Browsing: hanedanı

Tarih Tang Hanedanlığı

Tang Hanedanı Ne Zaman ve Nerede Hüküm Sürmüştür? Tarihi ve Kültürü

0

Tang hanedanı ne zaman ve nerede hüküm sürmüştür? Tang imparatorları, iç savaşlar, kültür ve medeniyeti,Tang sanatı hakkında bilgi. Tang Hanedanı Tang Hanedanı; sülalesi Çin imparatorluk sülalesidir (618-907). Kuzey ve güney arasındaki uzun bir bölünmenin ardından Han sülalesinden sonra ikinci büyük imparatorluğu kuran Tang sülalesi, ülke topraklarını genişletmesiyle, güçlü uygarlığıyla ve yükselmesiyle parladı. Suy sülalesi talihi

Bilgi Dünyası

Iulius-Claudius (Julio-Claudian) Hanedanı Hakkında Bilgi

1

Iulius-Claudius (Julio-Claudian) Hanedanı ne zaman ve nerede yaşamışlardır, tarihteki yerleri, tarihçeleri, hakkında bilgi. Iulius-Claudius (Julio-Claudian) Hanedanı Iulius-Claudius (Julio-Claudian) Hanedanı; Roma İmparatorluğu’nda İS 14-68 arasında hüküm süren hanedandır. Üyeleri, ilk Roma imparatoru Augustus’un ardılları Tiberius (hd 14-37), Caligula (hd 37-41), Claudius (hd 41-54) ve Neron’du (hd 54-68). Ardıllık çizgisi kan bağına dayanmıyordu. Augustus, Julius Caesar’ın evlatlığı

Bilgi Dünyası

Selçuklu Hükümdarlarının Listesi

0

Selçuklu hanedanları ve hüküm sürdükleri yerlerle saltanat yıllarının yer aldığı liste. Selçuklu hükümdarlarının listesi. I.BÜYÜK SELÇUKLULAR (HORASAN SELÇUKLULARI): 1) Sultan Tuğrul Bey (1040-1063) 2) Sultan Alp Arslan (1063-1072) 3) I. Melik-Şah (1072-1092) 4) Sultan Mahmut (1092-1094) 5) Sultan Berkyaruk (1094-1104) 6) II. Melik-Şah (1104-1105) 7) Sultan Mehmet Tapar (1105-1117) 8) Sultan Sencer (1117-1157) II. ANADOLU

Bilgi Dünyası

Memlûkler Kimlerdir? Memlûkler Tarihi

0

Tarih sayfasında farklı coğrafyalarda çok uzun yıllar boyunca hüküm sürmüş olan Türk hanedanları ve devletleri olan Memlukler (Kölemenler) ile ilgili bilgiler. MEMLÛKLER [Kölemenler], Hindistan’da, Mısır’da hüküm sürmüş Türk hanedanlarıdır. «Memlûk», Arapçada «köle» demektir. Her iki hanedan da başlangıçta köle olan kimselerden türediği için bu ad verilmiştir. Hindistan Memlûkleri Hindistan’da 1206’dan 1290’a kadar 84 yıl iktidarda

Bilgi Dünyası

Selçuklu Devleti Hakkında Bilgiler

0

Selçuklu Devleti tarihi ile ilgili bilgiler. Türk ulusunu Orta Asya’dan Yakındoğu’ya Asya’ya getiren Türk Devleti olan Selçuklu Devleti hakkında bilgiler. SELÇUKLU DEVLETİ, XI. yüzyılda kurulan, XIII. yüzyılda sona eren büyük bir Türk devletidir. Osmanlı hanedanı bir yana bırakılırsa, Selçuklular Türk tarihinin en büyük hanedanıdır, dünya tarihinin de en önemli hanedanlarından biridir. Türk ulusunu Orta Asya’dan

Bilgi Dünyası

Savoie Hanedanı Hakkında Bilgi

0

Savoi hanedanı ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Savoi hanedanlığının armasının da yer aldığı sayfamız. Avrupa tarihinin ünlü hanedanlarından biridir. Hanedanın atası 807’de ölen Saksonya Dukası Wittekind’in aynı zamanda Avrupa’nın en büyük hanedanlarından Saksonya (Sachsen) hanedanının da atası olduğu sanılıyor. Bu dukanın 7. kuşaktan torunu I. Umberto, Savoie topraklarını ele geçirmiş, böylece hanedan «Savoie»

Bilgi Dünyası Romanovlar

Romanov Hanedanı Hakkında Bilgiler

0

150 yıla yakın bir süre Rusya’yı idare etmiş olan bir hanedan olan Romanov’lar ile ilgili kısaca bilgi veren yazımız. Bir Rus hanedanıdır. Asıl Romanov’lar kesintili olmak üzere, 1613-1762 arasında, 147 yıl iktidarda kaldılar, ondan sonra gelenler asıl Romanov’lara evlenme yolu ile bağlanmış yabancılardır; yalnız, bunlar da Romanov adını taşımakta devam etmişlerdir. Bu arada, 1725’ten 1727’ye

