Browsing: geometri

Matematik

Geometri Tarihi (Kısaca)

0

Geometri nedir ve neyi inceler? Geometrinin tarihçesi, gelişmesi nasıl olmuştur? Geometri tarihi hakkında bilgi. Geometri ve Tarihi Geometri; nokta, çizgi, açı, yüzey ve cisimlerin birbirleriyle ilişkilerini, ölçümlerini, özelliklerini inceleyen matematik dalıdır. Geometriyle ilk ilgilenen bilim adamlarının başında Eski Yunan filozofu ve matematikçisi Thales (İÖ 640-547) gelir. Kendi adıyla anılan önermeden yararlanarak ölçülemeyen yüksekliklerin ölçümünü sağlayıcı

Bilgi Dünyası

Düzlemin Kapalı Denklemi

0

12. sınıf geometri konusu, düzlemin kapalı denklemi Denklemi nedir, nasıl hesaplanır, örnek sorular. Düzlemin Kapalı Denklemi Yukarıdaki şekilde, noktasından geçen ve normal vektörü olan E düzlemi veriliyor.,, düzleme dik olduğundan, düzleme paralel veya düzlem üzerinde bulunan vektörlere de diktir. Buna göre, A(x, y, z), düzlem üzerinde herhangi bir nokta olmak üzere, olur. Dik iki vektörün

Bilgi Dünyası

Normal Vektörü Nedir?

0

Normal vektörü nedir? 12. sınıf geometri dersi uzayda düzlem denklemleri, normal vektörü açıklaması, örnekler. Normal Vektörü Bir düzlemin doğrultu vektörlerine dik olan vektöre düzlemin normal vektörü denir. Normal vektörü N ile gösterilir. Normal vektör düzleme diktir. İki vektörün vektörel çarpımı her iki vektöre de dik olan bir vektör olduğunu biliyoruz. Buna göre, doğrultu vektörleri ve

Bilgi Dünyası

Uzayda Düzlemin Vektörel Denklemi

0

12. sınıf geometri konusu, Uzayda Düzlemin Vektörel Denklemi nedir, nasıl hesaplanır, örnek sorular. Uzayda Düzlemin Vektörel Denklemi Uzayda, bir P noktasından geçen ve lineer bağımsız u ve v vektörlerine paralel olan düzlemin vektörel denklemi, olur. A noktası düzlem üzerinde değişken bir nokta ve k1, k2 ∈ R dir. k1, k2 ye düzlemin parametreleri, u ve

Bilgi Dünyası

Lineer Bağımlı ve Lineer Bağımsız Vektörler

0

12. sınıf geometri dersi, lineer bağımlı ve lineer bağımsız vektörler konu anlatımı, örnekler. Lineer bağımlı ve bağımsız vektörler özet. Lineer Bağımlı ve Lineer Bağımsız Vektörler Uzayda doğrultuları aynı olan iki vektör lineer bağımlıdır. Yani biri diğerinin bir reel sayı katı olarak yazılabilir. Uzayda, ve vektör, k bir reel sayı olmak üzere, ise ve vektörleri lineer

Bilgi Dünyası

Uzayda Yönlü Doğru Parçası Konu Anlatımı

0

12. sınıf geometri dersi uzayda yönlü doğru parçası. Uzayda Yönlü doğru parçası konusu anlatımı, örnekler, kısa özet. Uzayda Yönlü Doğru Parçası Uzunluğu, doğrultusu ve yönü olan doğru parçasına yönlü doğru parçası denir. Şekildeki dikdörtgenler prizması üzerindeki bazı doğru parçalarının başlangıç ve bitiş noktaları seçilerek yönlü doğru parçaları elde edilmiştir. Örnek: Şekildeki düzgün altıgen dik prizma

Bilgi Dünyası

Uzayda Doğrultu Kavramı

0

12. sınıf geometri dersi uzayda doğrultu kavramı konu anlatımı. Uzayda doğrultu örnek sorular, açıklamalar, kısa özet. UZAYDA DOĞRULTU KAVRAMI Uzayda bir doğrular kümesi ve bu doğrular kümesinde bir paralellik bağıntısı verilmiş olsun. Paralellik bağıntısına göre birbirine paralel olan doğrular bir denklik sınıfı oluşturur. Şekildeki dikdörtgenler prizmasının kenarlarından geçen ve aynı renkle gösterilen doğrular paraleldir. Paralel

