Browsing: gelişimi

Bilgi Dünyası Atatürk ve Sabiha Gökçen

Türk Havacılığının Gelişimi

0

Türk Havacılığı ile ilgili kronolojik gelişim sürecini ve Türk Havacılığı ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Türklerde uçma, gökyüzüne ulaşma düşüncesi çok eski zamanlarda başlamıştır. İkinci yüzyıl ortalarında Elgevheri isimli bir bilim adamı, kendi buluşu olan kanatları kollarına takarak bir caminin üstünden uçmayı denemiştir. 17. yüzyılda Hezarfen Ahmet Çelebi de aynı düşünceyle İstanbul’daki

Bilgi Dünyası

Çiftçiliğin Tarihçesi

0

Çiftçilik nedir? Çiftçilik nasıl doğmuş ve gelişmiştir? Çiftçiliğin tarihçesi, tarihsel gelişimi hakkında bilgi. ÇİFTÇİLİK Çiftçilik; gıda, içecek, tekstil ve diğer mamullerin üretilmesi için toprak üzerinde, ürün ve hayvan yetiştirmeciliğidir. Gıda, deri, pamuk ve kauçuk gibi kalemler çiftliklerden elde edilir. Çalışan nüfusun yarısından fazlasını istihdam eden çiftçilik en büyük işveren konumundadır. ÇİFTÇİLİĞİN KÖKENLERİ Arkeolojik verilere göre

Bilgi Dünyası

Kıyafetin Tarihçesi

0

Kıyafet nedir ve tarih boyunca insanlar nasıl giyinmişlerdir? Hangi kıyafetler moda olmuştur, kıyafetin tarihsel gelişimi. Kıyafetin Tarihçesi KIYAFET Kıyafet, vücudu korumak ve onu çekici kılmak için giyilir. İnsanların giydiği kıyafetlerin biçimi nerede yaşadığını, yaşam biçimini ve kişiliğini yansıtır. İnsanlar kıyafet giymeye, 100.000 yılı aşkın bir süre önce, dünyanın soğuk bölgelerinde başladı. 25.000 yıl önce buz

Anne&Çocuk Çocuk

İki Yaş Çocuğunun Gelişimi

0

Çocuğun yaşamının ikinci yılında büyüme ve gelişimi nasıldır? Çocuklar iki yaşındayken neler yapabilir, neler yapamaz? İki Yaş Çocuğunun Gelişimi Yaşamın ikinci yılında çocuk ortalama 2,5 kg. ağırlık artışı ve 12 cm. de boyda artma gösterir. İkinci yaşa doğru çoğunlukla iştah azalması vardır. Dokuz aylıkken maksimum düzeyine ulaşan deri altı dokusunun gelişmesi ikinci yaşta bir azalma

Çocuk-Bebek-Anne Sağlığı Bebek

Altı – Onikinci Aylarda Bebeğin Gelişimi

0

Bebeklerin altıncı ve on ikinci aylar arasında fiziksel ve motor gelişimi nasıldır? Bebekler altı – oniki aylıkken neler yapabilir, neler yapamaz? Altı – Onikinci Aylarda Bebeğin Gelişimi Yedinci ayda bebekler yardımsız oturabilirler, oturdukları yerden ayağa kalkmaya çalışırlarsa da dizleri bükülür ve oturmaya mecbur olurlar. Yüzükoyun pozisyonda iken önündeki bir cismi yakalamak için uzanır, çaba gösterirler.

Çocuk-Bebek-Anne Sağlığı Bebek

Üç – Altıncı Aylarda Bebeğin Gelişimi

0

Bebeklerin üçüncü ve altıncı aylar arasında fiziksel ve motor gelişimi nasıldır? Bebekler ilk üç-altı aylıkken neler yapabilir, neler yapamaz? Üç – Altıncı Aylarda Süt Çocukluğunda Motor Gelişim Bebeklerin çoğu 3-4 ay arası rahatlıkla başım orta çizgide tutar, tonik boyun durumu ortadan kalkar. Bebek yakınlarını yabancılardan ayırabilir. Sert bir yere yüzükoyun yatırılan 3 aylık bebek başını

