Browsing: grupları

Kimya

Element Grupları ve Özellikleri

0

Element grupları nelerdir, hangi element hangi grupta bulunur? Element gruplarının özellikleri nelerdir, hakkında bilgi. Element Grupları ve Özellikleri Bir element grubu üyeleri arasında öyle ilişkiler vardır ki, onların niçin bir grupta toplandığını kolayca anlayabiliriz. Evrendeki 92 temel madde – elementler – sekiz gruba ve ayrıca ikinci derecede akrabalıklarla kurulan üç kümeye ayrılır. Her element grubunda

Bilgi Dünyası besinler

Besin Grupları Ve Görevleri

0

Besin grupları ve görevleri nelerdir? Besin gruplarının içerikleri, özellikleri, maddeler halinde kısaca açıklaması. BESİN GRUPLARI VE GÖREVLERİ Vücudumuz için gerekli olan besin grupları ve bu besin gruplarının görevleri aşağıda verilmiştir. Karbonhidratlar ► Vücudumuzun temel enerji kaynağıdır. ► Lifli besin olduklarından bağırsakların sağlıklı çalışmasını sağlar. ► Günlük enerji ihtiyacımızın çoğunu karşılar. ► Pirinç, patates ve ekmek

Bilgi Dünyası

Köy Sosyal Yaşamının Özellikleri

0

Köy sosyal yaşamının ne gibi özellikleri vardır? Köy grupları ve köy sosyal gruplarının maddeler halinde özellikleri. Köy Grupları Toplumların göçebelik yaşamından kurtulması köyün kurulmasıyla başlar. Köy, kasaba ve şehrin çekirdeğini oluşturur. Toplumların gelişmesinde ve kültürün birikimliliğinde köyler dönüm noktasını oluşturur. Köy – şehir ayrımında birbirinden farklı ölçüler kullanılmıştır. Yönetimle ilgili yasalarımıza göre nüfusu 2000’e kadar

Sağlık Bilgileri

Kan Grupları Hakkında Bilgi

0

Kan grupları nelerdir? Kan gruplarının özellikleri, hangi kan grubu kimden kan alabilir yada verebilir? Hakkında bilgi. KAN GRUPLARI; İnsanlarda, alyuvarlarında bulunan (aglutinojen) allerjik özelliği olan maddelere göre sınıflandırılan A-B-AB ve 0 olmak üzere tanımlanan dört ana grup kan vardır. Bu ana grupların ayrıca, özellik gösteren daha başka alt grupları da bulunmaktadır. A-Rh (+) ve 0

Bilgi Dünyası

Amino Asitlerin Yapısı – Proteinlerin Oluşumu

0

Aminoasitlerin yapısı nasıldır? Amino asit grupları ve özellikleri, Proteinlerin oluşum ile ilgili bilgi. Aminoasitler 20 çeşittir. Bu aminoasitlerin bir bölümü hücrelerde yapılır. Yapılamayanlar ise besinlerden alınır. Dışarıdan hazır olarak alınan bu aminoasitlere temel aminoasitler denir. Proteinlerin çoğu 20 çeşit aminoasitin hemen tümünü kapsar. Her aminoasitte bir temel karbon atomu, bir amino grubu, bir karboksil grubu,

Bilgi Dünyası

Dil Nedir? Diller Nasıl Sınıflandırılır? Dillerin özellikleri nelerdir?

0

Dil ile ilgili temel bilgiler. Dil nedir ve dilin tanımı. Dil nasıl sınıflandırılır dilin kaç anlamı vardır ve nelerdir. Dil, insanların her türlü etkinliğinde anlaşmayı sağlayan doğal araç; kendine özgü yasaları olan ve bu yasalar doğrultusunda gelişen, zenginleşen, temeli insanlıkla birlikte oluşmuş sesler düzeni, ilkel topluluklarda insanlar arasında iletişim sağlamak amacıyla belirli sesleri çıkararak düşüncelerini