Browsing: gelişimi

Bilgi Dünyası

Aydınlatma Tarihi

0

Geçmişten günümüze aydınlatma. Aydınlatmanın tarihçesi, kullanılan aydınlatma araçları, gelişimi hakkında bilgi. AYDINLATMA TARİHİ Çok eski çağlarda insanlar gecenin karanlığından kurtulmak için bazı çareler aramışlardır. İlk insanlar mağaralarda çıra ve odun parçaları yakıyorlardı. Böylece, hem çevrelerini aydınlatıyorlar, hem de soğuk havalarda ısınıyorlardı. Çağlar geçtikçe insanlar aydınlatma konusunda birtakım yenilikler yaptılar. Meselâ Eski Yunanlılar sadece reçineli ağaçların

Bilgi Dünyası bilardo

Türkiye’de Bilardo Tarihi

0

Bilardo sporunun Türkiye’de doğuşu, gelişimi ve yeri. Bilardonun Türkiye’deki tarihi, tarihçesi hakkında bilgi. TÜRKİYE’DE BİLÂRDO Türk kültüründe bilârdo masalarının az sayıdaki ilk örnekleri 19. yy.ın sonlarına doğru saray ve konaklarda görülmeye başlamıştır. Dönemin Harbiye Nazırı Enver Paşa bir bilârdo tutkunuydu. Enver Paşanın özel istekası günümüze kadar korunabilmiştir. Ayrıca Prens Halim de devrin usta bilârdocularından biri

Bilgi Dünyası bilardo

Bilardonun Tarihçesi

0

Bilardo sporu ne zaman ve nasıl doğmuştur? Bilardonun gelişimi, tarihi, tarihçesi hakkında bilgi. Bilardonun Tarihçesi Bilardonun başlangıç tarihi ile ilgili çok kesin bulgular bulunmamaktadır. Bu konudaki en eski kayıt, düşünür Anacharsis’in M.Ö. 400’de Yunanistan’da bilârdoya benzer bir oyun gördüğünü söylemesidir. M.S. 2. yüzyılda İrlanda kralı Catkire MORE’nin öldükten sonra pirinçten yapılmış 55 top ile, aynı malzemeden

Bilgi Dünyası atıcılık

Atıcılık Sporunun Tarihçesi

0

Atıcılık sporu nasıl doğmuştur? Atıcılık sporunun doğuşu, gelişimi, tarihi, atıcılık tarihçesi hakkında bilgi. Atıcılık Sporunun Tarihçesi Ateşli silâhların ilk dönemine İlişkin bilgilerin yetersizliği nedeniyle hedefli atışların ilk ne zaman başladığı bilinmemektedir. Barutun bulunup ateşli silâhların kullanılması ile spor görünümüne kavuşan atıcılığın ilk zamanları, büyük ölçüde yivli tüfeğin kullanılmaya başladığı dönemdir. Önceleri korunma ve avcılık amacıyla

Bilgi Dünyası bowling

Bowling Sporunun Tarihçesi

0

Bowling sporu nasıl ortaya çıktı? Bowling oyununun doğuşu, gelişimi, tarihi, tarihçesi hakkında bilgi. Bowling Sporunun Tarihçesi Bowlingin izleri, M.Ö. 3200 yıllarında Mısır’a kadar dayanır. Burada yapılan kazılarda, bir çocuk mezarında tas toplar ve 9 pin bulunmuştur. Üçüncü yüzyıl Almanyasında ise bowling dinsel bir törendi. O zamanlarda, Almanlar korunma amacıyla yanlarında “kegel” adını verdikleri sopalar taşırlardı.

Bilgi Dünyası baseball

Beyzbol Tarihçesi

0

Beyzbol sporu ne zaman ve nasıl doğdu? Beyzbol sporunun gelişimi, tarihi, tarihçesi hakkında bilgi. Beyzbol Tarihçesi Gün geçtikçe artan katılımcı ve izleyici sayısıyla dünyanın üçüncü büyük spor dalı hâline gelen beyzbol, ilk olarak 1860’lı yıllarda Amerika’da oynanmaya başlandı. 1871 yılında “Ulusal Profesyonel Beyzbol Oyuncuları Birliği” kuruldu. Bu birlik 1876’da Profesyonel Beyzbol Kulüpleri Ulusal Ligi’ne dönüştü.

