Browsing: Halk

Genel Kültür Ninni

Ninni Nedir? Ninni Hakkında Bilgi

0

Halk edebiyatında ninni nedir, özellikleri nelerdir? Ninni örnekleri, ninni hakkında bilgi. Ninni Ninni; bebek uyutmak amacıyla söylenen ağır ve tekdüze şarkıdır. Müziğini ve sözlerini saptayan belirli kurallar yoktur. Geleneksel halk ninnilerinin dışında, söyleyenin uyuttuğu bebeğe ilişkin duygu ve dileklerini doğaçlama biçimde dile getirdiği ninniler de vardır. Bazı ninnilerin sözleri içinde zaman zaman anlamsız sözcüklere (örn.

Genel Kültür Halk Oyunları

Halk Oyunları Hakkında Bilgi

0

Halk oyunu nedir? Halk oyunları çeşitleri nelerdir, özellikleri, kısaca tarihçeleri, kuralları hakkında bilgi. HALK OYUNLARI İnsanların geleneksel yaşama biçimlerini, inanışlarını, tabiatla ve birbirleri ile olan ilişkilerini figür, ritm ve müzik eşliğinde anlatan, kültür öğelerinin bu yolla nesilden nesile aktarılmasına yardım eden önemli bir etkinliktir. Millî folklorumuzun önemli bir bölümünü oluşturan halk oyunlarımız, sportif açıdan da

Cümle Örnekleri İle İlgili Cümleler

Halk İle İlgili Cümleler

0

Halk ile ilgili cümleler. Halk kelimesi içeren “Halk” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız. Halk İle İlgili Cümleler *** İlçe halkı geçimini tarımdan sağlar. *** Halkının bir bölümü Rumlardan oluşan yöre Balkan Savaşları sırasında Bulgar işgaline uğradı. *** Anadolu’da çok yaygın olan bu türün yaprakları halk arasında idrar artırıcı ve terletici olarak

Genel Kültür

Azandeler Hakkında Bilgi

0

Azandeler hakkında bilgi Orta Afrka’da bir halk olan Azandeler ile ilgili olarak genel ve kısaca bilgi veren sayfamız. Azandeler, asandeler, zandeler ya da Niam-Niam olarak da bilinir, Nijer-Kongo dil ailesinin Adamawa-Doğu öbeğine bağlı bir’ dil konuşan Orta Afrika halkı. Nil ve Kongo ırmaklarının su bölümü çizgisi boyunca Sudan, Zaire ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde yaşarlar. Kuzeyde

Bilgi Dünyası edebiyat

Halk Şiirinin Genel Özellikleri

0

Halk şiiri nedir? Halk şiiri türleri nelerdir? Halk şiirinin genel özelliklerinin maddeler halinde açıklaması. HALK ŞİİRİ Türklerin islamiyet’i kabul etmelerinden önce de edebî ürünler verdiklerini, bu dönemin Destan Dönemi olarak adlandırıldığını daha önce belirtmiştik. Türkler Müslüman olduktan sonra da bu edebiyat geleneği çeşitli özelliklerini koruyarak islamiyet’in kabulüyle başlayan büyük kültürel değişikliklere uyum sağlamış, yeni görünümlerle

Bilgi Dünyası

Türkü Nedir? Türkü Hakkında Bilgi

0

Halk edebiyatında türkü nedir, özellikleri nelerdir? Türkü örnekleri, Türkü hakkında bilgi. TÜRKÜ : Ortak Halk Edebiyatı’nda çok geniş bir alan kaplayan türkü, aşk ve tabiat güzelliklerine ait lirik konuları işler. Savaşlar ve yiğitlikler üzerine Söylenmiş türküler de vardır. Fakat bunlar, destanımsı bir nitelik taşırlar. Ölçü ve kafiyeleniş bakımından destan ve koşmaya benzeyen türkü, öteki nazım

Bilgi Dünyası

Ağıt Nedir? Ağıt Hakkında Bilgi

0

Halk edebiyatında ağıt nedir, özellikleri nelerdir? Ağıt örnekleri, ağıt hakkında bilgi. AĞIT : Ağıt, Ölen bir kimsenin gençliğini, güzelliğini, iyiliklerini, değerlerini, arkada bıraktıklarının acılarını, büyük felaketlerin acılı etkilerini dile getiren söz veya okunan ezgi, yazılan yazıdır. Yazarları belli olan ağıtlar yanında, ortak halk edebiyatına ait birçok ağıtlar vardır. Bu ağıtlar dörtlüklerle söylenir ve dörtlük sayısı

Bilgi Dünyası

Mani Nedir? Mani Hakkında Bilgi

0

Halk edebiyatında mani nedir, özellikleri nelerdir? Mani örnekleri, mani hakkında bilgi. MÂNİ : Mâni, yedi hecelik ölçüyle söylenmiş dört mısralık bir nazımdır. Yalnız cinaslı mânilerle artık mısralı mânilerde bu şart bozulmaktadır. Birinci, ikinci ve dördüncü mısraları birbirleriyle kafiyeli, üçüncü mısrası serbesttir. Manilerin ilk iki mısrası doldurmadır. Bunlarda pek anlam aranmaz. Asıl anlam son iki mısradadır.

Bilgi Dünyası Halk edebiyatı

Halk Edebiyatının Tarihçesi

0

Türk Halk Edebiyatının tarihi ve gelişimi. Halk Edebiyatı özellikleri, ünlü yazarları ve şairleri, tarihçesi hakkında bilgi. HALK EDEBİYATI bir milletin edebiyatında, halk arasında söylenilen, anlatılan, ağızdan ağza dolaşan parçalar vardır, Bunlardan kimisinin yazarı bilinmez, halkın içinden çıkmıştır; kimisi de, gene halkın duygularını dile getiren şairlerin, yazarların eseridir. Halk edebiyatı, daha işlenmiş edebiyata temel olmuştur. Büyük

Biyografi

Halk Şairi : DERTLİ Hakkında Bilgi

0

Halk şairlerimizden Aşık Dertli hayatı ve eserleri ile ilgili olarak genel bilgilerin mevcut olduğu yazımız. DERTLİ, halk şairi (Gerede/Şahnalar Köyü 1772 – Ankara 1845). Şiirlerinden elde edilen, çağdaşlarının tanıklığıyla sağlanan bilgilere göre asıl adı İbrahim iken çobanlık yaptığı çocukluk yıllarında âşıklık geleneğine giriştiği, hakkı olan topraklara zorba bir ağanın el koyması üzerine İstanbul, Konya, Mısır’da

Bilgi Dünyası

Edebiyat Tarihi Halk Bilimi İlişkisi

0

Edebiyat tarihi ile halk bilimi arasındaki ilişki nasıldır, özellikleri nelerdir, edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisi hakkında bilgi. EDEBİYAT TARİHİ – HALK BİLİMİ İLİŞKİSİ Halk bilimi Avrupa’da olduğu gibi bizde de yeni bir kavramdır. Bizde bu bilim dalıyla ilgili çalışmalar Avrupa’dan 50 – 60 yıl sonra başlamıştır. Kavram da henüz tam olarak yerleşmemiştir. Folklor, halkiyat, halk bilgisi