Browsing: gelişim

Bilgi Dünyası Çocuk Gelişimi

0-6 Yaş Arası Çocuğun Gelişim Özellikleri

0

0-6 yaş arası devinsel becerilerin gelişim sırasını gösteren tablo. 0-6 yaş arası çocuğun gelişim özellikleri nelerdir? Liste halinde özet bilgi 0-6 Yaş Arası Çocuğun Gelişim Özellikleri 0-6 Ay Birçok refleksif davranış sergiler. Nesnelere ulaşır. Sırtüstü yatar durumdayken yüzüstü duruma geçer. Yüzüstü yatarken başını yukarı kaldırır. Biberonu tutabilir. 6-12 Ay Çok az refleksif davranış gösterir. Desteksiz

Bilgi Dünyası Lev Vygotsky

Vygotsky’nin Bilişsel Gelişim Kuramı

0

Vygotsky’nin Bilişsel (zihinsel) Gelişim Kuramı nedir, özellikleri nelerdir? İşbirlikli öğrenme, yakınsal gelişim alanı, içsel konuşma nedir? Vygotsky’nin Zihinsel Gelişim Kuramı Vygotsky, Piaget’nin bilişsel gelişim hakkındaki kuramına ciddi eleştiriler getirmiştir. Piaget, çocuktan dünya anlayışını kendi kendine, tek başına inşa eden “küçük bir bilim adamı” olarak söz ederken; Vygotsky’e göre, çocuğun bilişsel gelişimi öğrendiği dile ve çevresinden aldığı

Bilgi Dünyası Gelişim baştan ayağa doğrudur

Gelişim İlkeleri Nelerdir?

0

Gelişimin temel ilkeleri nelerdir? Gelişimin yaşa göre hızının değişimi, özellikleri, açıklaması. Gelişim ilkeleri hakkında bilgi. GELİŞİM İLKELERİ Birçok kaynak, gelişim ilkelerini farklı ifadelerle ve farklı sayıda aktarmaktadır. Ancak bu ilkeleri genel olarak aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür. ♦Gelişim baştan ayağa, içten dışa doğrudur. Yani belli bir yönü vardır ya da yordanabilir, kestirilebilir, tahmin edilebilir bir sıra

Bilgi Dünyası

Gagne’nin Zihinsel Gelişim Aşamaları

0

Gagne’nin zihinsel gelişim kuramı nedir, özellikleri nelerdir? Gagne’nin zihinsel gelişim aşamaları, öğrenme hiyerarşisi hakkında bilgi. Gagne’nin Zihinsel Gelişim Kuramı Gagne de zihinsel gelişim ile ilgilenen bir diğer kuramcıdır. Gagne’ye göre çocuk dünyaya gelirken verilecek olan her şeyi almaya hazır halde gelir yani doğuştan bir donanımla gelir. Daha sonraki zihinsel gelişimi de bu doğuştan donanımla elde

Bilgi Dünyası Jean Piaget

Piaget’in Bilişsel Gelişim Kuramı İle İlgili Temel Kavramlar

0

Piaget’in Bilişsel Gelişim Kuramı İle İlgili Temel Kavramlar nelerdir? Şema, adaptasyon, dengeleme, örgütleme kavramları açıklaması. Piaget’in Zihinsel (Bilişsel) Gelişim Kuramı Piaget, zihinsel gelişimle sistemli ve bilimsel olarak ilgilenen ilk araştırmacılardandır. Piaget bilişsel gelişimin beynin ve sinir sisteminin olgunlaşması ve bireyin çevreye uyum sağlaması sonunda ortaya çıktığını belirtmektedir. Piaget, zekayı, çevreye uyum sağlama becerisi olarak tanımlar

Genel Kültür Erik Erikson

Erikson’un Psikososyal Gelişim Dönemleri

0

Erikson’un Kişilik (Psikososyal) Gelişim Dönemlerini Gösteren Tablo, Erikson’un kişilik gelişim kuramını özetleyen tablo. Erikson’un Psikososyal Gelişim Kuramı Erikson’un Kişilik (Psikososyal) Gelişim Dönemleri 1. Dönem Temel Güvene Karşı Güvensizlik (O-2 yaş): Bir buçuk yaşında olan Ertuğrul’un annesi onun temel fizyolojik ihtiyaçlarının hepsini karşılaşmıştır. Ona gerekli yakın ilgiliyi göstermiştir. Olumlu Durum Temel ihtiyaçları karşılanan ve gerekli ilgiyi

