Browsing: hareket

Bilgi Dünyası

Yer’in Eksen Eğikliği ve Yıllık Hareketinin Sıcaklığa Etkisi

0

Dünya’nın eksen eğikliğinin ve yıllık hareketinin sıcaklığa olan etkisi nedir? Eksen eğikliğinden dolayı yaşanan sıcaklık değişimleri. Yer’in Eksen Eğikliği ve Yıllık Hareketinin Sıcaklığa Etkisi Yer ekseninin eğik olmasından dolayı Dünya, Güneş etrafında dolanırken, yıl içerisinde güneş ışınlarının yere düşme açısı da değişir. Bu durum sıcaklığın yıl içerisinde farklılık göstermesine neden olur. Orta enlemlerde öğle vakti

Fizik

Fizikte Periyodik Hareket Ne Demektir?

0

Periyodik hareket nedir? Fizikte periyodik hareketin tanımı ve periyodik hareket ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Periyodik hareket, dönemli hareket olarak da bilinir, fizikte, eşit zaman aralıklarında yinelenen hareket; bu zaman aralığı periyot (dönem) olarak adlandırılır. Salıncaklı bir koltuğun, zıplayan bir topun, titreşen bir diyapozonun, suda oluşan dalgaların ve Güneş çevresindeki yörüngesinde dolanmakta

Ders Konuları Sarkaç

12. Sınıf Kuvvet ve Hareket Konu Anlatımı

0

12. sınıf fizik dersi kuvvet ve hareket konusu tanımlar, basit harmonik hareket, formüller, yay sarkacı konu özeti, anlatımı. 12. Sınıf Kuvvet ve Hareket Konu Anlatımı Basit Harmonik Hareket Denge konumundan eşit uzaklıktaki iki nokta arasında, değişken ivmeli periyodik harekete basit harmonik hareket denir. Uzanım Basit harmonik hareket yapan bir cismin herhangi bir anda denge konumuna

Bilgi Dünyası

Fiziksel ve Psikomotor Gelişim Nedir?

0

Fiziksel ve psikomotor gelişim nedir? Fiziksel ve psikomotor, hareket gelişiminin özellikleri ve dönemleri hakkında bilgi. FİZİKSEL VE PSİKOMOTOR (HAREKET) GELİŞİM Çocuğun boy ve kilosunun artışı ile birlikte vücut sistemlerinin gelişip olgunlaşması için geçirdiği gelişim sürecine fiziksel gelişim süreci denir. Fiziksel gelişime çeşitli kaynaklarda bedensel gelişim de denilmektedir. Fiziksel gelişim, gözle görülebilen, her an fark edebileceğimiz

Bilgi Dünyası

Hareket Problemleri Konu Anlatımı – Örnekler

0

Hareket problemleri nasıl hesaplanır, formülleri, konu anlatımı. Hareket problemleri çözümlü örnekleri. HAREKET PROBLEMLERİ ***Yol = Hız.Zaman Yol = x , Hız = V , Zaman = t ise x = V.t *** ***Akıntı problemlerinde; Hareketlinin hızı Akıntının hızı olsun. Akıntıya zıt yönde; Akıntı yönünde; olur. Çözümlü Örnekler: ***A ve B noktalarında bulunan iki aracın hızları

Bilgi Dünyası

Hareket Nedir? (Kısaca)

0

Hareket nedir? Hareket çeşitleri nelerdir? Düzgün hareket ve hız hakkında bilgiler. Hareketin genel Kanunları Nelerdir? Bir cismin, değişmez bir noktaya göre yerinin veya durumunun değişmesine «hareket» (devinme) denir. Olduğu yerde kımıldamadan duran bir cisim dengededir. Her hangi bir etkiyle bu cismi denge durumundan uzaklaştırırsak cisim harekete başlar. Bu hareket cismin yapılışına, bulunduğu duruma göre çeşitli

Bilgi Dünyası Frekans

Frekans Nedir?

