Browsing: formülü

Genel Kültür siyanür

Siyanür Hakkında Bilgi

0

Siyanür nedir siyanürün formülü ve siyanürün genel özellikleri nelerdir? Siyanür neden tehlikelidir konuları ile ilgili temel bilgi veren yazımız. En kuvvetli zehirlerden biridir. Çok uçucu bir asittir. Kimyada CNH formülü ile gösterilen organik bir bileşiktir. Azotlu bir organik elemanın alkali bir metalle ısıtılmasından elde edilir. Siyanürün özel bir kokusu vardır ki bu, kokudan çok bademciklerimizde

Matematik Dik Dairesel Koni

Dik Dairesel Koninin Alanı Hesaplanması

0

Dik dairesel koninin alanı nasıl hesaplanır? Dik dairesel koninin alan formülü, örnek soru ve çözümlerle hesaplanması. Dik Dairesel Koninin Alanı Koninin alanı, taban alanı ile yanal alanının toplamına eşittir. Dik dairesel koninin yanal alanı, taban çevresi ile ana doğrusunun uzunluğunun çarpımının yarısına eşittir. Yarıçapı r, ana doğrusu olan dik dairesel koninin taban çevresi 2πr olduğundan,

Matematik Koni

Dik Dairesel Koninin Hacmi Hesaplanması

0

Dik dairesel koninin hacmi nasıl hesaplanır? Dik dairesel koninin hacim formülü, örnek soru ve çözümlerle hesaplanması. Dik Dairesel Koninin Hacmi Dairesel koninin hacmi, piramidin hacminde olduğu gibi taban alanı ile yüksekliğinin çarpımının üçte birine eşit olur. Taban yarıçapı r, yüksekliği h olan bir dairesel koninin hacmi, V = 1/3 * Taban Alanı * Yükseklik Örnek:

Matematik Silindirin Açılımı

Dik Dairesel Silindirin Alanı Hesaplanması

0

Dik dairesel silindirin alanı nasıl hesaplanır? Dik dairesel silindirin alan formülü, örnek soru ve çözümlerle hesaplanması. Dik Dairesel Silindirin Alanı Dik dairesel silindirin açınımı, silindirin yanal yüzünü oluşturan bir dikdörtgen ve tabanlarını oluşturan iki daireden oluşur. Açınımda silindirin yanal yüzünü oluşturan dikdörtgenin bir kenarı silindirin yüksekliğine, diğer kenarı ise silindirin taban çevresine eşittir. Buna göre,

Matematik Silindirin Açılımı

Dik Dairesel Silindirin Hacmi Hesaplanması

0

Dik dairesel silindirin hacmi nasıl hesaplanır? Dik dairesel silindirin hacim formülü, örnek soru ve çözümlerle hesaplanması. Dik Dairesel Silindirin Hacmi Bir dairesel silindirin hacmi, taban alanı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir. Dik dairesel silindirin tabanı bir dairedir. Prizmada olduğu gibi dik dairesel silindirin de hacmi, taban alanı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir. Yüksekliği h, taban yarıçapı r

Matematik Kesik Koni

Dik Dairesel Kesik Koninin Alan ve Hacim Hesaplanması

0

Dik dairesel kesik koninin alan ve hacmi nasıl hesaplanır? Dik dairesel kesik koninin alan ve hacim formülü, örnek soru ve çözümlerle hesaplanması. Dik Dairesel Kesik Koninin Alan ve Hacmi Dik dairesel kesik koninin yanal alanı, tabanlarının çevrelerinin toplamı ile ana doğrusunun uzunluğunun çarpımının yarısına eşittir. olur. Toplam alan yanal alan ile taban alanlarının toplamıdır. olur.

