Browsing: gelişmeler

Yakın Tarih Almanya'ya İşçi Göçü

2. Dünya Savaşı’ndan Sonra Türkiye Ekonomisi

0

2. Dünya Savaşından sonra Türkiye’de ekonomik alandaki gelişmeler nelerdir? 2. Dünya savaşı sonrası Türkiye ekonomisi. Çok partili yaşama geçişin sağlanması, ekonomi alanında farklı fikirlerin ortaya atılmasını ve ekonominin gelişmesini sağladı. Devletin yaptığı yatırımlar devam ederken, diğer yandan özel sektöre önem veren bir politika izlendi. Özellikle 1950 yılı sonrasında makineleşme, gübre kullanımı ve suluma alanında meydana

Atatürk Atatürk ve Türk Kadını

Atatürk’ün Ekonomi Alanında Getirdiği Yenilikler

0

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ekonomi alanında yapmış olduğu yenilikler nelerdir? Ekonomi alanında yapılan büyük gelişmeler hakkında bilgiler. Atatürk yeni Türkiye’nin dayanaçağı temellerden birinin ekonomi olduğunu daha Kurtuluş Savaşı sırasında sözleriyle, hareketleriyle göstermişti. Ekonomik bağımsızlık yalnız antlaşmalarla kazanılamazdı. Bunun için, devletle milletin el ele çalışması gerekti Osmanlı İmparatorluğu yıkıldığı vakit devletin yabancılara 500 milyon lira

Yakın Tarih Soğuk Savaş

Soğuk Savaş Döneminde Uzak Doğu’daki Gelişmeler

0

Soğuk Savaş Döneminde Uzak Doğu’da neler yaşanmıştır, ne gibi gelişmeler olmuştur? Soğuk Savaş Döneminde Uzak Doğu özeti. Soğuk Savaş Döneminde Uzak Doğu’daki Gelişmeler Soğuk Savaş yalnız Avrupa ve çevresini değil, dünyadaki birçok bölgeyi de etkiledi. Avrupa’da bloklar arasında dengenin kurulması ile gerginlik Uzak Doğu’ya yansıdı. Bu durumun ortaya çıkmasında: • Çin’in Japonya’yı yenmesi, • Çin

Yakın Tarih Soğuk Savaş

Soğuk Savaş Döneminde Ortadoğu’daki Gelişmeler

0

Soğuk Savaş Döneminde Ortadoğu’da neler yaşanmıştır, ne gibi gelişmeler olmuştur? Soğuk Savaş Döneminde Ortadoğu özeti. Soğuk Savaş Döneminde Ortadoğu’daki Gelişmeler I. Dünya Savaşı sonrasında Orta Doğu’da, mandater yönetimler kuran İngiltere ve Fransa, II. Dünya Savaşı sonrasında varlıklarını sürdürmenin güçlüğünü fark ettiler. Sömürgeciliğin tasfiyesi anlayışına uygun olarak denetimleri altındaki topraklara bağımsızlık vererek devletler kurulmasını sağlarken varlıklarını

Tarih

Osmanlı Devleti’nde Bilim Teknoloji ve Düşünce Alanındaki Gelişmeler

0

Osmanlı Devleti’nde bilim ve düşünce hayatındaki önemli bilimadamları, gelişmeler, coğrafya, tarih, matematik, astronomi ve tıp alanındaki çalışmalar hakkında bilgi. Osmanlı Devleti’nde Bilim Teknoloji ve Düşünce Alanındaki Gelişmeler XIV. ve XV. Yüzyıllarda Şeyh Edebâli, kuruluş döneminin önemli düşünürlerindendir. Ülkenin teşkilâtlanmasına katkıda bulunmuştur. Osman Gazi ve yakın çevresi ile halk, zaman zaman onun görüşlerine başvurmuşlardır. İlyasoğlu Mercimek

Tarih Soğuk Savaş

Soğuk Savaş Dönemi’nde Çin

0

Soğuk Savaş Dönemi’de Çin’in durumu nasıl, Çin’de ne gibi gelişmeler yaşandı? Soğuk Savaş Dönemi’nde Çin hakkında bilgi. Soğuk Savaş Dönemi’nde Çin Çin’deki komünistler Mao Tse-tung liderliğinde harekete geçerek ülkedeki milliyetçilerle yirmi yıl sürecek mücadeleye giriştiler. Çin’deki milliyetçileri Amerika, komünistleri Sovyet Rusya destekledi. Bu mücadele ortak düşman Japonya’nın yenilmesiyle şiddetlendi. 1949’a gelindiğinde Mao, milliyetçileri Tayvan’a sürerek

