Browsing: geleneği

Bilgi Dünyası

Eski Türklerde Alp Ne Demek? Alp Kavramı

0

Alp nedir, eski Türklerde alp ne anlama gelir? Türklerde alp kavramı, tarihçesi, Alplik hakkında bilgi. Eski Türklerde Alp Ne Demek? Alp Kavramı Alp, kahraman, cesur, yiğit, savaşçı, zorlu anlamlarında Türkçe sözcükdür. Bugünkü dilde soyut olarak taşıdığı bu anlamların gerisinde, kökleri Tarihöncesi’ne dayanan bir toplumsal gelişme yatar. Orhun ve Uygur alfabeleriyle birçok Türkçe yapıtta alp sözcüğüne

Bilgi Dünyası

Oturak Alemi Nedir?

0

Oturak Alemi nedir? Oturak alemi geleneği nerelerde vardır, neler yapılır, özellikleri nelerdir? Oturak Alemi hakkında bilgi. Oturak Alemi Nedir? Oturak âlemi, Anadolu’da saz ve söz eşliğinde içki içilip kadın oynatılan eğlencedir. Ayıplandığı ya da başkalarının rahatsız olmasından kaçınıldığı için gizli yapılırdı. Başta Konya olmak üzere, Orta Anadolu kentlerinde değişik adlar altında düzenlenen eğlencelerin en yaygınlarındandı.

Bilgi Dünyası Başlık Parası

Başlık Parası Geleneği Hakkında Bilgi

0

Başlık parası nedir, neden verilir? Başlık parasının geçmişle bağlantısı, diğer toplumlarda ve Türk toplumundaki yeri hakkında bilgi. Başlık Parası Geleneği Başlık parası, evliliğin onaylanması için, güvey ya da akrabaları tarafından kadının akrabalarına yapılan ödemedir. Dünyanın her yanında görülen bu uygulama, evliliği yasallaştırma yolu olarak en çok Afrika’da geçerlidir. Çoğu Afrika toplumunda başlığın belirli bir bölümü

Bilgi Dünyası

Günümüzde Aşıklık Geleneği ve Örnekler

0

Günümüz aşıkları kimlerdir? Günümüzde aşıklık geleneği ve aşık edebiyatı özellikleri, örnekleri, hakkında bilgi. GÜNÜMÜZDE ÂŞIKLIK GELENEĞİ Âşıklık geleneği günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Fakat bu geleneğin engel olunamaz bir süreçten ötürü günümüzde farklı bir şekle büründüğü de bir gerçektir. Bugün ne eski zamanlarda olduğu gibi Anadolu’yu köy köy dolaşan yüzlerce âşık ne de onları dinlemeye istekli

Bilgi Dünyası

İmaret Ne Demek?

0

İmaret ne demek? İmaret geleneğinin özellikleri nelerdir? İmaretin yapı özellikleri nelerdir, hakkında bilgi. İMARET Eskiden yoksullara yiyecek dağıtmak üzere kurulmuş hayır kurullarına «imaret» denirdi. Sosyal kurum olmak bakımından imaretin ilk tohumlarını zekâtta, fitrede buluyoruz, yani imaret, aslında, dinden gelen bir yardımlaşma kurumudur. Çok kazanmış, servet sahibi olmuş kimseler yoksullar için birtakım «hayrat» (hayır eserleri) yaparlardı

Bilgi Dünyası

Sünnet Geleneği Nedir? Sünnet Olmak Hakkında Bilgi

0

Sünnet nedir? Diğer dinlerde ve Müslümanlıkta sünnet geleneği, sünnet etmek, sünnet ne zaman yapılır, sünnet hakkında bilgi. Sünnet; Hz. Muhammed’in birtakım işlerde kendisinin yaptığı, başkalarını ise yapıp yapmamakta serbest bıraktığı hareketlere sünnet denir. Peygamber’in Tanrı emri olarak bildirdikleri ise farzdır ki yerine getirilmesi şarttır. Çoğunlukla Müslümanlar’da, ayrıca Musevilik gibi daha başka dinlerde de, erkeklerde cinsiyet