Bilgi Dünyası dağcılık

Türkiye’de Dağcılık Tarihi

0

Dağcılık sporunun Türkiye’de gelişimi, tarihçesi, özellikleri. Türkiye’de dağcılık sporunun tarihi hakkında bilgi. Türkiye’de Dağcılık Tarihi Dağcılık Türkiye’de 19. yy.ın ortalarına kadar uzanan bir geçmişe sahiptir, ilk uygulamalar Ağrı Dağı’na duyulan dinsel ilgi nedeniyle Hristiyanlar tarafından gerçekleştirildi. Ülkemizdeki diğer dağlara yapılan ilk tırmanışlar da genellikle yabancılar tarafından yapıldı. Prof. Ali Vehbi Türküstün’ün Fransız arkadaşları ile 30

Bilgi Dünyası dağcılık

Dağcılığın Tarihçesi

0

Dağcılık sporu ne zaman ve nasıl doğmuştur? Dünyada dağcılık sporunun gelişmesi, tarihi, tarihçesi hakkında bilgi. DÜNYADA DAĞCILIK Yeryüzünün gökyüzüne uzanan kolları olan dağlar, tarihin en eski dönemlerinden beri insanoğlunun ilgisini çekmiştir, İsviçre’deki Reffelhorn’un doruğunda (2927 m) bronz çağından kalma resimler bulunmuştur. Önceleri ulaşım amacıyla aşılmak istenen dağlara salt tırmanma amaçlı girişimler 13. yy.da başladı. 14901ı

Bilgi Dünyası

Çim Kayağı Tarihçesi

0

Çim Kayağı sporunun doğuşu, tarihsel gelişimi, tarihçesi hakkında bilgi. Çim Kayağının dünyada ve Türkiye’de gelişimi hakkında bilgi. Çim Kayağı Tarihçesi DÜNYADA ÇİM KAYAĞI Kayak sporu yapanların yaz mevsimini boş geçirmemesi amacıyla, 1968 yılında Josef Kaiser isimli Geisingen’li bir Alman tasarımcı tarafından geliştirilmiştir. 1970’li yıllarda birkaç istisna dışında Alp disiplini yarışma kurallarını aynen çim kayağına uygulayan

Bilgi Dünyası

Frizbinin Tarihi

0

Frizbi sporunun doğuşu ve gelişimi nasıl olmuştur? Frizbinin tarihi, tarihçesi hakkında bilgi. Frizbinin Tarihi ANTİK ÇAĞDA DİSK Uçan disk (flying disc) olarak adlandırılan frizbinin izleri milâttan önceye dek gitmektedir. Atletizmin disk atma dalının kökeni olduğu söylense de, Yunanlıların milâttan önce 400’lerde düzenlediği olimpiyat oyunlarında frizbiye benzer şekilde disk fırlatma yarışları yaptıkları bilinmektedir. Milâttan önce 202’de

Bilgi Dünyası eskrim

Türkiye’de Eskrim Tarihi

0

Eskrim sporunun Türkiye’deki doğuşu, gelişimi, tarihçesi. Türkiye’de eskrim tarihi hakkında bilgi. TÜRKİYE’DE ESKRİM Kılıç kullanma, ata binme ve ok atma Türklerde küçük yaşlardan itibaren öğrenilen geleneklerdir. Orta Asya’da Türklerin kullandıkları kılıçların uç kısmı tersine doğru hafif dönük ve eğridir. Selçuklular ise kendilerine has özellikler gösteren kılıçların yanı sıra yerine göre Batılıların kullandığı geniş, iki yüzü

Bilgi Dünyası eskrim

Eskrimin Tarihçesi – Gelişimi

0

Eskrim sporunun doğuşu, tarihsel gelişimi, tarihçesi hakkında bilgi. Eskrimin dünyada gelişimi hakkında bilgi. Eskrimin Tarihçesi – Gelişimi Eskrim sözcüğünün kökeni, Germen dilinde “korunmak, savunmak” anlamında kullanılan “skerman” ya da “sebermen” sözcüğünden gelmektedir. “Kılıç kullanma ve bunun öğretimi Milâttan öncelere dayanmaktadır. M.Ö. 2000’de Çin’de kılıç öğretimi yapıldığı bilinmektedir. Homeros’un İlyada’sında M.Ö. 1000 yılında Eski Yunanlıların bayram

