Browsing: Güney Amerika

Coğrafya Güney Amerika Yağmur Ormanları Harita

Güney Amerika İklimi Özellikleri – Hangi Bölgede Ne Tarz İklim Görülür?

1

Güney Amerika kıtasının bölge bölge özellikleri ve kıtanın genel iklim özellikleri hakkında bilgi. Güney Amerika’nın bölge ve kısımlarına göre iklim özellikleri. Güney Amerika iklim açısından büyük çeşitlilikler göstermesine karşın, Kuzey ABD ya da Kanada’da olduğu gibi kışların çok sert geçtiği bölgelere rastlanmaz. Soğuk iklimin egemen olduğu enlemlerde (40° enleminin güneyinde), kıta, gerçek kara iklimi etkilerinin

Bilgi Dünyası

Güney Amerika Dil ve Din Özellikleri

0

Güney Amerika kıtasının dil ve din yönünden incelenmesi. Güney Amerika’daki dil ve din çeşitleri ve ağırlıkları Dil. Kıtanın yaklaşık yarısını kaplayan ve nüfusun neredeyse yarısının yaşadığı Brezilya’da resmi dil Portekizce; üç Guyana bölgesi dışındaki Güney Amerika ülkelerinde ise resmi dil İspanyolcadır. Guyana’da resmi dil (eski İngiliz Guyanası) İngilizce, Surinam’da (eski Hollanda Guyanası) Flamanca, Fransız Guyanası’nda

Bilgi Dünyası

Güney Amerika Bitki Örtüsü ve Hayvanlar

0

Güney Amerika kıtasında yer alan bitki çeşitlilikleri, bitki örtüleri ve hayvan çeşitleri ve türleri Bitki örtüsü büyük çeşitlilik gösterir. Bazı yerler tümüyle bitkiden yoksunken, bazı alanlarda sık tropikal ormanlar yoğunlaşır. Kıtanın % 45’i ormanlar, % 30’u otlaklar, % 10’u ise çöl bitkileriyle kaplı ya da kıraçtır. % 15’lik dağlık bölüm bu üç geniş sınıfa bağlı

Bilgi Dünyası

Güney Amerika Yüzey Şekilleri Hakkında Bilgi

0

Güney Amerika bölgesinin yüzey şekilleri (dağlar, göller, çöller, göller, ırmaklar v.b.) ile ilgili bilgiler Bir kurama göre, Güney Amerika’nın yaklaşık 150 milyon yıl önce Afrika Kıtası’ndan kopmuş ve batıya doğru sürüklenerek dünya üzerinde bugünkü konumunu almıştır. Yüksek Andlar engelinin, biri 75, öteki 50 milyon yıl önce gerçekleşen yerkabuğu kabarmaları sırasında okyanus dibindeki bir çukurdan yukarı

Bilgi Dünyası

Güney Amerika Coğrafi ve Jeolojik Özellikleri

0

Güney Amerika kıtasının coğrafi konumu, özellikleri ile jeolojik olarak bilgileri Amerika’nın güney bölümü; dünyanın dördüncü büyük kıtası. Yeryüzündeki karaların yaklaşık % 13’ünü, dünya nüfusunun % 5.8’ini içerir. Yüzölçümü 17.830.000 km2 COĞRAFYA KONUMU. Batı yarıkürede, büyük bölümünü Latin Amerika’ nın oluşturduğu kıta, kuzeyden Karayip Denizi, doğu ve kuzey doğudan Atlas Okyanusu, batıdan Büyük Okyanus, güneyden Drake

Bilgi Dünyası

Altiplano Yaylası Nerededir?

0

Güney Amerika’da bulunan Altiplano Yaylası hakkında kısa bilgi. Altiplano Yaylası ile ilgili bilgiler. Altiplano Yaylası, And Dağları üzerinde Bolivya’nın batısından Peru’nun güneyine kadar uzanan yüksek yayla. Uzunluğu 168 km, genişliği 150 km. Doğu ve Cordilleralar arasında çöküntüler sonucu oluşmuştur. Dünyanın deniz düzeyinden en yüksek (3.800 m) gölü olan Titicaca (8.135 km2) bulunur. Az yağış alması

Bilgi Dünyası

Paraguay Irmağı Nerededir?

0

Güney Amerika’da bulunan Paraguay Irmağı hakkında kısa bilgi. Paraguay Irmağı, Güney Amerika’nın ortagüney bölümünde ırmak. Uzunluğu 2.549 km. Güneybatı Brezilya’da, Mato Grosso Eyaleti’nde, Serra dos Paracis dağlarından doğar. Genelde güney doğrultusunda akar, yukarı çığırındaki kolları, Bolivya ile Paraguay arasında küçük sınırlar çizer. Bahia Negro-Puerto Casado arasında Kuzeydoğu Paraguay-Brezilya sınırını oluşturduktan sonra Orta Paraguay’a geçer. Güney