Çocuk-Bebek-Anne Sağlığı Bebek

Bebeğin İlk Üç Ay Gelişimi

0

Yenidoğan bebeğin yaşamındaki ilk üç ayında fiziksel ve motor gelişimi nasıldır? Bebekler ilk üç neler yapabilir, neler yapamaz? Yaşamın ilk 3 Ayında Fiziksel ve Motor Gelişim Yeterli bir bakım ve beslenme uygulanan bebeklerde ilk aylarda büyüme ve gelişme oldukça hızlıdır. Bu hızlı gelişim özellikle sinir sisteminde görülür. Yenidoğan bir bebek bir masa üzerine yüzükoyun yatırılırsa

Anne&Çocuk

Yenidoğanın Nörolojik Özellikleri

0

Yenidoğanın nörolojik özellikleri nelerdir? Yenidoğanın gelişimi, nörolojik gelişimi ve refleksleri hakkında bilgi. Yenidoğanın Nörolojik Özellikleri Yenidoğanın davranışları daima omurilik ve aşağı beyin merkezlerinden idare edilir. Soğuk ve ağrı verici uyarımlar yapıldığında kaslar fleksiyon ve ekstansiyon halinde kasılırlar. Bebek, acıkınca boynunu iki yana çevirip emme hareketleri yaparak ağlamaya başlar. Yenidoğan bebekte beş duyu oldukça iyi gelişmiştir.

Bilgi Dünyası Omurgalılarda Böbrek

Omurgalıların Böbrek Tipleri

0

Omurgalılarda görülen böbrek tipleri ve özellikleri nelerdir? Omurgalılarda boşaltım sistemi, boşaltımın evrimsel gelişimi hakkında bilgi. OMURGALILARIN BÖBREK TİPLERİ Omurgalılarda üç türlü böbrek görülür: 1) Pronefroz böbrek 2) Mezonefroz böbrek 3) Metanefroz böbrek 1) Pronefroz böbrek, omurgalılardan balık ve kurbağaların embriyolarında görülür. Hiç bir ergin omurgalıda görülmez. Bu tür böbrek, yan yana sıralanmış nefridyumlardan oluşuktur. Nefridyumların

Anne&Çocuk

Anne Baba Tutumları ve Çocuğun Kişilik Gelişimine Etkileri

0

Anne baba tutumları nelerdir? Anne baba tutumlarının çocuğun kişilik gelişimine ne gibi etkileri vardır, hakkında bilgi. Anne Baba Tutumları ve Çocuğun Kişilik Gelişimine Etkileri Anne babaların çocuklarını yetiştirmede benimsedikleri tutumun çocuklarının sahip olacakları kişilik üzerinde önemli etkileri vardır. Anne babaların çocuk yetiştirmede benimsedikleri tutumlar aşağıda açıklanmıştır. Yedi farklı anne baba tutumundan söz etmek mümkündür. Anne

Bilgi Dünyası

Maslow’un Kişilik (Benlik) Gelişimi Kuramı Nedir?

0

Maslow’un Kişilik (Benlik) Gelişimi Kuramı ve kendini gerçekleştirme nedir? Maslow’a göre kendini gerçekleştiren insan özellikleri. Maslow’un Kişilik (Benlik) Gelişimi Kuramı ve Kendini Gerçekleştirme İnsancıl görüşün önemli temsilcilerinden biri de Maslow’dur. “Kendini Gerçekleştirme” kavramını ilk kez kullanan Maslow her insanın değerli, kendine özgü, duyarlı ve iyiye yönelik bir özbene sahip olduğu görüşünde Rogers ile birleşmektedir. Maslow’un

Bilgi Dünyası

Rogers’ın Kişilik Gelişimi Kuramı

0

Carl Rogers’ın insancıl kişilik, benlik gelişimi kuramı nedir, özellikleri nelerdir? KPSS benlik gelişimi kuramları konu anlatımı. Rogers’ın Kişilik (Benlik) Gelişimi Kuramı Carl Rogers, insan doğasını temelde olumlu olarak kabul eden insancıl kuramın kurucusu ve temsilcilerindendir. Rogers ve insancıl yaklaşımı benimsemiş psikologlar kişilik gelişimini açıklarken, benlik yapısı üzerinde durmaktadırlar. Benlik Bilinci (Benlik Algısı ya da Benlik

