Browsing: görüşleri

Biyografi Jean-Jacques Rousseau Sözleri

Jean Jacques Rousseau Kimdir? Rousseau’nun Eğitim Anlayışı ve ‘Emile’

1

Jean Jacques Rousseau kimdir? Jean Jacques Rousseau hayatı, görüşleri, eserleri nelerdir? Jean Jacques Rousseau ve Emile. Jean Jacques Rousseau ile ilgili bilgi. J.J. Rousseau’nun Hayatı Jean Jacques Rousseau, 1712’de Cenevre’de dünyaya geldi. Fransız asıllı ve Protestan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Rousseau’nun doğumundan birkaç gün sonra annesi öldü. Fakir bir saatçi olan babasından tüm

Bilgi Dünyası edward thorndike

Thorndike Öğrenme Kuramı

0

Edward Thorndike’nin öğrenme ilkeleri, öğrenme kuramının temel kanunları ve özellikleri nelerdir, hakkında bilgi. Thorndike Öğrenme Kuramı THORNDİKE’IN ÖĞRENME İLKELERİ 1. Bağlaşımcılık Bağlaşım, uyarıcı ile tepki arasında kurulan sinirsel (nöronlar-sinir hücresi-çeşitli biçim ve büyüklükte olabilir. Sinirsel uyarıları elektriksel ve kimyasal yolla iletir. Kısa uzantıları dentrit, uzun uzantıları akson olarak adlandırılır. Beynimizde 100 milyar ile 1 trilyon

Atatürk Atatürk Featured

Atatürk’ün Dine Verdiği Önem ve Dine Bakış Açısı

0

Atatürk’ün dine verdiği önem nedir? Atatürk’ün dine bakış açısı, din ile ilgili görüşleri hakkında yazı. ATATÜRK’E GÖRE DİN VAZGEÇİLMEZ BİR KURUMDUR Atatürk, dinin önemini en iyi anlayanlardan biriydi. O, bireylerin ve toplumların huzur ve refahında inancın payının büyük olduğunu kavramış liderdi. ► Atatürk, bu anlamda dinsiz milletlerin devamına imkân olmadığını söylemiştir. Bu konu ile ilgili

Kimya Atom ile Uğraşmış Bilim Adamları

Atom Hakkında Çalışma Yapan Bilim Adamları

0

Atom hakkında çalışma yapan bilim adamları ve görüşleri nelerdir? Atom konusunda yapılan buluşlar, ilerlemeler hakkında bilgi. Atom Hakkında Çalışma Yapan Bilim Adamları Biz neden yapılmışız? Bir maddeyi böldüğümüz zaman ortaya çıkan en küçük parçacıklar nelerdir? Bu küçük parçacıklar nelerden yapılmıştır? Bu problem binlerce yıldan beri tartışılmaktadır. Eski Yunan filozofu Demokritos (M. Ö. 400 yılında) maddenin

Biyografi Prens Sabahattin

Prens Sabahattin Hayatı ve Görüşleri

0

Prens Sabahattin Kimdir? Prens Sabahattin hayatı, biyografisi, görüşleri, eserleri hakkında bilgiler içeren yazımız. II. Abdülhamit’in kız kardeşi Seniha Sultan ile Mahmut Celalettin Paşa’nın oğludur. 1877 İstanbul doğumludur. Özel öğrenim görmüştür. Aralık 1899’da babası ve kardeşiyle birlikte Paris’e gitti. II. Abdülhamit yönetimine karşı yurt dışındaki mücadeleye katıldı. 1902’de I. Jön Türk Kongresi’nin toplanmasında önemli rol oynadı

Atatürk Atatürk ve Din

Atatürk ve Din

0

Atatürk ve din konu başlığı altında ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dine bakış açısı ve Atatürk’ün İslamiyet ile ilgili sözleri ve düşünceleri. Atatürk’e Göre Din Vazgeçilmez Bir Kurumdur. Atatürk, Din hakkında açık ve kesin olan düşüncelerini her fırsatta açıklamıştır. Onun sözlerinden bir kaçını aşağıda olduğu gibi aktaralım: “Din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına imkân

Biyografi

Troçki Kimdir?

