C) Komşu açılan bütünlerdir. (x+y = 180°) D) Köşegenler birbirini ortalar. Fakat E) F) [BC]’nin orta noktası F, [AB] nin orta noktası E ise:

Bilgi Dünyası

Düzgün Çokgenlerin Özellikleri

0

Düzgün çokgen nedir, özellikleri nelerdir? Düzgün çokgenlerin açıları toplamı, köşegen sayısı, alanı ve kenarlarının hesaplanması örnekli anlatım. DÜZGÜN ÇOKGENLER Kenar uzunlukları ve açıları eş olan çokgene düzgün çokgen denir. Düzgün n kenarlı konveks bir çokgenin, bir kenar uzunluğu a, iç teğet çemberin yarıçapı r, çevrel çemberin yarıçapı R olsun. ÖRNEK: Bir düzgün çokgenin kenar ve

Bilgi Dünyası

Eşkenar Üçgen Nedir?

0

Eşkenar üçgen nedir? Eşkenar üçgenin özellikleri, formülleri, hakkında bilgi. EŞKENAR ÜÇGEN Üç kenar uzunlukları eşit olan üçgene eşkenar üçgen denir. İç açılarının ölçüleri eşit ve 60° dir. Bir köşeden çizilen yükseklik, açıortay ve kenarortay çakışıktır. Uzunlukları eşittir. dır. ***Bir eşkenar üçgenin içinde alınan bir noktadan üçgenin kenarlarına çizilen paralellerin uzunlukları toplamı üçgenin kenar uzunluğuna eşittir.

Bilgi Dünyası

İkizkenar Üçgen Nedir?

0

İkizkenar üçgen nedir? İkizkenar üçgenin özellikleri, formülleri, hakkında bilgi. İKİZKENAR ÜÇGEN İki kenarının uzunluğu eşit olan üçgenlere ikizkenar üçgen denir. B ve C açılarına taban açıları [BC] kenarına taban denir. Tepe noktasından çizilen yükseklik, açıortay ile tabana ait kenarortay çakışıktır. Bir ikizkenar üçgenin tabanı üzerinde alınan bir noktanın üçgenin eş olan kenarlarına uzakları toplamı eşkenara

Bilgi Dünyası

Işığın Kırılması ve Kırılma Kanunları

0

Işığın kırılması nasıl olur? Işığın kırılma kanunları, hesaplamalar ve formülleri. Işığın Kırılması ve Kırılma Kanunları Işık ışınlan havadan cam, su gibi saydam ortamlara gelince bir kısmı yansır bir kısmı da saydam ortama geçer. Saydam ortama geçen ışınlar nasıl davranır? Bunu inceleyen bir deney yaptığımızda ışığın doğrultusunu ve hızını değiştirdiğini buluruz. i= Gelme Açısı r= Kırılma

Bilgi Dünyası

Gölge Oluşumu Hakkında Bilgi

1

Gölge nasıl oluşur? Gölge çeşitleri ve ışığın yayılmasının doğurduğu sonuç gölge ile ilgili formüller, hesaplamalar hakkında bilgi. GÖLGELERİN OLUŞUMU Işık kaynağından çıkan ışınların bir engele çarparak ekran üzerinde meydana getirdiği gölgelerin keskin oluşu, cisimlere benzemesi ışığın doğrular boyunca yayıldığını gösterir. ***Geniş bir kaynak ile ekran üzerinde tam gölge ile yarı gölgelerin meydana gelmesi; Işık kaynaklarından

Bilgi Dünyası

Kütle Hakkında Kısa Bilgi

0

Kütle kavramı ile ilgili kısa ve temel bilgiler. Kütlenin açıklayıcı ve temel formülleri hakkında bilgi. Kütle, bir cisimdeki madde miktarı. Maddi bir noktanın kütlesi, o noktayı etkileyen tüm kuvvetlere o naktayı uygulanan ivmenin değişmez oranıdır. Bu bağıntı F = mg formülü ile belirtilir. Burada F maddi bir noktayı etkileyen kuvvetlerin tümü, m cismin, yani o

Bilgi Dünyası

Dik Üçgen Özellikleri

0

Dik üçgenin özellikleri nelerdir? Dik üçgen bağıntıları ve formülleri, açıklamaları ve örnekli anlatımı. Dik Üçgen Özellikleri 1) Pisagor Bağıntısı : 2) Öklit Bağıntıları: (yükseklik bağıntısı) (Dik kenar bağıntısı) 3) den 4) 5) 30, 60, 90 Üçgeni; 30° nin karşısındaki kenar hipotenüsün yarısıdır. 60° nin karşısındaki kenar 30° nin karşısındaki kenarın katıdır. 6) Bir dik üçgende

Bilgi Dünyası

Eşkenar Üçgen Özellikleri

0

Eşkenar üçgenin özellikleri nelerdir? Eşkenar üçgen bağıntıları ve formülleri, açıklamaları ve örnekli anlatımı. Eşkenar Üçgen Özellikleri Bütün kenarları ve bütün açıları eşit olan üçgene eşkenar üçgen denir. 1) 2) 3) Bütün köşelere ait açıortay, kenarortay ve yükseklik aynı doğru parçasıdır. 4) 5) 6) 7) h: Eşkenar üçgenin yüksekliği 8) 9)

Bilgi Dünyası

İkizkenar Üçgen Özellikleri

0

İkizkenar üçgenin özellikleri nelerdir? İkizkenar üçgen bağıntıları ve formülleri, açıklamaları ve örnekli anlatımı. İkizkenar Üçgen Özellikleri; A tepe noktası ve [BC] tabanıdır. 1) 2) 3) Bir ikizkenar üçgende tepe açısına ait yükseklik, kenarortay ve açıortay aynı doğrudur. 4) Bir ikizkenar üçgeninin eşkenarlarına ait yükseklikler, kenar ortaylar ve açıortaylar eşittirler. 5)