Bilgi Dünyası

Uzayda Üç Düzlemin Birbirine Göre Durumu

0

Uzayda üç düzlemin birbirine göre durumu, konumu nasıl olabilir? 12. sınıf geometri dersi kısaca konu anlatımı. Uzayda Üç Düzlemin Birbirine Göre Konumu Uzayda üç düzlem, a- çakışık olabilir. b- paralel olabilir. c- bir doğru boyunca kesişebilir. Bir doğru boyunca kesişen düzlemler düzlem demeti oluşturur. d- bir noktada kesişebilir. e- ikişer ikişer bir doğru boyunca kesişebilir.

Bilgi Dünyası

Uzayda İki Düzlemin Birbirine Göre Durumu

0

Uzayda iki düzlemin birbirine göre durumu, konumu nasıl olabilir? 12. sınıf geometri dersi kısaca konu anlatımı. Uzayda iki Düzlemin Birbirine Göre Konumu Uzayda iki düzlem; çakışık, paralel veya bir doğru boyunca kesişir konumda bulunur. Uzayda farklı iki düzlemin bir ortak noktası varsa, bu noktadan geçen bir ortak doğrusu vardır.

Bilgi Dünyası

Uzayda Bir Doğru İle Düzlemin Birbirine Göre Durumları

0

12. sınıf geometri dersi uzayda bir doğru ile düzlemin birbirine göre durumları, konumları nasıl olabilir, kısaca konu anlatımı. Uzayda Bir Doğru ile Bir Düzlemin Birbirine Göre Konumu Uzayda bir d doğrusu ile bir E düzlemi verilmiş olsun. Doğru düzleme paralel olabilir, (d ∩ E = Ø) Doğru düzlemi bir noktada kesebilir, (d ∩ E = {A})

Bilgi Dünyası

İki Doğrunun Birbirine Göre Durumları Konu Anlatımı

0

12. sınıf geometri dersi uzayda iki doğrunun birbirine göre konumları kısaca anlatımı. İki doğru birbirine göre nasıl olabilir? Uzayda İki Doğrunun Birbirine Göre Konumu Uzayda verilen d ve k doğruları aynı düzlemde bulunabilir veya aynı düzlemde bulunmayabilir. a- Aynı düzlemde bulunan düzlemsel d ve k doğruları çakışık olabilir, (d = k) paralel olabilir, (d //

Bilgi Dünyası

Yarı Doğru Yarı Düzlem Yarı Uzay Nedir?

0

12. sınıf geometri konusu yarı doğru, yarı düzlem, yarı uzay nedir? Yarı doğru, yarı uzay, yarı düzlem açıklaması, konu anlatımı. Yarı Doğru Bir nokta, üzerinde bulunduğu doğruyu iki yarı doğruya ayırır. Şekildeki A noktası, d doğrusunu iki yarı doğruya ayırır. A noktasına yarı doğruların dayanak noktası denir. Yarı doğrulara A noktası dahil ise kapalı yarı

Bilgi Dünyası

Uzay Aksiyomları Konu Anlatımı

0

12. sınıf uzayda nokta doğru düzlem ünitesi uzay aksiyomları konusu anlatımı. Uzay aksiyomları kısa özeti, açıklaması. Uzay Aksiyomları a- Uzayda farklı iki noktadan bir ve yalnız bir doğru geçer. Şekildeki A ve B noktalarından bir tek doğru geçer. Bu doğru AB veya d doğrusu diye gösterilir. b- Uzayda herhangi bir doğru üzerinde en az iki