Bilgi Dünyası

Gilligan’ın Ahlak Gelişim Kuramı

0

Carol Gilligan’ın ahlak gelişim kuramı nedir, ahlaki gelişim evreleri nelerdir? Kirpi ikilemi nedir, konu anlatımı. GİLLİGAN’IN AHLAK GELİŞİMİ KURAMI Carol Gilligan, Kohlberg’in ahlak gelişimi araştırmalarının bazı eksik yönleri üzerinde durmuş ve Kohlberg’in ahlak gelişimi aşamalarının kesin ve evrensel olmadığını savunmuştur. Gilligan, Kohlberg’in orijinal örnekleminde kadınları kapsamadığı halde kadınlarla ilgili genellemeler yaptığına dikkati çekmiştir. Gilligan ,

Bilgi Dünyası

James Marcia Kimlik Statüleri

0

James Marcia’nın kimlik statüleri nelerdir? James Marcia’nın kimlik gelişim kuramı nedir, hakkında bilgi. JAMES MARCİA’NIN KİMLİK GELİŞİM KURAMI • Ergenlik döneminde yaşanılan kimlik kazanma sürecinde 4 farklı kimlik statüsü elde edilir. Kimlik statüsünün elde edilmesinde ergenin bunalım geçirme durumunda yaptığı sorgulama ve karar verme gücü en önemli faktörlerdir. • Marcia, Erikson’un kuramından etkilenmiş ve 4

Bilgi Dünyası Erik Erikson

Erikson’un Psikososyal Gelişim Kuramı

0

Erikson’un Psikososyal Gelişim Kuramı nedir? Erikson’un Psikososyal Gelişim Kuramının dayandığı temel düşünceler hakkında bilgi. ERİKSON’UN PSİKOSOSYAL GELİŞİM KURAMI insan gelişimini dönemler halinde inceleyen kuramlardan biri de, psikososyal gelişimi konu edinen ve Erik Erikson tarafından geliştirilen kuramdır. Erikson’un gelişim dönemleri aslında Freud‘un düşüncelerine dayanmaktadır. Ancak insan gelişiminde toplumun ve kültürün rolünü ön plana çıkarması açısından Freud’dan

Bilgi Dünyası Toplumsal Değişme

Toplumsal Değişmeyle İlgili Temel Kavramlar

0

Toplumsal değişmeyle ilgili temel kavramlar nelerdir? Gelişme, ilerleme, evrim, inkılap, ihtilal, isyan nedir, hakkında bilgi. Toplumsal Değişmeyle İlgili Temel Kavramlar Toplumsal değişmeyle ilgili olan temel kavramların başında; gelişme, ilerleme, evrim, inkılap, ihtilal, isyan kavramları gelir. a. Gelişme, İlerleme, Evrim Gelişme Gelişme, belirli bir alanda çok sayıdaki öğede katedilen olumlu mesafeyi ifade eder. Toplumun her yönünde

Kurslar Kişisel Gelişim

Adana Kişisel Gelişim Kursları

0

Adana ili içerisinde yer alan Özel Kişisel Gelişim Kurslarının adres, telefon, iletişim bilgilerinin yer aldığı liste. İl Adı İlçe Adı Kurum Adı Adres Telefon ADANA CEYHAN ÖZEL CEYHAN TAHSİN AZİZ KİŞİSEL GELİŞİM KURSU CUMHURİYET MAH. M.SEPETÇİOĞLU BUL. NO: 52 İÇ KAPI NO: B1 CEYHAN / ADANA (541) 395 12 52 ADANA ÇUKUROVA ÖZEL ADANA EKİCİ