Fizik Merceklerde Odak Uzaklığı

Merceklerde Odak Uzaklığı Formülü

0

Merceklerde odak uzaklığı nasıl hesaplanır, nelere bağlıdır? Merceklerde odak uzaklığı formülü ve şeması. Merceklerde Odak Uzaklığı OF1 = OF2 = f = Odak uzaklığı O = Optik merkez R1 = Tümsek 1. yüzün eğrilik yarıçapı R2 = Tümsek 2. yüzün eğrilik yarıçapı n1 = Ortamın kırılma indisi n2 = Merceğin kırılma indisi Tümsek yüzey için

Kimya Oksijen Atomu

Atomik Kütle Hesaplama – Formülü

0

Atomik kütle nedir, nasıl hesaplanır? Atomik kütle formülü, özelliği ve örneklerle hesaplama yöntemi, açıklaması. Atomik Kütle Formülü Bir elementin atomik kütlesi, o element için izotoplarının ağırlıklı ortalamasına eşittir. İzotoplar, aynı atom numarasına (proton sayısı = #) sahiptir ancak farklı sayıda nötron bulunan atomlardır. Proton sayısı atomun kimliğini belirler ve izotopların aynı atom numaralarına sahip oldukları

Matematik

Alt Küme Sayısı Nasıl Bulunur?

1

Alt küme, özalt küme nedir? Alt küme sayısı nasıl hesaplanır, formülü, alt küme sayısı bulma konu anlatımı Alt Küme Sayısı Nasıl Bulunur? Alt Küme: A ve B gibi iki kümeden, B kümesinin her elemanı A kümesinin de elemanı ise, B kümesi A kümesinin alt kümesidir denir ve B ⊂ A şeklinde gösterilir. Bir kümenin kendisinden

Bilgi Dünyası

Yüzey Gerilimi Nedir? Nasıl Oluşur?

0

Yüzey gerilimi nedir, nasıl oluşur? Yüzey geriliminin özellikleri, hesaplanması ve formülü nedir? Yüzey gerilimi hakkında bilgi. Yüzey Gerilimi Nedir? Nasıl Oluşur? Yüzey gerilimi nedir? Bir bardağı suyu ağzına kadar doldurduğunuzda, dökülene kadar birkaç damla daha ekleyebileceğinizi fark ettiniz mi? Yada hiç kırılan bir termometreden düşen cıvanın nasıl davrandığını gözlemlediniz mi? Yukarıdaki resim, yere dökülen bir

Fizik

Reynold Sayısı Nedir? Nasıl Hesaplanır?

0

Reynold sayısı nedir, nasıl hesaplanır, formülü nedir? Reynold sayısı akışkanda neyin göstergesidir, örnekler, hakkında bilgi. Reynold Sayısı Nedir? Reynold sayısı, bir borudan akarken laminer veya türbülanslı akış modelinin türünü belirlemek için kullanılan boyutsuz bir sayıdır. Reynold sayısı , atalet kuvvetlerinin viskozite kuvvetlerin oranına ile tanımlanır. Aşağıdaki formülle bulunur; Reynold Sayısı = Atalet kuvvetleri / Viskozite

Matematik

Küre Parçası Alan ve Hacim Hesaplaması

0

Küre parçası nedir, küre parçasının yüzey alanı ve hacmi nasıl hesaplanır? Küre parçası alan ve hacim formülü, örnek soru ve çözümleri. Küre Parçası Bir küre kapağı ile bu kapağın taban dairesi tarafından sınırlanan cisme küre parçası denir. Küre parçası, içi boş küre kapağının içi dolu halidir. Küre parçasının yüzey alanı, küre kapağıdır. KÜRE KAPAĞININ ALAN

Matematik

Prizmanın Yüzey Alanı Hesaplanması

0

Prizmanın, dikdörtgenler prizmasının, kübün alanı nasıl hesaplanır? Prizmanın yüzey alan formülü, örnek soruların çözümü, alan hesaplaması. Prizmanın Alanı Prizmanın alanı yanal alanı ile taban alanlarının toplamına eşitttir. Prizmanın yanal alanı, bütün yan yüzlerinin alanlarının toplamıdır. Prizmanın taban alanları ise alt ve üst tabanlarının toplamıdır. Prizmada alt ve üst tabanlar birbirine eştir. Not Bir dik prizmanın

Bilgi Dünyası

Eşdeğer Ağırlık Nedir? Nasıl Hesaplanır?

