Browsing: halifeler

Biyografi Hz. Ömer Kimdir?

Ömer bin Hattab (Hz. Ömer) Hayatı ve İslamiyetteki Yeri Nedir?

0

Ömer bin Hattab kimdir? Ömer bin Hattab (Hz. Ömer) hayatı, biyografisi, İslamiyetteki yeri, dönemi hakkında bilgi. Ömer bin Hattab; ikinci İslâm halifesidir (Mekke 591 – Medine 644). Kureyş kabilesindendi. Kendinden önce Müslüman olan kız kardeşiyle eniştesinin İslâm dinini savunmaları üzerine, okudukları Kuran ayetlerini hayranlıkla dinledikten sonra Müslüman olmak istediğini bildirdi. Erkam’ın evinde bulunan Hz. Muhammed’in yanma

Biyografi

Hz. Ali Hayatı

0

Dört halifeden biri, Peygamber efendimizin amcaoğlu ve damadı olan Hz. Ali’nin hayatı, biyografisi, halifelik dönemi hakkında bilgi. Hz. Ali; 4. halifedir (Mekke 598-KÛfe 661). Asıl adı Ali bin Ebu Talip. Halifelik dönemi: 656-661. Mekkeli Kureyş kabilesinin Haşimoğulları (Haşimi) ailesinden kısaca Ebu Talip diye anılan ve Hz. Muhammed‘in amcası olan Abdülmuttalip bin Abdülmenaf ile Eset kızı

Bilgi Dünyası

Abdülmecid Efendi Kimdir?

0

Abdülmecid Efendi kimdir? Son halife Abdülmecid Efendi hayatı, biyografisi, dönemi önemli olaylar hakkında bilgi. Abdülmecid Efendi; son Osmanlı veliahtı ve halifesidir (İstanbul 1868-Paris 1944). Babası Abdülaziz, annesi Hayrandil Kadın’dır. Babası tahttan indirildiğinde 7 yaşındaydı. Eğitimini annesiyle ablası üstlendi. Küçük yaşta orduya alındı, kısa sürede albaylığa kadar yükseltildi. Fransızca, İngilizce, Almanca ve Arapça öğrendi. Okumaya, yazmaya,

Bilgi Dünyası

1. Yezid Kimdir?

0

1. Yezid kimdir? 1. Yezid hayatı, biyografisi, dönemi, halifeliği hakkında bilgi. 1. Yezid;Emevi halifesidir (Şam 645-Huvvarin 683). Birinci Emevi halifesi Muaviye’nin oğludur. Saltanatını sülale haline dönüştürmek isteyen Muaviye, 673’te Yezid’i veliaht ilan etti. Babasının 680’de ölümü üzerine de Yezid ikinci Emevi halifesi olarak tahta çıktı. Ancak Hz. Ali’nin oğlu Hüseyin ile Abdullah bin Zübeyr ona

Bilgi Dünyası

Ebu Cafer El Mansur Kimdir?

0

Ebu Cafer El Mansur kimdir? Ebu Cafer El Mansur hayatı, dönemi, halifeliği ile ilgili bilgi. Ebu Cafer El Mansur;Abbasi halifesidir (? – Mekke / Bi’r Meymun 775). Hz. Muhammed‘in amcası Abbas’ın soyundan, Abbasi Devleti’ni kuran ve ilk halife olan Ebu’l Abbas es-Seffah’ ın da kardeşidir. Abbasilerin Emevilere karşı sürdürdükleri çekişmede rol aldı. Vasit Kalesi’nin kuşatılmasına

Bilgi Dünyası

Hişam bin Abdülmelik Kimdir?

0

Hişam bin Abdülmelik Kimdir? Hişam bin Abdülmelik hayatı, biyografisi, halifelik ve hükümdarlık dönemi ile ilgili bilgi. Hişam bin Abdülmelik; Emevi halifesidir (? -Rusafe 743). Hükümdarlık dönemi: 724-743. Abdülmelik bin Mervan’ın oğludur. Kardeşi II. Yezid’ den sonra iç savaşlarla yıpranmış bir ülkeye halife oldu. Türkmenlerle Hazarların saldırıları, Haricilerin eylemleri, Abbasilerin Emevi Halifeliği’ni yıkma çabalarıyla uğraştı. 738’de

Bilgi Dünyası

Hz. Ebubekir Hayatı

1

Hz. Ebubekir kimdir? Hz. Ebubekir hayatı, biyografisi, halifelik dönemi, hakkında bilgi. Hz. Ebubekir; ilk İslâm halifesidir (Mekke 572-Medine 634). Asıl adı: Abdullah bin Ebu Kuhafe bin Amir bin Ka’b bin Sa’d bin Teym bin Mürre. Ebubekir adı kendisine İslamlığı kabulünden sonra Hz. Muhammed tarafından verildi. Hz. Muhammed ile olan arkadaşlık ve yakınlığı İslamlıktan önceki Cahiliye

Biyografi

Ali Bin Ebu Talib Kimdir?

0

Ali Bin Ebu Talib Hayatı, halifelik dönemi. Şiiler ve şiiliğin doğuşu, Hz. Ali’nin lakabları ve hakkında bilgi. Ali Bin Ebu Talib (598-661), dördüncü halifedir. Hz. Muhammed’in amcası Ebu Talib’in oğludur. Muhammed’in kızı Fatma ile evlendi. İslamı kabul eden ilk 4 kişiden biridir. Toprakta yatmayı sevdiği için Hz. Muhammed ona toprağın babası anlamına gelen Ebu Turab