Bilgi Dünyası Eğitim

Eğitimin Tarih Boyunca Gelişimi

0

İlk çağlardan, ilkel toplumlardan günümüze eğitim nasıl olmuştur, nasıl gelişmiştir? Eskiden bugüne eğitim, Türklere eğitim tarihi, hakkında bilgi. Eğitimin Tarih Boyunca Gelişimi Medeniyet ilerledikçe insanlar eğitimde de birtakım yollardan yürümeye başladılar. Her milletin kendi anlayışına, zamanın şartlarına uygun bir eğitim sistemi vardı. Eski Çin’de. — Tarih bakımından hemen hemen Mısırlılarla çağdaş olan eski Çin eğitiminde

Bilgi Dünyası

Dili Oluşturan Unsurlar

0

Dili oluşturan unsurlar, elementler, birimler nelerdir? KPSS dil gelişimi konusu, dilin unsurları açıklaması, tanımları. DİLİ OLUŞTURAN ELEMENTLER (UNSURLAR YA DA BİRİMLER) Dilin özelliklerini anlamak için, dilin bileşenleri hakkında bazı bilgilere sahip olmak gereklidir. Dilin bileşenleri, ses ya da fonem (phoneme), sıra ya da biçimbirim (morpheme), sözdizimi ya da sentaks (Syntax), anlam (semantik) ve kullanım (pragmatik)

Bilgi Dünyası Hakkı Atamulu'nun Erzurum'da yapmış olduğu Atatürk Heykeli

Türk Resim ve Heykel Tarihi

0

Osmanlı döneminin sonları ile Cumhuriyet döneminde gelişmeye başlamış olan Türk resim ve heykel sanatı tarihi, gelişimi ve sanatçıları hakkında genel bilgiler. TÜRK RESİM VE HEYKELCİLİĞİ de çok eski çağlarda başlamıştır; Osmanlı devrinde gerilemiş, hatta durmuş, Cumhuriyet’le birlikte, milli ruhla yeniden canlanmıştır. Resim. — İlk büyük Türk resim ustaları Uygurlar’dır. Onların en eski resim örnekleri Hoço’daki

Bilgi Dünyası saz

Türk Müziğinin Tarihi

0

Türk müziği tarihi ve gelişimi ile ilgili olarak genel bilgiler. Türk müziği denilince ne anlarız ve Türk müziği nasıl gelişmiştir. TÜRK MÜZİĞİ, esas bakımından, yüzyıllarca tarihi olan eski bir sanat koludur. Yalnız genel olarak, «alaturka» denen «klâsik Türk müziği» bir yana bırakılacak olursa, bugünkü anlamiyle Türk müziği en yeni doğan sanat kolumuzdur diyebiliriz. Batı dünyasında,

Hamilelik Bebek ve Doğum

Anne Karnında Bebeğin Gelişimi Etkileyen Faktörler

0

Anne karnındaki fetüs neden gelişim sorunları yaşar? Anne karnında fetüsün gelişimi neler nasıl etkiler, dikkat edilecekler. Anne Karnında Bebeğin Gelişimi Etkileyen Faktörler Hamilelikte fetüs gelişimi etkileyen çok çeşitli faktörler mevcuttur.Bunlar arasında plasenta ya da umbilikal kordonda meydana gelen bir bozukluğa bağlı olarak fetüsde; oksijen yetersizliği, sifiliz, Toksoplazmozis, sitomegalovirus gibi infeksiyonlar ile radyasyon, travma veya kimyasal

Bilgi Dünyası meslek

Mesleki Gelişim Süreci Konu Anlatımı

0

Mesleki gelişim süreci nedir, evreleri nelerdir? Mesleki gelişim sürecinin evrelerinin özellikleri, konu anlatımı. Mesleki Gelişim Süreci Günümüzde meslek seçiminin bir anda verilen bir karar olmadığı, mesleki gelişim süreci içinde biçimlenerek ortaya çıktığı anlayışı kabul edilmektedir. (Meslek gelişim süreci, çocuklukta bir meslek fikrinin oluşmaya başlamasından itibaren, yetişkinlikte bir meslek sahibi oluncaya kadar geçen gelişim evrelerini kapsar.)

