Browsing: gelişimi

Sanat Barok Sanatının Tarihsel Gelişimi (Mimarlık, Resim ve Müzik)

Barok Sanatının Tarihsel Gelişimi (Mimarlık, Resim ve Müzik)

0

Barok sanatının tarihi, önemli sanatçıları, Barok resim, müzik, mimari sanatının özellikleri, tarihçesi, hakkında bilgi. Barok Sanatı; 1600’lerden başlayıp, 17. yüzyılın tümünü 18. yüzyılın ilk yarısını kapsayan bir sanat akımıdır. Portekiz dilindeki barroco sözcüğünden gelen barok, sözlük anlamıyla “tam yuvarlak ve düzgün olmayan inci’leri tanımlamakta kullanılan bir kuyumculuk deyimidir. Mecazi anlamıysa “acayip”, “rahatsız edici”, “garip ve

Teknoloji İlk Stephenson Lokomotifi

Demiryolu Ulaşımının Kısa Tarihçesi – İlk Tren Yolları ve Lokomotifler

0

Demiryolu ulaşımı nedir? Demiryolu ulaşımının özellikleri, tarihçesi, günümüze kadar olan gelişimi hakkında bilgi. Demiryolu; lokomotif, vagon gibi demir tekerlekli taşıtların üzerine gittiği birbirine koşut iki ray ya da demir yastıklı yoldur. Günümüzdeki rayların temelini 1789’da George Stephenson’un çalışmaları oluşturur. Madenler dışında ilk demiryolu 1801’de Wandsworth ile Croydon arasında, 16 km uzunluğunda döşendi. Atların çektiği vagonlar

Genel Kültür Camın Tarihçesi - Camın Bulunuşu, Tarihsel Gelişimi ve Türklerde Cam

Camın Tarihçesi – Camın Bulunuşu, Tarihsel Gelişimi ve Türklerde Cam

0

Camın bulunuşu, ilk zamanlardaki yapılışı, tarihi gelişimi, camın tarihçesi, Türklerde cam hakkında bilgi. Camın Tarihi; Cam ilk kez İÖ yaklaşık 4000′ lerde taş parçaları ve kil eşya üzerinde sırlama biçiminde süs eşyası olarak kullanıldı. 2500’lerde Mısır’da küçük parça cam üretiliyordu. 18. sülale döneminde (1580-1350) küçük parfüm ve yağ şişeleri yapıldı. Bu işlemde cam, kireçtaşı ya

Spor Bisiklet

Bisiklet Sporunun Doğuşu, Tarihsel Gelişimi (Tarihçesi)

0

Dünyada ve Türkiye’de bisiklet sporunun doğuşu, tarihi gelişimi, özellikleri. Bisiklet sporunun tarihçesi hakkında bilgi. Bisiklet Sporunun Tarihçesi DÜNYADA BİSİKLET İlk bisiklet patenti 1645 yılında Fransız Jean Theson’a, iki kişinin oturarak hareket ettirdiği dört tekerlekli küçük bir alet yaptığı için verildi. 1690 yılında Fransız asilzade Sivrao Kontu tarafından, iki tahta tekerleği olan ve “Celenfer” adı verilen

Bilim ve Teknoloji Saat

Saatin Tarihsel Gelişimi ve Tarih Boyunca Saat Çeşitleri

0

Saatin tarih boyunca kullanımı, tarihteki gelişimi, tarihçesi. Eski zamanlardan günümüze saat hakkında bilgi. Saatin tarihi; İlk insanların kullandığı en tabii, en doğru zaman ölçme aracı «güneş saati» idi. Bugün bile, bu ölçme sistemini en iyi ve en doğru saat sayanlar vardır. Güneş Saati. Eski Mısır’da, Mezopotamya’da yaşayan insanlar, bir gölgenin boyunu ölçmek için şehirlerin, kasabaların

SİNEMA Japon Sineması

Japon Sineması Tarihi – Japonya’da Sinema Nasıl Doğdu ve Gelişti?