Bilgi Dünyası

Geometrik Şekiller İle İlgili Hikaye

1

Geometride öğrendiklerimizi her günkü hayatımıza uyguladığımız zaman daha iyi anlarız; böylece, bildiklerimizin zevkine daha çok varırız. Geometrik şekiller hakkında güzel bir hikaye Bir akşam Aleyna Büşra, pencerenin önünde oturmuş, ağabey’sini bekliyordu. O gün okulda geometriye başlamışlardı, kafası hep geometriyle doluydu şimdi. Kendi kendine düşünüyordu: —”Geometri cisimleri, yüzeyleri, çizgileri inceleyen bir bilim dalı. Peki ama, cisim

Bilgi Dünyası

Geometrinin Temel Bilgileri

0

Geometride temel bilgiler ve terimler ile ilgili bilgiler. Nokta, düzlem, eğri, çizgi, derinlik, genişlik nedir? Hayatın hesaba dayanan işlerin de aritmetik kadar geometrinin de büyük önemi vardır. Alışveriş ederken, alacağımız malın miktarını, ne kadar para vereceğimizi hesaplamamız nasıl gerekirse, bir şeyin biçimini anlatabilmek için de bir geometri bilgimiz olması gerekir. Kardeşinize kağıttan kayık nasıl yapılacağını

İlginç Bilgiler

Eşek Davası Nedir? Hangi Alanla İlgili Terimdir?

0

Eşek davası nedir? Eşek davası neye ve neden denir? Eşek davası ne anlama gelir ve hangi alan ile ilgili bir terimdir? EŞEK DAVASI NEDİR? Geometride “eşek davası” denilerek anılan şöyle bir önerme (teorem) vardır: “Bir dik üçgende hipotenüsün, (yani dik açının karşısında bulunan kenarın) karesi öbür iki kenarın karelerinin toplamına eşittir.” Yukarıdaki şekilde: a2 =

Bilgi Dünyası

Geometri ve Çizgiler İle İlgili Bilgi

0

Geometri ve çizgiler ile ilgili temel bilgilerin olduğu yazı Futbol oynayacağımızı düşüne-lim. Açıklık bir yere bir taş parçasıyla önce futbol alanının dış şeklini, sonra ceza sahasını, orta saha çizgisini çizeriz. Seksek oynarken de yere çizdiğimiz şekiller vardır. Bütün bunları yaparken geometriye başvurduğumuzun farkında bile olmayız. Geometrinin günlük hayatımızda çok geniş kullanış alanı vardır. Mimarlar, mühendisler

Bilgi Dünyası

Çap Nedir? (Kısaca)

0

Çap ne demektir? çap hangi anlamlarda kullanılır, çemberin çapı neresidir, geometri terimi olarak çapın açıklaması. Çap; Bir çemberin merkezinden geçerek iki noktasını birleştiren B doğruya çap denir. Bir çemberin içinde sonsuz sayıda, çap çizilebilir. Bütün bu çapların uzunluğu birbirine eşittir. Çap çemberi iki eşit yaya ayırır. Bir geometri terimi olan çap, aynı zamanda silahlar ve

Bilgi Dünyası

Basit Geometrik Şekillerden Ev Modeli Yapımı

0

Basit geometrik şekilleri kullanarak ev modeli nasıl yapılır? İli ve üç boyutlu ev modeli yapımı için örnekler, değişik fikirler. Öncelikle ev modeli yapmak için kullanabileceğimiz temel geometrik şekilleri ele almalıyız. Bunlar aşağıdaki resimde de görebileceğiniz gibi kare, dikdörtgen, daire ve üçgendir. Bu geometrik şekilleri bir araya getirerek yapacağınız 3 boyutlu ev modelini bir mukavvanın üzerinde

Bilgi Dünyası

Geometrinin Temelleri – Tarihi Gelişimi

0

Geometri nedir? Geometrinin özellikleri, tarihteki kullanımı, tarihçesi, gelişimi, hakkında bilgi. Geometri; matematiğin bir koludur. Her şeyi çizgi, yüzey ve hacim olarak ele alır, şekillerini, özelliklerini inceler, ölçümlerini gösterir. Geometride, noktanın hiçbir boyutu yoktur. Çizginin sadece uzunluğu vardır, kalınlığı, genişliği yoktur. Bir yüzeyin ise sadece genişliği, uzunluğu vardır, kalınlığı yoktur. Cisimlerin ise eni, boyu, kalınlığı vardır.