Browsing: grafikleri

Bilgi Dünyası

Karışımların Hal Değişim Grafikleri

0

Homojen karışımların hal değişimi nasıl olur, hal değişim grafikleri nasıldır? Alkol ve su karışımı ile örnek verilmesi ve grafiğin açıklanması. Karışımların Hal Değişim Grafikleri Bir maddenin zamanla hâl ve sıcaklık değişimini gösteren grafiklere hâl değişim grafiği adı verilir. Isıtılan bir katı maddenin sıcaklığı artar. Sıcaklık erime noktasına ulaştığında madde katı hâlden sıvı hâle geçmeye başlar.

Ders Konuları Hal Değişimi

Hal Değişimi 12. Sınıf Konu Anlatımı

0

12. sınıf fizik dersi Hal Değişimi konusu özeti, Hal Değişimi ile ilgili kavramlar, hal değişim grafiği, basıncın etkisi konu anlatımı. Hal Değişimi 12. Sınıf Konu Anlatımı HÂL DEĞİŞİMİ Tanımlar Hâl Değişimi Katı, sıvı ya da gaz hâlde bulunan bir maddenin ısı alarak ya da ısı vererek diğer bir hâle geçmesine hâl değişimi denir. Erime ve

Bilgi Dünyası

Ortalama İvme ve Ani İvme Nedir?

0

Ortalama ivme ve ani ivme nedir? Ortalama ivme ve ani ivme formülleri, grafikleri, özellikleri hakkında bilgi. Ortalama ivme Hareketlinin hızı değişken olduğu durumlar için ortalama ivme hesaplanabilir. t1 -t2 aralığında ortalama ivme bu noktaları birleştiren doğrunun eğimidir. Ani ivme Hareketli yörüngesindeki herhangi bir anda hızındaki anlık değişme hız – zaman grafiğinde o noktaya çizilen teğetin

Bilgi Dünyası

Ortalama Hız ve Anlık Hız Nedir?

0

Ortalama hız ve anlık hız nedir? Ortalama hız ve anlık hız formülleri, grafikleri, özellikleri hakkında bilgi. Ortalama hız: istenilen zaman aralığındaki yer-değiştirmenin geçen süreye oranıdır. Hareketlinin tı -t2 aralığında ortalama vektörel hızı Anlık hız: Cismin yörünge üzerinden herhangi bir noktadan geçtiği andaki hızıdır. * Konum – zaman grafiği biliniyorsa istenilen noktaya çizilen teğetin eğimidir. veya

Bilgi Dünyası

Eğik Atış Hareketi

0

Eğik atış hareketi nedir? Eğik atış hareketinin özellikleri, Eğik atış hareketi grafikleri, formülleri ve açıklaması. Eğik Atış Hareketi Bir cisim ilk hızı ile yatayla a açısı yapacak şekilde O noktasından atılırsa cisim sahip olduğu hızı ile t saniye kadar yol alır. Ayrıca yerçekiminin etkisiyle de aşağı düşer. B noktasının koordinatları dir. Eğik atış hareketini; cismin

Bilgi Dünyası

Yatay Atış Hareketi

0

Yatay atış hareketi nedir? Yatay atış hareketinin özellikleri, Yatay atış hareketi grafikleri, formülleri ve açıklaması. Yatay Atış Hareketi Yatay doğrultuda gibi bir ilk hızla yapılan atıştır. Yatay atış, biri x ekseni boyunca sabit hızı ile yapılan düzgün doğrusal hareket, diğeri y ekseni boyunca yapılan serbest düşme hareketinden oluşan bir bileşik harekettir. O halde; (Düzgün doğrusal

Bilgi Dünyası

Yukarı Doğru Düşey Atış Hareketi

0

Yukarı doğru düşey atış hareketi nedir? Yukarı doğru düşey atış hareketi grafikleri, formülleri ve açıklaması. Yukarı Doğru Düşey Atış Hareketi Cisim yukarı doğru ilk hızı ile atılmışsa, cismin hızı her saniyede g kadar, t saniyede gt kadar azalır. Bu durum cisim duruncaya kadar devam eder. Cisim bundan sonra serbest düşme hareketi yapar. Cismin herhangi bir

Bilgi Dünyası

Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler

0

Enzimlerin çalışmasını etkileyen faktörler nelerdir? Enzim-sıcaklık, enzim-ph, enzim-yoğunluk, enzim-su grafiği, faktörler ve enzim çalışmasındaki etkileri. Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler a- Sıcaklık Enzimler protein yapılı olduklarından, ortamdaki sıcaklık değişimlerinden etkilenirler. Enzimin en iyi çalışabileceği sıcaklığa optimum sıcaklık denir. Enzimler genelde 30-40°C arasında maksimum etkinlik gösterirler (İnsanda optimum sıcaklık 37°C dir). Bir enzimatik tepkimenin hızı belirli bir

Bilgi Dünyası

Populasyonun Büyümesini Etkileyen Faktörler

0

Populasyon nedir? Populasyonun büyümesini etkileyen faktörler nelerdir? Populasyonda ölüm ve doğum oranı, grafikler, hakkında bilgi. POPULASYON Bir organizmanın doğal yaşama ortamına Habitat denir. Deniz, göl, orman, bir taşın altı, insanın bağırsağı çeşitli canlılar için birer habitattır. Bir habitat, birden fazla canlı türü kapsar. Populasyon ise: Tek bir tür ifade eder. Sınırları belirlenmiş, belli bir bölgede