Bilgi Dünyası edebiyat

Eleştiri Türünün Tarihsel Gelişimi

0

Eleştiri türü nedir? Eleştiri türü nasıl ortaya çıktı? Tarih boyunca eleştiri türünün gelişimi, örnekleri hakkında bilgi. Eleştiri Türü Edebiyatta bir yazı nevidir. Bir sanat eserini, bir fikir veya hükmü inceleyerek gerçek değerini ortaya koymaya çalışır. Eleştiri yapana «eleştirmen» denilir. Eleştiri, bir eseri ele alarak onu kötülemek, ya da methetmek değildir, hattâ bir eserin iyi ve

Bilgi Dünyası

Rehberliğin Ortaya Çıkmasına Neden Olan Faktörler

0

Rehberlik nasıl ortaya çıktı? Rehberliğin ortaya çıkmasına yol açan gelişmeler, tarihçesi. Rehberliğin tarihi gelişimi konu anlatımı. Rehberliğin Tarihi Gelişimi I. Rehberliğin Ortaya Çıkmasını Gerektiren Gelişmeler Rehberlik hizmetlerinin ortaya çıkışında, teknolojik gelişmelerden kaynaklanan bazı toplumsal sıkıntıların, beliren yeni ihtiyaçların önemli rolü olmuştur. İnsan anlayışındaki gelişmeler ve psikoloji biliminde gerçekleşen ilerlemeler hem rehberlik hizmetlerinin gereğinin hissedilmesine hem

Bilgi Dünyası edebiyat

Edebiyatın Tarihçesi

0

Türk ve Dünya edebiyatının tarih boyunca gelişimi, tarihteki edebiyatta önemli ilkler, maddeler halinde adım adım edebiyatın tarihi, tarihçesi. Edebiyatın Tarihçesi Dünyanın belli başlı ilk edebi eserleri Gılgamış Destanı, Hamurabi Kanunları‘dır. Milâttan Önce büyük medeniyetler kurulmuş olan Mezopotamya ülkelerinde büyük kitaplıkların bulunduğu yapılan kazılardan meydana çıkmıştır. Sümer ve Babil’de büyük lûgatlar, çeşitli öğretici kitaplar bulunuyordu. Eski

Bilgi Dünyası Şempanze

Hayvanlar Düşünür Mü?

0

Hayvanlar düşünebilirler mi? Hangi hayvanlar ne kadar zekidir, neler yapabilirler? Hayvanların zekaları hakkında bilgi. Hayvanlar Düşünür Mü? Düşünmekten ne anlıyoruz? Problem çözme becerisini mi, konuşmayı mı, yoksa alet kullanmayı mı? Örneğin, alet kullanan tek canlının insan olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz demektir. Doğada bir çok hayvan alet kullanır. Şempanzelerin, termit yuvalarındaki termitleri toplamak için nasıl bir alet

Hamilelik Anne Karnında Bebek

Bebekler Anne Karnında Ne Zaman Duymaya Başlar?

0

Anne karnındaki bebek sesleri ne zaman işitmeye başlar ve ne kadar işitir? İlk ne zaman duymaya başlarız, hakkında bilgi. Bebekler Anne Karnında Ne Zaman Duymaya Başlar? İlk Ne Zaman İşitiriz? Bebeklerin işitme organlarının anne karnında sekiz aylıkken geliştiğini biliyoruz. Yeni bir araştırma, bebeklerin anne karnında sekizinci aydayken sesleri İşitmeye başladığını kanıtladı. Araştırmacılar bundan sonra, bebeklerin

Bilgi Dünyası Bale

Balenin Tarihçesi

0

Bale dansı ne zaman ve nerede, nasıl doğmuştur? Balenin özellikleri, tarih boyunca önemli balerinler ve bale gösterileri, tarihçesi hakkında bilgi. Balenin Tarihçesi Seyircilere sunulmak üzere hazırlanmış ve müziklendirilmiş edebi hikâyeleri, kuralları belirli akademik dans tekniğinin başka sanatsal öğelerle birleştirilerek sahnede sunulmasıdır. Bale, bir gösteri sanatı olarak, genellikle müzik eşliğinde, dekor ve sahne giysileriyle sunulan son

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Endüstrinin Gelişim Süreci

0

Türkiye’de endüstrinin gelişimi nasıl gerçekleşmiştir, endüstrinin Türkiye ekonomisindeki yeri, endüstrinin gelişmesindeki temel koşullar. Türkiye’de Endüstrinin Gelişim Süreci Türkiye’de çağdaş anlamda sanayileşme cumhuriyetin kurulması ile başlamıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında sanayileşmeye büyük önem verilmiştir. ✓ Türkiye’de sanayileşme sürecinde en önemli adım 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması olmuştur. Bu kongrede alınan kararlar arasında; • Fabrika kurmaya yarayacak

