Browsing: gelişimi

Bilgi Dünyası

Türklerde Camcılık – Camcılık Mesleğinin Gelişimi

0

Camcılık mesleğinin özellikleri, tarihçesi, gelişimi, Türklerde Camcılık, tarihi hakkında bilgi. Türkler’de Camcılık Eski Türk camcılığını, Selçuklular’da ve Osmanlılar’da olmak üzere, iki bölümde incelemek yerinde olur. Orta Asya’da yaşayan, oradan Anadolu’ya gelip yerleşen Selçuklu Türklerinde cam eşyanın bulunması, bunların cam eşyayı kendilerinin yaptıklarına delildir. Malazgirt zaferinden sonra Türkler, Anadolu’da cam eşyayı çeşitlendirerek bu sanayii geliştirdiler. Artuklular

Bilgi Dünyası

Dericiliğin Tarihçesi

0

Dericilik nedir? Dericilik sektörü ne zaman ortaya çıktı, deriden ilk eşya yapılışı, tarihçesi ve gelişimi hakkında bilgi. DERİCİLİK; hayvanların yüzülmüş derisini işleyerek çeşitli eşyaların yapılışında kullanılabilecek hale getirme işidir. Dericiliğin çok eski bir tarihi vardır. İnsanların bildiği en eski sanatlardandır. Tarihin en eski devirlerinden beri insanlar öldürdükleri hayvanların derilerini yüzüp bunları ayakkabı, elbise, silah, yelken

Bilgi Dünyası

Heykel Sanatının Tarihi Gelişimi

0

Heykel, heykelcilik sanatının tarihçesi. İlk çağlardan günümüze heykelcilik, gelişimi, tarihi hakkında bilgi. Heykel ve heykelcilik; güzel sanatların bir koludur. Taş, demir, tunç, çamur, alçı, tahta gibi maddeleri ya yontarak, ya da bir kalıba dökmek suretiyle, tabiattaki cisimlerin benzerini yapmaya, ya da bir fikri böylece canlandırmaya «heykelcilik», bu gibi eserlere de «heykel» denir. Bir cismin heykel

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Boksun Gelişimi – Tarihi

0

Boks sporunun Türkiye’deki yeri, gelişimi ve tarihçesi hakkında bilgi. Türkiye’de Boks; Türkiye’de 1910′ larda İstanbul’da bireysel çabalarla başlayan boks çalışmaları Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra ilgi kazandı. İstanbul’da ilk boks kulübü 1919-1920’de Fransa Boks Federasyonu’ nun desteğinde, Akşiyani adlı bir Musevi tarafından kuruldu. Türkiye’de boks sporuna yer veren ilk Türk kulüpleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Kurtuluş oldu.

Bilgi Dünyası

Hayvanat Bahçelerinin Tarihsel Gelişimi

0

Hayvanat Bahçesi nedir? Hayvanat bahçelerinin kurulması, özellikleri, tarihçesi, hakkında bilgi. Hayvanat Bahçeleri; içinde türlü hayvanlar barındırılıp beslenilen, halka seyrettirilen bahçedir. Afrika ve Asya ormanlarına gidip çeşitli yaban hayvanları görebilmek pek az kimsenin başarabileceği bir iştir. Aslanları, kaplanları, filleri, maymunları, daha birçok yaban hayvanlarını görüp tanımak isteyenler için hayvanat bahçeleri büyük bir kolaylık sağlar. Bu gibi

Bilgi Dünyası

Geometrinin Temelleri – Tarihi Gelişimi

0

Geometri nedir? Geometrinin özellikleri, tarihteki kullanımı, tarihçesi, gelişimi, hakkında bilgi. Geometri; matematiğin bir koludur. Her şeyi çizgi, yüzey ve hacim olarak ele alır, şekillerini, özelliklerini inceler, ölçümlerini gösterir. Geometride, noktanın hiçbir boyutu yoktur. Çizginin sadece uzunluğu vardır, kalınlığı, genişliği yoktur. Bir yüzeyin ise sadece genişliği, uzunluğu vardır, kalınlığı yoktur. Cisimlerin ise eni, boyu, kalınlığı vardır.