0

Sürekli devrim mottosunu ömrü boyunca savunmuş olan ünlü Sovyet kominist kuramcısı Troçki hayatı ve yaşadıkları hakkında bilgiler. TROÇKİ, (Rusça TROTSKİY) Leon (Lev) Davidoviç Bronstein, Sovyet politikacı, komünist kuramcı ve eylemci (Güney Ukrayna/Yanovka Köyü 1879 – Mexico City/Coyoacan 1940). Yahudi kökenli çiftçi bir ailenin beşinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Odessa’daki teyzesinin yanına okumaya gönderildi. Başarılı öğrenciliğinin

Bilgi Dünyası

Max Weber Sosyolojiye Katkıları

0

Max Weber kimdir ve sosyoloji alanında ne gibi çalışmalar yapmıştır? Max Weber sosyolojisi, düşünceleri, çalışmaları ve katkıları hakkında bilgi. Max Weber Sosyolojiye Katkıları; MAX WEBER (1864-1920) Sosyolojinin alanının ve kavramlarının belirlenmesi konusundaki çalışmaları, XX.yy. sosyolojisinde etkili olan bir diğer sosyolog ise MAX WEBER’dir. Weber’in toplum tanımının temelinde bireylerin yaşamında yönlendirici niteliğe sahip olan toplumsal ilişkiler

Bilgi Dünyası

Frédéric Le Play Sosyolojiye Katkıları

0

Frédéric Le Play kimdir ve sosyoloji alanında ne gibi çalışmalar yapmıştır? Frédéric Le Play’ın görüşleri, sosyolojisi ve katkıları hakkında bilgi. Frédéric Le Play Sosyolojiye Katkıları FREDERIC LE PLAY (1806-1881) XX.yy’daki önemli sosyoloji dallarından biri olan endüstri sosyolojisinin en tipik habercisi olan sosyolog Frederic Le Play olmuştur. Fransa’da “Science Sociale” okulunun kurucusudur ve görüşleri günümüzde “Uygulamalı

Bilgi Dünyası

Saint Simon’un Sosyolojiye Katkıları

0

Saint Simon kimdir ve sosyoloji alanında ne gibi çalışmalar yapmıştır? Saint Simon’un görüşleri, sosyolojisi ve katkıları hakkında bilgi. Saint Simon’un Sosyolojiye Katkıları SAINT SIMON (1760-1825) Yaşamında hem Fransız Devrimi öncesine, hem devrime ve Napolyon dönemine hem de krallığa yeniden dönüşe tanıklık etmiştir. “Sanayi Toplumu” kavramını Batı toplum teorisine kazandırmıştır. Devrimden sonra Avrupa’da doğan yeni toplumu,

Biyografi

Cemaleddin Afgani Kimdir?

0

Cemaleddin Afgani kimdir? Cemaleddin Afgani neler yapmıştır? Cemaleddin Afgani hayatı, biyografisi ve kariyeri hakkında bilgi. Cemaleddin Afgani; (Ölümü: 1897) Büyük islam fikir adamıdır. Hayatı ve çalışmaları bütün İslam dünyasını Halife’nin, yani Osmanlı İmparatorunun etrafında toplayarak, onu eski ihtişamına döndürmek, emperyalist baskılardan kurtarmak şeklinde özetlenebilir. Bu fikirleriyle, Türkiye’de, Mısır’da, İran’da, Hindistan’da islam aleminin uyanışında devamlı ve

Biyografi

İbn Tumart Kimdir?

0

İbn Tumart kimdir? İbn Tumart hayatı, biyografisi, askeri hayatı, dini görüşleri, felsefesi hakkında bilgi. İbn Tumart; tam adı ebu abdullah muhammed bin tumart (d. y. 1080, İçli Vergan, Sus – ö. Ağustos 1130, Tinmel, Fas), Berberi dinsel ve askeri önderdir. Kuzey Afrika’da Muvahhid hareketine {bak. Muvahhidler) önderlik etmiş, öğretisinde, Kuran ve hadislere sıkı sıkıya bağlı

Biyografi

İbn Teymiye Kimdir?

0

İbn Teymiye kimdir? İbn Teymiye hayatı, biyografisi, çalışmaları, eserleri, görüşleri hakkında bilgi. İbn Teymiye; tam adı takiyüddin ebu’labbas ahmed bin abdüsselam bin abdullah bin muhammed bin teymiye (d. 1263, Harran -ö. 26 Eylül 1328, Kahire), İslam tarihinin en etkili din bilginlerinden biri. Ahmed bin Hanbel’in öncülük ettiği Selefiye akımını izleyerek Kuran ve sünnete dönülmesini savunmuştur.

Biyografi

Seneca Kimdir? Seneca Felsefesi

0

Lucius Annaeus Seneca hayatı, detaylı biyografisi, eserleri ve felsefesi. Seneca felsefi görüşleri. Seneca; Latin felsefecisi, devlet adamı ve trajedi yazarıdır (Cordoba, İ.Ö. 4-Roma, İ.S. 65). Lucius Annaeus Seneca, büyük bir iktisadi gelişme içinde olan İspanya’nın Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu’ na çok sayıda aydın yetiştirdiği bir dönemde Betica ya da Baetica’da (günümüzde Andalucia) doğdu. Bir bilginler ailesinden gelen