Bilgi Dünyası

Bilek Güreşinin Tarihçesi

0

Bilek güreşi sporunun doğuşu ve dünyada ve Türkiye’de gelişimi. Bilek güreşinin tarihi, tarihçesi hakkında bilgi. Bilek Güreşinin Tarihçesi DÜNYADA BİLEK GÜREŞİ Otantik uygulamaları araç gerektirmediğinden beş bin yıllık geçmişiyle tarihin en eski sporlarından biri olan bilek güreşinin birçok kültürde farklı uygulamaları ve karşılıkları vardır: Hintçe “panja”, İtalyanca “braccio di ferro”, İspanyolca “vencidas”, İngilizce “armwrestling” olarak

Bilgi Dünyası basketbol

Basketbolun Dünyada Tarihçesi

2

Basketbolun doğuşu ve dünyada gelişimi. Basketbolun tarihi, tarihçesi hakkında bilgi. BASKETBOLUN TARİHÇESİ DÜNYADA BASKETBOL Basketbol, ABD’nin Massachusetts eyaletinde, Springfield Genç Erkekler Hristiyan Birliği (YMCA) Eğitim Okulunda beden eğitimi öğretmeni olan James Naismith tarafından 1891’de tasarlanmıştır. Atlet ve beyzbolculara kış antrenmanı yaptırmak amacıyla geliştirilen bu oyunda amaç topun tahtadan yapılmış sepetlere sokulmasıydı. ilk oynanış şeklinde 7

Bilgi Dünyası Boğa Güreşi

Boğa Güreşinin Tarihçesi

0

Boğa güreşi ne zaman doğmuştur? Geçmişten günümüze dünyada boğa güreşi, tarihi, tarihçesi ve gelişimi hakkında bilgi. Boğa Güreşinin Tarihçesi Boğa güreşinin kökleri Eski Girit Tesulya ve Kuma imparatorluğuma kadar iner. Halta Keltiberyalıların, ormanlarında bulunan yabani sığırların avlanmasını bir çeşit spor saydıkları bilinmektedir. Eski İspanya’nın Bactica gibi bölgelerinde de bugünkü boğa güreşi ile aynı nitelikle gösteriler

Bilgi Dünyası

Tarih Boyunca İslam Sanatı

0

Geçmişten günümüze İslam sanatı, İslam sanatının doğuşu, Emeviler, Abbasiler, Eyyubi, Memluk vb. İslam sanatı ve özellikleri, hakkında bilgi. Tarih Boyunca İslam Sanatı İslam Sanatı, Müslüman milletlerin, ortaklaşa olarak, meydana getirdikleri sanattır. Bu sanat eserlerinde, onları yaratan milletlerin özellikleri bakımından birçok farklar varsa da, birbirlerine etki edişi, aynı dinin birtakım düşünce, duygu birliğinden ileri gelmiş eserler bulunuşu

Bilgi Dünyası buz pateni

Türkiye’de Buz Pateni Tarihçesi

0

Türkiye’de buz pateninin yeri ve önemi. Türkiye’de buz pateninin gelişimi, tarihçesi, önemli Türk buz pateni sporcuları hakkında bilgi. TÜRKİYE’DE BUZ PATENİ Türkiye’de buz pateni, 1940’lı yıllarda Kars ve Erzurum bölgelerinde patenlerin ulaşım aracı olarak kullanılmasıyla başlamıştır. Aynı yıllarda spor ve eğlence amacıyla Ankara’daki Gençlik Parkının donan havuzunda paten kayılmaya başlanmıştır. Bu patenciler arasında yer alan

Bilgi Dünyası jimnastik

Jimnastiğin Dünyadaki Gelişimi

0

Jimnastik sporu nasıl doğmuştur? Eski çağlardan günümüze jimnastik sporu, dünyadaki gelişimi, tarihçesi, önemli jimnastikçiler hakkında bilgi. DÜNYADA JİMNASTİK Jimnastik, Eski Yunan, Mısır ve İndus uygarlıklarına dek uzanan köklü bir geçmişe sahip bir spor dalıdır, insanlar, yeryüzünde topluluk olarak yaşamaya başladıkları ilk çağlardan beri tanrıları ile iyi geçinmek için törenler yapar, adaklar sunarlardı. Jimnastiğin ilk örnekleri

