Browsing: Hak

Cümle Örnekleri Hak İle İlgili Cümleler

Hak İle İlgili Cümleler – Hak Gerçek ve Mecaz Anlamı ile Kullanımı

0

Hak ile ilgili cümleler. Hak kelimesi içeren “Hak” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız. Hak Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler BM’nin kuruluşunu izleyen yıllarda “azınlık hakları” yeniden gündeme gelmişse de, 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl başına oranla günümüzde bu konu ağırlığını yitirmiştir. Ama özellikle Avrupa Konseyi bünyesinde yapılan düzenlemeler,

Atatürk Kemal Atatürk İmzası

Atatürk’ün Adalet, Hak, Hukuk Hakkındaki Sözleri

0

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çeşitli dönemlerde Adalet, Hak, Hukuk konusu ile ilgili söylemiş olduğu sözlerden seçmeler. Atatürk’ün sözleri. ADALET, HAK, HUKUK • «Zamanın değişmesiyle yargıların değişmesi yadsınamaz» kuralı, adalet politikamızın temel taşıdır. • Hukukta duruma göre davranmak ve boş inançlara bağlanmak, ulusu uyanmaktan alıkoyan en ağır bir karabasandır. Türk ulusu üzerinde karabasan (kabus)

Yazı - Şiir - Makale

Hak Deyince Akan Sular Durur Anlamı

0

Hak Deyince Akan Sular Durur atasözü ne anlama gelir, ne demektir, ne anlatılmak isteniyordur, hakkında yazı. HAK DEYİNCE AKAN SULAR DURUR. Anlaşmazlıklarda temel ölçü olarak “haklılık” ele alınınca, kimsenin söylenecek sözü kalmaz; haklı taraf üstün çıkar. Başka bir sözümüz daha var bu konuda: “Hak yerde kalmaz.” Hakkı düzenleyen bilime “hukuk” diyoruz. Hukuk kuralları, “mahkeme” denilen

Bilgi Dünyası

Kolluk Kuvvetleri İle Hak Arama Nedir?

0

Kolluk kuvvetleri nelerdir? Kolluk kuvvetleri yardımı ile nasıl hak aranır, kolluk kuvvetleri ile hak arama hakkında bilgi. KOLLUK KUVVETLERİ İLE HAK ARAMA Güvenlik, insanlık tarihi kadar eski ve insan haklarının en temel olanlarındandır. Devlet içinde kamunun düzen ve güvenliğini kolluk kuvvetleri sağlar. Adli kolluk hizmetleri de polis, jandarma ve sahil güvenlik tarafından yerine getirilmektedir. Kolluk

Bilgi Dünyası

Kamuoyu Oluşturmak Nedir?

0

Demokratik hak arama yollarından kamuoyu oluşturmak nedir, kamuoyu oluşturarak hak nasıl aranır, hakkında bilgi. KAMUOYU OLUŞTURMAK Yaşadığımız yerde devletin veya başka kuruluşların bazı uygulamaları hakların ihlâl edilmesine neden olacaksa kamuoyu oluşturarak hak arama yoluna gidilebilir. Uygulamaların toplum için ya da yaşanılan çevre için zararlı sonuçlar doğurabileceği düşünülüyorsa, halkın duyarlılığı artırılarak kamuoyu oluşturulup bu eylemlere engel

Bilgi Dünyası Hukuk

Yargıda Hak Arama Yolları Hakkında Bilgi

0

Adli ve idari yargıda hak arama yolları nelerdir? Tazminat davası, ceza davası, idari dava açma, idareye başvuru hakkında bilgi. Yargıda Hak Arama Yolları a. Adli Yargıda Hak Arama Kişiler, aralarında çıkan sorunları çözemediklerinde mahkemelere başvururlar. Bu başvuru, onların sorunlarının çö-zümününün adli yargının kapsamına girdiğini göstermektedir. Adli yargıda sorunların çözülmesi için açılan iki tür dava vardır.

Bilgi Dünyası Hak Özgürlük Sorumluluk

Hak Özgürlük ve Sorumluluk Ne Demektir?

0

Hak, özgürlük ve sorumluluk nedir, ne demektir? İnsanların hakları, özgürlükleri ve sorumlulukları nelerdir, hakkında bilgi. Hak Özgürlük ve Sorumluluk İnsan, doğal yapısının ötesinde toplumsal bir varlıktır. Bir toplumsal ilişkinin sonucu olarak varlık kazanır ve yaşamını sürdürür. Yaşadığı toplumun içinde bir yer ve anlam kazanır. “Toplum” adını verdiğimiz sosyal ilişkiler sistemi de insanların tek tek eylemlerinden

Bilgi Dünyası hukuk

Hakkın Türleri

0

Hakkın Türleri nelerdir? Hakkın türlerinin özellikleri, kamu hakları ve özel haklar, açıklaması, hakkında bilgi. HAKKIN TÜRLERİ Hakları doğdukları hukuk kurallarının mahiyetine göre “kamu hakları” ve “özel haklar” olmak üzere iki ana gruba ayırabiliriz. Kamu hakları, kişilerle devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarından, yani kamu hukukundan doğan haklardır. Yani kişilerin devlete karşı sahip bulundukları haklardır. Özel

Din Özgürlük cumhuriyetin temelidir.

Haklar, Özgürlükler ve Din

0

Haklar, özgürlükler ve din konusunun anlatımının yer aldığı yazımız. Hak ve özgürlüklük kavramları ile bu kavramların din ile ilgisinden bahseden yazımız. Hak ve Özgürlük Kavramları Her insan için söz konusu olan pay, hisse, doğruluk ve sorumlu tutulmak gibi birçok anlama gelmektedir. Hak kelimesi, bizzat Yüce Allah’ın dilinden vahiy yoluyla da açıklanmıştır. İnsanın görev ve sorumlulukları

Sözlükler Sözlük

Hak Nedir – Sözlük Anlamı

0

Hak ne anlama gelir? Hak kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı nedir? Hak ne demek, sözlük anlamları, açıklamalı anlatım. Hak İle İlgili Atasözleri ve Anlamları Hak İle İlgili Deyimler ve Anlamları

Deyimler

Hak İle İlgili Deyimler ve Anlamları

0

İçinde ve anlamında Hak, hakkı olmak geçen deyimler ve anlamları. Hak ile ilgili deyimler ve açıklamaları. ***(…) hakkı tanımak izin vermek: “Saliha, anneye çocuğunu haftada iki kere görme hakkı tanıyan kararı yazdırıyor.” -A. Kulin. ***bileğinin hakkıyla (gücüyle, kuvvetiyle, zoruyla) kendi gücü ve kendi çalışması ile. ***(birine) hak vermek birinin düşüncesini, davasını, iddiasını doğru bulmak: “Annem