0

Atomların (ekivalent) eşdeğer ağırlığı nedir? Eşdeğer ağırlık ne anlama gelir ve nasıl hesaplanır? Eşdeğer ağırlık hakkında bilgi. Eşdeğer Ağırlık Nedir? Nasıl Hesaplanır? Kabul etmek gerekir ki molekül ağırlığı ve ekivalent ağırlık kimyacılar için çok önemlidir. Çünkü maddelerin ziyan olmadan reaksiyona girmeleri için ne miktar karıştırılması gerektiğini bilmelerine imkân verir. Aynı zamanda ele geçen ürünün ağırlığının

Bilgi Dünyası

Küre Tabakasının Hacmi Hesaplanması

0

Küre tabakasının hacmi nasıl hesaplanır? Küre tabakasının hacim formülü, hesaplanması, örnek soru ve cevapları. Küre Tabakasının Hacmi Taban yarıçapları a ve b, yüksekliği h olan küre tabakasının hacmi, Örnek Yarıçapının uzunluğu 12 cm olan bir küre, merkezine uzaklığı 5 cm olan paralel iki düzlemle kesiliyor. Buna göre, paralel iki düzlem arasında kalan a. küre kuşağının

Bilgi Dünyası Küre Kuşağı

Küre Kuşağı Nedir? Küre Kuşağı Alanı Hesaplaması

0

Küre kuşağı, küre tabakası nedir? Küre kuşağının alanı nasıl hesaplanır, formülü nedir? Küre kuşağı ve tabakası hakkında bilgi. Küre Kuşağı, Küre Tabakası Bir küre yüzeyinin paralel iki düzlem arasında kalan parçasına küre kuşağı denir. Küre kuşağı ile paralel düzlemler arasında kalan cisme de küre tabakası denir. Şekilde, E1 ve E2 düzlemleri ile kürenin ara kesitleri

Bilgi Dünyası Kesik Silindir

Kesik Silindirin Alan ve Hacim Hesaplaması

0

Kesik silindirin alanı ve hacmi nasıl hesaplanır? Kesik silindirin alan ve hacim formülleri, örnek soru ve cevaplarla hesaplaması. Kesik Silindirin Alan ve Hacmi Bir dik dairesel silindirin taban düzlemine paralel olmayan bir düzlem ile kesilmesiyle kesik silindir elde edilir. Kesik silindirin alt tabanı daire, üst tabanı elipstir. Kesik silindirin tabanları arasında eleman uzunlukları birbirinden farklıdır.

Bilgi Dünyası

Prizmanın Hacmi Hesaplanması

0

Prizmanın hacmi nasıl hesaplanır? Prizmanın hacim formülü, örnek soruların çözümü ile hacim hesaplaması. Prizmanın Hacmi Ayrıtlarının uzunluğu a, b ve c birim olan bir dikdörtgenler prizmasının hacmi, V = a * b * c birimküp olur. Örnek: Dikdörtgenler prizmasında, |AB| =6 cm |BC| = 3 cm |CM| = 4 cm olduğuna göre, prizmanın hacmini bulalım.

Bilgi Dünyası

Eğik Prizmanın Yanal Alanı Hesaplanması

0

Eğik Prizmanın Yanal alanı nasıl hesaplanır? Eğik Prizmanın Yanal alan formülü, örnek soruların çözümü, alan hesaplaması. Eğik Prizmanın Yanal Alanı Bir prizmanın yanal ayrıtına dik olan düzlemle ara kesitine prizmanın dik kesiti denir. Prizmanın yanal alanı, dik kesit çevresi ile yanal ayrıt uzunluğunun çarpımına eşittir. Eğik prizmanın yanal alanı da dik kesit çevresi ile yanal

Bilgi Dünyası

Kesik Piramidin Hacmi Hesaplanması

0

Kesik Piramidin hacmi nasıl hesaplanır? Kesik Piramidin hacim formülü, örnek soruların çözümü ve hesaplanması. Kesik Piramidin Hacmi Alt taban alanı G, üst taban alanı G’ ve yüksekliği h olan kesik piramidin hacmi, formülü ile de bulunabilir. Yukarıdaki şekilde, A(ABCD) = G, A(A’B’C’D’) = G’, kesik piramidin yüksekliği h ve piramidin yüksekliği (h + h’) olmak

Bilgi Dünyası

Piramidin Hacmi – Hesaplanması

0

Piramidin hacmi nasıl hesaplanır? Piramidin hacim formülü, örnek soruların çözümü ve hesaplanması. Piramidin Hacmi Bir piramidin hacmi, taban alanı ile yüksekliğinin çarpımının üçte birine eşittir. Şekildeki beşgen piramidin hacmi, Örnek: Taban alanı 36 cm² ve yanal alanları toplamı 60 cm² olan bir kare piramidin hacmini bulalım. Çözüm Piramidin tabanı kare ve taban alanı 36 cm²