Bilgi Dünyası Paraşüt

Paraşütün Tarihçesi

0

Paraşüt ne zaman ve nasıl icat edildi? Paraşütle ilk atlayış ne zaman yapıldı, paraşüt nasıl gelişti, tarihi, tarihçesi hakkında bilgi. Paraşütün Tarihçesi Paraşütle ilk atlayış iki yüz yıl elli önce Paris’te yapıldı. Askeri amaçla kullanılmaya başlamadan önce paraşütçülük kendine özgün teknikleriyle bir macera sporu olarak gelişti. Asyalı Akrobatlar i. Ö. 2000 Her şey bundan 3000

Bilgi Dünyası

Badminton Türkiye Tarihçesi

0

Türkiye’de badminton nasıl doğdu ve gelişti? Türkiye’de badmintonun tarihçesi, tarihi gelişimi, özellikleri hakkında bilgi. TÜRKİYE’DE BADMİNTON Türkiye Badminton Federasyonu (TBF) 31 Mayıs 1991 tarihinde kurulmuştur. 3 Kasım 1991 tarihinde 104. üye sıfatıyla Uluslar Arası Badminton Federasyonu (IBF) tarafından tam üyeliğe kabul edilmiştir. Türkiye Badminton Federasyonunun İlk başkanı İrfan Yıldırım’dır. 5 Aralık 1993 tarihinde ilk kez

Bilgi Dünyası

Badmintonun Dünya Tarihçesi

0

Badminton ne zaman doğmuştur? Badmintonun dünyadaki tarihçesi, tarihi ve gelişimi, önemi hakkında bilgi. DÜNYADA BADMİNTON Arkeologlar ve tarihçiler badmintonun günümüzden 3000 yıl önce oynandığını söylemektedirler. Hindistan’da yapılan arkeolojik çalışmalarda kayalara işlenmiş badminton figürlerine rastlanmıştır. Bu figürlerden ilk çağlarda badminton oynandığı anlaşılmaktadır. Badmintonun esas yayılımı Çin’de bulunan manüskriptlere göre, günümüzden 1122 yıl önce Çin imparatorluğu’ndaki Chu

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Avcılık Tarihi

0

Türkiye’de kara avcılığı nasıl doğdu? Türkiye’de avcılığın tarihçesi, tarihi gelişimi, özellikleri hakkında bilgi. TÜRKİYE’DE KARA AVCILIĞI insanlık tarihinde önemli bir yer tutan avcılık, Orta Asya ve Ön Asya’daki göçebe Türklerin yaşamında büyük bir beslenme ve eğlence kaynağı, aynı zamanda savaşa hazırlanma aracıydı. Bir yandan yaşamsal gereksinimleri karşılamak amacıyla yapılan avcılık, diğer yandan da varlığını sürdürebilmek

Bilgi Dünyası

Dünyada Avcılık

0

Dünyada kara avcılığı nasıl doğdu ve gelişti? Dünyada avcılık sporu, tarihçesi, gelişimi hakkında bilgi. DÜNYADA KARA AVCILIĞI: İnsanlık tarihinin en ilkel dönemlerinde başlayan avcılık, ilk insan için bir yaşam gereğiydi. Avından sadece yiyecek sağlamakla kalmıyor, derisinden giyecek, kemik, boynuz ve toynaklarından da çeşitli aletler yapıyordu. Arkeolojik bulgular ve gözlemler, ilkel insanın avcılık konusunda yaygın bir

Bilgi Dünyası Embriyonik İndüksiyon Göz gelişimi

Embriyonik İndüksiyonla Gözün Gelişmesi

0

Embriyonik İndüksiyonla Gözün Gelişmesi nasıl olur? Embriyonik İndüksiyonla Gözün Gelişmesi hakkında bilgi, açıklaması. Embriyonik İndüksiyonla Gözün Gelişmesi Göz, dışarıdan ışık uyartılarını alarak, impulslar halinde beyine giden göz sinirine taşımak görevini yapar. Gözün gelişmesi ön beyinden uzanan iki çıkıntı ile başlar. Her çıkıntıdan bir göz oluşur. Bu çıkıntılar baş ektodermine doğru şişkinleşerek büyür. Daha sonra içe