Bilgi Dünyası

Düzgün Yavaşlayan Doğrusal Hareket Grafikleri

0

Düzgün Yavaşlayan Doğrusal Hareketin ivme-zaman, hız-zaman, konum-zaman grafikleri nasıldır, grafiklerin açıklamaları. Düzgün Yavaşlayan Doğrusal Hareket Grafikleri 1. İvme-zaman grafiği : İvme sabit ve negatif olduğu için ivme-zaman grafiği Şekildeki gibidir. Grafikle sınırlanan taralı alan cismin hızındaki azalışı verir. 2. Hız-zaman grafiği : Düzgün yavaşlayan doğrusal hareketin hız-zaman grafiği, Şekildeki gibidir. Grafiğin altındaki taralı alan cismin

Bilgi Dünyası

Düzgün Hızlanan Doğrusal Hareket Grafikleri

0

Düzgün Hızlanan Doğrusal Hareketin ivme-zaman, hız-zaman, konum-zaman grafikleri nasıldır, grafiklerin açıklamaları. Düzgün Hızlanan Doğrusal Hareket Grafikleri 1. İvme-zaman grafiği : İvme sabit olduğundan, ivme-zaman grafiği, Şekildeki gibi, zaman eksenine paralel bir doğrudur. Grafiğin altındaki taralı alanın eni ivme, boyu zaman olduğundan alanın değeri ivme çarpı zaman boyutundadır. Bu da hareketlinin hız artışı demektir. O halde

Bilgi Dünyası

Düzgün Doğrusal Hareket Grafikleri

0

Düzgün Doğrusal Hareketin ivme-zaman, hız-zaman, konum-zaman grafikleri nasıldır, grafiklerin açıklamaları. 1. İvme-zaman grafiği : İvme sıfır olduğuna göre, ivmenin zamanla nasıl değiştiğini gösteren grafik Şekildeki gibidir. Grafik daima zaman eksenine çakışık bir doğrudur. 2. Hız-zaman grafiği : Hız sabit olduğu için bu hareketin hız-zaman grafiği, Şekil 1 deki gibi, zaman eksenine paralel bir doğru olur.

Bilgi Dünyası

Yatay Atış Hareketi Nedir – Grafikleri

0

Yatay atış hareketi nedir, nasıldır? Yatay atış hareketinin özellikleri, grafikleri ve hesaplanması anlatımı YATAY ATIŞ HAREKETİ Yerden belli bir yükseklikten yatay olarak vo ilk hızıyla atılan cisimlerin, yere varıncaya dek yaptığı bileşik harekete yatay atış denir. YATAY ATIŞ HAREKETİN BİLEŞENLERİ vo hızıyla yatay atılan bir cisme etkiyen tek kuvvet yerçekimidir. Hava sürtünmelerini yok’sayıyoruz. Yerçekimi kuvveti

Bilgi Dünyası

Eğik Atış Hareketi Grafikleri ve Özellikleri

1

Eğik atış hareketinin grafikleri, nasıl olur, özellikleri. Eğik atış hareketinin bileşenleri ve açıklaması. EĞİK ATIŞ HAREKETİ Yerçekimi alanında, yatay ya da düşeyle bir açı yapacak biçimde, vo ilk hızıyla atılan cisimlerin yaptığı bileşik harekete eğik atış hareketi denir. EĞİK ATIŞ HAREKETİN BİLEŞENLERİ Cismin vo atılış hızını, Şekil 1 deki gibi, düşey vo Sinα ve yatay

Bilgi Dünyası

Aşağıdan Yukarı Düşey Atış Hareketinin Grafikleri ve Özellikleri

0

Aşağıdan Yukarı Düşey Atış hareketinin özellikleri nelerdir, Aşağıdan Yukarı Düşey Atış hareketinin ivme zaman, hız-zaman ve konum zaman grafikleri. AŞAĞIDAN YUKARI DÜŞEY ATIŞ HAREKETİNİN ÖZELİKLERİ I. Kütleye bağlı değildir. II. Cisim yukarı çıkarken düzgün yavaşlar, bir an hızı sıfır olur, dönüşte düzgün hızlanır. III. Her yukarı düşey atışın devamı daima bir serbest düşme hareketidir. IV.

Bilgi Dünyası

Yukarıdan Aşağıya Düşey Atış Hareketinin Grafikleri ve Özellikleri

0

Yukarıdan Aşağıya Düşey Atış hareketinin özellikleri nelerdir, Yukarıdan Aşağıya Düşey Atış hareketinin ivme zaman, hız-zaman ve konum zaman grafikleri. YUKARIDAN AŞAĞI DÜŞEY ATIŞ HAREKETİNİN ÖZELİKLERİ I. İlk hızı vardır ve yerçekimi ivmesiyle düzgün hızlanır. II. Hareketi yaptıran kuvvet yerçekimi olduğundan kütleye bağlı değildir. YUKARIDAN AŞAĞI DÜŞEY ATIŞ HAREKETİNİN GRAFİKLERİ I. İvme-zaman grafiği : Aşağı yön

Bilgi Dünyası

Serbest Düşme Hareketinin Özellikleri ve Grafikleri

0

Serbest düşme hareketi nedir? Serbest düşme hareketinin özellikleri, ivme-zaman, hız-zaman ve konum-zaman grafikleri. SERBEST DÜŞME HAREKETİ Yerçekimi alanında, belli bir yükseklikten ilk hızsız serbest bırakılan cisimlerin yaptığı harekete serbest düşme denir. SERBEST DÜŞME HAREKETİNİN ÖZELİKLERİ I. Hareketi yaptıran kuvvet cismin ağırlığıdır. Bu nedenle hareketin ivmesi de yerçekimi ivmesi olur. II. İlk hızsız düzgün hızlanan doğrusal