Browsing: gaz

Sağlık Bilgileri

Metan Gazının Sağlığa Zararları

0

Metan gazının insan sağlığına zararları, etkileri nelerdir? Metan gazının kullanımı, maruziyet riski ve zehirlenmesi hakkında bilgi. Metan Gazının Sağlığa Zararları Metan, havayla karıştığında patlayabilen renksiz ve son derece yanıcı bir gazdır. Doğal gazın ana bileşenidir. Doğal metan kaynakları arasında termitler, su kütleleri, orman yangınları ve hayvanların sindirim süreçleri bulunur. Metan, yeraltı ve yüzey madenciliği sırasında

Bilgi Dünyası

Gazların Özellikleri Nelerdir?

0

Gazların özellikleri nelerdir? Gazların yapısı nasıldır ve gaz molekülleri nasıl bir davranış gösterir? Gazların özelliklerinin açıklaması. Gazların Özellikleri Gazlar belirli bir hacme veya şekle sahip değildir. Onlar için erişilebilir tüm alanı tamamen doldururlar. Bir kabın içindeki gaz, kabın içindeki mevcut hacme yayılır, doldurur. Gaz moleküllerinin bu hareket özgürlüğü moleküller arasında çok zayıf bağlanma kuvvetlerinden kaynaklanır.

Bilgi Dünyası

Isının Maddeler Üzerindeki Etkileri

0

Isının katı, sıvı ve gazlar üzerinde ne gibi etkileri vardır? Isının Genleşme, süblimleşme ve buharlaşma gibi etkileri ve açıklamaları Isının Maddeler Üzerindeki Etkileri KATILARDA Bir cisme ısı verilirse o cismin sıcaklık derecesi yükselir. Bunun için cisimlerin sıcaklık derecesi belirtilmiştir. Saf suyun donduğu sıcaklık derecesi 0, kaynadığı sıcaklık derecesi de 100 kabul edilmiştir. Bu iki değerin

Bilgi Dünyası

Bütan Gazı Nedir?

0

Bütan nasıl bir gazdır? Bütan gazının özellikleri, formülü, kullanım alanları hakkında bilgi. Bütan; C4 Dört karbon içeren doymuş hidrokarbondur. Molekül ağırlığı: 58.12. İki izomeri vardır: Normal bütan (n-bütan) dallanmamış zincir biçimindedir. CH3CH2CH2CH2CH3 İzo-bütan molekülü dallanmış zincir içerir: CH3CH (CH3) CH3 n-Bütan, havadan iki kez ağır yanıcı gaz. Bir hacım suda 0.15 hacim çözünür. Ham petrolde

Bilgi Dünyası

Egzoz Nedir?

0

Egzoz nedir? Egzozun içeriği nedir, nasıl atılır? Egzozun özellikleri, hakkında bilgi. Egzoz; ısı makinelerinde enerjisi alınmış buharın makineden dışarı atılması ya da içten yanmalı motorlarda son çevrim ve bu sırada dışarı atılan gazdır. Buhar makinelerinde kinetik ya da potansiyel enerjili buharın çıkışını sağlamak için, çıkış bölümünün basıncı, kondansör bölümünde düşürülür. Kondansörde buhar soğutulup yoğunlaştırılarak basınç düşümü

SAĞLIK

Dumandan ve Gazdan Zehirlenmede İlk Yardım

0

Duman ve gazdan kaynaklanan boğulmalarda, zehirlenmelerde ilk yardım müdahalesi nasıl olmalıdır? Koruyucu önlemler nelerdir? Ateş yandığı sürece havadaki oksijeni kullanarak tükettiğinden ve bu ortamda giderek oksijen düzeyi düşeceğinden boğulmalara neden olabilir. Böyle bir durum farkına varıldığında kazaya uğrayan kişinin bulunduğu yerin camları açılarak havalandırılmalı, durumu ağırsa yapay (suni) solunum uygulanmalı. Hasta kendinde değilse, fakat soluk