Bilgi Dünyası Telefonun Tarihi

Telefonun Tarihi

0

Şu anda ellerimizden düşmeyen her evde olan telefonun tarihi hakkında kısa bilgiler. telefon tarihi hakkında yazı Elektrik akımının bulunmasından bir süre sonra sesin de elektrikle iletilebileceği düşünülmüş, bu yolda çalışmalar başlamıştı. Yalnız, araştırmalar uzun süre iyi bir sonuç vermedi. Amerikalı Charles G. Page, 1837’de bu konuda çalışmaya başlamış, bir sonuca varamayınca vazgeçmişti. Daha sonra Johann

Bilgi Dünyası

Piyangonun Tarihçesi

0

Piyango fikri ne zaman ve nasıl doğdu? Tarihte piyangolar, gelişimi, özellikleri, tarihçesi hakkında bilgi. Piyangonun Tarihçesi Numaralı biletler satarak, karşılığında ya para, ya da eşya verilmek üzere düzenlenen talih oyunlarına «piyango» denir. Bilet satışı sona erdikten sonra, satılan numaralardan bazıları resmi memurlar önünde çekilerek talihliler ilan olunur. Piyango Eski Romalılar‘ın buluşudur. İlk piyangoyu M.S. I.

Bilgi Dünyası

Dansın Tarihsel Gelişimi

0

Çeşitli ülkelerde dansın gelişimi, tarihçesi. Mısır, Yunanistan, Roma, Hindistan, Çin ve Japonya’da dasın gelişimi, tarihi. Çeşitli Ülkelerde Dansın Gelişmesi Mısır. — M. Ö. 2200 sıralarında yaşamış olan Mısırlılar tanrılarının dans ettiklerine inanırlardı. Böylece, Mısır’da dansın çıkması dini inançlara dayanır. Din adamlarının, evrendeki gezegenlerin, güneşin, ayın ahenkli hareketlerini belirten bir çeşit danslar vardı. Hiyerogliflerden anlaşıldığına göre

Bilgi Dünyası mantık

Mantığın Tarihçesi

0

Mantık biliminin tarihçesi nedir? Mantık nasıl doğdu, gelişimi, tarihi hakkında bilgi. MANTIĞIN TARİHÇESİ Klasik mantık ile ilgili çalışmalar ilk olarak Elea Okulu ve sofistler tarafından başlatılmış ve daha sonra Aristoteles (M.Ö. 384 – 322) tarafından sistemleştirilmiştir. Aristoteles, “Organon” adlı eserinde terimler, önermeler, akıl yürütmeler ve çeşitli ispat şekilleri hakkında verdiği bilgilerle mantığın bağımsız bir araştırma

Bilgi Dünyası Berlin Duvarının Yıkılışı

Geçmişten Günümüze Demokrasi Çalışmaları

0

Geçmişten günümüze demokrasi çalışmaları nelerdir? Demokrasinin doğuşu, gelişimi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi. Geçmişten Günümüze Demokrasi Çalışmaları Demokrasi kavramı günümüzde etkisini giderek artıran bir unsurdur. Bu anlayış insanlığın var olduğu süreç içerisinde sürekli bir gelişme göstermiş ve etkisini artırmıştır. 1) Demokrasinin Doğuşu ve Gelişimi Yunan şehir devletlerinde sınıflararası çatışmaların başlaması üzerine DRAKON, SOLON ve KLİSTENES

İlginç Bilgiler

Parfümün İcadı

0

Günümüz insanının vazgeçilmezlerinden olan parfüm tarihi nasıldır merak ettiniz mi? Parfüm kelimesi nereden gelir ve parfümün tarih boyunca aldığı yol hakkında bilgi. Parfümün İcadı Parfüm Latince kökenli bir kelimedir. per fumum sözcüğünden türemiş olan parfüm tümüyle uçucu anlamına gelir. Parfüm gerçekten çok çok eski bir kökeni ve tarihi olan oldukça saygın bir maddedir. Parfümün ilk

Bilgi Dünyası Türkiye Maden Haritası

Türkiye’de Madenciliğin Gelişimi

0

Türkiye’de madenciliğin tarihçesi, gelişim süreci nasıl olmuştur? Türkiye’de madencilik tarihi hakkında bilgi. Türkiye’de Madenciliğin Gelişimi Anadolu’da madencilik faaliyetlerinin çok eski olduğu bilinmektedir. Roma, Bizans ve Selçuklu dönemlerinde yapılan madencilik, Osmanlı İmparatorluğu’nda devlet tarafından desteklenmiştir. 1815 yılında Bandırma yakınlarında bor, 1829 yılında Zonguldak’ta taşkömürü, 1848 yılında Bursa’da krom bulunmuştur. Cumhuriyet döneminde madencilikteki gelişmeler hızlanarak devam etmiştir.