0

Japonya’da sinema nasıl doğmuş ve gelişmiştir? Japon sinemasının tarihçesi, özellikleri, önemi… Japon sinemasının önemli yapımları nelerdir? JAPONYA’DA SİNEMA Uzakdoğu sinemalarının ilki olan Japon sineması, 1898’den başlayarak kabuki tiyatrosundan filme alınan birkaç sahneyle etkinliğini göstermeye başladı. 1912’den sonra Japon sinemasında iki büyük akım görüldü: Kabukiden esinlenilen eski konuların yanı sıra Kyoto stüdyolarında çevrilen günümüzdeki samuray öykülerinden

Rehber Eski Kadıköy

Kadıköy’ün Tarihsel Gelişimi – Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Kadıköy

0

Geçmişten Günümüze Kadıköy, Kadıköy’ün Milattan öncesinden Osmanlı Dönemine ve Cumhuriyet Dönemi, günümüze kadar olan tarihçesi, tarihi gelişimi, eski Kadıköy hakkında bilgi. Kadıköy, ülkemizin Marmara Bölgesinde, İstanbul ilinin ilçelerinden biridir. İstanbul’un Anadolu yakasında, Boğaz’ın Marmara’ya açılmaya başladığı kıyılarda, kıyıların gerisindeki alçak tepeler ve düzlükler üzerinde yer alır. Kadıköy’deki yerleşmenin başlangıcını oluşturan tarihsel çekirdek, Haydarpaşa Koyu çevresi

Bilgi Dünyası Öğretim

Öğretimin Tarihçesi – Öğretim Nedir ve Ne Amaç İle Yapılır?

0

Öğretim nedir, ne amaçla yapılır? Tarih boyunca öğretimin doğuşu, gelişimi, Osmanlılarda öğretim, öğretimin tarihçesi hakkında bilgi. ÖĞRETİM Bizi hayatta başırıya hazırlar, engin bilgilerin kapısını açar ÖĞRETİM, belli bir amaç için gereken bilgiyi verme işidir. «İlk öğretim» çocuklara okuyup yazmayı, hayatta en gerekil bilgileri verir. «Orta öğretim», ilkokulu bitirmiş olanlara daha genişçe bilgiler sağlar. «Yüksek öğretim»

Bakmadan Geçme Sosyalizm İle İlgili Bir Afiş

Sosyalizmin Gelişimi – Nasıl Meydana Çıkmıştır? Felsefesi Nedir? Tarihi

0

Sosyalizm nedir, nasıl meydana çıkmıştır? Sosyalizmin felsefesi nedir, tarih boyunca nasıl bir gelişim göstermiştir, hakkında bilgi. Sosyalizm;Üretim ve değişim (mübadele) araçlarıyla ilgili olarak özel mülkiyetin yerine kolektif mülkiyeti koyan ve böylece toplumsal sınıfları ortadan kaldırmayı, toplumun örgütlenmesinde köklü bir reform yapmayı amaçlayan öğretidir. Bu görüş açısından sosyalizm, kapitalizme ya da liberalizme karşı çıkar. Marx‘la birlikte

Bilim ve Teknoloji Zaman

Zamanın Ölçülmesi İçin Tarih Boyunca Ne Tür Saatler Kullanılmıştır?

0

Zaman nedir? Zaman nasıl ölçülür? Zamanı ölçme araçlarının tarihsel gelişimi. Zamanın Ölçülmesinin tarihçesi hakkında bilgi. Zamanın Ölçülmesi İçin Tarih Boyunca Ne Tür Saatler Kullanılmıştır? Zaman, olaylar arasındaki bağlantılar yardımıyla ölçülebilir. Örneğin, eğer, güneş olmasaydı, günümüz ya da yılımız olmayacaktı. Eğer, gökyüzündeki ay olmasaydı, yılın 1/12’si olan ay da olmayacaktı. Zamanı, ölçülebilen ünitelere ayırabilmek için, insanların,

Tarih Saban

Saban Nedir? Tarım Aleti Saban Tarihçesi

0

Saban nedir? Saban ne işe yarar? Sabanın tarihsel gelişimi, tarihçesi, hakkında bilgi. Saban tarım aletinin resimli tarihi gelişimi. Saban; Toprağı ekilebilir duruma getirmek için çift sürerken kullanılan ucu demir bir aygıttır; ya hayvanla, ya da traktörle çekilir. Sabanla toprağı sürmekten amaç, toprağın altını üstüne getirerek havalanmasını sağlamaktır. iyi sürülmüş bir toprak, hem havayı, hem de

Bakmadan Geçme Devridaim Makinesi

Devridaim Makinası Nedir? Böyle Bir Cihaz Yapılması Mümkün müdür?

