Browsing: Gazlar

Kimya Hal Değişimi

Gazların Kinetik Teorisi

0

Gaz moleküllerinin hareketleri, gazların davranış şekilleri. Gazların kinetik teorisi, kinetik enerjisi ile ilgili bilgi. Gazların Kinetik Teorisi Gazların kinetik teorisi, gazların, devamlı hareket halinde olan çok küçük taneciklerden (moleküller) yapılmış olduğunu kabul eder. Moleküllerin hareket etmekte oldukları ortalama hız, benzer şartlar altında gazdan gaza değişir, ve moleküller iri olduğu oranda hareket daha yavaştır. Fakat belirli

Bilgi Dünyası

Gazların Özellikleri Nelerdir?

0

Gazların özellikleri nelerdir? Gazların yapısı nasıldır ve gaz molekülleri nasıl bir davranış gösterir? Gazların özelliklerinin açıklaması. Gazların Özellikleri Gazlar belirli bir hacme veya şekle sahip değildir. Onlar için erişilebilir tüm alanı tamamen doldururlar. Bir kabın içindeki gaz, kabın içindeki mevcut hacme yayılır, doldurur. Gaz moleküllerinin bu hareket özgürlüğü moleküller arasında çok zayıf bağlanma kuvvetlerinden kaynaklanır.

Bilgi Dünyası

Metallerin Gazlarla Kesilmesi

0

Metallerin, madenlerin kesilmesinde hangi gazlar kullanılır? Endüstride madenlerin kesilmesi nasıl olur, konu anlatımı. Metallerin Gazlarla Kesilmesi Yüksek bir sıcaklıkta yanan gazların, madenleri «kesmekte» mühendislere çok yardımı dokunabilir. Yakıt olarak kullanılan gazların en çok tanınmış olanları hidrojen, asetilen ve propandır, Oksijenle birlikte yandıklarında gerçekten çok sıcak bir alev meydana gelir. Normal olarak havanın beşte biri oksijendir.

Bilgi Dünyası

Havada Neler Var?

0

Havada neler var? Atmosferimiz içerisinde yer alan havanın içerisinde hangi gazlar hangi oranlarda bulunmaktadır sorusunun cevabını aşağıda bulabilirsiniz. Hava, yuvarlak rakamla, % 21 oksijen, % 79 azottan meydana gelmiştir. Bu arada % 1 argon, 100.000’de 1 neon, 100.000’de 1 kripton, 1.000.000’da 1 helyum, 20.000.000’da 1 ksenon, 10.000’de 1 de hidrojen bulunur. Bu rakamlar muhtelif şartlara

Bilgi Dünyası

Gazların Mekaniği (Aerodinamik) Hakkında Bilgi

0

Aerodinamik nedir? Gazların Mekaniği neyi inceler? Gazların mekaniği ve hesaplanması ile ilgili bilgi. Gazlar uçucu özelliğe sahip olup, bulundukları kabın şeklini almazlar. Dolayısı ile gazların durumu; basınç, hacim ve sıcaklık gibi faktörlerle belirlenir. Aerodinamik: Havanın ve gaz halindeki bütün akışkanların hareketlerini ve bu akışkanların içinden geçen cisimlere etki eden kuvveti yani direnci inceleyen fizik dalıdır.

Bilgi Dünyası

Grizu Nedir? Grizu Patlaması Nasıl Oluşur?

0

Grizu ne demektir? Grizu nasıl oluşur? Grizu patlaması nedir, korunma yolları hakkında bilgi. Grizu; kömür ocaklarında bulunan ve metan-hava karışımından oluşan gazdır. Havada % 5-% 14 oranında bulunması durumunda yüksek derecede patlayıcılık ve yanıcılık özelliği görülür. Kömürün emdiği metan gazının kömür tabakalarının kırılması sonucu havaya karışmasıyla oluşur. Metan-hava karışımları alev ya da sürtünmeyle ortaya çıkan

Bilgi Dünyası

Dalton Yasaları

0

John Dalton’un bulmuş olduğu ve kendi isimleri ile anılan Dalton yasaları hakkında bilgi. Katlı Oranlar Yasası ve Gazlar ile ilgili olan yasaların açıklamaları. Gazların değişik fiziksel koşullar altındaki davranışlarını ve maddenin yapısını açıklayan yasalar. İngiliz kimyacı ve fizikçisi John Dalton’un ortaya koyduğu bu yasalar onun adıyla anılır. Buhar basınçlarını açıklayan yasa: Dalton’un 1801’de bulduğu bu

Bilgi Dünyası

Gaz nedir? Gazlar Hakkında Bilgi

1

Gaz nedir? Gazların özellikleri nelerdir? Gaz kanunları, gazlar hakkındaki kanunları bulan bilim adamları, gazlar hakkında bilgi. Gaz; maddenin dört durumundan biridir. Öteki üçü katı, sıvı ve plazma durumlarıdır. Bu dört durum arasındaki ayrım her zaman belirgin olarak görülmeyebilir. İngiliz fizikçisi Thomas Andrews, 1863’te bir dizi deney sonucu, uygun koşullar altında sıkıştırılan bir gazın gaz ve

Bilgi Dünyası

Gazların Sabit Basınçta Genleşmesi

0

Gazlar sabit basınç altında nasıl davranırlar? Gazların sabit basınçtaki davranış şekilleri ile ilgili bilgi. Gerek katılar, gerekse sıvılar, ısıtıldıkları zaman genleşirler. Sıvılar katılardan daha fazla genleşirler (verilen bir sıcaklık artması için). Gazların da ısıtıldıkları vakit, ancak genleşmeleri ve katılardan ve sıvılardan daha fazla genleşmeleri beklenebilir. Fakat gazların kendilerine ait bir şekilleri yoktur ve kaçmalarını önlemek

Bilgi Dünyası

Klor Nedir? Klor Elementinin Özellikleri

22

Klor elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Klor elementi ile ilgili bilgi. Periyodik çizelgenin VII A grubunu oluşturan halojenlerin ikinci en hafif elementidir. Sarı yeşil renkli, pis kokulu solunumu tehlikeli bir gazdır. Sembolü: Cl Atom Numarası: 17 Atom Ağırlığı: 35.453 Elemet serisi: Halojen Maddenin Hali: Gaz Görünümü: Sarımsı yeşil PERİYODİK TABLO