Bilgi Dünyası

Üçgende Açı Kenar Bağıntıları

0

Üçgende açı kenar ile ilgili bağıntılar, formüller. Üçgende açı kenar teoremleri ve formülleri. Üçgende Açı Kenar Bağıntıları 1) Bir üçgende herhangi bir kenarın uzunluğu diğer iki kenarın uzunlukları toplamından küçük, farkından büyüktür. $latex \displaystyle \left| b-c \right|

Bilgi Dünyası

Üçgende Açı Bağıntıları

0

Üçgende açı bağıntıları, çizimlerle ve formülleri ile anlatımı. Üçgende açı bağıntıları konusu. 1) İç açıları toplamı 180° dir. mA + mB + mC=180° 2) Dış açıları toplamı 360° dir. mA’ + mB’ + mC’=360° 3) Dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına tir. mA’ = mB + mC mB’ = mA + mC

Bilgi Dünyası

Üçgende Kenarortay Teoremi

0

Üçgende kenarortay teoremleri, formülleri. Üçgenlerin kenarortay teoremlerinin açıklaması, ve formülü. KENARORTAY TEOREMLERİ 1. Bir üçgende iki kenarın uzunluklarının kareleri toplamı, üçüncü kenarın uzunluğunun karesinin yarısı ile bu kenara ait kenar ortay uzunluğunun karesinin iki katı toplamına eşittir. Bir de kenarlar a, b, c, ve bu kenarlara ait kenarortaylar sırası ile Va,Vb,Vc ise Bir de bağıntısı

Bilgi Dünyası

Thales Teoremi Formülleri

0

Thales teoremi nedir? Thales teoremi nasıl hesaplanır, açıklanması, formülleri ve örnekler. Thales Teoremi Bir takım paralel doğrular herhangi iki kesen üzerinde karşılıklı orantılı parçalar ayırır. paralelleri kesen doğrular ise; Sonuçlar: 1. Bir takım paralel doğrular, bunları kesen bir doğru üzerinde eşit parçalar ayırır ise, her kesen üzerinde eşit parçalar ayırır. orantısından 2. Doğru parçalarının uzunlukları

Bilgi Dünyası

Üslü Sayılar Formülleri – Kurallar

0

Üslü ifadeler ile ilgili formüller, kurallar. Üslü sayıların özellikleri, kuralları. Üslü İfadeler; a ∈ R ve n ∈ N+ olmak üzere, a.a.a.a….a = an dir. Bu eşitlikte a ya taban, n ye üs denir. Üslü Sayılar Formülleri – Kurallar

Bilgi Dünyası

İki Küme Farkı Özellikleri

0

İki küme farkı nedir, özellikleri nelerdir? İki küme farkı formülleri. İki Küme Farkı A ve B kümeleri verildiğinde A kümesinde bulunup, B kümesinde bulunmayan elemanların kümesine A ile B nin fark kümesi denir ve A-B yada A/B ile gösterilir. İki Küme Farkının Özellikleri

Bilgi Dünyası

Tümleyenin Özellikleri

0

Bir kümenin tümleyeni nasıl bulunur, özellikleri nelerdir? Tümleyen formülleri, kuralları. Tümleyen; E evrensel kümesinde tanımlanmış bir A kümesi verildiğinde, E de olup A da olmayan elemanların kümesine A’nın tümleyeni denir ve A’ ile gösterilir. Tümleyenin Özellikleri

Bilgi Dünyası

Belirli ve Belirsiz İntegral Formülleri

0

Belirli ve Belirsiz integralin özellikleri, formülleri. Belirli ve belirsiz integral formül listesi. BELİRLİ İNTEGRAL f:[a,b]→R sürekli bir fonksiyon ve ∀x∈[a,b] için, F ‘ (x)= f(x)  ise BELİRLİ İNTEGRAL FORMÜLLERİ f ve g:[a,b]→R sürekli iki fonksiyon var ve c∈(a,b), k ∈ R için, BELİRSİZ İNTEGRAL FORMÜLLERİ

Bilgi Dünyası

Yatay Atış Hareketi Nedir – Grafikleri

0

Yatay atış hareketi nedir, nasıldır? Yatay atış hareketinin özellikleri, grafikleri ve hesaplanması anlatımı YATAY ATIŞ HAREKETİ Yerden belli bir yükseklikten yatay olarak vo ilk hızıyla atılan cisimlerin, yere varıncaya dek yaptığı bileşik harekete yatay atış denir. YATAY ATIŞ HAREKETİN BİLEŞENLERİ vo hızıyla yatay atılan bir cisme etkiyen tek kuvvet yerçekimidir. Hava sürtünmelerini yok’sayıyoruz. Yerçekimi kuvveti

Bilgi Dünyası

Kinetik Enerji Formülleri ve İspatı

3

Kinetik enerji nedir, nasıl hesaplanır? Kinetik enerji formülleri, denklemi, teoremi açıklaması ve hesaplanması. KİNETİK ENERJİ (Hareket enerjisi) Bir cisme hız kazandırmak için gerekli kuvvetin yaptığı işe kinetik enerji denir. Hızı v, kütlesi m olan bir cismin kinetik enerjisi, ile hesaplanır. KİNETİK ENERJİ TEOREMİ (İş-enerji teoremi) Bir cisme etkiyen net kuvvetin yaptığı iş, o cismin kinetik

1 2