Browsing: gelişmesi

Tarih Fransa İhtilali

Fransız İhtilalinin Nedenleri ve Sonuçları

0

Dünya tarihini kökünden değiştiren Fransız İhtilali ne zaman ve nasıl oldu? Fransız ihtilalinin nedenleri, gelişmesi ve sonuçları hakkında bilgiler. Fransız İhtilâlin Nedenleri a. Siyasal Nedenler Fransa, mutlakiyetle yönetiliyordu. Hürriyet ve eşitlik yoktu. Kral, “Devlet benim.” diyebilecek kadar sınırsız yetkilere sahipti. Bununla birlikte ülke sorunlarına ilgi göstermiyordu. Fransa yönetiminin dış siyasetteki başarısızlıkları ülkedeki huzursuzluğu arttırmıştı. b.

Yazı - Şiir - Makale Eğitimin Bir Ülkenin Gelişmesindeki Yeri Ne Olabilir? Konulu Kompozisyon

Eğitimin Bir Ülkenin Gelişmesindeki Yeri Ne Olabilir? Konulu Kompozisyon

0

Eğitim bir ülkenin gelişmesindeki yeri ne olabilir konusu ile ilgili olarak yazılmış kompozisyon / yazı örneğinin yer aldığı sayfamız. Eğitim belkide dünyanın en önemli konusudur. Devletlerin ve toplumların eğitime verdikleri önem o toplumun geleceğinide belirleyen anahtar bir konu durumundadır. Tarih boyunca bu hep böyle olmuştur. Tarih sayfalarını bir karıştırın. Ortaçağ döneminde Arap dünyasındaki bilim insanlarından

Bilgi Dünyası Dünya Dilsiz Haritası

İnsanlığın Dünya Hakkındaki Bilgilerinin Gelişmesi

0

İnsanlık kendini bildi bileli dünyamız yani yaşadığımız gezegen hakkında hep çeşitli inanışları olmuştu. Tarih boyunca dünya hakkındaki bilgilerin gelişmesi. Çağlar boyunca insanların dünya hakkında çeşitli inanışları olmuştur. Bundan 4.000 yıl önce yaşayan eski Mısırlılar dünyayı uzunca bir kutu, gökyüzünü de onun kapağı gibi tasavvur ediyorlardı. Eski Hintliler ise dünyanın dört filin sırtında duran büyük bir

Bilgi Dünyası

Sosyoloji Nedir ve Özellikleri

0

Sosyoloji nedir ne gibi özellikleri vardır ve sosyoloji bilimi hangi konular ile ilgilenmektedir. Sosyolojinin gelişmesi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi. SOSYOLOJİ [Toplumbilim], insan topluluklarının yaşayışını, bu yaşayışı yöneten kanunları inceleyen bir bilim koludur. Sosyoloji çok geniş bir alanı kaplar. Bunun için, tarifi üzerinde bile doğrudan doğruya sosyoloji bilginleri de tam anlaşmış değildir. Hangi konuların

Bilgi Dünyası Ankara'nın Başkent Oluşu

Örnek Kent Ankara

0

Cumhuriyetin ilanından sonra başkent Ankara’nın gelişmesi, örnek kent haline gelmesi için yapılan çalışmalar hakkında bilgi. Örnek Kent Ankara Cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte, başta devletin başkenti Ankara olmak üzere, Anadolu kentleri yeniden inşa edilmeye başlandı. Bu dönemde yapılan yatırım ve imar faaliyetleriyle Ankara modern bir kente dönüştürülmüştür. Kamu kurum ve tesislerinin yanında sosyal yaşam mekânları da

Bilgi Dünyası

Sosyoloji Bilimin Doğuşu

0

Sosyoloji bilimi ne zaman ve nasıl doğmuştur? Sosyolojinin doğuşu ve gelişmesi ile ilgili bilgi. Sosyoloji Bilimin Doğuşu; Sosyoloji yaklaşık yüzelli yıllık bir geçmişi olan yeni bir bilim dalıdır. Fakat toplum üzerine düşünme, yeni bir durum değildir. Örneğin ilk Çağ Yunan filozoflarından Sokrates, Platon ve Aristoteles‘in eserlerinde toplumsal konulara ilişkin görüşler yer almıştır. Bu dönemdeki filozoflar,

Bilgi Dünyası

İkinci Dünya Savaşının Nedenleri

0

İkinci Dünya Savaşı’nın nedenleri nelerdir? İkinci Dünya Savaşı’nı başlatan sebepler ve savaşın gelişmesi hakkında bilgi. İkinci Dünya Savaşının Nedenleri; II. Dünya Savaşı öncesinde bir yandan barıştan yana olan milletlerin iş birliği içinde olmalarını isterken bir yandan da olası bir savaşa karşı Türkiye’nin güvenliği için hazırlıklar yaptıran Atatürk, çıkabilecek bir savaşta, Türkiye’nin savaşa girmeyip tarafsız kalması

Bilgi Dünyası

Dağcılık Sporu Hakkında Bilgi

0

Dağcılık nedir? Dağcılık sporu nasıl yapılır, dağa nasıl çıkılır, dağcılık sporunun ilk başlaması ve gelişmesi hakkında bilgi. DAĞCILIK, dağların en yüksek tepelerine çıkmaya çalışma sporudur. Dağcılık, bu sporla uğraşanların hemen hemen tamamen kendi güçlerine dayanması bakımından bütün öteki açık hava sporlarından çok farklıdır. Bu sporun suni alanları, pistleri vs. yoktur. Dağcıların spor alanı, aynı zamanda

Bilgi Dünyası

Dünya Posta Birliği Nedir? Üye Ülkeler

0

Dünya Posta Birliği nedir? Dünya Posta Birliği’nin kurulması, üyeleri, gelişmesi, çalışmaları, tarihçesi ile ilgili bilgi. Dünya Posta Birliği (UPU) 19. yüzyılın sonlarına doğru birçok ülkenin posta servislerinin standartlaşmasıyla ve hızla artan uluslararası posta trafiğini belli bir düzene kavuşturmak amacıyla oluşturuldu. 1863’te Amerika ve Avrupa devletlerinin temsilcilerinin katıldıkları bir konferans Paris’te toplandı. Bu konferansta 31 ilke

Bilgi Dünyası

Tarım Nedir? Tarım Ne Zaman Başladı?

0

Tarım ne demektir? Tarım ne zaman ortaya çıktı, gelişmesi nasıl oldu? Tarımın özellikleri, etkileyen faktörler hakkında bilgi. Tarım; Gerekli ve yararlı bitkileri yetiştirmek amacıyla toprak üzerinde yapılan çalışmaların tümüdür. İnsanın tarım yaparak bitkisel besinlerden yararlanması, günümüzden 40.000 yıl kadar önce başladı. Tarımın en eski biçimi, büyük olasılıkla toprağın kazılmasıyla gerçekleştiriliyordu. Toprağı kazmak ve işlemek için