2

Devridaim Makinası nedir? Devridaim Makinası ne zaman ve ne amaçla tasarlanmıştır? Devridaim Makinasının gelişimi, tasarımı hakkında bilgi. Devridaim Makinası; Bir defa harekete getirildikten sonra hiç durmadan sonsuzluğa kadar çalışacak bir makine demektir. Birçok kimseler yüzyıllardan beri böyle bir makine yapmaya çalışmışlarsa da başaramamışlardır. Çünkü her hangi bir enerji kaynağından devamlı olarak güç almadan işleyecek bir

Spor Bocce

Bocce Sporu Tarihçesi

0

Bocce sporunun kökeni nedir? Bocce nasıl bir spordur? Dünyada ve Türkiye’de bocce sporunun tarihi, tarihçesi ve gelişimi hakkında bilgiler. DÜNYA’DA BOCCE Bu oyunun köklerinin Eski Mısır’a dayandığı kabul edilir. Oyunun Roma’da, M.Ö. 264 yılındaki Pu-nic Savaşları sırasında oynandığına dair kanıtlar vardır. Dünyanın en eski oyunlarından biri olarak bilinen Bocce 19. yy. Napolyon döneminde papa, soylu

İngilizce osmanlı parası

Paranın Tarihi (History Of Money) Konulu İngilizce Yazı

0

İngilizce olarak paranın icadı, bulunması, tarihi, tarihsel gelişimi ile ilgili yazı. Paranın tarihi hakkında İngilizce bilgi Paranın Tarihi İngilizce History Of Money Money is anything that is commonly accepted by a group of people for the exchange of goods, services or resources. Every country has its own system of coins and paper money. Bartering and

İlginç Bilgiler Pantalon Tarihi

Pantolonun Tarihçesi – İlk Pantolonu Kim Buldu ve Kim Giydi?

0

Pantolon nedir, ilk pantolonu kim buldu, kim giydi? Pantolonun tarihi, tarihçesi ve gelişimi hakkında kısaca ilginç bilgiler. Pantolonun Tarihçesi Pantolon, genellikle belden ayak bileklerine kadar uzanan ve her bacağı ayrı ayrı saracak biçimde iki parçadan oluşan giysi. İki bacağı ayrı ayrı örten tüm eski giysilerin pantolonun ilk örnekleri olduğu düşünülürse, kökeni Antik Çağa kadar uzanır;

SAĞLIK İlk Yardımın Tarihçesi

İlk Yardımın Tarihçesi

0

İlk yardımın tarihi gelişimi. Tarihte ilk ilk yardım nasıl yapılmıştır, ilk yardımın tarihçesi hakkında bilgi. İlk Yardımın Tarihçesi; İlk yardımın insanlığın doğuşu ile başladığı söylenebilir. Nitekim Allah’ın ilk insanı topraktan yapıp burnundan üfleyerek hayat verdiği Tevratta yazılıdır. İşte böylelikle ağızdan ağıza yapay solunumun başladığı ve ilk canlandırmanın yapıldığı açıkça bellidir. İnsanlar ilk çağlarda doğal kuvvetler

Anne&Çocuk Çocuklar

0-6 Yaş Dönemi Sosyal Gelişim Özellikleri

0

0-6 yaş döneminde, süt çocukluğu ve okul öncesi dönemde sosyal ve duygusal gelişim özellikleri nelerdir? Hangi yaşta neler beklenir? 0-6 Yaş Dönemi Sosyal Gelişim Özellikleri Sosyalleşme; bireyin içinde bulunduğu toplumun kültürüne uyum sürecidir. Daha açık olarak belirtirsek sosyalleşme; o topluma ait kültürün, inançların, değer yargıları ve davranışların kazanıldığı ve kişilik yapısı ile bütünleşen bir süreçtir.