Bilgi Dünyası

Otomobilin Tarihçesi

0

Otomobil nedir? Otomobili kim icat etti, otomobilin tarihçesi, tarihi gelişimi ile ilgili bilgi. Otomobil; patlamalı, içten yanmalı, elektrikli bir motor ya da gaz türbiniyle gidebilen ve sınırlı sayıda yolcu taşımaya yarayan kara taşıtıdır. İlk gerçek motorlu aracı bulma onuru, Lorraineli N. J. Cugnot’a verildi. Cugnot, 1769’da buhar gücüyle çalışan ve 20 dakika kadar hareket ettiği

Bilgi Dünyası

Gözlüğün Tarihçesi

0

Gözlük nasıl icat edildi? İlk gözlükler nasıldı, gözlüğün tarihi gelişimi, tarihçesi hakkında bilgi. Gözlüğün Tarihçesi: Söylendiğine göre gözlüğü ilk kullananlar Çinlilerdir. Kendi aralarındaki efsaneye göre M. Ö. 500 yıllarında Çinliler gözlük kullanmıştır. Ünlü gezgin Marco Polo da 1275 yılında Çin’de gözlük takmış kimseler gördüğünü söylemiştir. Batı dünyasında, ilk defa, İngiliz bilgini Roger Bacon‘un 1269’da yayınlanan

Bilgi Dünyası

Postanın Tarihçesi

0

Posta nedir? Tarih boyunca posta ile iletişim nasıl bir gelişme göstermiştir? Posta tarihi hakkında bilgi. Posta; bir yerden gönderilen ya da bir yere gelen para, mektup, paket türü emanetlerin tümü. Hizmetin ücretini ödeyen, yollayıcıdır. Ödeme posta pulu ya da posta işleminde kullanılan makinelerin ücreti gösterir baskıları aracılığıyla yapılır. Günümüz uygarlığının en önemli kurumlarından biri posta

Bilim ve Teknoloji Asansör

Asansörün Tarihçesi – Asansör İlk Ne Zaman Kullanıldı? Nasıl Gelişti?

0

Asansör ne zaman icat edilmiştir? İlk asansörler nasıldı? Asansörün gelişimi nasıl hangi ülkelerde ve kimler tarafından gerçekleştirilmiştir? Asansör; Çok eski çağlarda bile insanlar ağır yükleri kaldırmak için makinelerden faydalanma yoluna gitmişlerdir. M. Ö. 236 yılında Roma’da yük kaldırmak için bazı makinelerden faydalanılmış olduğu Romalı mimar Vitarius’un M. Ö. 26 yılında yazdığı bir eserden anlaşılmaktadır. Bunun

Bilgi Dünyası

Türk Heykelciliği Hakkında Bilgi

0

Türkiye’de heykelcilik nasıldır? Türkiye’de heykelciliğin tarihi, gelişimi, özellikleri, hakkında bilgi. Türkiye’de Batı anlamında ilk heykel çalışmaları Osman Hamdi Bey’in çabalarıyla 1883’te açılan Sanayii Nefise Mektebi’nde başladı. Roma’da heykel alanında öğrenim gören Yervant Osgan Efendi (1855-1914), yurda dönüşünde Osman Hamdi Bey’in isteği üzerine Sanayii Nefise’ de heykel dalında ilk hoca ve aynı kuruluşun ilk müdür yardımcısı

Bilgi Dünyası

Tiyatronun Doğuşu ve Gelişimi

0

Tiyatro nedir? Tiyatro nasıl ortaya çıkmıştır? Tiyatronun doğuşu, tarihçesi ve gelişimi ile ilgili bilgi. Tiyatro; Yunanca theatron’dan Lat. theatrum; İtalyanca teatro’dan dilimizde tiyatro. Dram, komedi, vodvil vb edebiyat türlerinin oynandığı yerdir. Bu türleri seyirciler önünde sahnede oynama sanatı/Oyun yazma sanatı/ Yazılmış oyunların tümüdür. En eski mağara resimlerindeki bazı motiflere bakarak tiyatronun, bir oyun sanatı biçiminde

Bilgi Dünyası

Geçmişten Günümüze Tıptaki Gelişmeler

1

Tıp bilimi ne zaman doğmuştur? Tıbbın doğuşu, tarihçesi ve gelişimi, tıp alanındaki ilerlemeler nelerdir, hakkında bilgi. Tıp; insan sağlığı ve hastalıkların nedenlerini, korunma ve hastalıkları önleme yollarını inceleyen bilimdir. İnsanın sağlığını korumaya yönelik çabaları, onun doğal içgüdüleri içinde yer alır. Bu nedenle tıbbın başlangıcı insanlık tarihinin başlangıcına kadar iner. Başlangıçta insanlar hastalıklara yol açan etkenlerin

Bilgi Dünyası

İnsan Haklarının Tarihsel Gelişimi

40

İnsan Hakları nedir? İnsan Haklarının tarihçesi, tarihsel gelişimi nasıl olmuştur? Hakkında bilgi. Tarihi incelersek, ilk ve ortaçağda insan onuruna yakışmayan birçok olayların olduğunu görürüz. insanlar bu çağlarda mal gibi alınıp satılmışlar, birçok işkencelere uğramışlar, muhakeme edilmeden mahkum edilmişler veya keyfi olarak başkaları tarafından öldürülmüşlerdir. İlkçağda,Yunanistan’da halk, vatandaşlar, melekler ve köleler diye ayrılırdı. Ancak Atina’lı ana