Bilgi Dünyası

Ebeliğin Tarihsel Gelişimi

0

Ebe nedir? Ebeler ne iş yapar? Ebeliğin tarihi, tarihçesi, tarihsel gelişimi hakkında bilgi. Ebeliğin Tarihsel Gelişimi; Doğmak üzere olan çocuğu alan ve loğusaya ilk gerekli yardımı yapan kadına “ebe” denir. Bugünkü tıpta doğuma yardım eden hastabakıcılar “ebe” diye anılır. Ebeler, diğer hastabakıcılardan ayrı bir eğitim görürler, yalnız doğum üzerinde çalışırlar. Eski çağlarda, doktorluk bir meslek

Bilgi Dünyası

Belediyenin Tarihsel Gelişimi

0

Belediyeler ilk nasıl doğdu? Belediyenin tarihçesi, tarihsel gelişimi hakkında bilgi. Belediyenin Tarihsel Gelişimi; Belediye müessesesinin tarihi Romalılar çağına kadar uzanır. Romalılar büyük fetihlerde bulundukları için aldıkları yerleri doğrudan doğruya ülkeye katmakta zorluk çekiyorlar, bu gibi yerleri “municipium” dedikleri kısmi bir bağımsızlıkla idare ediyorlardı. Fetihler ilerledikçe bu şekil idare Romalılar’ın kendi topraklarında da yayılmaya başladı. Daha

Bilgi Dünyası

Yazının İcadı – Tarihçesi ve Gelişimi

13

Yazı nasıl doğdu? Yazının icat edilişi, tarihi gelişimi, alfabenin doğuşu. Yazının tarihçesi hakkında bilgi. YAZI, insanların, konuşma dışında duygu, düşünce vs meramlarını anlatabilmek için başvurdukları, belli işaretler ve işaret sistemlerinden meydana gelmiş bir ifade vasıtasıdır. Yazı, insanoğlunun en önemli icatlarından biridir. Birçok ünlü düşünürler; bilim, fen ve tekniğin gelişmesini iki şeyin icadına borçlu olduğumuzu söyler;

Bilgi Dünyası

Yugoslavya Türkleri Edebiyatı Hakkında Bilgi

0

Yugoslavya Türklerinin edebiyatının tarihi, gelişimi ve özellikleri nelerdir? Yugoslavya Türkleri edebiyatı önemli isimleri ve eserleri hakkında bilgi. Yugoslavya Türkleri Edebiyatı 1990’lı yıllarda yaşanan siyasal değişikliklerle Yugoslavya dağılmış, Slovenya, Hırvatistan, Makedonya, Bosna-Hersek bağımsız devletler hâline gelmiş; federal yapıya sadece Sırbistan ile Karadağ bağlı kalmıştır. “Yugoslavya Türkleri edebiyatı” sözünden, hâlen bu adı taşımakta olan Sırbistan ile Karadağ’ın

Bilgi Dünyası Sinema

Türk Sinemasının Tarihçesi

0

Muhsin Ertuğrul Dönemi, geçiş dönemi, sinemacılar dönemi ve 1965 sonrası Türk sineması. Türk sinemasının tarihçesi, gelişimi. Türk Sinemasının Tarihçesi; MUHSİN ERTUĞRUL DÖNEMİ (1922-1939) Türk sinemasında ilk kıpırdanmalar tiyatrocuların bu alana el atmasıyla başladı; yönetmen olarak Muhsin Ertuğrul‘un, oyuncu olarak da Darülbedayi (Şehir Tiyatrosu) oyuncularının iş başına geçtiği bu dönem, sinema tarihimizde “Muhsin Ertuğrul ve Şehir

Bilgi Dünyası

Kemanın Tarihçesi

0

Keman ne zaman bulunmuştur? Tarihte kemanın kullanımı, gelişimi, tarihçesi hakkında bilgi. Kemanın Tarihi; Keman onuncu yüzyıla doğru Avrupa’ya geçmiştir. Fakat başlangıçta, diyar diyar dolaşan saz şairleri bu sazı çaldıkları için müzisyenler kemana pek rağbet etmiyorlardı. Onaltıncı yüzyılın başlarında İtalyanlar kemana önem vermeye başladılar. Bildiğimiz kemanı büğünkü şekline sokanlar İtalyan ustalarıdır. XVI. yüzyılda Venedik yakınlarında Cremona