Bilgi Dünyası Cumhuriyetin Tarihçesi

Cumhuriyetin Tarihçesi

0

Cumhuriyetin tarih boyunca uygulanması, ortaya çıkışı, tarihsel gelişimi, cumhuriyet tarihi hakkında kısaca bilgi. İlk Cumhuriyet fikri nerede ortaya çıktı Tarihte Cumhuriyet Cumhuriyet deyimi tarihçiler tarafından ilk olarak, Etrüsk krallarının memleketten çıkarılmasından sonra Roma’da kurulan hükümet için kullanılmıştır. Bazı tarihçiler bu deyimi eski Yunan şehir – devletleri için de kullanırlar. Bu idareler gerçekten birer monarşi değildi,

Din Dinler

Çeşitli Dinlerin Kökeni ve Gelişimi

0

İnsanlık tarihi boyunca inanılmış olan çeşitli dinlerin kökeni nedir? Dinlerin gelişimi ve özellikleri hakkında bilgi. Çeşitli Dinlerin Kökeni ve Gelişimi İlk toplumlarda din toplumsal örgütlenmenin temelini teşkil etmiştir. Bilinen en ilkel toplum olan klanlarda totem dini vardı. Emile Durkhelm’a göre totem dini, en ilkel dindir. Daha sonraları animizm, natürizm, manizm, politeizm ve monoteizmin ortaya çıktığı

Bilgi Dünyası Basın

Basının Tarihsel Gelişimi

0

Basın ne zaman ve nasıl doğmuştur? Basının kökeni, Dünyada basının tarihsel gelişimi ve tarihçesi hakkında bilgi. Basının Tarihsel Gelişimi TARİHSEL KÖKENİ. Tarihte gazetenin bilinen ilk örneği İÖ 59’da Roma’da günlük olarak yayımlanan Acta diurna’du (günlük haberler). Çeşitli yerlere asılan bu el yazması metinlerde önemli toplumsal ve siyasal gelişmelerden, bir meteorun düşüşü gibi ilginç olaylara ve

Bilgi Dünyası Demokrasi

Demokrasinin Tarihsel Gelişimi

3

Demokrasinin dünya üzerindeki serüveni, tarihteki yeri, gelişimi, eski zamanlardan günümüze uygulanması hakkında bilgi. Demokrasinin Tarihsel Gelişimi Demokrasi Tarihi; Eski Yunan’daki site devletlerinin tarihi, bir yönetim biçimi olarak demokrasiyle oligarşi (takım erki) arasındaki mücadelelerle doludur. Bu, gerek sitelerin (özellikle Atina) kendi politik yönetim yapılarının içerisinde, gerekse birbirine karşı (Atina ile Sparta) yürüttükleri bir mücadeleydi. Bu mücadele

Kimya Thomson Atom Modeli

Atom Modelleri Konu Anlatımı

0

Atom modelleri nelerdir? Atom modellerinin gelişimi, Bohr’un postülatı, Franck Hertz deneyi hakkında bilgi. Tüm atom modelleri tarihi sıralaması Atom Modelleri 1896 yılında, J.J. Thomson, atomun temel parçacıklarından biri olan elektronu buldu. Bu parçacağın bulunuşundan sonra Thomson, bir atom modeli önerdi. THOMSON ATOM MODELİ: ►Atom, yaklaşık olarak İO”10 metre çaplı bir küre şeklindedir. ►Pozitif yük, küre

Bölüm / Meslek Tanıtımları

Arşiv Nedir? Arşivciliğin Tarihsel Gelişimi

0

Arşiv nedir, arşivcilik nedir? Arşivciliğin tarihi, tarihsel gelişimi, Türkiye’de arşivcilik hakkında bilgi. Arşiv Nedir? Arşivciliğin Tarihsel Gelişimi Arşiv, resmî ve yarı-resmi kurumların, organların, ticari kuruluşların, özel birimlerin çalışmalarıyla ilgili kayıt ve belgelerin düzenli bir bütün olarak saklandığı yerdir. Arşivcilik Kökeni eski çağlara değin giden arşivleme kurumu ve birimlerinin günümüzdeki anlamıyla oluşumu Fransız Devrimi ile başlamıştır.