Bilgi Dünyası

Kesik Piramidin Alanı Hesaplanması

0

Kesik piramidin alanı nasıl hesaplanır? Kesik piramidin alan formülü, örnek soruların çözümü, alan hesaplaması. Kesik Piramidin Alanı Kesik piramidin alanı, alt taban, üst taban ve yanal alanının toplamına eşittir. Alan = Alt taban + Ust taban + Yanal alan Alt taban alanı G, üst taban alanı G’ ve yanal alanı Ay olan kesik piramidin alanı,

Bilgi Dünyası

Düzgün Piramidin Alanı Hesaplanması

0

Düzgün piramidin alanı nasıl hesaplanır? Düzgün piramidin alan formülü, örnek soruların çözümü, alan hesaplaması. Düzgün Piramidin Alanı Piramidin alanı, taban alanı ile yanal alanının toplamına eşittir. Piramidin taban alanını AT, yanal alanını AY ile gösterirsek, piramidin tüm alanı, A = AT + AY olur. Bir düzgün piramidin yanal alanı, taban çevresi ile yan yüz yüksekliğinin

Bilgi Dünyası

Eğik Prizmanın Hacmi Hesaplanması

0

Eğik prizmanın hacmi nasıl hesaplanır? Eğik prizmanın hacim formülü, örnek soruların çözümü ve hesaplanması. Eğik Prizmanın Hacmi Eğik prizmanın hacmi, dik prizmada olduğu gibi tabanı ile yüksekliğinin çarpımı ile bulunabilir. Hacim = Taban x Yükseklik Ayrıca, bir eğik prizmanın hacmi dik kesit alanı ile yanal ayrıtının çarpımına da eşittir. Hacim = Dik kesit x Yanal

Bilgi Dünyası Matematik

Kombinasyon Örnekleri

0

Kombinasyon nedir, nasıl hesaplanır? Kombinasyon hesaplaması, formülü ve örnek soru ve çözümleri. KOMBİNASYON Kombinasyon denince akla seçme, gruplama ve alt küme gelmelidir. Örneğin, hentbol takımı 7 kişiden oluşur. 12 hentbolcudan kaç değişik hentbol takımı kurulabileceği sorusunun cevabı kombinasyon ile bulunur. Örnek: A = {1,2,3,4} kümesinin 3 lü permütasyonlarını ve kombinasyonlarını bulunuz. Kombinasyon Permütasyon {1,2,3} 123

Bilgi Dünyası

Nitrobenzen Nedir? Özellikleri

0

Nitrobenzen nedir, özellikleri nelerdir? Nitrobenzen yapısı, formülü, kullanım alanları, elde edilmesi hakkında bilgi. Nitrobenzen Nitrobenzen; aromatik nitro bileşiklerinin en basit üyesidir. Acıbadem kokusunda, açık sarı renkli, yağlı görünümlü ve çok zehirli bir sıvıdır. Başta anilin ve benzidin olmak üzere çeşitli bileşiklerin üretiminde ve parfümeri sanayisinde kullanılır. Nitrobenzeni ilk olarak 1834’te Alman kimyacı Eilhardt Mitscherlich benzen

Bilgi Dünyası

Ketonların Adlandırılması

0

Ketonlar nasıl adlandırılır? Ketonların genel formülleri, Ketonların adlandırılması konu anlatımı. Ketonların Adlandırılması ya da şeklinde gösterilebilir. Alkil grupları aynı ise basit keton, farklı ise karışık keton adını alır. IUPAC sistemine göre, karbonil grubu karbonuna en küçük numara verilecek şekilde en uzun karbon zinciri numaralanır. Zincire bağlı atom ya da grupların bağlı oldukları C atomu numarası

Bilgi Dünyası Aldehit

Aldehitlerin Adlandırılması

0

Aldehitler nasıl adlandırılır? Aldehitlerin genel formülleri, IUPAC sistemine göre adlandırılması konu anlatımı. Aldehitlerin Adlandırılması Aldehitlerin Genel Formülleri ya da şeklinde gösterilir. IUPAC Sistemine Göre Aldehitlerin Adlandırılması: ✓ İçinde karbonil grubunu bulunduran en uzun karbon zinciri seçilir (Karbonil grubunun C atomu 1 nolu C atomudur). ✓ Zincirdeki C atomları, karbonil grubundan başlanarak numaralanır. ✓ Zincire bağlı

Bilgi Dünyası

Binom Dağılımı Nedir?