Bilgi Dünyası

Türk Yazı Dilinin Tarihi Gelişimi

0

Türk yazı dilinin tarih boyunca gelişimi nasıl olmuştur? Kısaca açıklaması. İlk, ana, eski, orta ve batı Türkçe devresi hakkında bilgi. TÜRK YAZI DİLİNİN TARİHİ GELİŞMESİ Yazı dilinin tarihi gelişmesini kısaca şöyle açıklayabiliriz. ► 1) İlk Türkçe Devresi: Altay dilleri ailesiyle buluştuğu devre. ► 2) Ana Türkçe Devresi: Türkçe’nin Yakut ve Çuvaş Türkçesi ile buluştuğu karanlık

Bilgi Dünyası

Yol Nedir? Yolun Tarihçesi

0

Yol nedir, ne işe yarar? Yolların özellikleri, tarih boyunca yol yapımı, yolların gelişimi, özellikleri hakkında bilgi. Yol; Modern otoyollar ve çevre yolları, bir yerden diğerine kalabalık şehir merkezlerine girmeden hızlı yolculuk etmemize olanak sağlar. Yine de insanlar, yeni yol yapımının bir bölgede daha çok trafiğe neden olacağını düşünmektedir. Bir bölgeye yeni yol yapımına karar verildiğinde

Bilgi Dünyası

Oyuncakların Tarihi Gelişimi

0

Oyuncak nedir? Oyuncakların tarihi, tarihçesi, gelişimi nasıl olmuştur? Oyuncaklar hakkında bilgi. Oyuncaklar; Oyuncaklar asırlar boyunca tüm dünyadaki çocuklar tarafından eğlence ve öğrenme amaçlı kullanılmış oyun araçlarıdır. Oyuncaklar biçim ve büyüklük bakımından çeşitlidir; çok pahalı değildir ve dükkânlarda hazır olarak satılır. Çocuklar tarafından basit bir çubuk ya da yuvarlak bir taş bile oyuncak olarak kullanılabilir. Günlük

Bilgi Dünyası

Dünya Nüfusunun Tarihsel Süreçteki Değişimi

0

Dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimi, gelişimi nasıldır? Dünya Nüfusunun tarihçesi hakkında bilgi. Dünya Nüfusunun Tarihsel Süreçteki Değişimi Günümüzde bile yeryüzünün bazı yerlerinin nüfuslarına ilişkin bilgilerimiz azdır. Geriye doğru gidildikçe, doğal olarak dünya nüfusu hakkında bilgi edinmek mümkün olmamaktadır. Geçmişte özellikle Avrupa ve Amerika’da dağınık bir – iki yerleşme alanı dışında çok az nüfusun bulunduğu, buna

Bilgi Dünyası

Atom Modelleri Hakkında Bilgi

0

Atom modelleri nelerdir? Atom modellerinin tarih boyunca gelişimi, Dalton, Rutherford, Bohr, Thomson ve Modern Atom Modelleri hakkında bilgi. Atom Modelleri; Atomun yapısı hakkında çeşitli modeller geliştirilmiştir. DALTON ATOM MODELİNE GÖRE: 1) Elementler bölünemez parçacıklardan (atomlardan) oluşmuştur. 2) Bir elementin tıim atomları aynıdır, ancak farklı elementlerin atomları farklıdır. 3) Kimyasal tepkimelerde atomlar bütünlüğünü korurlar, parçalanamazlar. 4)

Bilgi Dünyası

Fotoğrafçılık Hakkında Bilgi

0

Fotoğrafçılık nedir? Fotoğrafçılık nasıl meydana çıktı, nasıl gelişti, tarihçesi hakkında bilgi. Fotoğrafçılık; fotoğraf makinesi aracılığıyla nesnelerin kalıcı bir görüntüsünü elde etme yöntemidir. Işığı duyarlı gümüş tuzlarını mercek ya da ayna gibi optik sistemler aracılığıyla ışığın etkilemesi yoluyla değişik kimyasal işlemlerle sonuçlanır. Yunanca photos (ışık) ve graphe (yazı) sözcüklerinden oluşur. Fotoğrafın ortaya çıkışını hazırlayan teknik gelişmeler

