Browsing: Geçiş Metalleri

Kimya İridyum Elementi

İridyum Nedir? İridyum Elementinin Özellikleri, Bileşikleri, Kullanım Alanları

0

İridyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, İridyum elementi ile ilgili bilgi. İridyum Nedir? İridyum Elementinin Özellikleri İridyum periyodik cetvelin VIII. grubunda kobalt dizisinde yer alır. 1804’de Tennant tarafından bulundu. Platini sertleştirmek için platin alaşımlarının yapımında kimyasal etkilere dayanıklı krozelerin yapımında, osmiyum alaşımları, aşınmaya karşı dayanıklılığı nedeniyle dolmakalem uçlarının yapımında kullanılır.

Bilgi Dünyası

Bakır Nedir? Bakır Elementinin Özellikleri

11

Bakır elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Bakır elementi ile ilgili bilgi. Bakır; Periyodik çizelgenin I B grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. Kıbrıs Adası’nda bulunduğundan Latince bakır anlamına gleen cuprum adıyla bilinir. Tarih öncesi çağlardan bu yana bilinen bir metaldir. Bakır madenciliği 5.000 yıldır yapılmaktadır. Tarihsel önemi yanında günümüzde demir

Bilgi Dünyası

Platin Nedir? Platin Elementinin Özellikleri

0

Platin elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Platin elementi ile ilgili bilgi. Platin; periyodik cetvelin VIII. grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. Altın ve elmas ile birlikte eski kayaçların kalıntılarında bulunan değerli bir metaldir. 1735’te Güney Amerika’da Ulloa ve 1744’te Wood tarafından bulundu. 1,2,3 ya da 4 değerlik alabilen bir soy

Bilgi Dünyası

Demir Nedir? Demir Elementinin Özellikleri

8

Demir elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Demir elementi ile ilgili bilgi. Periyodik çizelgenin VIII B grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. Gümüş beyazı renginde ya da gri, yumuşak, çekilebilir ve dövülebilir bir metal olup hafif manyetik özellik gösterir. Doğal demir dört izotopun karışımıdır: Fe-54 (% 5.82): Fe-56 (% 91.66); Fe-57

Bilgi Dünyası

Çinko Nedir? Çinko Elementinin Özellikleri

2

Çinko elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Çinko elementi ile ilgili bilgi. Periyodik çizelgenin II B grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. Mavimsi beyaz renkte parlak; çok eskiden bu yana bilinen bir metaldir. 13. yüzyılda Hindistan’da kalaminin, yün gibi organik maddelerle indirgenmesiyle metalik olarak elde edildi. 1746’da Avrupa’da Marggraf tarafından kalaminin

Bilgi Dünyası

Cıva Nedir? Cıva Elementinin Özellikleri

4

Cıva elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Cıva elementi ile ilgili bilgi. Periyodik çizelgenin II B grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. Metalik özellikler gösterir. Adını sıvı gümüş anlamında hydragyrum ya da Merkür gezegeninden alır. İÖ 1500’e tarihlenen eski Mısır mezarlarında cıvaya rastlanmıştır. Oda sıcaklığında sıvı durumda olan tek metaldir. Gümüş

Bilgi Dünyası

Gümüş Nedir? Gümüş Elementinin Özellikleri

5

Gümüş elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Gümüş elementi ile ilgili bilgi. Periyodik çizelgenin I B grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. Çok eski dönemlerden beri bilinmesine karşın süs eşyası olarak altın ve bakırdan sonra kullanıldı. Tarihi buluntular gümüşü ilk kez Mısırlıların İÖ 3100′ de, Çinlilerin ve Perslerin İÖ 2500′ lerde

Bilgi Dünyası

Tantal Nedir? Tantal Elementinin Özellikleri

0

Tantal elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Tantal elementi ile ilgili bilgi. Periyodik çizelgenin V B grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. Cevherlerinde birlikte bulunduğu niyobyuma benzer. İlk kez 1802’de Ekeberg tarafından bulunmuş olmasına karşın, 1844’te Rose ve 1866′ da Marignac tarafından niyobik ve tantalik asitlerin birbirinden değişik asitler olduğunun gösterilmesine

