Browsing: Genel

Hayvanlar Alemi Hayvanlar Alemi

Hayvanlar Aleminin Özellikleri

0

Hayvanlar aleminin özellikleri nelerdir? Hayvanlar alemi nasıl tanımlanır hayvanlar alemi genel özelliklerinin maddeler halinde sıralandığı sayfamız. Hayvanlar Aleminin Özellikleri Hayvanlar okyanus diplerinden, yüksek dağlara kadar yaygın bir dağılım gösteren canlı topluluğudur. Çevremizde gördüğümüz canlılardan, hangilerinin hayvanlar aleminde incelendiğini kolaylıkla ayırt edebilmekteyiz. Ancak sünger gibi bazı canlıların, hayvan veya bitkilerden hangi grupta incelendiğinin tespiti zor olmaktadır.

Bilim ve Teknoloji Parafin

Parafin Nedir?

0

Parafin nedir? Parafinin kimyasal ve genel özellikleri nelerdir? Parafin ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Parafin, erime noktaları 48°C ile 66°C arasında değişen, düz zincirli katı hidrokarbonların oluşturduğu renksiz ya da beyaz renkli, yarı saydam sert mum. İlk kez 1867’de petrolden çıkarılan bu ürün şamdan mumu, mumlu kâğıt, cila, kozmetik ve elektrik yalıtkanlarının üretiminde,

Hayvanlar Alemi Bal Yapan Arılar

Arılar Hakkında Genel Bilgi

0

Doğanın en güzel canlılarından birisi olan arılar ile ilgili olarak kısaca genel bilgilerin verildiği sayfamız. Arılar Hakkında Genel Bilgi Arı, Hymenoptera (zarkanatlılar) takımının Apoidea üst familyasını oluşturan 12 bin kadar böcek türünün ortak adı. Dünyanın hemen her yanına yayılmış olan ve uzunlukları 1-3 cm arasında değişen bu türlerden birçoğu bitkilerde tozlaşmayı sağladığı için büyük önem

Bilgi Dünyası edebiyat

Halk Şiirinin Genel Özellikleri

0

Halk şiiri nedir? Halk şiiri türleri nelerdir? Halk şiirinin genel özelliklerinin maddeler halinde açıklaması. HALK ŞİİRİ Türklerin islamiyet’i kabul etmelerinden önce de edebî ürünler verdiklerini, bu dönemin Destan Dönemi olarak adlandırıldığını daha önce belirtmiştik. Türkler Müslüman olduktan sonra da bu edebiyat geleneği çeşitli özelliklerini koruyarak islamiyet’in kabulüyle başlayan büyük kültürel değişikliklere uyum sağlamış, yeni görünümlerle

Bilgi Dünyası

Alkollerin Genel Yapıları

0

Alkollerin genel yapıları nasıldır? Alkollerin genel formülü, gösterilmesi, yapıları hakkında bilgi. Alkollerin Genel Yapıları Alkoller, hidrokarbonlardaki hidrojenlerden biri veya bir kaçının yerine hidroksil grubunun (-OH) geçmesiyle oluşurlar. Bir karbon atomuna yalnız bir hidroksil grubu bağlanabilir. Eğer hidroksil grubu birden fazla ise farklı karbon atomlarına bağlanır. Alkolün karbon atomu bir alkenil veya bir alkinil grubunun doymuş

Bilgi Dünyası Türk Bayrağı

Milli Edebiyat Akımı Özellikleri ve Sanatçıları

0

Türk Milli Edebiyat akımı ile ilgili bilgiler. Milli edebiyat akımı genel özellikleri, beş hececiler topluluğu ve önemli sanatçıları hakkında bilgiler. Türk edebiyatında toplum ve ülke sorunlarına daha çok yer veren Millî edebiyat akımı, başlangıçta Türkçülük ve milliyetçilik düşüncelerine dayanır. 1911 yılında Sehanik’te çıkan Genç Kalemler dergisi dilde sadeleşmeyi savunarak büyük taraftar topladı. Böylece Millî edebiyat dönemi

Bilgi Dünyası Divan Edebiyatı

Divan Edebiyatı Özellikleri Nelerdir?

0

Divan edebiyatı nedir? Divan edebiyatı nasıl ortaya çıkmıştır? Divan edebiyatının genel özellikleri ile divan edebiyatından örneklerin yer aldığı sayfamız. DİVAN EDEBİYATI Osmanlı Türkçesiyle yazılan klasik Türk edebiyatına verilen addır. XIII. yüzyılda Dehhânî gibi ilk şairlerle başlamış, gittikçe gelişerek XVII. yüzyıl ortalarında en yüksek ifade kabiliyetine erişmiş, XVIII. yüzyıl ortalarında gerilemeye başlayarak XIX. yüzyıl ortalarında Batı

Bilgi Dünyası

Maden Çağı Nedir? Özellikleri Nelerdir?