Bilgi Dünyası

Elektriğin Tarihçesi

0

Elektrik ne zaman ve kim tarafından icat edildi? Elektriğin bulunuşu, tarihçesi, tarihi gelişimi hakkında bilgi. Elektriğin Tarihçesi; İÖ 600 yıllarında Miletoslu filozof Thales, kumaşa sürtüldüğünde kehribarın hafif cisimleri, saman ve tahta parçalarını çekme gücünde olduğunu gördü Statik elektrik böylece ilk kez gözlenmiş oldu. İngiliz fizikçisi William Glibert (1540-1608) aynı deneyleri yineleyerek statik elektriği belirtmek için

Bilgi Dünyası Eğitim

Eğitimin Tarihsel Gelişimi

0

Eğitim nedir? Eğitimin tarihi, tarihçesi. Eski çağlardan günümüze eğitimin tarihsel gelişimi hakkında bilgi. Eğitim; kişiyi toplumsallaştırma çerçevesi içinde, yetişkinliğe ulaşmasında gerekli tüm eğitsel önlemlerin ve süreçlerin (öğrenme, gelişme, uyum) toplumca hazırlanmasıdır (terbiye). Eğitim kavramını öğrenimle (tahsil) karıştırmamak gerekir. Yine de herhangi bir meslek, sanat ya da iş için gerekli-bilgi, beceri ve alışkanlıkların elde edilmesi amacıyla

Bilgi Dünyası

Edebiyat Nedir? Edebiyat Hakkında Ansiklopedik Bilgi

0

Edebiyat nedir? Edebiyatın çeşitleri, özellikleri nelerdir? Edebiyat nasıl ortaya çıktı, tarihi, hakkında ansiklopedik bilgi. Edebiyat; insan ve toplum yaşantısının duygu ve düşüncelerin, söz ve yazıyla etkili biçimlerde anlatımını amaç edinen sanat türüdür. Belirleyici ve kısa olmaları istenen tanımları kesinleştirdikçe kendiliğinden doğacak bazı yanılgıları göze almak gerekir. Çünkü özdeyiş niteliği kazanan her kısa ve yoğun tanımda,

Bilgi Dünyası

İnsanın Evrimi ve İlk İnsanlar Hakkında Bilgi

0

İnsan nedir? İnsanın kökeni, insanın evrimsel gelişimi, ilk insanların özellikleri hakkında bilgi. İnsan; Memelilerden, iki eli olan, iki ayak üzerinde yürüyebilen, sözle anlaşabilen, aklı ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlıdır. Dünyanın oluşumundan bu yana geçen milyonlarca yıl boyunca yer yüzünde ortaya çıkmış onbinlerce canlı türünden yalnızca biri doğaya olağanüstü bir uyum gösterebilmiş; varlığını sürdürmekle

Bilgi Dünyası

Türk Havacılık Tarihi Hakkında Bilgi

0

Türk havacılık tarihinin gelişimi nasıldır, önemli isimleri. Türk havacılık tarihi hakkında bilgi. Türk Havacılığı; Türkiye’de havacılığın temeli 1911 ‘de atıldı ve Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı Havacılık Kurulu oluşturuldu. Bu kurulun Fransa’ya göndererek yetiştirdiği pilotlar, 1911 Trablusgarp, Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı’nda başarılı hizmetler verdiler. Kurtuluş Savaşı başladığında uçakların çoğu uçamaz durumdaydı ve onarım gerektiriyordu. Büyük

Bilgi Dünyası

Felsefenin Dalları ve Gelişimi

0

Felsefenin dalları ile felsefenin gelişimi hakkında bilgi. Ayrıca Roma ve Hıristiyan felsefeleri hakkında da kısa bilgiler. Felsefenin Dalları Buradan ulacağınız sayfamızda belirttiğimiz gibi, önceleri sosyal ve doğal bilimlerin hepsi felsefenin sınırları içinde gözden geçiriliyordu. Bilimler geliştikçe, fizik, kimya gibi pozitif bilimler felsefeden ayrıldı. Daha sonra ekonomi, psikoloji, siyaset gibi sosyal bilimler de felsefenin sınırları dışına

Bilgi Dünyası

Kitabın Tarihçesi

0

Kitap nedir, kitap nasıl doğdu? İlk kitaplar nasıl yazıldı, kimler kitap yazmayı geliştirdi, kitabın tarihi, tarihçesi. Kitap, basılı kâğıt yapraklarının bir araya getirilmesiyle ortaya çıkan – yazı destesidir. Kitap bugünkü haline gelinceye kadar çeşitli biçimlerden geçmiş, medeniyet tarihiyle birlikte gelişmiştir. İnsanlar duygularını, düşüncelerini kendilerinden uzaktakilere bildirebilmek, kendilerinden sonra geleceklere iletebilmek için yazıyı bulmuşlar, böylece yazılı