0

Binom dağılımı nedir? Binom dağılımı nasıl olur, formülü, hesaplanması. Binom dağılımı hakkında bilgi. Binom Dağılımı Binom Dağılımı; ya da Bernoulli dağılımı olarak da bilinir, olanaklı iki sonucu bulunan bir denemenin aynı koşullar altında ve birbirinden bağımsız olarak tekrarlanması sonunda, sonuçlardan birinin belirli bir sayıda ortaya çıkması olasılığının dağılımıdır. Söz konusu sonucun her denemedeki olasılığı p

Bilgi Dünyası

İndol Nedir?

0

İndol nedir, kimyasal formülü nasıldır? İndol fiziksel ve kimyasal özellikleri, kullanım alanları hakkında bilgi. İndol İndol; , benzopirol olarak da bilinir, yasemin ve portakal çiçeği gibi bazı çiçeklerin uçucu yağlarında, kömür katranında ve vücut atıklarında bulunan heterosiklik organik bileşiktir. Parfüm sanayisinde, ayrıca triptofan ve indoiasetik asit (bitki hormonu) üretiminde kullanılır. İlk kez 1866’da elde edilen

Bilgi Dünyası

Höylandit Nedir? Özellikleri Nelerdir?

0

Höylandit nedir, kimyasal formülü, bileşimi nasıldır? Höylandit yapısı, özellikleri, rastlandığı yerler hakkında bilgi. HÖYLANDİT Höylandit; hidratlı sodyüm ve kalsiyum alüminosilikat yapısında bir zeolit mineralidir. Beyazdan kırmızı, gri ya da kahverenginin değişik tonlarına kadar değişen renklerde, gevrek, saydam, tabut biçimindeki kristaller halinde bulunur. Granitler, pegmatitler ve bazaltlar içindeki boşluklarda öteki zeolit mineralleri ile birlikte bulunur. En

Bilgi Dünyası Asetik Asit Elde Edilmesi

Asetik Asit Hakkında Bilgi

0

Asetik asit nedir? Asetik asit formülü, özellikleri, elde edilmesi, kullanım alanları nelerdir? Asetik asit hakkında bilgi. ASETİK ASİT Seyreltik asetik asit eriyiği evlerimizin çoğunda bulunur. Sirke adı altında asetik asit, çeşitli yiyeceklere çeşni vermek ve bozulmaktan korumak için kullanılır. Bu çeşit kullanılış endüstri alanında kullanılan miktara oranla çok azdır. Saf asetik asit renksiz bir sıvıdır.

Fizik

Foton Enerjisi Hesaplama

0

Foton nedir? Foton enerjisi nasıl hesaplanır? Foton enerjisi özellikleri, formülü, hakkında bilgi. Foton Enerjisi Hesaplama Işık kaynaklarından çıkan yoğunlaşmış enerji paketlerine veya enerji taneciklerine foton denir. Planck bir ışık fotonunun enerjisinin bağıntısıyla bulunabileceğini gösterdi. Burada, h : Planck sabiti olup değeri dir. V : Işığın frekansı E : Fotonun enerjisi (Joule) frekans yerine değeri konulursa

Bilgi Dünyası

Saçak Aralığı Nedir?

0

Işık dalgalarında girişim konusu, saçak aralığı konusu, nedir, formülü, hesaplanması hakkında bilgi. SAÇAK ARALIĞI Girişim deseninde komşu iki aydınlık ya da karanlık saçakların orta çizgileri arasındaki uzaklığa saçak aralığı denir. (Şekil : 3-5) ( n+1) inci aydınlık saçağın, merkezi aydınlık saçağa olan uzaklığı ile, n inci aydınlık saçağın merkezi aydınlık saçağa olan uzaklığı arasındaki fark

Bilgi Dünyası

Su Dalgasının Yayılma Hızı Konu Anlatımı

0

Su dalgasının yayılma hızı neye bağlıdır, formülü, özellikleri, hesaplanmasında kullanılacak yollar konu anlatımı. Su Dalgasının Yayılma Hızı Sarmal yaylardaki dalgaların ince ve kalın yaylarda farklı hızlarla yayıldığını görmüştük. Işık da farklı saydam ortamlarda farklı hızlarla yayılıyordu. Su dalgalarının da farklı derinlikteki ortamlarda değişik hızlarla yayılacağı beklenir. Çünkü dalgalar farklı ortamlarda farklı hızlarla yayılır. Su dalgalarının

Bilgi Dünyası

Manyetit Nedir?