Bilgi Dünyası

Sirkin Tarihçesi

0

Sirk ne zaman, nerede doğdu? Eski Roma’da sirk, sirkin tarihçesi, tarihi gelişimi ve modern sirkler hakkında bilgi. Sirkin Tarihçesi Romalılarda, bazı oyunlara ve halka açık gösteriler ile kutlamalara ayrılmış yer; XVIII. yy’dan sonra beceri, güç, palyaço numaraları, binicilik ve hayvan terbiyeciliğinden oluşan gösterilerin yapıldığı, genellikle kapalı, daire biçiminde yerdir. ESKİ ROMA’DA SİRK Anlayış olarak Yunan

Bilgi Dünyası boks

Türkiye’nin Boks Tarihi

0

Türkiye’de boks sporunun doğuşu ve gelişimi. Türkiye’de boksun gelişimi, tarihçesi, önemli başarıları hakkında bilgi. TÜRKİYE’DE BOKS Boks, Türkiye’de 1920’lerde bireysel çabalarla başlamıştır, İstanbul’un işgali sırasında yabancı askerlerin yaptıkları karşılaşmalar boksun tanınmasını ve hızla yayılmasını sağlamıştır. İlk boks kulübü, Musevi Aksiyani Efendi tarafından, Fransa Boks Federasyonu’nun denetimi altında 1920’lerde kurulmuştur. Türk boksunun ilkleri İngiliz Kemal adıyla

Bilgi Dünyası

Dünya Boks Tarihi

0

Dünyada boks sporunun doğuşu ve gelişimi. Boksun tarihi, tarihçesi hakkında bilgi. DÜNYADA BOKS Boks, tarih öncesi çağlara dek uzanan en eski spor dallarından biridir. Önceleri askeri amaçlarla cimnazyumlarda öğretilen boks, daha sonraları “pankration” denen, boks ve güreş arası karma bir spor hâlini almıştır. Boksun spor olarak yapıldığına ilişkin ilk kanıtlar, Girit’te, M.Ö. 1500’lerden kalma belgelerde

Bilgi Dünyası

Dünyada Atletizmin Tarihsel Gelişimi

0

Atletizm ne zaman ortaya çıktı? Dünyada atletizmin tarihçesi, tarihsel gelişimi, önemli aşamaları hakkında bilgi. Dünyada Atletizmin Tarihsel Gelişimi Bilinen ilk yerleşim alanları olan Eski Mısır ve Mezopotamya’da bulunan kalıntılar, atletizm tarihinin klâsik olimpiyat oyunlarından 1000 yıl öncesine dek gittiğini kanıtlamaktadır. Eski Mısır ve Mezopotamya’da atletizmle ilgilenildiği, tapınak ve türbelerde bulunan görsel ve yazınsal kalıntılardan anlaşılmaktadır.

Bilgi Dünyası Atom Modellerinin Gelişimi

Atom Modellerinin Tarihsel Gelişimi

0

Tarih boyunca öne sürülen atom modelleri nelerdir, ve nasıldır? Bu atom modellerinin tarihsel gelişimi, tarihçesi. Atom Modellerinin Tarihsel Gelişimi Atomla ilgili bugün elde ettiğimiz veriler, teori ve deneylerle yapılmış çalışmalar bütünüdür. Atom gözle görülmediği hâlde nasıl oluyor da şekli hakkında modeller yapılabiliyor. Model bir konu ya da olayın anlaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan fakat gerçek niteliği

Bilgi Dünyası

İlk Sınıflandırmayı Kim Neye Göre Yapmıştır?

0

Canlıların sınıflandırılması ilk kim tarafından ve nasıl yapılmıştır? İlk sınıflandırma sistemi ve bunun gelişimi hakkında bilgi. İlk Sınıflandırmayı Kim Neye Göre Yapmıştır? İlk sınıflandırmayı Yunan Filozofu ARİSTO (M.ö. 383-322) yapmıştır. Aristo, bitkileri otlar, çalılar, ağaçlar; hayvanları da yaşadıkları yere göre karada, suda ve havada yaşayanlar olmak üzere gruplara ayırmıştır. Diğer tabiatçılar ise, hayvanları faydalılar, zararlılar

