Browsing: hacmi

Bilgi Dünyası

Küre Tabakasının Hacmi Hesaplanması

0

Küre tabakasının hacmi nasıl hesaplanır? Küre tabakasının hacim formülü, hesaplanması, örnek soru ve cevapları. Küre Tabakasının Hacmi Taban yarıçapları a ve b, yüksekliği h olan küre tabakasının hacmi, Örnek Yarıçapının uzunluğu 12 cm olan bir küre, merkezine uzaklığı 5 cm olan paralel iki düzlemle kesiliyor. Buna göre, paralel iki düzlem arasında kalan a. küre kuşağının

Bilgi Dünyası

Kürenin Alan ve Hacim Hesaplaması

0

Kürenin alanı ve hacmi nasıl hesaplanır? Kürenin alanı ve hacmi hesabı formülü, hacim ve alan soruları ve cevapları örnekleri. Kürenin Alanı Kürenin alanı bir büyük dairesinin alanının dört katına eşittir. Yarıçapı r olan bir kürenin alanı, dir. Kürenin Hacmi Yarıçapı r olan bir kürenin hacmi, Örnek: Yarıçapı 5 cm olan bir kürenin alanını ve hacmini

Bilgi Dünyası Kesik Silindir

Kesik Silindirin Alan ve Hacim Hesaplaması

0

Kesik silindirin alanı ve hacmi nasıl hesaplanır? Kesik silindirin alan ve hacim formülleri, örnek soru ve cevaplarla hesaplaması. Kesik Silindirin Alan ve Hacmi Bir dik dairesel silindirin taban düzlemine paralel olmayan bir düzlem ile kesilmesiyle kesik silindir elde edilir. Kesik silindirin alt tabanı daire, üst tabanı elipstir. Kesik silindirin tabanları arasında eleman uzunlukları birbirinden farklıdır.

Bilgi Dünyası

Kesik Piramidin Hacmi Hesaplanması

0

Kesik Piramidin hacmi nasıl hesaplanır? Kesik Piramidin hacim formülü, örnek soruların çözümü ve hesaplanması. Kesik Piramidin Hacmi Alt taban alanı G, üst taban alanı G’ ve yüksekliği h olan kesik piramidin hacmi, formülü ile de bulunabilir. Yukarıdaki şekilde, A(ABCD) = G, A(A’B’C’D’) = G’, kesik piramidin yüksekliği h ve piramidin yüksekliği (h + h’) olmak

Bilgi Dünyası

Piramidin Hacmi – Hesaplanması

0

Piramidin hacmi nasıl hesaplanır? Piramidin hacim formülü, örnek soruların çözümü ve hesaplanması. Piramidin Hacmi Bir piramidin hacmi, taban alanı ile yüksekliğinin çarpımının üçte birine eşittir. Şekildeki beşgen piramidin hacmi, Örnek: Taban alanı 36 cm² ve yanal alanları toplamı 60 cm² olan bir kare piramidin hacmini bulalım. Çözüm Piramidin tabanı kare ve taban alanı 36 cm²

Bilgi Dünyası

Küp Nedir?

0

Küp nedir? Kübün özellikleri nelerdir? Kübün hacmi ve alanı nasıl hesaplanır? Küp ile ilgili kısa ve temel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Geometride bir hacim şeklidir. «Kesme» de denir. Birbirine dik 6 yüzü vardır, bu yüzeylerin her biri kare (dördül)dir. Tavla zarı bir küpdür. Kübün karşılıklı köşelerini birleştiren doğrulara «köşegen» denir. Bu köşegenler birbirine eşittir. Kübün