Anne&Çocuk

İlkokul Çağı Gelişim Özellikleri

0

Çocuklarda 6 yaş sonrası ilkokul çağlarında büyüme ve gelişme nasıldır? İlkokul çağı gelişme özellikleri hakkında bilgi. İlkokul Çağı Gelişim Özellikleri 6 yaşından itibaren ilkokulun ilk yıllarında çocuğun büyümesi oldukça yavaş seyirlidir. Bu durum kızlarda yaklaşık olarak 10, erkeklerde 12 yaşına kadar devam eder ve birden hızlanır. Bu yıllarda çocuk yılda yaklaşık olarak 3-3,5 kg. ağırlık

Anne&Çocuk Ağlayan Bebek

Yenidoğan Refleksleri ve Önemi

0

Yenidoğan bebeklerde görülen refleksler nelerdir? Yenidoğan reflekslerinin gelişimsel süresi, önemini açıklayan tablo. Refleksin Adı Test Metodu Cevap Gelişimsel süre Önem 1- Tonik boyun refleksi Bebek yüzü koyun yatırılır Başı sağa sola 90 derece çevrilir ve o yöndeki kolunu düz uzatır, diğer kolu büküktür. Bacaklar fleksiyondadır. 2-3 aylardan sonra kaybolur. Omurilik hasarı olanlarda görünmez. 2- Moro

Bilgi Dünyası

Cinsel Kimliğin Oluşumunu Açıklayan Kuramlar

0

Çocuklarda cinsel kimliğin oluşumunu açıklayan kuramlar nelerdir? Gelişim dönemleri, cinsel kimliğin kazanılması hakkında bilgi. CİNSEL KİMLİĞİN OLUŞUMUNU AÇIKLAYAN KURAMLAR Cinsel gelişim bir boyut itibarı ile biyolojik, bir boyut itibarı ile sosyal bir süreçtir. Biyolojik olarak cinsiyet, kromozomlarla ilgili bir konudur. Eğer bireyde XX kromozomu mevcutsa dişi, XY kromozomu mevcutsa erkek olmaktadır. Sosyal boyutu itibarı ile

Bilgi Dünyası

Bilişsel Gelişim Kuramlarının Karşılaştırılması

0

Piaget, Bruner, Vygotsky ve Gagne’nın zihinsel gelişim kuramlarının kısa özetleri, karşılaştırılması. Bilişsel Gelişim Kuramlarının Karşılaştırılması Piaget’in Zihinsel Gelişim Kuramı: ⇒Bilişsel gelişim biyolojik ilkelerle açıklanır (Olgunlaşma vs). ⇒Çocuk bilgiyi kazanmada aktif role sahiptir. ⇒ Çocuk öğrenmeyi kendi kendine gerçekleştirir. ⇒Eğitim programları çocukların olgunlaşma düzeyine uygun olmalıdır (Vygotsky bu görüşe karşıdır, çocuğu sınırlandırdığını söyler). Bruner’in Zihinsel Gelişim

Bilgi Dünyası

Bruner’in Zihinsel Gelişim Dönemleri

0

Bruner’in zihinsel (bilişsel) gelişim kuramı nedir, özellikleri nelerdir? KPSS konusu Bruner’in Zihinsel Gelişim Dönemleri hakkında bilgi. Bruner’in Zihinsel Gelişim Kuramı Bruner zihinsel gelişimin yaşam boyu süren bir gelişim olduğunu söylemiştir. Bruner’e Göre Zihinsel Gelişim Dönemleri Bruner’e göre zihinsel gelişim üç dönemde gerçekleşir: • Eylemsel Dönem Yaklaşık 0-2 yaş (ya da üç yaş) arasında yaşanan dönemdir.

Bilgi Dünyası

Piaget’e Göre Zihinsel Gelişim Dönemleri

0

Piaget’e göre bilişsel (zihinsel) gelişim dönemleri nelerdir? Duyu hareket, işlem öncesi, somut işlem ve soyut işlem dönemleri hakkında bilgi. Piaget’e Göre Zihinsel Gelişim Dönemleri Piaget’e göre çocuk, basitten karmaşığa doğru bir sıra içinde bilişsel gelişimini sürdürür. Piaget, zihinsel gelişim aşamalarını, aşağıda listelenen dört dönemde incelemiştir. 1. Duyu-hareket (duyusal-motor) dönemi (0-3 yaş) 2. İşlem öncesi dönem