Bilgi Dünyası Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları

Eğitim Sistemimizin Tarihi Gelişimi

0

Türk eğitim sisteminin tarihsel gelişimi ile ilgili olarak genel bilgilerin ve uygulamalar hakkında bilgiler veren yazımız. Türk milleti, her devirde okumanın kıymetini anlamış, İslâmiyet’i kabul ettikten sonra da okuma-yazmaya daha çok önem vermiştir. Çünkü İslâmiyet okumaya ve ilme büyük önem veren bir dindir. Allah’ın peygamberimize ilk emri “Oku!” dur. Peygamberimizin de okumakla, bilim öğrenmekle ilgili

Bilgi Dünyası İtalyan Sineması

İtalyan Sineması Tarihi

0

İtalya’da sinema nasıl doğmuş ve gelişmiştir? İtalyan sinemasının tarihçesi, özellikleri, önemi hakkında bilgi. İTALYA’DA SİNEMA İtalyan sinemasının başlangıç yıllarında iki tür ortaya çıktı: André Deed, Gaston Velle ya da Lépine gibi Fransızların temsil ettikleri komedi filmi; az ya da çok düşsel biçimde, Roma ya da İtalya tarihinden bir kesit sunan, büyük sahne düzenli tarihsel film.

Bilgi Dünyası Fransız Sineması

Fransız Sineması Tarihi ve Özellikleri

0

Fransa’da sinema nasıl doğmuş ve gelişmiştir? Fransız sinemasının tarihçesi, özellikleri, önemi hakkında bilgi. FRANSA’DA SİNEMA Sinema, Fransa’da doğdu. Yaratıcısı Louis Lumière, 1895’ten başlayarak halka açık paralı gösteriler düzenlediği sinema makinesini yalnızca bilimsel bir aygıt olarak görüyordu. Bununla birlikte, L’Arroseur arrosé (Sulanan Sulayıcı, 1896) gibi belli bir kısa öyküsü bulunan filmler gerçekleştirdi; ilk aktüalite filmleri, ilk

Bilgi Dünyası Sinema

Sinema Hakkında Bilgi

0

Sinema nasıl ortaya çıkmış, doğmuştur? Sinemanın özellikleri, sinema anlayışının gelişmesi, çeşitleri, tarihçesi hakkında bilgi. SİNEMA Film düzenleme ve gerçekleştirme sanatı (“sinema” sözcüğü Louis Lumiè-re’in kendi buluşu olan makinesine verdiği sinematograf [yunanca “hareket” anlamına gelen kinema’-dan]adının kısaltılmış biçimidir). Yedinci sanat olarak adlandırılan ve zaman olayına dayalı sanatların üçüncüsü olan sinema, tıpkı müzik gibi süreyi yeniden yaratarak

Bilgi Dünyası Nürnberg Yumurtası

Zaman Ölçme Araçlarının Tarihi Gelişimi

0

Zaman içerisinde zaman ölçme aletlerinin yani saatin gelişiminin kısaca anlatıldığı yazımız. Çağlar boyunca saatin gelişimi. 1 – ) Tarih öncesi insanların saati yere diktikleri bir sırığın gölgesinden ibarettir. 2 – ) Güneş Saati : Yüzyıllar boyunca zamanın ölçülmesinde güneş saatinden faydalanılmıştır. 3 – ) Mum Saati : Yanan mum eridikçe üzerindeki işaretlerin eksilmesi saatin anlaşılmasına yardım

Anne&Çocuk

Çocuğun Gelişim Dönemleri ve Özellikleri

0

Çocukların gelişim dönemleri nelerdir? Bu dönemlerin özellikleri ve açıklamalarının yer aldığı yazımız. Çocukların normal olarak geçirdiği 4 devre vardır: 1) Bebeklik; 2) İlk çocukluk; 3) Son çocukluk; 4) Erinlik (bülûğ) 1. — Bebeklik: Doğumdan iki yaşına kadar süren devredir. Yeni doğan çocukların vücut oranları büyükler gibi değildir Baş fazla büyük, el ve ayaklar, aksine, küçüktür.