Bilgi Dünyası

Palaeologus Hanedanı Hakkında Bilgi

0

Bizans İmparatorluğunda hüküm süren son hanedan olan Palaeologus handeanı ile ilgili olarak kısaca bilgi veren yazımız. Bizans’ın son hükümdar ailesidir. 1261’den 1453’e, Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u alıncaya kadar, 192 yıl Bizans’ta bu hanedan hüküm sürmüştür. Palaeologus’lar Bizans hükümetine önce general ve idareci olarak girmişler, sonra saraydan kız alarak hanedan arasına karışmışlardır. Bunlardan ilk olarak Michail

Bilgi Dünyası Osmanlı Tuğrası

Osmanoğulları Hanedanı Hakkında Bilgiler

0

Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu olan Osmanoğulları ailesi / hanedanı ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Osmanlı devleti hanedanının adıdır. Bu hanedana adını veren, devletin kurucusu Osman Gazi’dir ki sonradan «I. Sultan Osman» diye anılmıştır. Osman Gazi, Oğuzlar’ın Kayı boyundan bir aşiretin başı olan Ertuğrul Gazi’nin oğludur. Ertuğrul Gazi’nin babasının adı ya Süleyman Şah, ya

Bilgi Dünyası

Murabıtlar Hakkında Bilgi

0

Kuzey Afrika’da hüküm sürmüş olan ve müslüman olan bir hanedan olan Murabıtlar ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Kuzey Afrika’da hüküm sürmüş büyük bir Müslüman hanedanıdır. 1056-1147 arasında 91 yıl süren çok kudretli bir imparatorluk kurmuşlardır. Hanedan Arap’laşmış Berberi bir aileden çıkmıştır. Murabıtlar’ın başkentleri Fas’ta Marakeş şehriydi. Fas, Cezayir, Tunus, Moritanya, Senegal, Mali ve

Bilgi Dünyası

Merovenj Hanedanı Hakkında Bilgi

0

Fransa’daki Merovenj Hanedanı ile ilgili genel bilgilerin verildiği Merovenj Hanedanı kuruluşu hikayesi. Fransa’da Capet ve Karolenj hanedanlarından önce hüküm süren ilk krallık hanedanıdır. 428’den 751’e kadar 323 yıl iktidarda kaldılar. Son zamanlarını Karolenjler’den saray nazırlarının hükmü altında geçirdiler, sonunda krallık tacını da bu aileye devrettiler. Frank olan bu hanedan, 496’da Hristiyanlığı kabul etti, Galya’yı (Goller

Bilgi Dünyası

Giray Hanedanı Hakkında Bilgi

0

Kırım’da önce bağımsız daha sonra da Osmanlı’ya bağlı olarak yüzlerce yıl hüküm sürmüş Giray Hanedanlığı ile ilgili bilgiler. Kırım Hanları hanedanına verilen addır. 1427’den 8 Nisan 1783’e kadar 356 yıl Kırım’da hüküm sürmüşlerdir. 1475-1774 arasındaki 299 yılda Osmanlıya bağlı olmuşlardır. Bu hanlık şubat 1789’a kadar devam ettikten sonra, Kırım Rusya’nın eline geçtiği için, Osmanlı İmparatorluğu

Bilgi Dünyası

Kavalalılar Hanedanı Hakkında Bilgi

0

Kavalalılar kimlerdir? Kavalalılar Hanedanının önemli isimleri, tarihleri hakkında bilgi. Kavalalılar; Kavalalı Mehmet Ali Paşa‘nın Mısır’da kurduğu hanedana “Kavalalılar” denir. Konya’ dan Kavala’ya gelip yerleşmiş bir Türk ailesinden olan Mehmet Ali, Kavala Derbent Ağası (kalenin bekçibaşısı) İbrahim Ağa’nın 18 çocuğundan bîriydi; bütün kardeşleri genç yaşlarında öldüğü halde, Mehmet Ali 80 yıl yaşamıştır. Yeğeni olan Yeğen Mehmet

Bilgi Dünyası

Fatımiler Hakkında Bilgi

0

Fatımiler kimlerdir? Fatımiler devleti ve ya Fatımiler hanedanı ne zaman ve nerede hüküm sürmüştür, tarihi ve önemli olaylar hakkında detaylı bilgi. Mısır’da 200 yıl süren Şii mezhebinden, ünlü bir Arap hanedanıdır. 910 yılından başlayarak Tunus’ta küçük bir devlet kurmuşlar, mutlak şekilde Sünni olan ülkede Şiiliği kılıç kuvvetiyle yaymaya başlamışlardır. Hz. Ali ile Hz. Fâtıma’nın (Peygamber’in

Bilgi Dünyası

Merovenj Hanedanı Hakkında Bilgi

0

Merovenjler kimlerdir? Merovenj hanedanının özellikleri, tarihi, hakkında bilgi. Merovenjler; Frankların bir hanedanıdır. 430 dolaylarında Clodion’un oğlu Merovee’in kurduğu bu hanedanlık, Karolenj hanedanından Kısa Pepin’ in 751’de son Merovenj hükümdarı III. Childeric’i devirmesine kadar egemenliğini sürdürdü. 481-511 arasında hüküm süren hanedanın ikinci kralı I. Clovis, Glaya’daki küçük büyük tüm kralları kendi krallığı altında birleştirerek Pirenelere kadar