Bilgi Dünyası

Piaget’e Göre Bilişsel Gelişimi Etkileyen Faktörler

0

Piaget’e Göre Bilişsel (zihinsel) Gelişimi Etkileyen Faktörler nelerdir? Olgunlaşma, deneyim, dengeleme, sosyal geçiş hakkında bilgi. Piaget’e Göre Bilişsel Gelişimi Etkileyen Faktörler Piaget’e göre zihinsel gelişimi etkileyen olgunlaşma, deneyim, toplumsal aktarım (sosyal geçiş) ve dengeleme olmak üzere dört önemli faktör vardır: • Olgunlaşma Piaget’e göre zihinsel gelişim olgunlaşmaya dayalı biyolojik temelli kişisel süreçlerle oluşan bir gelişim

Bilgi Dünyası

Ergenlik Dönemi Gelişim Özellikleri

0

Ergenlik dönemi ne zamanı kapsar, bu dönemin fiziksel ve psikomotor gelişim özellikleri nelerdir? Ergenlik dönemi gelişim ödevleri. Ergenlik Dönemi Ergenlik döneminden önce ön ergenlik, çocukluğun son yılları ya da erinlik dönemi de denilen bir geçiş dönemi vardır. Bu dönem coğrafi koşullara bağlı olarak değişse bile takriben 10 ile 14 yaşlarını kapsamaktadır. Çocukluğu ergenlikten ayıran gelişme

Bilgi Dünyası Okul Dönemi

Okul Dönemi Gelişim Özellikleri

0

Okul (çocukluk) dönemi ne zamanı kapsar, bu dönemin fiziksel ve psikomotor gelişim özellikleri nelerdir? Okul dönemi gelişim ödevleri. Okul (Çocukluk) Dönemi Bu dönem 6 ile 12 yaşlar arasındaki dönemi kapsar ve aşağı yukarı ilköğretimin birinci kademesine devam eden çocukları içine alır. Bu dönemde fiziksel gelişmede önceki yıllara göre yavaş bir ilerleme gözlenir. Yıllık boy artışı

Bilgi Dünyası Oyun Dönemi

Oyun Dönemi Gelişim Özellikleri

0

Oyun (okul öncesi) dönemi ne zamanı kapsar, bu dönemin fiziksel ve psikomotor gelişim özellikleri nelerdir? Oyun dönemi gelişim ödevleri. Oyun (Okul Öncesi) Dönemi İki ile altı yaşlar arasını kapsayan dönemdir. Çeşitli kaynaklarda ilk çocukluk dönemi ya da çocukluk öncesi dönem olarak adlandırıldığı da olmaktadır. Bu dönemde bebeklik çağına oranla fiziksel gelişimin hızında düşme gözlenir. Yaşamın

Bilgi Dünyası Bebek ve Doğum

Doğum Öncesi Dönem Fiziksel Gelişim

0

Fiziksel ve psikomotor gelişiminin doğum öncesi dönemdeki evreleri. Doğum öncesi dönem gelişimi konu anlatımı. Doğum Öncesi Dönem Fiziksel Gelişim Döllenmeden doğuma kadar bebeğin anne rahminde geçirdiği 280 gün ya da dokuz ay on gün doğum öncesi dönem olarak kabul edilir. Gelişimi sağlayan çevresel, kalıtımsal ve zamansal etmenler, döllenme anından başlayarak işe koyulurlar. Babadan gelen sperm

Bilgi Dünyası

Fiziksel ve Psikomotor Gelişim Nedir?