Anne&Çocuk aile

Anne Baba Tutumlarının Çocuğun Gelişimine Etkileri

0

Anne baba tutumlarının çocuğun kişilik gelişimi üzerindeki etkileri nelerdir? Anne baba tutumları çeşitleri ve yetişen çocukların özellikleri. Anne Baba Tutumlarının Çocuğun Gelişimine Etkileri 1. Otoriter ve baskıcı tutum: Denetimin yüksek, duyarlılığın düşük olduğu ailedir. Çocuğunu, belirli bir ideal peşinde ve belirli kalıplar içinde, adeta küçük bir yetişkin yapma çabasıyla yetiştirmeye çalışan anne babalardır. Bütün kontrol

Tarih Saban

Çağlar Boyunca Saban Nasıl Gelişti?

0

Tarih boyunca çağlar boyunca saban denilen tarım aletinin nasıl geliştiğini resimler ile anlatan yazımız. İnsanlığın ana gelişimi. Çağlar Boyunca Saban Nasıl Gelişti? İlk insan ucu kıvrık bir dal ile toprağı sürerdi Eski Mısırlılar tarlalarının esirlerine çektirdikleri sabanları ile sürerlerdi. Eski Yunanlılar sabanı hem geliştirdiler, hem de öküzlere çektirdiler. Eski Romalılar bıçağı madenden saban yapmayı başardılar.

Anne&Çocuk Dil Gelişimi

Bebeklerde ve Çocuklarda Dil Gelişimi

0

Bebeklerde ve çocuklarda dil gelişimi nasıl olur, ne zaman ve nasıl başlar, kaç yaşına kadar devam eder? Dil gelişimi aşamaları hakkında bilgi. Bebeklerde ve Çocuklarda Dil Gelişimi Dil, insanların çevreleriyle ilişki kurabilmeleri için en etkin iletişim aracıdır. Solunum yolu ile vücuda giren havanın ses bantlarında sağladığı titreşimler sonucu larinksten geçtikten sonra ağız ve burunda konuşma

Bilgi Dünyası Dil Gelişimi

Dil Gelişimini Açıklayan Kuramlar

0

Dil gelişimini açıklayan kuramlar nelerdir? Dil gelişim dönemleri, dil gelişimine dönemsel yaklaşım kuramı ve açıklaması. DİL GELİŞİMİNİ AÇIKLAYAN KURAMLAR Dil gelişimini açıklayan dört temel kuram şunlardır: Davranışçı Kuramcıların Dil Gelişimi Kuramı Skinner ve diğer davranışçı kuramcılara göre, bebekler tesadüfen günlük konuşma dilinde var olan sözcüklere benzer sesler çıkardıklarında, çevrelerindeki yetişkinler tarafından ödüllendirilir. Bu ödüller pekiştireç

Bilgi Dünyası Finansın Tarihsel Gelişimi

Finansın Tarihsel Gelişimi (Kısaca)

0

Finansın tarihsel gelişimi ile ilgili kısaca bilgi veren sayfamız. 1900’lü yılların başından 1980’li yılların sonuna kadar ki dilim için bilgiler. Finansın Tarihsel Gelişimi 1900′lü yılların başında sanayileşme ve teknolojinin gelişmesiyle işletmeler büyüme ihtiyacı duymuştur. Kaynak arayışına girmişlerdir. Bunun nedeni öz kaynakların yetersiz kalmasıdır. Fona olan aşırı talep nedeniyle finans işletmeye para bulma, fon tedarik etme

