Browsing: göktürkler

Tarih Orhun Yazıtları

Orhun Yazıtları Nerededir? Özellikleri ve Yazılanlar Hakkında Bilgi

0

Orhun yazıtları (abideleri) nerededir? Orhun yazıtlarının özellikleri ve tarihçesi. Türk dünyası için önemli yazıtlar hakkında bilgiler. Orhun Yazıtları; Göktürkler döneminden kalma, Türk edebiyatının ilk yazılı örnekleri olan yazılı taşlardır (Orhun Abideleri). Eski Çin kaynaklarından dikilmiş oldukları öğrenilen bu yazılı anıtlar üzerine ilk bilgiyi, Sibirya tutsaklığından dönen İsveçli Subay Strahlenberg’in kitabı verir (1722). Yazıtların, fotoğraflarını çeken

Tarih Göktürk Devleti Haritası

Göktürk Devleti Tarihi : İlk Defa Türk İsmini Kullanan Devletin Tarihçesi

0

İsminde ilk defa Türk ismi geçen devlet olan Göktürklerin tarihi, önemi ve kağanları. Çin sarayını kim basmıştır? Ne zaman kurulmuş ne zaman dağılmıştır? Göktürkleri tarih boyunca kurdukları en büyük devletlerden biri de Göktürk İmparatorluğu’dur. Türkler, üç yüz yıl boyunca, dağınık yaşadıktan sonra, VI. yüzyılda, yeniden bir araya toplanarak, büyük bir devlet kurdular. Buna ikinci Boylar

Bilgi Dünyası Göktürk Bayrağı

Göktürkler Kimdir?

0

Göktürkler kimdir? Bıraktıkları Göktürk Yazıtları ve kendi Göktürk alfabeleri ile Türk tarihinin en büyük devirlerinden birini temsil eden Göktürkler hakkında bilgiler. GÖKTÜRKLER, IV. Türk imparatorluk (büyük hakanlık) hanedanının adıdır. Göktürk hanedanı, Hun (Kun), Siyenpi-Topa ve Apar hanedanlarından sonra 552 yılında iktidara geldi. Hanedanın kurucusu Bumun (Bumin) Kağan (Hakan) dır. Yerine geçen kardeşi İstemi Kağan, Türk

Biyografi Bumin Kağan

Bumin Kağan Kimdir

0

Bumin Kağan kimdir? Bumin Kağan ve dönemi ile ilgili kısa bilgilerin yer aldığı yazımız. GökTürk İmparatorluğu kurucusudur. Doğum tarihi belirsizdir. 552 yılında ölmüştür. Babası Nadulu, Türk aşiret beylerindendi. Bumin Kağan, GökTürk ve Töles kabilelerini etrafına toplayarak, Juan-Juan devletine karşı savaşlara girişti. Az zamanda Juan-Juan hâkimiyetinden kurtularak, Çin’le sıkı münasebetler kurdu. Bir Çin prensesiyle evlendi. Çin’in iç

Bilgi Dünyası Göktürk Alfabesi

Göktürkçe Hakkında Bilgi

0

Göktürkçe nedir? Göktürkçenin özellikleri, tarihçesi, Göktürk alfabesi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız. Göktürkçe; Göktürklerin dili, Göktürk (Orhon) ve Yenisey yazıtlarında kullanılmış, o nedenle bu imparatorluğun resmi dili olmuştur. Göktürkçe dilbilimcilerce değişik biçimlerde adlandırılmıştır. Orhon yazılarındaki alfabe için de çok değişik şeyler söylenmiştir. İdeogramlardan (düşünceleri sesle değil resim ve benzeri işaretlerle gösterme yöntemi) doğduğu için

Bilgi Dünyası

Göktürkler Hakkında Bilgi

0

Göktürk devleti nerede ve ne zaman kurulmuştur? Göktürkler dönemi, özellikleri, hakkında bilgi. Göktürkler; Orta Asya’da kurulmuş Türk hakanlığıdır. Önceleri Avarlara bağlı silah yapımcısı olan Göktürkler, derli toplu kabileler birliğindeydiler. Bumin ile kardeşi İstemi Kağan, Göktürk Devleti’nin ilk hükümdarları oldular. Uluğ Yabgu’nun oğulları olan Bumin ve İstemi kardeşler, 546’da Juan Juan (Avar)’lara karşı ayaklanan Töleslerin eylemini

Bilgi Dünyası

Bilge Kağan Kimdir?

0

Bilge Kağan Kimdir? Bilge Kağan hayatı, biyografisi, hükümdarlık dönemi, öneli olaylar hakkında bilgi. Bilge Kağan; Göktürk hükümdarıdır (683-734). Kutluğ İlteriş Han’ın oğludur. Babası öldüğünde (691) yaşı küçük olduğu için tahta geçen amcası Kapagan Han’ın 716’da ölümü üzerine, Göktürk hakanı olan Tosi’nin başarısız yönetimi hoşnutsuzluk yaratınca Bayırku kabilesinin desteğiyle tahta çıktı. Kardeşi Kültigin de orduların komutanlığını

Bilgi Dünyası

İstemi Kağan Kimdir

0

İstemi Kağan kimdir. İstemi Kağan hakkında bilgi Göktürk devletinin kurucusu Bumin Kağan’ın küçük kardeşidir. İstemi Yabgu olarak da bilinir. Doğum tarihi belli değildir. 576 yılında öldüğü bilinmektedir.Bumin Kağan’la birlikte çalışarak Göktürk Devleti’nin kurulmasında önemli rol oynadı. Avarlara karşı girişilen seferde on boyun başbuğluğunu yaptı. 552’de yabgu unvanını aldı. Göktürk İmparatorluğu’nun batısını yönetmekle görevlendirildi. Kaşgar, Kulca

Bilgi Dünyası

Göktürk Hakanlarından Bilge Han Hayatı (Kısaca)

0

Bilge Han kimdir. Meşhur Göktürk Hakanlarından Bilge Han’ın hayatı hakkında bilgi. Göktürk imparatorlarından biridir. 691′ de babası İlteriş Han ölünce, yerine amcası Kapağan Han geçti. Kapağan Han’ın öldürülmesi üzerine, esasen veliaht bulunan Bilge Han, tahta geçti. Kardeşi Kültegin ile beraber devlet idaresini yürütmeye başladı (716). Büyük iç ayaklanmaları bastırdı. Çin Hakimiyetine düşmüş Türk ülkelerini geri