0

Maden çağı nedir? Maden çağının genel olarak özellikleri nelerdir? Maden çağı ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Tarih öncesi devirlerden biridir. Dördüncü Zamanın son bölümü olarak, Cilalı Taş Devrinden sonra gelir. Daha Cilalı Taş Devrinde, insanlar, mağaralarda yaşamaktan vazgeçip göller üstüne, ya da çevresini hendeklerle, sularla çevirdikleri alanlara dayanıksız malzemeden evler yapmışlardı. Av

Bilgi Dünyası

Aşık Edebiyatının Genel Özellikleri

0

Aşık edebiyatının genel özellikleri nelerdir? Aşık edebiyatının kökeni ve gelişimi ile ilgili olarak genel bilgilerin kısaca paylaşıldığı yazımız. XVI. yüzyılda gelişmeye başlayan aşık edebiyatı, esasen çok köklü bir geçmişe sahiptir. Orta Asya’daki ozan – baksı geleneğine dayanan âşık tarzı Türk edebiyatı, saz şairlerinin ortaya koyduğu ürünlerden oluşmaktadır. Bu yönüyle âşık tarzı Türk edebiyatı, sözlü bir

Bilgi Dünyası

Korsika Adası Hakkında Bilgiler

0

Akdenizdeki adaların en büyüklerinden birisi olan ve Fransa’ya ait olan Korsika Adası ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Akdeniz’de Fransa’ya ait bir adadır. Doğusunda Tiren Denizi ve Elba Adası, kuzeyinde Ligurya Denizi, batısında Akdeniz, güneyinde adayı Sardinya’dan ayıran Bonifacio Boğazı vardır. Sardinya’dan uzaklığı 15, Elba’dan 50, İtalya’dan (Toskana) 90, Fransa’dan (Nice ve Cannes)

Bilgi Dünyası

Milli Edebiyat Akımı Hakkında Bilgi

0

Milli Edebiyat Akımı ile ilgili olarak genel bilgiler. Milli edebiyat akımı nasıl ortaya çıkmıştır, yazarları kimlerdir ve genel olarak özellikleri nelerdir? Tanzimat Döneminde Ahmet Vefik Paşa, Şemsettin Sami, Süleyman Paşa, Ali Süavî gibi kişiler Türklük bilgisiyle ilgili çalışmalar yaparak milliyetçilik (ulusçuluk) akımının hazırlayıcısı oldular. Bu dönemde dilin yalınlaştırılması konusunda da birtakım görüş ve düşünceler ortaya

Bilgi Dünyası

Klasik Türk Edebiyatının Genel Özellikleri

0

Klasik Türk edebiyatının genel hatları ile kısaca tanıtımı. Klasik Türk Edebiyatının genel özellikleri nelerdir? Birkaç şairin hece ölçüsüyle yazdığı bir iki şiiri göz önüne almazsak; bütün klasik şairler aruz ölçüsünü kullanmıştır. Uyak anlayışı kesin kurallara bağlanmış, tam ve zengin uyak kullanılmıştır. Nazım birimi beyittir. Şair bütün düşünce ve hayallerini bu iki mısrada anlatmıştır. Bununla birlikte

Bilgi Dünyası Dubai'de yer alan meşhur Atlantis Otel'den bir görünüm

Otelciliğin Esasları Nelerdir?

0

Otelciliğin esasları nelerdir? Bir otelin diğer oteller ile rekabet edebilmesi ve misafirlerini memnun edebilmesi için uyması gereken genel kurallar hakkında bilgiler. Bugünkü ileri anlamında otelciliğin başlıca esasları şunlardır: a) Modern otel «konfor» demektir. Bu ise otelde barınan kimseyi, evindeki kadar rahat, sakin yaşatmaktır b) Konforun yani sıra otel personelinin önemi gelir Otelcilik artık bir meslek,

Bilgi Dünyası

Çin’in Genel Coğrafyası Hakkında Bilgi

0

Dünyanın en büyük ülkelerinden birisi olan ve dünyanın en kalabalık ülkesi durumundaki Çin’in genel coğrafyası ile ilgili olarak bilgiler. Asya’nın doğusunda çok büyük bir alanı kaplayan Çin, bir dağlar, nehirler ve çöller memleketidir. Yüksek dağlar ve çöller Çin’i Asya’nın başka kesimlerinden ayırır. Dağlar. — Güneybatı, Çin’in en dağlık kesimidir. Himalayalar, Tibet Yaylası, Karanlık Dağlar bu