Genel Kültür Heykelcilik Sanatı Hakkında Bilgi

Heykelcilik Sanatı Hakkında Bilgi

0

Heykelcilik Sanatının tarihçesi, özellikleri, tarihsel gelişimi, önemli heykeltraşlar, heykelcilik hakkında bilgi. Heykelcilik Heykelcilik; her türlü taş, tahta, maden, beton, kil, alçı gibi çeşitli maddelerden yontularak, kalıba dökülerek ya da birbirine eklenerek yapılan sanat eseri. Bir eserin heykel niteliği taşıması için üç boyutlu olması gerekir. Heykel, alet kullanan ilk insanla birlikte ortaya çıktı. Dünyadaki ilk heykel,

Bilgi Dünyası edebiyat

Türk Edebiyatının Kısaca Tarihi Gelişimi

0

Türk Edebiyatının Zaman içinde gelişimi. İslamiyet öncesi, İslami devir, batı etkisinde gelişen ve Tazminat Devri Türk Edebiyatı. Türk Edebiyatının Kısaca Tarihi Gelişimi Türk edebiyatı, “İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı”, “İslami Devir Türk Edebiyatı” ve “Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı” olmak üzere üç ana döneme ayrılır: “İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı”; Sakalar, Bunlar, Tabgaçlar, Göktürkler ve Uygurlar adıyla

Sağlık Bilgileri sezaryen

Sezaryenin Tarihçesi

0

Sezaryen nedir? Sezaryen ameliyatının tarihçesi, tarihteki ilk sezaryen ameliyatlar ve gelişimi hakkında bilgi. Sezaryenin Tarihçesi Sezaryenin Tarihçesi; Doğum sırasında, ya da doğum yaklaşırken annenin karnı kesilerek çocuğun canlı olarak alınması için yapılan ameliyata sezaryen ameliyatı denir. Bu deyimin nereden geldiği çok tartışılmıştır. Bu arada, ileri sürülen bir görüş şudur: Mısırlılar, İbraniler’de, ölü annenin karnındaki çocuğa

Bilim ve Teknoloji Pil

Pilin İcadı

0

Pil ne zaman ve nasıl icat edildi? Pilin tarihçesi, Volta pilinde atom pillerine kadar geçirdiği gelişim hakkında bilgi. Pilin İcadı Elektrokimyasal pillerin ilk örneği 1800’de Volta (Alessandro Volta Hayatı ve Alessandro Volta Pili Nasıl Buldu)  tarafından geliştirildi. Volta pili, asitli suyla ıslatılıp ortası delikli kumaş parçalarıyla birbirinden ayrılan, almaşık yuvarlak bakır ve çinko dizilerden oluşuyordu.

Genel Kültür Jean Piaget

Piaget’e Göre Ahlak Gelişimi

0

Piaget’in ahlak gelişimi kuramı nasıldır? KPSS çocuk gelişimi konusu, Piaget’e ahlak gelişimi, dönemleri hakkında bilgi. PİAGET’E GÖRE AHLAK GELİŞİMİ Piaget’e göre ahlak gelişimi bilişsel gelişime paralellik göstererek, birbirlerinden farklı nitelikler taşıyan ve hiyerarşik bir sıra izleyen dönemler içinde ortaya çıkmaktadır. Çocukların düşünce biçimlerini her yönü ile inceleyen Piaget, çocukların doğru ve yanlışa ilişkin yargılarının yaşlarına

Hastalıklar Hastalıklar

Hastalıklar ve Tarihsel Gelişimi

0

Tarih boyunca insanların karşılaştığı hastalıklar ve bu hastalıklara karşı alınan önlemler, tarihsel gelişimi ve hastalıkların tarihçesi. Hastalıklar ve Tarihsel Gelişimi Tarih boyunca dünya üzerinde binlerce hastalık var olmuştur. Tarih öncesi döneme ait zamanlarda – bunlar karanlık çağ, taş çağı, maden çağı – hatta yazının icat edilmesi ile başlayan tarih çağlarına ait zamanlarda –bunlar ise ilk

Bilgi Dünyası

Bilgisayar Biliminin Tarihçesi

0

Bilgisayar ve bilgisayar bilimi ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? Bilgisayar biliminin tarih boyunca gelişimi, zaman çizelgesi. Bilgisayar Biliminin Tarihçesi Geçmişten günümüze bilgisayar ve kodlamanın icadı ile başlayan süreç, çok büyük değişim ve gelişim göstermiştir. İşte ilk bilgisayarın icadı ve bilgisayar bilimin ortaya çıkmasından, günümüzde gelişen kodlama ve bilgisayarlara kadar yaşananlar, zaman çizelgesi. Bilgisayar Bilimi

Bilgi Dünyası

Otomasyon Nedir? Ne İşe Yarar?

