Browsing: halife

Din Dört Halife Dönemi Özet

Dört Halife Dönemi Özeti (Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali)

49

Dört halife kimlerdir? Dört Halife (Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali) döneminin özeti, tarihi, hakkında bilgi. DÖRT HALİFE DEVRİ (632-661) Hz. Muhammed’den sonra gelen onun gibi din ve devlet başkanı, İslam dünyasının baş imamı ve başkomutanı olan kimseye halife, dini kurumuna da halifelik denir. Hz, Muhammed’den sonra Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz.

Bilgi Dünyası

Dört Halife Devri

0

İslamiyetin dört halifesi kimdir? Hz. Ömer, Hz. Ebubekir, Hz. Osman ve Hz. Ali döneminde yaşanan önemli olaylar ve sonuçları. DÖRT HALİFE DEVRİ Hulefa-i Raşidin – Cumhuriyet Dönemi 632-661 Bu dönem; Hz. Muhammed’in vefatından, Hz. Ali’nin şehid edilmesine kadar geçen dönemdir. Bu sürece “Hulefa-i Raşidin” (Reşid Halifeler) denir. Ayrıca Hz. Muhammed’in peygamberlik görevi hariç devlet başkanlığı

Biyografi

Halife Me’mun Kimdir?

0

Abbasi hükümdarlarından ve Abbasilerin en ünlü hükümdarlarından birisi olan Me’mun kimdir? Me’mun’un hayatı hakkında bilgiler. ME’MÛN (786 – 833) Abbasî hükümdarlarının en ünlülerinden bîridir. Hârûnu’r-Reşîd’in oğludur. Bağdat’ta doğdu. Bütün Doğu illerinin genel valisi sıfatı ile Merv’de bulunurken, babası ölüp ağabeyisi Emîn halife olunca veliaht oldu. Emîn, kardeşinden, küçük yaştaki oğlu Prens Musa lehine veliahtlikten vazgeçmesini

Din

Hz. Ömer Dönemi Hakkında Bilgiler

0

Dört büyük halifeden ikincisi olan Hz. Ömer döneminde yaşanan olaylar ile ilgili ve Hz. Ömer’in hayatı ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız. Hz. Ömer. (? – 644) Halifeler’in 2.’sidir, devlet adamı olarak en büyüğü, Arap imparatorluğunun kurucusudur. Mekke’de doğdu. Cesaretiyle tanınmıştı. Araplar’ın bütün geleneklerini yıkmak isteyen Hz. Peygamber’e düşman kesilmiş, onu öldürmeye and içmişti. Yalnız,

Din

Hz. Ali Devri (Kısaca)

0

Dört büyük halifenin sonuncusu olan Hz. Ali döneminde yaşananlar, savaşlar ve olaylar ile ilgili olarak kısaca bilgilerin verildiği yazımız. Hz. ALİ DEVRİ (656-661) • Hz. Osman’ın öldürülmesi, Müslümanlar arasındaki anlaşmazlıkları daha da ileri boyutlara vardırdı. • Hz. Muhammed’in amcasının oğlu ve damadı olan Hz. Ali, taraftarlarının ısrarı üzerine halifeliği kabul etti. Ancak Emevi soyundan olanlar,

Din

Hz. Ömer Devri (Kısaca)

0

Dört büyük halifeden belkide en büyüğü olan Hz. Ömer’in hayatı ve dönemi ile ilgili olarak kısaca bilgilerin verildiği yazımız. Hz. ÖMER DEVRİ (634-644) • Hz. Ömer, adalet ve doğruluğu ile ün yaptı. O’nun devrinde islamiyet en parlak zamanını yaşadı. • islam orduları Arabistan dışında büyük fetihlere giriştiler. Kadisi’ye Savaşı (636) ile İran ordusu yenildi. Bu

Din

Hz. Ebubekir Devri (Kısaca)

0

Dört Büyük Halifeden ilki olan Hz. Ebubekir döneminde olan olayların maddeler halinde paylaşıldığı yazımız. Hz. EBUBEKİR DEVRİ (632-634) Şam üzerine yapılan Usame Seferi’yle İslâm Devleti’nin güvenliğini ve ticari hayatını tehdit eden güçler bastırıldı. • Hz. Ebubekir devrinin en önemli iki olayı, Yemen taraflarında türeyen yalancı peygamberler sorunu ve Suriye Seferi’dir. • Peygamber’in ölümüyle Arabistan karıştı

Biyografi

I. Muaviye Kimdir?

0

Emevi hanedanının kurucusu olan ve dört büyük halifeden sonraki halife olan I. Muaviye hayatı hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız. I. Muaviey (d. 602 – ö. 6 Mayıs 680), Emevî İmparatorluk hanedanının kurucusu, Arap tarihinin en büyük siyasi dehalarından biridir. Ebu Sufyan’ın oğludur; dedesinin babası «Umeyye» adını taşıdığı için bu Kureyş ailesine «Emeviler» denilmiştir. Bu ailenin