0

Manyetit nedir? Manyetit ne demek? Manyetit ile ilgili olarak genel bilgilerin ve manyetitin formülünün yer aldığı sayfamız. Bir demir oksitler karışımıdır. formülü ile gösterilir. 2 ve 3 değerli demir oksitleri olan FeO ve beraberce teşekkül ederlerse formülü ile de gösterilebilen manyetit meydana gelir. Manyetit tabiatta bulunan en değerli demir filizidir. Saf halde içinde %71,4 oranında

Bilgi Dünyası Laktoz Formülü

Laktoz Nedir?

0

Laktoz nedir? laktoz ne demek? Laktozun formülü nasıldır? Laktoz ile ilgili olarak genel bilgilerin kısaca verildiği yazımız. Sütte bulunan şekerdir, «süt şekeri» de denir. Karbohidratların disakkaritler bölümünden bir bileşiktir. Formülü: Lâktoz beyaz kristal halindedir. Şeker kamışından, pancardan çıkarılan «sakaroz» kadar tatlı değildir. Memeli hayvanların sütlerinde, süt bezlerinde, bazan da, gebelik sırasında idrarlarında bulunur. Lâktoz, bakterilerin

Bilgi Dünyası

Joule Kanunu Nedir? Kısaca

0

Joule Kanunu Nedir? Joule Kanununun açıklaması, formülleri, kısaca konu anlatımı. JOULE KANUNU İletkenin uçları arasındaki potansiyel fark nedeniyle harekete geçen elektronlar iletken içindeki atom ve moleküllerle çarpışmaları sonucu hareket enerjilerinin bir kısmını ısıya dönüştürürler. Isıya dönüşen enerji ile ifade edilir. Buna Joule Yasası denir. İletkenin birim zamanda ısıya dönüştürdüğü enerji miktarına o iletkenin gücü denir.

Bilgi Dünyası

Elektriksel Potansiyel Enerji Konu Anlatımı

0

Elektriksel potansiyel enerji nedir, formülü. Yüklü bir kürenin, yüklü paralel levhaların potansiyeli konu anlatımı. ELEKTRİKSEL POTANSİYEL ENERJİ Durgun elektrik yükleri arasındaki Coulomb itme veya çekme kuvvetinden dolayı potansiyel enerji depolanmıştır. Yük sisteminde yüklerin konumunda elektrik kuvvetine karşı iş yapılacak şekilde değişme olursa depolanan potansiyel enerjide artma, elektrik kuvvetleri iş yaparsa potansiyel enerjide azalma gözlenir. İki

Bilgi Dünyası Doğrunun eğimi ivmeyi, taralı alan alınan yolu verir.

Serbest Düşme Nedir?

0

Serbest düşme nedir, özellikleri nelerdir? Serbest düşme nasıl hesaplanır, grafiği hakkında bilgi. Serbest Düşme: Bir cisim herhangi bir yükseklikten serbest bırakılırsa düşey doğrultuda g sabit ivmesiyle düzgün hızlanan hareket yapar. Yani cismin hızı her saniye g kadar artar. Dolayısıyla cismin t saniye sonundaki hızı, olur. Cismin bu süre sonunda aldığı yol şöyle hesaplanır. Cismin ilk

Bilgi Dünyası Koni

Koni Nedir? Koni Hacmi Nasıl Hesaplanır?

0

Bir hacimsel geometrik cisim olan koni ile ilgili olarak genel ve kısa bilgiler ile koninin hacim formülünün yer aldığı yazımız. Hacimsel bir geometri şeklidir. Tabanı dairedir. «Tepe» adı verilen bir noktadan taban dairesine teğetler çizerek elde edilir. Tepeden tabana indirilen dikme taban dairesinin merkezinden geçerse «dik koni», geçmezse «eğik koni» denir. Tepe noktası ile taban

Bilgi Dünyası Frekans

Frekans Nedir?