0

Otomasyon nedir, ne işe yarar? Otomasyon nerelerde kullanılır? Otomasyonun tarihçesi ve gelişimi, otomasyon hakkında bilgi. Otomasyon Nedir? Ne İşe Yarar? Otomasyon, otomatikleştirme olarak da bilinir, insan müdahalesiyle gerçekleştirilen işlemlerde, bu müdahalenin yerini kısmen ya da bütünüyle makinelerin alması. Başka biçimde gerçekleştirilmesi olanaksız olan işlemlerin makinelerle yerine getirilmesine de otomasyon denir. Otomasyon kavramı makineleşmeden nitelikçe farklıdır;

Bilgi Dünyası

Otobüsün Tarihçesi

0

Otobüs nedir, ne işe yarar? Otobüs ilk ne zaman geliştirildi, ilk otobüsler ve gelişimi, tarihçesi ve özellikleri hakkında bilgi. Otobüsün Tarihçesi Otobüs, yolcu taşımakta kullanılan özitmeli büyük taşıttır. Otobüs olarak kullanılan ilk taşıt 1830 da İngiltere’de geliştirilen, buhar gücüyle çalışan bir araçtı. Benzin motorlu ilk otobüs 1895’te Almanya’da yapıldı. Bu otobüs sekiz yolcu taşıyabiliyordu. 1920’lere

Bilgi Dünyası Basın

Türkiye’de Basının Gelişim Tarihi

0

Türkiye’de basının tarihçesi, basın tarihinin doğuşu ve gelişimi. Türkiye’deki ilk gazeteler, gelişimleri hakkında bilgi. Türkiye’de Basının Gelişim Tarihi TÜRKİYE’DE BASIN. İlk gazeteler. Türkiye’de yayımlanan ilk gazete, Albert Dubaye’nin 1796’da 15 günde bir çıkardığı Gazette Française de Constantinople’du. Bazı araştırmacılar ise, Fransa’nın İstanbul elçisi Verniac’ın 1795’te Fransızca olarak yayımladığı Bulletin des Nouvelles’i ilk gazete kabul ederler.

Bilgi Dünyası İbrahim Müteferrika

Türkiye’de Matbaacılığın Gelişimi

0

Türkiye’de ilk matbaayı kimler kullanmıştır ne zaman kullanılmış ve nasıl gelişim göstermiştir? Türkiye matbaacılığın, basımın tarihçesi. Türkiye’de Matbaacılığın Gelişimi Osmanlılarda ilk matbaa, 1493’te İstanbul’da, İspanya’dan göç eden Musevilerce kuruldu. Bunu 1567’de Ermeni matbaası, 1627’de Rum matbaası izledi. Gayrimüslimlerin İstanbul dışındaki kentlerde kurdukları matbaaların da sayısı giderek arttı. İlk Türk matbaası, İbrahim Müteferrika tarafından kuruldu (1727).

Bilgi Dünyası Ahşap cenderenin kullanıldığı eski bir basımevi

Matbaacılığın Tarihçesi – Gelişimi

0

Matbaacılık ilk ne zaman ve kimler tarafından yapıldı? Matbaacılığın doğuşu ve tarihsel gelişimi, tarihçesi hakkında bilgi. Matbaacılığın Tarihçesi – Gelişimi İlk basım işlemini İS 2. yüzyılın sonlarında Çinliler geliştirdi. Birkaç yüzyıldan beri kâğıt yapımcılığını, 25 yüzyıldan beri mürekkebin temel formülünü ve çok eski çağlardan beri oymacılık sanatım bilen Çinliler, matbaacılığı deneysel çalışmalar sonucunda bulmuşlardı. Klasik