Bilgi Dünyası

Coğrafyanın Tarihsel Gelişimi

0

Coğrafya bilimi ne zaman ve nasıl doğmuştur? Coğrafya biliminin doğuşu ve gelişimi, tarihi, tarihçesi hakkında bilgi. Coğrafyanın Doğuşu ve Gelişmesi İnsanların ilk seyahate başlamasını coğrafyanın doğuşu olarak kabul edebiliriz. Deniz kıyılarında yaşayan ilkel insanların bir hayvan derisine doldurdukları tuzu, dağlık bir bölgedeki başka ilkel insanlara vererek karşılığında ayı derisi aldıklarını farzedelim. Bunlar köylerine döndükleri zaman

Bilgi Dünyası

Çeliğin Üretimi – Tarihçesi

0

Çelik ne demektir? Çeliğin içeriği, tarihte çeliğin bulunması ve yapımının gelişmesi, çeliğin tarihçesi hakkında bilgi. Çelik; Bir çeşit demir alaşımıdır. Modern endüstrinin sn önemi maddelerinden biridir. Çelik, elde edilmesi ve içinde bulunan maddelerin orantısı bakımından çeşitli adlar alır. Bütün çelik çeşitlerinin genel özelliği, içinde beli, bir ölçüde karbon, biraz da manganez bulunmasıdır. Çeliğin demire göre

Bilgi Dünyası

Seramikçiliğin Tarihçesi

0

Seramikçiliğin tarihi, tarihsel gelişimi, tarihçesi hakkında bilgi. Seramikçilik tarihi hakkında bilgi. Seramikçiliğin Tarihçesi Seramiğin evrimi, başlangıçtan günümüze kadar teknik niteliğini (sertlik ve geçirimsizlik) yetkinleştirmeyi amaçlayan araştırmaları izledi. Tarih öncesi’nden kalma çömlek çeşitlerinin sayısı son derece yüksektir. Dünyanın her yerinde, Avrupa’da, Asya’da ve Kolomböncesi Amerika’da plastik süslemelerin (çizikler, oyuklar, biçim verilmiş hamurla süslemeler, vb.) renkli süslemelerden

Bilgi Dünyası

Stadyumun Tarihçesi

0

Stadyum nedir? Stadyumun tarih içinde kullanımı, gelişimi, stadyumların tarihi, tarihçesi hakkında bilgi. STADYUM; Spor yarış ve karşılaşmaları için özel olarak düzenlenmiş alandır. TARİHÇE Eski Yunan’da koşu için düzenlenen stadyum (yunanca stadion [240 adım, yaklaşık 180 m’lik bir uzunluk ölçüsü] sözcüğünden kaynaklanır), başlangıçta bir stadion uzunluğunda dar bir pistten oluşuyordu. Pistin kenarlarında da seyircilerin oturduğu basamaklardan

Bilgi Dünyası

Genetik Nedir? Genetik Biliminin Tarihsel Gelişimi

0

Genetik nedir? Genetik bilimi neyi inceler, neden önemlidir? Genetik biliminin tarihsel gelişimi ve önemli bilim adamları hakkında bilgi. Genetik; ana-babalarla oğul döller arasındaki benzerlikler ve ayrılıkları bir ya da daha fazla sayıda döller boyunca inceleyen biyoloji dalı; kalıtım bilimi. Bu benzerlik ve ayrılıkların ortaya çıkmasında rol oynayan başlıca iki etmen vardır: Kalıtım: Ana-babanm üreme hücreleri yoluyla

Bilgi Dünyası

Futbolun Tarihi

0

Futbolun tarihi, tarihçesi, Futbol sporunun tarihsel gelişimi, Türkiye’de futbol tarihi hakkında bilgi. Futbol Tarihi: 12. yüzyıldan başlayarak futbol Büyük Britanya adalarında yaygınlaşmaya başladı. Bu yüzyılda, kentler arası düşmanlığa varan bir çekişme yarattığı için futbolun yasaklandığı bilinir. 17. yüzyılda, İngiltere kralları, futbolu özendirmeye başladılar. 16. yüzyılın ortalarında, futbol İtalya’da da oynanmaya başladı. Siena ve Floransa kentlerindeki