Browsing: hakları

Atatürk Atatürk'ün Kadınlar İle İlgili Sözleri

Atatürk’ün Kadına Verdiği Önem

0

Atatürk kadınlara neden ve nasıl önem vermiştir? Atatürk’ün kadınlara verdiği önem ve haklar hakkında bilgi. Atatürk’ün Kadına Verdiği Önem Atatürk “Dünyada hiçbir milletin kadını, ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar emek verdim diyemez.” demiştir. Atatürk’ün bu sözünden anlaşılacağı üzere kendisi Anadolu kadınına çok güvenmiştir. Türk ulusunun geçmişte

Atatürk Atatürk ve Türk Kadını

Atatürk’ün Kadın Haklarıyla İlgili Söylediği Sözler

0

Tüm çağların en büyük liderlerinden Ulu Önder Gazi Mustafa kemal Atatürk’ün Kadın Hakları ile ilgili olarak söylemiş olduğu sözlerden seçmeler. “Zaman ilerledikce, ilim ilerledikce, medeniyet dev adımlarla yurudukce, hayatın, asrın bugunku gerceklerine gore evlat yetistirmenin gucluklerini biliyoruz… Bugunun anaları icin gerekli ozellikleri tasıyan evlatlar yetistirmek… Pek cok yuksek ozelligi sahıslarında tasımalarına baglıdır. Bu sebeple kadınlarımız

Belirli Gün ve Haftalar İnsan Haklarıyla İnsandır

İnsan Hakları Haftası nedir? Ne zaman kutlanır?

0

İnsan hakları haftası nedir? İnsan hakları haftası ne zaman kutlanır? İnsan hakları haftası ile ilgili anlam ve önemini belirten yazı. İnsanlar aile, mahalle, köy, kasaba ve kentlerde toplu halde yaşarlar. Toplu halde yaşamanın kuralları vardır. Bunların başında; insanların birbirlerinin haklarına saygılı olmak gelir. Tarihin eski devirlerinde insan haklarına saygı gösterilmemiş. Zorla çalıştırılmışlar, savaşa götürülmüşler, parayla

Bilgi Dünyası

İnsan Hakları İle İlgili Gelişmeler

0

İnsan hakları kavramı tüm dünyada artık ciddiye alınan bir kavramdır. peki insan hakları konusunda özellikle ülkemizde yaşanan gelişmeler nelerdir? İnsan hakları alanında bugün dünyada önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Çocuk hakları, tüketici hakları, çevre hakkı, kadın hakları, hasta hakları, hayvan hakları bunların önde gelenleri arasında yer alır. İnsan hakları alanındaki iyileşme boyutunda önemli gelişmeleri yazılı ve görsel

Yazı - Şiir - Makale insanlar

İnsan Hakları Nedir?

0

İnsan hakları ne demektir ne anlama gelir? İnsan hakları nedir sorusuna geniş bir perspektiften bakarak yanıt arayan yazı / kompozisyon. İnsan Hakları Herkes İçin İnsan hakları, tüm insanlığın ortak değeridir ve her bir bireyin varlığının ve onurunun korunmasını amaç edinmiştir. Tüm insanlar sadece insan olduklarından dolayı temel insan haklarına sahiptirler. İnsan hakları herkes için geçerlidir

Bilgi Dünyası

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Nedir? Hakkında Bilgi

0

Kadın hakları ve cinsiyet eşitliği nedir? Toplumsal cinsiyet eşitliği nasıl olur, neden önemlidir, cinsiyet rolleri, hakkında bilgi. Kadın Hakları, Cinsiyet Eşitliği Bugün “kadın hakları” ve “cinsiyet eşitliği” terimlerinin ikisi de kullanılıyor. Kadın hakları, insan oldukları için kadınların insan haklarından yararlanma hakkına vurgu yapar. Cinsiyet eşitliği, her iki cinsiyetin de tüm kamusal ve özel yaşam alanlarına

Bilgi Dünyası

Tüketici Hakları Tarihçesi

0

Tüketici Hakları kavramı ve tüketicinin haklarının korunmasının tarihçesi hakkında kısa bilgilendirme yazımız Tüketici hakları bir çok kaynakta 1800’lü yıllarda Amerika’da başladığı kabul edilse bile tarih boyunca tüketici hakları adı altında olmasa dahi bir çok ülkede tüketici haklarının korunması için yasalar ve kanunlar çıkartılmıştır. Örneğin 1502 yılında Osmanlı tarafından yayımlanan Bursa kanunnamesinde tüketici hakları koruma altına