Bilgi Dünyası

Müzeciliğin Gelişimi

0

Müze nedir? Müzelerin kuruluş amacı, görevleri, başlıca özellikleri nelerdir? Yurdumuzdaki müzeler ile ilgili bilgi. Müze, tarih, sanat, bilimle ilgili nesnelerin korunduğu, sergilendiği yerlerdir. Müzeler, arkeoloji müzesi, etnoğrafya müzesi, sağlık müzesi, tabiat müzesi, denizcilik müzesi, havacılık müzesi, askeri müze, oyuncak müzesi gibi çeşitlere ayrılır. Tabiat varlıkları ile tarihi eserleri bir arada koruyup sergileyen açık hava müzeleri

Bilgi Dünyası

Embriyonik İndüksiyon Nedir? Embriyonik İndüksiyonla Gözün Gelişimi

0

Embriyonik İndüksiyon ne demektir? Embriyonik İndüksiyon nasıl olur? Gözün gelişiminin Embriyonik İndüksiyon ile oluşumu. Başlangıçta embriyonun bütün hücreleri (deri tabakalarını oluşturan hücreler) aynı mıdır? Endoderm, ektoderm ve mezoderm; canlıdaki doku ve organları nasıl oluşturmaktadır? Bu soruları, kurbağagillerden semender yumurtaları ile çalışan Ham Spemann ilginç deneyler yaparak yanıtlamıştır. Araştırıcı, izlediği semender embriyosunun neresinden hangi, dokuların oluştuğunu

Bilgi Dünyası

Mimarlığın Tarihi Gelişimi

0

Mimarlık sanatı ilkçağlardan günümüze, Dünyanın çeşitli bölgelerinde nasıl bir gelişim göstermiştir, özellikleri, tarihçesi hakkında bilgi. Taş devrinde yaşayan insanlar «kromlek» denilen tapınaklar, «dolmen» denilen mezarlar yapmışlardı. Bunlar, gayet iri taşların ya dikilmesi, ya da üst üste konulmasıyla elde ediliyordu. İnsan gücünün üstünde olduğu için, bu büyüklükteki taşları kaldırıp yerleştirmekte ya kaldıraca benzer araçlar kullanılmış, ya

Bilgi Dünyası

Balta Nedir? Baltanın Tarih Boyunca Gelişimi

0

Balta ne demektir? Balta ne işe yarar? Baltanın tarihçesi, tarih boyunca baltanın kullanımı, gelişimi hakkında bilgi. Balta; odun ya da başka maddeleri yarmak için kullanılan araçtır. Tahta sapa iliştirilmiş keskin ağızlı bir demir ya da çelik baştan oluşur. İlk ve ortaçağlarda balta önemli bir silahtı. Balta insanoğlunun biçimlendirdiği ilk ve en önemli araçlardan biridir. İlk

Bilgi Dünyası

Balonun İcadı ve Tarihi Gelişimi

0

Balon ne zaman ve kim tarafından icat edildi? Balon zaman içinde nasıl gelişti, tarihi hikayesi hakkında bilgi. Balon düşüncesi ilk kez 1766′ da hidrojeni bulan Henry Cavendish’in bu gazın havadan hafif olduğunu görmesi ve 1767’de Joseph Black’ın hafif bir aracın hidrojenle doldurulduğu zaman uçabileceğini öne sürmesi sonucu doğdu. Ancak ilk balon hidrojenle değil sıcak hava

Bilgi Dünyası

Embriyo Nedir? Embriyo Nasıl Oluşur?

0

Embriyo nedir? Embriyonun oluşumu ve gelişi nasıl olur? Embriyonun özellikleri, embriyo ile ilgili bilgi. Embriyo; iki ayrı cinsin üreme hücresi birbirlerini dölledikten sonra, birbirini izleyen hücre bölünmeleri ve farklılaşmalarıyla oluşan küçük canlı modelidir. İster bitki, ister hayvan olsun gelişmiş canlıların tümünde yaşam erkek gametin dişi gameti döllemesiyle başlar. Böylece oluşan ilk hücreye bir başka deyişle

Bilgi Dünyası

İtalyan Edebiyatı Hakkında Bilgi

0

Orta Çağdan günümüze İtalyan edebiyatı, önemli eserleri, yazarları, şiirleri, İtalya Edebiyatındaki akımlar, gelişmeler ile ilgili bilgi. İtalyan Edebiyatı öteki Roman ülkeleri edebiyatlarından daha geç başlar. Bunun nedeni kilise gelenekleri yüzünden İtalyan halk dilinin (Volgare); Latince, Provence lehçesi ve Fransızca karşısında ancak 13. yüzyılda tutunabilmiş olmasıdır. 13. yüzyılda yukarı İtalya’da şairler İtalyanca yerine Provence dilini yeğliyorlardı.