Browsing: halinde

Tarih II. Mahmut

II. Mahmut Dönemi Islahatları

0

19. yüzyıl dönemi Osmanlı Islahat Hareketleri içerisinde en önemli dönem olan II. Mahmut dönemi / devri ıslahat hareketleri maddeler halinde. II. MAHMUT DEVRİ ISLAHATLARI Kabakçı Mustafa isyanından sonra Rusçuk Ayanı Alemdar Mustafa Paşa III. Selim‘i tahta çıkarmak amacıyla İstanbul’a geldi. III. Selim öldürülünce II. Mahmut‘u padişah yaptı, kendiside Sadrazam oldu. Alemdar Mustafa Paşa, Anadolu ve

Bilgi Dünyası

Malazgirt Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

0

Türklere Anadolu’nun kapılarını ardına kadar açan Malazgirt Savaşının maddeler halinde nedenleri ve sonuçları. Malazgirt Savaşı (1071) Nedenleri: Kökeni Göçlere dayanan Türklerin yeni yurt sağlama çabalarına karşın Bizans İmparatorluğunun topraklarını koruma arzularıdır. ► Bu dönemde Bizans, İslam ilerleyişini Çukurova ve Suriye’de durdurmuştu. ► Savaşın en ateşli zamanında Peçenek ve uz Türkleri Selçuklu saflarına katıldı, bu önemli

Bilgi Dünyası dandanakan savaşı

Dandanakan Savaşı Sonuçları

0

Dandanakan savaşı ne zaman olmuştur? Dandanakan savaşı kimler arasında gerçekleşmiş ve savaşın sonuçları (maddeler halinde) ne olmuştur? Dandanakan Savaşı (1040) Gazneliler, sürekli güçlenip gelişen Selçukluları kendilerine tehlike görmeye başlayınca Horasan bölgesinden çıkartmak istediler. İki ordu savaşa başladılar Selçuklu ordusunun yıpratma taktiği başarılı oldu. Savaşın Sonuçları: a) Selçukluların bağımsızlık mücadelesi zafer ile sonuçlandı. b) Selçuklular genişleyecek

Bilgi Dünyası Göktürk Bayrağı

Göktürk Devletinin Özellikleri Nelerdir?

0

Göktürk Devletinin özelliklerinin maddeler halinde yazılmış olduğu Göktürk Devleti hakkında bilgi veren yazımız. • Hun Devleti’nin parçalanmasından sonra Orta Asya’daki Türkler Avarlar’ın egemenliğine geçmişti. Bumin Kağan, 552’de Avarlar’a karşı ayaklanarak Göktür Kağanlıgı’nı kurdu. • Göktürkler, Kağanlık düzeyine şadlık ve yabguluk aşamalarından geçerek ulaştılar. Şadlık, hanedan mensubu askerî komutanlara verilen unvandır. Yabguluk ise, devletin önemli bir

Bilgi Dünyası

Uygur Devletinin Özellikleri Nelerdir?

0

Orta Asya’da büyük bir uygarlık kurarak oldukça ileri bir devlet olarak hayatını sürdürmüş Uygur Devletinin özelliklerinin maddeler halinde yazıldığı sayfamız. • Önceleri Orhun Nehri boylarında yaşayan Uygurlar bir süre sonra (Moğol ve Kırgız saldırıları sonucu) Dogu Türkistan’a göç ederek buraya yerleştiler. • Uygurlar, Göktürklerin son zamanlarında, Karluk ve Basmıllar’la birleşerek Göktürk egemenliğine son verdiler ve

Din

Emeviler Dönemi Konu Anlatımı

0

Dört Halife Devri sonrası halifelik makamının geçtiği Emeviler döneminde yaşanan olaylar ve savaşlar ile ilgili olarak maddeler halinde konu anlatımının olduğu sayfamız. EMEVİLER (661 – 750) • Hz. Ali’nin ölümünden sonra Küfeli Müslümanlar Hz. Ali’nin oğlu Hasan’ı halifeliğe seçtiler. Muaviye de Şam’da halifeliğini ilân etti. Hz. Hasan, hem Muaviye’yi yenemeyeceğini bildiğinden hem de kardeş kanı

Bilgi Dünyası Peçenekler

Peçeneklerin Özellikleri

0

Geçmişte bir devlet kuramamış bir Türk boyu olan peçenekler ile ilgili olarak genel bilgilerin ve maddeler halinde özelliklerin belirtildiği yazımız. • Peçenekler, Göktürk Devleti’ne bağlı olarak Seyhun Irmağı ve Aral Gölü çevresinde yaşıyorlardı. Oğuz boylarının batıya doğru kaymaları üzerine IX. Yüzyılda uzun bir göçe başlayarak Tuna boylarına kadar geldiler. • Bizanslılar, Peçenekleri Balkanlara yerleştirdiler. Onlardan

Bilgi Dünyası

Avarlar Hakkında Bilgi

0

Orta Asya’da 4. yüzyılda kurulmuş bir Türk devleti olan Avarlar ile ilgili maddeler halinde bilgiler veren yazımız. • IV. Yüzyılda Orta Asya’da devlet kurdular. • 552’de Göktürklere yenilen Avarlar, Batıya doğru göç ettiler. Bu göçleriyle de özellikle Slavların yer değiştirmelerinde ve Balkanlara yerleşmelerinde önemli rol oynadılar. Doğu Avrupa’nın etnik yapısını değiştirdiler. • 7. Yüzyılda Orta

Bilgi Dünyası

İnternetin Zararları Nelerdir? (Maddeler Halinde)

0

Artık hayatımızın her alanına girmiş olan internetin zararlarının maddeler halinde sırlandığı yazımız. İnternet artık hepimizin hayatının bir parçası. Özellikle mobil teknolojilerin gelişmesi sayesinde nerede olursak olalım yeter ki kapsamı alanında olalım mutlaka cep telefonlarımızdan, tabletlerden ya da bilgisayarlarımızdan internete sınırsızca bağlanabiliyoruz. İnternet bilgi paylaşımı olarak dikkate alındığında oldukça faydalı bir yapıdır. Özgürce fikirler ortaya atılır

Bilgi Dünyası

Uyku Nedir?

2

Uyku nedir? Uyku sırasında neler olur? Canlılar neden uykuya uyumaya ihtiyaç duyarlar. Uyku ile ilgili bilgiler. Organizmanın belirli aralıklarla dış uyaranlara karşı kapanması uyku dediğimiz hali meydana getirir. Bu hal bitkilerde bile vardır. Bitki uyku durumunda çiçeklerini kapar ve etrafla ilgisini keser. Gelişmiş organizmalarda uyku fazla zaman alan bir hayat görünüşüdür. Mesela insan hayatının üçte