0

Fiziksel ve psikomotor gelişim nedir? Fiziksel ve psikomotor, hareket gelişiminin özellikleri ve dönemleri hakkında bilgi. FİZİKSEL VE PSİKOMOTOR (HAREKET) GELİŞİM Çocuğun boy ve kilosunun artışı ile birlikte vücut sistemlerinin gelişip olgunlaşması için geçirdiği gelişim sürecine fiziksel gelişim süreci denir. Fiziksel gelişime çeşitli kaynaklarda bedensel gelişim de denilmektedir. Fiziksel gelişim, gözle görülebilen, her an fark edebileceğimiz

Bilgi Dünyası Bebek

Bebeklik Dönemi Gelişim Özellikleri

0

Bebeklik (süt) dönemi ne zamanı kapsar, bu dönemin fiziksel ve psikomotor gelişim özellikleri nelerdir? Bebeklik dönemi gelişim ödevleri. Bebeklik (Süt) Dönemi Sıfır ile iki yaş arasını kapsayan dönemdir. Bebek doğduğunda ortalama 50 cm boyunda ve 3 kilo 400 gr ağırlığındadır. Yaşamın ilk 12 ayı süresince büyüme büyük bir hızla devam eder. Öyle ki dört aylıkken

Bilgi Dünyası Çocuk Gelişimi

Gelişime Etki Eden Faktörler

0

Gelişime etki eden etmenler nelerdir? Kalıtım, çevre, aman gibi faktörlerin açıklaması, gelişime olan etkileri hakkında bilgi. GELİŞİME ETKİ EDEN FAKTÖRLER Gelişimi etkileyen kalıtım ve çevre olarak iki temel faktör vardır. Bazı yayınlarda bir çevre değişkeni olan zaman da üçüncü bir faktör olarak bu ikiliye eklenmektedir. Bu üç faktör aşağıda özetlenmiştir: Kalıtım Yaşamsal ve ruhsal kimi

Bilgi Dünyası

Gelişimle İlgili Temel Kavramlar

0

Gelişim, gelişim psikolojisi ile ilgili temel kavramlar nelerdir? Gelişim terimlerinin açıklamaları, hakkında bilgi. GELİŞİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Gelişim Gelişim; olgunlaşma, yaşantı ve öğrenme sonucunda bireyde görülen, döllenmeden ölüme kadar devam eden düzenli ve sürekli değişiklikler olarak tanımlanabilir. Büyüme (Fiziksel Gelişim) insan gelişiminin gözlenebilir yönüdür. Diğer bir deyişle boy ve kilonun artarak farklılık göstermesine büyüme ya

Bilgi Dünyası

Ahlak Gelişim Kuramları Nelerdir?

0

Ahlaki gelişim nedir? Psikolojide ahlaki gelişim kuramları nelerdir? Maddeler halinde açıklamaları, hakkında bilgi. AHLAK GELİŞİM KURAMLARI 1. JEAN PIAGET’NİN AHLAK GELİŞİM KURAMI • Ahlâk Öncesi Dönem (0-6 yaş) Bu dönemde henüz ahlâk kuralları çocuk tarafından benimsenmiş değildir. • Dışsal Bağlılık Dönemi (6-12 yaş): Bu dönemde çocuk, kuralların nedenlerini sorgulamaz. Bu nedenle kesin ve değişmez olarak

Bilgi Dünyası

Bilişsel Gelişim Nedir?

0

Bilişsel Gelişim nedir, nasıl olur? Bilişsel açıdan gelişim evresinin aşamaları nelerdir? Özellikleri hakkında bilgi. BİLİŞSEL GELİŞİM İsviçreli psikolog Jean Piaget (1896-1980), bilişsel açıdan gelişim evrelerini dört aşamada ele almıştır. 1. DUYUSAL-MOTOR DÖNEM (0-2 yaş) • Bebek, çevredeki nesnelere isabetli bir şekilde uzanmayı ve onları tutmayı, evirip çevirmeyi öğrenir • Çevreyi etkilediğini fark eder. • Başlangıçta

Bilgi Dünyası

Yaşam Boyu Gelişim Nedir? Hakkında Bilgi

0

Yaşam boyu gelişim nedir? Yenidoğan, bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık döneminin özellikleri, hakkında bilgi. YAŞAM BOYU GELİŞİM YENİDOĞAN Yenidoğan terimi, doğumdan sonraki ilk ayı kapsar. • Bu dönemde tüm duyusal süreçler etkindir. • Görsel sistemin tam gelişmemesi odaklanmayı olumsuz etkiler. Fakat yine de yenidoğan çevresini izler ve uyarıcılar arasında çeşitli tercihler yapar. Örneğin, yapılan