Bilgi Dünyası

Hastanenin Tarihçesi

0

Tarihteki ilk hastaneler nasıldı? Hastanelerin tarihsel gelişimi, özellikleri, hastane tarihi, tarihçesi hakkında bilgi. Hastanenin Tarihçesi Çok eski çağlardan beri insanlar hastalarını hastanelerde tedavi ettirmeye başlamışlardı. Yalnız yüzyıllarca önceki hastanelerle bugünkü hastaneler arasında çok büyük farklar vardır. Babil’de hastalanan kimseleri aileleri pazar yerlerinin ortasına bırakırlardı. Pazardan geçenler, yol üstünde gördükleri hastayı iyileştirmek için bildikleri usullere başvururlar,

Bilgi Dünyası

Şehirlerin Fonksiyonel Gelişimi

0

Şehirlerin fonksiyonel gelişimi nasıl olur? Fonksiyonel gelişimin özellikleri, hakkında yazı. Şehirlerin Fonksiyonel Gelişimi Yeryüzünde ilk şehirlerin ortaya çıkmasında tarım ve hayvancılık faaliyetleri etkili olmuştur. Bu gelişme üzerinde coğrafi konum belirgin rol oynamıştır. Sanayileşme hareketinin gelişmesi ve yaygınlaşması sonucunda şehirleşme oranı artmış ve şehirlerin fonksiyonel değişimi hızlanmıştır. Değişen koşullar sonucunda şehirlerdeki faaliyetler farklılaşmıştır. Siyasi ve iktisadi

Bilgi Dünyası mezopotamya

Tarihsel Süreçte Şehirler

0

Tarihsel süreçte şehirlerin gelişimi nasıl olmuştur? Tarihte şehirlerin nüfus gelişimi vb. hakkında bilgi. Tarihsel Süreçte Şehirler Tarih boyunca nüfusun büyük çoğunluğu kırsal alanlarda yaşamıştır. Sanayi inkılabından sonra yerleşmeler hem sayıca hem de büyüklük bakımından hızlı bir büyüme içine girmiştir. Dünyadaki ilk şehir yerleşmeleri Mısır, Hindistan, Güneydoğu Asya’nın akarsu vadilerinde ve Fırat ile Dicle nehirleri arasında

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Sanayinin Kuruluşu ve Gelişimi

0

Türkiye’de sanayinin kuruluş tarihçesi ve Türkiye’de sanayinin gelişimi ile iligli genel bilgiler veren yazımız. Osmanlılarda üretim, büyük ölçüde tarıma dayalıydı. Sanayi kuruluşları çok azdı. Var olan sanayi kuruluşları da genellikle küçük ölçekliydi. 15. ve 16. yüzyıllara kadar Osmanlı Devleti’nde el sanatları çok ileriydi. Özellikle ipekli dokumalar ile deri eşya Avrupa pazarlarında müşteri bulabiliyordu. Ayrıca, askeri

Bilgi Dünyası Cirit Oyunu

Cirit Oyunu Tarihçesi

3

Cirit oyunu nasıl ve ne zaman doğmuştur? Türklerde cirit oyunu, cirit oyununun tarihi, gelişimi, tarihçesi hakkında bilgi. Cirit Oyunu Tarihçesi Cirit, Türklerin varlık gösterdikleri her yerde ve her dönemde uyguladıkları bir spor oyunudur. Eski Yunanlı yazar Ksenephon, cirit oyununa benzeyen, mızraklı bir süvari oyununu kendi toplumuna önermekte ise de ilk kez Orta Asya Türkleri tarafından

Bilgi Dünyası

Mutfağın Tanımı ve Tarihsel Gelişimi

0

Mutfak nedir? Tarih boyunca mutfağın gelişimi, değimi, Türklerde mutfak nasıldı? Hakkında bilgi. MUTFAK Evlerde, hastane, okul gibi yerlerde, yemeklerin pişirildiği yere «mutfak» denir. Çağımızda, dünyanın birçok yerlerinde mutfaklar yemeklerin rahatça hazırlanıp pişirilebileceği, sofra takımlarının yemekten sonra yıkanıp temizlenebileceği özellikler taşıyan küçük, kullanışlı birer oda şeklinde yapılmaktadır. Modern mutfaklarda muhakkak bulaşığın yıkanacağı bir musluk, ocağın konacağı

Bilgi Dünyası Oyuncak Tren

Oyuncakların Tarihçesi

0

Çocukların hala oynamaya devam ettiği oyuncaklar ilk olarak ne zaman oynanmaya başlandı. Bazı oyuncakların tarihçesi, gelişimi hakkında bilgi. Top Top birçok oyunun ayrılmaz bir parçası. Tarih boyunca birçok uygarlıkta topla oynanan farklı oyunlar olduğu biliniyor. Bu oyunlar arasında günümüzdeki oyunlara benzeyenler de var. Örneğin bundan yaklaşık 2300 yıl önce Çin’de topa elle dokunmadan oynanan futbol