Tarih

Doğu Bloku’nun Dağılması Sonrası Balkanlardaki Gelişmeler

0

Doğu Bloku’nun dağılması sonrası Balkanlar’da ki gelişmeler ve bu gelişmelerin yaşandığı ülkelerdeki yaşanan olaylar hakkında bilgi. Doğu Bloku’nun Dağılması Sonrası Balkanlardaki Gelişmeler Sovyetlerin barışçıl bir şekilde dağılması, eski komünist ülkelerin demokrasiye geçişleriyle oluşan yeni düzen eskiye bir çizgi çizmekle beraber herşeyin daha iyi olacağı düşüncelerini de beraberinde getirmişti. Ancak Yugoslavya’da ortaya çıkan milliyetçilik akımı Avrupa’daki

Bilgi Dünyası Soğuk Savaş

Soğuk Savaş Dönemi’nde Türkiye’de Yaşanan Gelişmeler

0

Soğuk savaş döneminde Türkiye’de yaşanan gelişmeler nelerdir? Soğuk Savaş dönemi süresince Türkiye ve yaşananlar hakkında bilgi. Soğuk Savaş Dönemi’nde Türkiye’de Yaşanan Gelişmeler II. Dünya Savaşı’na fiili olarak katılmayan Türkiye, savaşın dışında kalmayı başarmasına rağmen savaşın olumsuz sonuçlarının etkisi altında kalmaktan kurtulamamıştır. II. Dünya Savaşı sonunda ABD ve Sovyet Rusya arasında başlayan Soğuk Savaş döneminde Türkiye

Bilgi Dünyası Soğuk Savaş

Soğuk Savaş Döneminde Ortadoğu

0

Soğuk savaş döneminde Ortadoğu’da ne gibi gelişmeler yaşandı? İsrail Devleti’nin kuruluşu ve Ortadoğu’daki gelişmeler hakkında bilgi. Soğuk Savaş Döneminde Ortadoğu Ortadoğu, nemli hammadde kaynaklarına sahip olması, üç kıta arasında geçiş noktasını oluşturması ve üç dinin önemli merkezlerinin burada bulunması bölgenin II. Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemde dünya siyasetine damgasını vurmasında etkili olmuştur. Osmanlı hakimiyetinden çıktıktan sonra

İnkılap Tarihi

Sakarya Meydan Savaşı’nın Önemi

0

Sakarya Savaşı’nın nedenleri, önemi ve sonuçları nelerdir? Maddeler halinde önemi ve sonrasındaki gelişmeler hakkında bilgi. SAKARYA MEYDAN SAVAŞI Tekâlif-i Milliye Emirleri’nin ilanından sonra Türk milleti üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirmiş, fakat yardımlar tam anlamıyla cepheye henüz ulaşmamıştı. İngilizlerden yardım alan Yunanlıların askeri üstünlükleri açıkça görülmekteydi. Yunan ordusuna destek vermek amacıyla Yunan Kralı Konstantin cepheye

Bilgi Dünyası

17. ve 18. Yüzyılda Avrupa

0

17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa Devletleri’nde durum nasıldı? 17. ve 18. yüzyılda Avrupa’daki gelişmeler hakkında bilgi. XVII. VE XVIII. YÜZYILLARDA BAŞLICA AVRUPA DEVLETLERİ 1 — İngiltere: XVI. yüzyılın ikinci yarısında Kraliçe I. Elizabeth devrinde (1557 -1603) başlamak üzere kuvvetlenen İngiltere, XVII. yüzyılda iş başına geçen Stuartlar soyu zamanında, 1648 ve 1688 tarihlerinde yapılan iki ihtilâlden

Bilgi Dünyası

Devletlerin Ekonomik Gelişmelerinde Etkili Olan Faktörler

0

Devletler nasıl gelişir? Devletlerin ekonomik yönden gelişmelerinde etkili olan faktörler nelerdir, hakkında bilgi. Devletlerin Ekonomik Gelişmelerinde Etkili Olan Faktörler Devletlerin ekonomik olarak gelişmelerinde; ► Dünya’daki önemli boğazlara, geçit ve kavşak yollara sahip olması (Böylece devletler ham maddeye daha kolayca, ticari değeri yüksek ürünlere daha ucuz yollardan ulaşabilir.), ► Denizlere açık olması (Denize açık olan devletlerin

Bilgi Dünyası

Teknolojik Gelişmelerin Bölgeler ve Ülkeler Arası Etkileşimdeki Rolü

0

Ulaşım ve iletişim alanındaki gelişmeler, teknolojik gelişmeler, bölgeler ve ülkelerin arasındaki etkileşimde nasıl bir rol oynamıştır? Teknolojik Gelişmelerin Bölgeler ve Ülkeler Arası Etkileşimdeki Rolü Ulaşım ve iletişim alanındaki gelişmeler XX. yüzyılın son çeyreğinde önemli ilerleme göstermiş, özellikle uydular aracılığıyla telefon, telsiz, teleks ve diğer haberleşme sistemleri, televizyon yayınları, bilgisayar ve internet ile artık mesafe sorunu