Bilgi Dünyası

Çiftlik Nedir? Çiftlik Hakkında Bilgi

0

Çiftlik nedir, çiftlik de ne işler yapılır? Çiftlikler ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. ÇİFTLİK, çiftçilikte çok önemli yeri olan bir toprak ve yapı topluluğudur. İster bitki, ister hayvan yetiştirsin, çiftçinin her şeyden önce toprak, malzeme ve binalara ihtiyacı vardır. Bunlar da, çiftçinin çalışma konusuna göre, değişik büyüklük ve cinsten olur. Çiftlik arazisi

Bilgi Dünyası

XIX. Yüzyılda Avrupanın Siyasal Durumu

0

XIX. yüzyılda Avrupa’nın siyasal durumu nasıldı? XIX. yüzyılda Avrupa’da gerçekleşen önemli olaylar, kongreler, ihtilaller ile ilgili genel bilgiler. VİYANA KONGRESİ (1815) Napolyon’un iktidardan düşürülüşünden sonra Avrupa devletlerinin tümünün katıldığı Viyana Kongresi toplandı. Kongrenin amacı, Avrupa’nın bozulan düzenini yeniden kurmak ve monarşileri korumaktı. Kongre, Fransız ihtilaline bir tepki olarak organize edilmişti. Avrupa’nın dört büyük devleti (Avusturya,

Gezi Topkapı Sarayı

Topkapı Sarayı Hakkında Genel Bilgiler

0

Topkapı Sarayı ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı Topkapı Sarayı ile ilgili temel bilgilerin kısaca paylaşıldığı yazımız. İstanbul’da, Sarayburnu’nda, yüksek bir tepe üzerinde kurulu bir saraydır. Osmanlı İmparatorluğu dört yüzyıl kadar buradan idare edilmiştir. Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u aldıktan sonra, bugünkü Beyazıt’ta, Üniversite’nin bulunduğu yerde bir saray yaptırmış, oraya yerleşmişti. Devletin ileri gelenleri, henüz

Bilgi Dünyası

Tekke Edebiyatının Özellikleri

0

Tekke nedir? Tekke edebiyatının genel özellikleri ve dönemleri ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız. Eskiden, tarikat adamlarının toplanıp ayin yaptıkları yerlere «tekke» denirdi. Tekkeler, başlangıçta, bir tarikattan olanlar arasında dayanışmayı sağlamak için kurulmuştur. Her tarikatın ayrı ayrı tekkeleri vardı. Tekkenin başında bir şeyh bulunur, müritlerini yetiştirirdi. Bu arada, tarikatın törenleri, ayinleri yapılırdı. Sonradan, softaların, yobazların

Bilgi Dünyası

Tanzimat Edebiyatı Genel Özellikleri

0

Tanzimat edebiyatı hakkında genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Tanzimat edebiyatı özellikleri, sanatçıları ve eserleri nelerdir? Tanzimat Edebiyatı, Batı uygarlığı etkisindeki Türk Edebiyatı’nın başlangıç dönemi; görece bir sınırlamayla Tercüman-ı Ahval’in (ilk Türk fikir gazetesi, bağımsız) çıkışı ilk adım sayılır (1860). Servet-i Fünun topluluğunun kümelenişine kadar sürdürdüğü varsayılır (1896). Tanzimat Edebiyatçılarının hemen hepsi yüksek zümre ailelerin arasından

Din

Musevilik Hakkında Genel Bilgi

0

Dünyanın en yaygın 3 dininden birisi olan ve semavi dinlerden kabul edilen Musevilik ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. MUSEVİLİK, Hz. Musa’nın kurduğu dindir. Kitabı «Tevrat»tır. Bu din başlıca üç temele dayanır: Ahlâk. — Museviler’in Tanrı’sı, kendiliğinden var olan, ölümsüz, üremeyen, maddesi olmayan yüce bir varlıktır. Her şeyi görür, bilir. Kudretlidir. Adem’i o yaratmıştır.

Bilgi Dünyası Messina Boğazı

Messina Boğazı Hakkında Genel Bilgi

0

Messina Boğazı ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı ve Messina Boğazı hakkında bilgiler veren yazımız. İtalya Yarımadası’nın güneybatı ucu ile Sicilya Adası’nın kuzeydoğu kıyıları arasında bir boğazdır. Derinliği 102 metreyi aşmaz. En dar yeri 3 km., en geniş yeri ise 18 km’dir. Uzunluğu 38 km.’dir. Messina Boğazı’nda bulunan kuvvetli akıntılardan dolayı bu boğaz eski