Bilgi Dünyası Evrim

İnsan Türünün Kökeni ve Gelişimi

0

İnsan türü ilk olarak nasıl ortaya çıkmıştır ve gelişimi nasıldır? İlk insanlar nasıldılar ve nasıl gelişmişlerdir, hakkında bilgi. İnsan Türünün Kökeni ve Gelişimi Memeli hayvanların en gelişmiş olanı olarak bilinen primatlar bundan 70 milyon yıl önce Tersier devrinin başlarında görülür, ilk primatlar küçük yaratıklardı. Çeşitli yönlerde geliştiklerinden Eosen zamanında bir çok primat grupları vardı. Bu

Bilgi Dünyası

Palyaço Tarihi

0

Palyaçoluk mesleğinin tarihçesi, tarihi. İlk palyaço, palyaçoluk mesleğinin doğuşu ve gelişimi hakkında bilgi. Palyaço Tarihi Palyaço (İtalyanca pagliaccio), pantomim ve sirk gösterilerinde çeşitli maskaralıklarla izleyiciyi güldüren komik karakterdir. Kendine özgü makyajı ve giysileri vardır. Geleneksel soytarıdan farklı olarak, görsel bir mizaha, saçma durumlara, abartılı ve canlı beden hareketlerine dayalı, kalıplaşmış gösteriler sunar. Bugün bilindiği kadarıyla

Bilgi Dünyası Tiyatro

Tiyatronun Tarihçesi

0

Tiyatro ne zaman ve nerede, nasıl doğmuştur? Tiyatronun doğuşu, gelişimi, tarihi, tarihçesi hakkında bilgi. TİYATRONUN TARİHÇESİ Tiyatro, insanların seyretme ihtiyacından doğmuş bir türdür. Eski çağlarda, birtakım dini inançların etkisi altında tiyatroya benzeyen oyunlar vardı.Bu ilkel oyunlar trajedi ve komedi denilen iki tiyatro türünün doğmasına yol açtı. Tiyatro, eski Yunanistan’da doğmuştur. Zevk, eğlence ve içki tanrısı

Bilgi Dünyası imparatorluk

Toplumların Tarihsel Gelişim Açısından Sınıflandırılması

0

Sosyolojide toplumların tarihsel gelişim açısından sınıflandırılması nasıldır? İlkel toplumlar, toprağa yerleşmiş toplumlar ve özellikleri. Toplumların Tarihsel Gelişim Açısından Sınıflandırılması Toplumlar, tarihsel süreç içinde farklı aşamalardan geçmişlerdir. Emile Durkheim (1858-1917) toplumları tarihsel gelişimleri açısından şöyle sınıflandırmıştır: İlkel toplumlar • Klanlar • Boylar (fratriler) Toprağa yerleşmiş toplumlar • Özler (aşiretler) • Kentler (siteler) • İmparatorluklar • Feodal

Bilgi Dünyası

Optik Bilimi Tarihsel Gelişimi

0

Optik bilimi nedir, neyi inceler? Optik biliminin doğuşu, tarihsel gelişimi, özellikleri nelerdir, hakkında bilgi. Optik Tarihi Optik; ışığın oluşmasını ve yayılmasını, etkilerini ve uğradığı değişiklikleri inceleyen fizik dalıdır. Optiğin iki ana bölümü vardır: Fiziksel optik ve geometrik optik. Fiziksel optiğin konusunu ışığın yapısı ve niteliği oluşturur. Geometrik optik ise yansıma ve kırılmayı; mercek, ayna ve

Anne&Çocuk Bebek

Süt Çocuğu Dönemi ve Özellikleri

0

Süt çocuğu dönemi nedir? Süt çocukluğu döneminin özellikleri, ruhsal ve psikolojik gelişimi hakkında bilgi. SÜT ÇOCUKLUĞU DÖNEMİ (0-12. AYLAR) Gözlemler doğumdan sonraki ilk yılda beslenme ve bakım yanında bebekle anne arasında çok yoğun bir duygusal ilişkinin varlığını kanıtlıyor. Artık bu yoğun duygusal ilişkiye baba da dahil olmakta. Bebek ilk günlerden itibaren dış dünyaya karşı ilgili

1 2 3 4