Bilgi Dünyası

İnsan Hakları İle İlgili Gelişmeler

0

İnsan hakları kavramı tüm dünyada artık ciddiye alınan bir kavramdır. peki insan hakları konusunda özellikle ülkemizde yaşanan gelişmeler nelerdir? İnsan hakları alanında bugün dünyada önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Çocuk hakları, tüketici hakları, çevre hakkı, kadın hakları, hasta hakları, hayvan hakları bunların önde gelenleri arasında yer alır. İnsan hakları alanındaki iyileşme boyutunda önemli gelişmeleri yazılı ve görsel

Bilgi Dünyası

Cumhuriyet Dönemi Ekonomi Alanında Yapılan Yenilikler

0

Cumhuriyetin ilanı sonrası ekonomi alanında yapılan yenilikler ve değişikliklere genel bir bakış. Yeni kurulan cumhuriyetin ekonomisini düzeltmek için yapılan çalışmalar. EKONOMİK ALANDAKİ GELİŞMELER • Kapitülasyonlar nedeniyle Osmanlı ülkesi yabancıların açık pazarı haline gelmiş, yerli sanayi fide halinde iken kurutulmuştu. • Kurtuluş Savaşı’ndan sonra kurulan yeni devletin ekonomik durumu hiç de iç açıcı değildi. Geri ve

Bilgi Dünyası

Avrupa’daki Gelişmelerin İhtilallerin Osmanlı’ya Etkileri

0

Avrupa’da Fransız İhtilali ile birlikte başlayan gelişmelerin Osmanlı Devletine olan etkilerinin ne olduğunu maddeler halinde anlatan yazımız. Osmanlı Devleti, XVII. yüzyılda geleneksel ıslahatlarla eski gücüne kavuşmaya çalışmış, Bu gerçekleşmeyince, XVIII. Yüzyılda batının varlığını ve üstünlüğünü kabullenmiş, Avrupa’daki gelişmelerin etkisinde kalmıştır. 1. Osmanlı Devleti en çok XVIII. Yüzyılda askerlik ve bilim alanındaki gelişmelerden etkilendi. – Topçu

Bilgi Dünyası

Cumhuriyet Dönemindeki Ekonomik Gelişmeler

0

Cumhuriyet döneminde ekonomik alandaki gelişmeler nelerdir? Cumhuriyet dönemindeki ekonomik inkılaplar hakkında bilgi. Cumhuriyet Dönemindeki Ekonomik Gelişmeler Ekonomik etkinlik yaşama mücadelesinin sürdürülmesi demektir. Bir toplumun ekonomik hayatı, ülkenin yeraltı ve yer üstü kaynaklarının kullanılarak mümkün olan ölçüde gereksinimlerini giderme etkinliğidir. Ekonomik hayat her alanda üretime dayanır. ►Kısaca Osmanlı İmparatorluğunda ekonomik hayatı gözden geçirelim. a) Kuruluştan yıkılışa

Bilgi Dünyası

Osmanlı Devleti’nde Basın Yayın

0

Osmanlı Devleti’nde basın ve yayın alanında gelişmeler nelerdir? Osmanlı döneminde basın yayın hayatı hakkında bilgi. Osmanlı Devleti’nde Basın Yayın; • İspanya’dan kaçıp II. Bayezid‘in müsaadesiyle Osmanlı ülkesine sığınan Yahudilerden, Basımcı David ve Samuel Kardeşler yanlarında getirdikleri matbaa ile Musa’nın Beş Kitap adlı kutsal kitabını basmışlardı. • XVI. Yüzyıl başlarında Museviler Selânik, Halep ve Edirne’de basımevleri

Bilgi Dünyası

Osmanlı Devleti’nde Edebiyat Alanındaki Gelişmeler

0

Osmanlı Devleti döneminde dil ve edebiyatın özellikleri nelerdir, yazı, dil ve edebiyat alanındaki gelişmeler hakkında bilgi. Osmanlı Devleti’nde Edebiyat Alanındaki Gelişmeler • Türklerin ilk kullandıkları alfabe Göktürk ve Uygur alfabeleridir. • Osmanlılar döneminde Arap alfabesi kullanılmıştır. Bunda en büyük etken, kutsal kitabımız olan Kur’an’ın bu alfabeyle yazılmış olmasıdır. • 1 Kasım 1928’de şimdi kullandığımız Lâtin

Bilgi Dünyası

Sokullu Mehmet Paşa Dönemi Olayları

0

Sokullu Mehmet Paşa’nın sadrazamlık yaptığı dönemde yaşanan askeri ve siyasi olaylar, savaşlar, antlaşmalar ve dış politika. SOKULLU MEHMET PAŞA DÖNEMİ (1564 -1579) Kanuni Sultan Süleyman’ın son iki yılında, II. Selim döneminin tamamında ve III. Murat Dönemi’nin ilk beş yılında sadrazam olarak görev yapan Sokullu Mehmet Paşa devlet işlerinde en etkili kişi olduğu için bu döneme