0

Fizik biliminde frekans nedir? Nasıl tanımlanır özellikleri nelerdir? Formülü nasıldır. Aynı zamanda elektrikte frekans hakkında da kısa bilgiler Fizikte, zamana bağlı olarak değişen veya titreşen bir büyüklüğün bir saniye içinde yaptığı titreşim sayısına «frekans» denir. Bu biçim, değişmeler harmonik hareketlerde görülür. Harmonik bir harekette, hareket eden cisim aynı yerlerden tekrar tekrar geçer. Cismin üzerinde yol

Bilgi Dünyası

Şeker Nedir? Şeker Nasıl Elde Edilir?

0

Önemli bir endüstriyel bir ürün olan şeker hakkında bilgiler. Şeker nedir, formülü nasıldır ve şeker nasıl elde edilir. Şeker, bitkilerin fotosentez olayı sırasında oluşturduklan, özellikle şekerkamışı ve şeker pancarından elde edilen kendine özgü tada sahip billurumsu besin maddesi. İçinde indirgen işlevlerde yer alabilen, birçok alkol işlevine sahip ve en az dört karbon atomu içeren moleküllerden

Bilgi Dünyası

Gezegen Yüzeyinde ve İçinde Çekim Alanı

0

Gezegen yüzeyinde ve içinde çekim alanı nasıl hesaplanır? Gezegen yüzeyi ve içi çekim alanı konu anlatımı, formüller. Gezegen Yüzeyinde ve İçinde Çekim Alanı Gezegenin yarıçapı R ise yüzeyindeki çekim alanı, olacağından çekim alanı; kütleyle doğru orantılı, yarıçap karesiyle ters orantılıdır. Yani, kütlesi büyük gezegenlerin çekim alanı daha büyük ; buna karşılık yarıçapları büyük gezegenlerin çekim

Bilgi Dünyası

Ortalama İvme Nedir? Nasıl Hesaplanır?

0

Ortalama ivme nedir? Ortalama ivme nasıl hesaplanır, formülü, konu anlatımı. ORTALAMA İVME Hızın artışı ya da azalışı gelişigüzel oluyorsa yani 1 saniyedeki hız değişikliği için belli bir kural bulmak olası değilse ivmenin hesabı oldukça güç-,hatta olanaksız olur. Fakat kontrol edemediğimiz bu gibi değişimlerin yerine bir ortalama değer alabileceğimizi önceki bilgilerimizden biliyoruz. O halde ortalama ivmeyi

Bilgi Dünyası

Amino Asitler Hakkında Bilgi

0

Amino asitler ile ilgili genel bilgiler. Amino asitler nelerdir ne gibi özellikleri vardır, nasıl elde edilirler, genel formülleri ve örnek amino asitler hakkında bilgi. Amino Asitler, proteinlerin yapı taşları olan amino asitler hem asit özellikteki karboksil (-COOH) ve hem de baz özellikteki amino (-NH2) grubunu taşıyan kimyasal bileşiklerdir. Amino grubunun bulunduğu yer alfa, beta, alfa

Bilgi Dünyası

Işık Akısı Formülü

2

Işık akısı nedir? Fizikte ışık akısı hesaplama, formülü ve çizimi, hakkında bilgi. Işık Akısı; Birim yüzeye birim zamanda düşen ışık miktarına ışık akısı denir. A = Yüzey (m²) E = Aydınlanma (Lüks) Φ= Işık Akısı (Lümen) Şekil-I deki yüzeyde ışık akısı Şekil-II’deki yüzeyde ışık akısı Şekil-III’deki yüzeyde ışık akısı cos 90° = 0 Φ= 0

Bilgi Dünyası

Fizikte Aydınlanma Nedir?

0

Fizikte aydınlanma nedir? Fizikte aydınlanma konusu özet anlatımı, çizimi, formülleri. AYDINLANMA Işık kaynaklarından çıkan ışınlar doğrudan doğruya veya yansıyarak yüzeyleri aydınlatırlar. Bu yüzeydeki aydınlanma, I (Candela) cd = Işık kaynağının ışık şiddeti d (Metre) m = Işık kaynağı – yüzey arası dik uzaklık E (Lüks) = Yüzeydeki aydınlanma miktarı A noktasındaki aydınlanma B noktasındaki aydınlanma

1 2