Browsing: Güney

İnkılap Tarihi Milli Mücadele Döneminde Kadınlar

Milli Mücadele Döneminde Güney Cephesinde Kimlerle Savaşıldı?

0

Milli Mücadele yıllarında Güney Cephesinde kimlerle nerelerde ne gibi savaşlar yapıldı? Güney Cephesinde kimlerle savaştık, çarpışmaları hakkında bilgiler. GÜNEY CEPHESİNDEKİ ÇARPIŞMALAR Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7. maddesini bahane eden İngilizler, 1919 yılının başlarından itibaren Adana, Antep, Urfa ve Maraş’ı işgal etmişlerdi. Bu işgal nedeniyle bölge halkı protestolarda bulundu ve örgütlenmeye başladı. Ancak İngilizler girdikleri yerlerde yönetime

Cümle Örnekleri Güney

Güney İle İlgili Cümleler

0

Güney ile ilgili cümleler. Güney kelimesi içeren “Güney” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız. Güney İle İlgili Cümleler *** Belirgin dilimlere ayrılmış olan Doğu Çölü, dik kayalıklar halinde Nil’e doğru alçalan ve güney yönünde Kina’nın karşısına kadar uzanan dalgalı bir kalker platosudur. *** Güneyde ise, 1.475 m’ye kadar yükselen Celaletü’l-Kıbliye Dağı yer

Gezi

Güney Aras Yaylaları Nelerdir? Hakkında Bilgi

0

Güney Aras Yaylaları nelerdir, nerededir? Iğdır Güney Aras Yaylalarına nasıl gidilir, özellikleri, olanakları nelerdir, hakkında bilgi. GÜNEY ARAS YAYLALARI Her ne kadar Ağrı Dağı eteklerindeki Serdarbulak ve Korhan yaylalarının adı ön plana çıksa da, Iğdır’ın muhteşem manzaralı yaylaları, güneyi bir baştan bir başa kaplayan dağların yamaçlarında görülebilir. Etrafı dağlarla çevrili geniş bir düzlük içerisinde bulunan

Bilgi Dünyası

Güney Çin Denizi Nerededir?

0

Güney Çin Denizi nerededir? Tartışmalı bir deniz olan Güney Çin Denizi ile ilgili bilgiler. Büyük Okyanus’un bir koludur. Güneydoğu Asya kıyıları ile Borneo ve Filipinler tarafından sınırlanmıştır. Çinliler’in «Nan Hai» dedikleri bu denizin yüzölçümü 2.000.000 kilometrekareyi geçer. Güneydoğu Asya’nın birçok önemli nehirleri buraya dökülür. Bunların başlıcaları Si-Kiang ve Song-Kai’dir. Denizin derinliği birçok kesimlerde 200 metreyi

Bilgi Dünyası Eskimolar

Kutupların Özellikleri

0

Güney ve Kuzey Kutuplarının genel özellikleri ile ilgili bilgiler. Kutuplarda yaşam nasıldır? Kutupların keşiflerin hikayeleri ve coğrafi bilgileri. Yeryuvarlağının Ekvator’dan en uzak iki noktasından her birine kutup adı verilir. Yer ekseninin kutuplardan geçtiği varsayılır. Kutuplardan kuzeydekine Kuzey Kutbu (Arktika), güney dekine de Güney Kutbu (Antarktika) denir. Şimdi bunları sırasıyla görelim. BAŞTAN BAŞA KARLARLA, BUZLARLA KAPLI

Bilgi Dünyası

Güney Amerika Tarihi

0

Güney Amerika kıtasının tarihi ile ilgili olarak genel ve temel bilgilerin yer aldığı yazımız. Güney Amerika yerlileri arasında ilkel bir hayat süren birçok kabileye karşılık, parlak bir medeniyet seviyesine ulaşmış İnkalar bu kıtanın tarihinde önemli bir yer tutar. Peru’daki And yaylalarında yaşamış olan İnkalar eski Mısır medeniyeti gibi bir medeniyet kurmuşlardı. Bakır, altın, gümüş ve

Bilgi Dünyası Güney Amerika Nehirleri ve Gölleri

Güney Amerika Nehirleri ve Gölleri

0

Güney Amerika’da yer alan nehirler ve göller ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Amazon: Güney Amerika nehirlerinden bahsederken akla ilk gelen Amazon’dur. Havzasındaki balta girmemiş ormanlara da adını veren Amazon, dünyanın en çok su taşıyan nehridir. Kıtanın hemen hemen üçte birini sulayan bu nehir on beşten fazla kolla beslenir. Bu kolların bazısı başlı başına

Bilgi Dünyası

Güney Amerika Dağları

0

Güney Amerika kıtasında yer alan dağlar ve ekseriyetle ovalar ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Güney Amerika’yı bütün batı kıyıları boyunca, güneye doğru gittikçe enliliğini kaybederek And Dağları kaplar. Binlerce kilometre uzunluğunda olan bu büyük dağ zinciri, Himalayalar’dan sonra dünyanın en yüksek dağlarıdır. And Dağiarı’nda bulunan Aconcagua tepesi, dünyanın en yüksek tepelerinden biri, aynı

Bilgi Dünyası

Kurtuluş Savaşı Güney Cephesi

0

Kurtuluş Savaşı’nda güney cephesinin özellikleri, sonuçları, Güney Cephesi hakkında bilgi. Güney Cephesi; Mondros’tan sonra Adana, Antep, Maraş ve Urfa bölgelerine İngilizler girmiş daha sonra buraları Fransızlara bırakmıştır. İşgaller üzerine Türk halkının direnişi başlayınca buraları kendi güçleriyle tutamayacaklarını anlayan Fransızlar Mısır ve Suriye’den Ermenileri getirerek onları teşkilatlandırıp Ermeni intikam alayları ve polis örgütleri kurmuşlardır. Temsil Kurulu

Bilgi Dünyası

Denizli Güney İlçesi Hakkında Bilgi

0

Güney nerededir? Güney hangi ilimize bağlıdır? Güney ilçesi özellikleri, hakkında bilgi. Güney, Denizli İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 17 köyü vardır. İlin kuzeyinde; doğudan Çal ve Bekilli, güneyden Merkez, batıdan Buldan, kuzeyden Uşak’ın Eşme ilçeleriyle çevrilidir. 800-1000 m arasında değişen geniş düzlüklerle kaplı olan ilçe toprakları, Menderes Ovası ve çevredeki dağların bir bölümünü içerir. İlçenin