Bilgi Dünyası

Teknetyum Nedir? Teknetyum Elementinin Özellikleri

0

Teknetyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Teknetyum elementi ile ilgili bilgi. Teknetyum, Periyodik çizelgenin VII B grubunda yer alır. 0, 2, 4, 6 ve 7 değerlik alabilir. Perrier ve Segre tarafından 1937’de E. Lawrence’in Berkeley siklotronunda bombardıman ederek İtalya’daki araştırmacılara gönderdiği bir molibden örneğinin Çinde bulundu. Böylece yapay olarak elde

Bilgi Dünyası

Altın Nedir? Altın Elementinin Özellikleri

3

Altın elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Altın elementi ile ilgili bilgi. Altın, periyodik çizelgenin II B grubunda yer alır. Büyük bir olasılıkla insanın bildiği ilk saf metaldir. Eski Mısır’da bakır eşyalarla birlikte altın eşyalara rastlanmıştır. İÖ 2000 yıllarında Giritlilerin Kafkaslar’ da altın madenciliği yaptıkları bilinmektedir. Roma döneminde Transilvanya, Avusturya’da Tauerns

Bilgi Dünyası

Paladyum Nedir? Paladyum Elementinin Özellikleri

1

Paladyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Paladyum elementi ile ilgili bilgi. Periyodik cetvelin VIII. grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. Çelik renginde, gevrek ve kolay işlenebilir bir metaldir. 1803’de İngiliz kimyacısı William Hyde Wollaston tarafından rodyumla birlikte bulundu. Platin grubu metallerin rütenyum ve rodyumla birlikte en hafif grubunu oluşturur. Bu

Bilgi Dünyası

Niobyum Nedir? Niobyum Elementinin Özellikleri

0

Niobyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Niobyum elementi ile ilgili bilgi. Niobyum periyodik cetvelin V B grubunda yer alan bir geçiş metalidir. Tantala benzer, metalik özelliklidir. Niobit mineralinin içinde oluşur. Dövülebilir, bu özelliği nedeniyle uzayabilir. Kolayca eriyebilir ve parlaklığını yitirmez. Yüksek sıcaklıklarda oksijen, karbon, halojenler, azot, sülfür ve öteki ametallerle

Bilgi Dünyası

Zirkonyum Nedir? Zirkonyum Elementinin Özellikleri

0

Zirkonyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Zirkonyum elementi ile ilgili bilgi. Periyodik cetvelin IV B grubunda yer alan bir kimyasal elementtir. Külrengi beyaz renkte katı bir elementtir. 1789 yılında Martin Heinrich Klaproth tarafından bulunmuştur. Zirkonyum havada kırmızı bir alevle yanar. Ancak asitlerin ve alkalilerin etkisine dayanıklıdır. 90, 91, 92, 94,

Bilgi Dünyası

İtriyum Nedir? İtriyum Elementinin Özellikleri

0

İtriyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, İtriyum elementi ile ilgili bilgi. İtriyum, periyodik cetvelin III B grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. 1794’de Johan Gadolin tarafından bulunmuştur. Bulunduğu İsveç köyünün adı olan Yttrey, bu elemente ad oldu. İtriyum, arı olarak ilk kez 1843’de Carl Gustav Mosander tarafından elde edildi. Nadir

Bilgi Dünyası

Mangan (Manganez) Nedir? Mangan Elementinin Özellikleri

0

Mangan elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Mangan elementi ile ilgili bilgi. Mangan (Manganez) periyodik cetvelin VII B grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. 1774’te İsviçreli kimyacı Carl Wilhelm Scheele tarafından bulundu ve aynı yıl asistanı Johan Gottlieb Gahn ilk madensel manganezi üretti. Manganının 4 ayrı alotropu vardır. Kimyasal açıdan genellikle