Bilgi Dünyası

Arabistan Yarımadası Coğrafi Özellikleri

0

Hem İslamiyetin doğuş yeri olması açısından hem de petrol yatakları bakımından dünyanın en önemli bölgelerinden birisi olan Arabistan Yarımadası hakkında coğrafi bilgiler. ARABİSTAN YARIMADASI, Güneybatı Asya’da yarımada. Yüzölçümü 2.590.000 kilometrekare, uzunluğu (Kızıldeniz boyunca) 1.930 km, en geniş yeri (Yemen Cumhuriyeti-Kuzeydoğu Umman Arası) 2.090 km. Kuzey-güney doğrultusunda 12°- 32° kuzey, 35°- 60° doğu boylamları arasındadır. Kuzeyden

Bilgi Dünyası

Bitkiler Hakkında Bilgi

0

Bitkiler alemi ile ilgili genel bilgiler ve çeşitleri hakkında kısa açıklamaların yer aldığı sayfamız Bütün bitkiler iki büyük şubeye ayrılır: 1) Çiçeksiz Bitkiler; 2) Çiçekli Bitkiler. ÇİÇEKSİZ BİTKİLER : Adlarından da anlaşılacağı gibi, bu bitkilerin ortak özellikleri çiçeklerinin olmayışıdır. Hepsi ilkel bitkilerdir. Çoğalma organları gözle görülemeyecek kadar küçüktür. Çiçeksiz bitkiler üç altşubeye ayrılırlar: A) Damarlı

Bilgi Dünyası

Çöller Hakkında Genel ve İlginç Bilgiler

1

Çöller hakkında genel ve ilginç bilgilerin bir arada olduğu yazımız. Çöl hayvanları, bitkileri ve vahalar hakkında bilgiler. Çöller Hakkında Genel ve İlginç Bilgiler Kurak, kumluk topraklara çöl denir. Buralarda güneş, ya da soğuk ortalığı kasıp kavurur. Hemen hemen hiç yağmur yağmaz. Bunun için, çöl, “yağıştan çok, buharlaşma olan bölge” diye de tanımlanabilir. Böyle bölgelerde, hayvan,

Bilgi Dünyası

Denizler Hakkında Genel ve İlginç Bilgiler

1

Denizler hakkında genel ve ilginç bilgilerin bir arada olduğu yazımız. ENGİN DENİZLER Denizlerin yeryüzünde dağlardan, karalardan çok daha geniş yer kaplamaktadır. Gerçekten, denizler Dünya’nın % 70’ini kaplar. Bu oran iki yarı kürede aynı değildir. Kuzey yarıkürede % 60, Güney yarı kürede ise, % 80’dir. Anakaraları birbirinden ayıran büyük denizlere okyanus denir. Yalnız deniz diye anılan

Bilgi Dünyası

Keseli Hayvanlar Hakkında Kısa Bilgi

0

Keseli hayvanlar ile ilgili temel ve kısa bilgilerin olduğu yazımız Bu takımdaki hayvanların dişilerinin karnında bir kese bulunur. Dişi, bu kesede yavrularını taşır. Keselilerin birçok türü varsa da, en tanınmışı kan-guru’duc. Kanguru yalnız Avustralya’ da yaşar. Bu hayvanların ön ayakları çok kısa, arka ayakları uzundur. Bunun için, kanguru arka ayaklarının üzerinde sıçraya sıçraya koşar. İçlerinde

Bilgi Dünyası

Genel Anlamlı ve Özel Anlamlı Sözcükler

0

Genel Anlamlı ve Özel Anlamlı Sözcükler nelerdir? Genel ve özel anlamlı kelimelerin açıklaması, örnekler. ANLAM KAPSAMINA GÖRE SÖZCÜKLER Sözcükler anlam kapsamına göre de farklılıklar gösterir. 1. GENEL ANLAMLI SÖZCÜKLER Aralarında ortak nitelikler bulunan varlıkları, kavram ve nesneleri topluca anlatan sözcüklere genel anlamlı sözcükler denir. Genel anlamlı sözcükler bir nesneye özgü olmayıp bütün benzerlerini içine alan,

Bilgi Dünyası

Minerva Ne Demek? Minerva Nedir?

0

Eski Romalıların tanrıçalarından bir olan Minerva hakkında bilgi ve Minerva için yapılmış heykel ve tapınak fotoğrafları Eski Romalılar’ın tanrıçalarından biridir. Yunanlılar bu tanrıçaya Athena adını vermişlerdir. Romalılar Minerva’ya bir savaş, akıl, sanat tanrıçası olarak taparlardı. Minerva için Roma’da yapılmış birçok tapınak vardır. Bunların en önemlilerinden biri işçilerin, sanatçıların, ustaların, şairlerin, aktörlerin toplanma yeri olan Aventina’da