Bilgi Dünyası

Titanyum Nedir? Titanyum Elementinin Özellikleri

6

Titanyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Titanyum elementi ile ilgili bilgi. Periyodik cetvelin IV B grubunda yer alan adını Yunan Tanrısı Titanlardan alan bir kimyasal elementtir. Yer kabuğunda bulunan elementler arasında 9. sırada yer alır. Titanyumu 1871’de İngiliz kimyacı W. Gregor titanyumoksidi bölerek ve 1875’de ayrıca Alman kimyacısı M.H. Klaporth

Bilgi Dünyası

Kadmiyum Nedir? Kadmiyum Elementinin Özellikleri

1

Kadmiyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Kadmiyum elementi ile ilgili bilgi. Periyodik çizelgenin II B grubunda yer alır. 1817’de Fridrish Strohmeyer tarafından bulundu. Yumuşak, beyaz, parlak bir metaldir. Sembolü: Cd Atom Numarası: 48 Atom Ağırlığı: 112,41 Elemet serisi: Geçiş Metali Maddenin Hali: Katı Görünümü: Gümüşi gri PERİYODİK TABLO Fiziksel Özellikleri:

Bilgi Dünyası

Hafniyum Nedir? Hafniyum Elementinin Özellikleri

0

Hafniyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Hafniyum elementi ile ilgili bilgi. Periydik cetvelin IV B grubunda yer alan bir kimyasal elementtir. 1923’de Dick Coster ve Macar kimyacısı G.C. Hevesy tarafından(1885-1966) bulundu. Zirkonyuma çok benzerse de zirkonyuma karşıt olarak kuvvetli bir nötron soğurucusudur ve çekirdek reaktörlerindeki kontrol çubuklarında kullanılır. Volfram ve

Bilgi Dünyası

Skandiyum Nedir? Skandiyum Elementinin Özellikleri

0

Skandiyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Skandiyum elementi ile ilgili bilgi. Skandiyum, periyodik cetvelin III B grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. Norveçli Nilson tarafından bulundu. Cevherlerinde itriyum ve nadir topraklar bulunmakla beraber, nadir topraklar grubunda olmayan bir madendir. Periyodik çizelgede itriyum ve bor sütununda bulunur, demir grubu ile nadir

Bilgi Dünyası

Osmiyum Nedir? Osmiyum Elementinin Özellikleri

0

Osmiyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Osmiyum elementi ile ilgili bilgi. Periyodik çizelgenin doğada genellikle iridyum osmiyur durumunda bulunan platin grubu elementi. 1803’te Tennant tarafından platinin altın suyunda çözülmesiyle elde edilen artıkta bulundu. Sembolü: Os Atom Numarası: 76 Atom Ağırlığı: 190.23 Elemet serisi: Geçiş Metali Maddenin Hali: Katı Görünümü: Gümüşi

Bilgi Dünyası

Kobalt Nedir? Kobalt Elementinin Özellikleri

2

Kobalt elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Kobalt elementi ile ilgili bilgi. Demir ve nikel ile benzer özellikler gösteren, periyodik cetvelde VIII grubunda yer alan bir kimyasal elementtir. Oksidi 16. yüzyıldan beri boyarmadde olarak kullanılan kobalt, 1773’de İsviçreli kimyacı Brandt tarafından elde edildi. Kobalt, maviye çalan gümüş beyazlığında, dövülgen katılığında bir

Kimya

Renyum Nedir? Renyum Elementinin Özellikleri

0

Renyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Renyum elementi ile ilgili bilgi. Periyodik cetvelin 7B grubunda yer alan bir kimyasal elementtir. Doğada ender olarak bulunan bir metaldir. 1925’de bulundu. -1,2,3,4,5,6,7 değerlik alabilen bir metaldir. Özdirenci yüksek ve elektron yayma gücü çok fazladır. Sembolü: Re Atom Numarası: 75 Atom Ağırlığı: 186,2 Elemet