0

Fizik biliminde frekans nedir? Nasıl tanımlanır özellikleri nelerdir? Formülü nasıldır. Aynı zamanda elektrikte frekans hakkında da kısa bilgiler Fizikte, zamana bağlı olarak değişen veya titreşen bir büyüklüğün bir saniye içinde yaptığı titreşim sayısına «frekans» denir. Bu biçim, değişmeler harmonik hareketlerde görülür. Harmonik bir harekette, hareket eden cisim aynı yerlerden tekrar tekrar geçer. Cismin üzerinde yol

Bilgi Dünyası

Düzgün Yavaşlayan Doğrusal Hareket Grafikleri

0

Düzgün Yavaşlayan Doğrusal Hareketin ivme-zaman, hız-zaman, konum-zaman grafikleri nasıldır, grafiklerin açıklamaları. Düzgün Yavaşlayan Doğrusal Hareket Grafikleri 1. İvme-zaman grafiği : İvme sabit ve negatif olduğu için ivme-zaman grafiği Şekildeki gibidir. Grafikle sınırlanan taralı alan cismin hızındaki azalışı verir. 2. Hız-zaman grafiği : Düzgün yavaşlayan doğrusal hareketin hız-zaman grafiği, Şekildeki gibidir. Grafiğin altındaki taralı alan cismin

Bilgi Dünyası

Düzgün Hızlanan Doğrusal Hareket Grafikleri

0

Düzgün Hızlanan Doğrusal Hareketin ivme-zaman, hız-zaman, konum-zaman grafikleri nasıldır, grafiklerin açıklamaları. Düzgün Hızlanan Doğrusal Hareket Grafikleri 1. İvme-zaman grafiği : İvme sabit olduğundan, ivme-zaman grafiği, Şekildeki gibi, zaman eksenine paralel bir doğrudur. Grafiğin altındaki taralı alanın eni ivme, boyu zaman olduğundan alanın değeri ivme çarpı zaman boyutundadır. Bu da hareketlinin hız artışı demektir. O halde

Bilgi Dünyası

Düzgün Doğrusal Hareket Grafikleri

0

Düzgün Doğrusal Hareketin ivme-zaman, hız-zaman, konum-zaman grafikleri nasıldır, grafiklerin açıklamaları. 1. İvme-zaman grafiği : İvme sıfır olduğuna göre, ivmenin zamanla nasıl değiştiğini gösteren grafik Şekildeki gibidir. Grafik daima zaman eksenine çakışık bir doğrudur. 2. Hız-zaman grafiği : Hız sabit olduğu için bu hareketin hız-zaman grafiği, Şekil 1 deki gibi, zaman eksenine paralel bir doğru olur.

Bilgi Dünyası

Düzgün Dairesel Harekette İvme

0

Düzgün dairesel harekette ivme nedir, nasıl hesaplanır, formülleri ve örnekleri. Düzgün Dairesel Harekette İvme Hızın değeri değişmeyip yönü değişse bile ivme vardır. Düzgün dairesel harekette de durum budur : Cisim çember üzerinde dolandıkça, hızın değeri değişmez ama yönü sürekli değişir. Bu nedenle de dairesel hareket ivmeli bir harekettir. Peki ivmenin değer ve yönü nedir, nasıldır?

Bilgi Dünyası

Düzgün Dairesel Harekette Açısal Hız

0

Düzgün dairesel harekette açısal hız nedir, nasıl hesaplanır, formülleri ve örnekleri. Düzgün Dairesel Harekette Açısal Hız; Dairesel harekette açısal hız, birim zamanda dönülen açının radyan cinsinden değeridir. Cisim, t saniyede θ açısını dönmüşse, ortalama açısal hız, olur. Fakat cisim, eşit zaman dilimlerinde eşit açılar döneceğinden (çünkü çizgisel hızın değeri sabit), ortalama açısal hızın değeri anlık açısal

Bilgi Dünyası

Düzgün Dairesel Harekette Çizgisel Hız

0

Düzgün dairesel harekette çizgisel hız nedir, nasıl hesaplanır, formülleri ve örnekleri. Düzgün Dairesel Harekette Çizgisel Hız Çember üzerinde dolanan cismin birim zamanda yaptığı yer değiştirmedir. Şekildeki çember üzerinde t = t1 anında K noktasında bulunan cisim, t = t2 anda L noktasına gelmişse ortalama hız, dir. Cismin tam K noktasından geçtiği andaki hızını bulmak istersek

Bilgi Dünyası

Düzgün Dairesel Harekette Periyot ve Frekans

0

Düzgün dairesel hareket nedir? Düzgün dairesel harekette periyot ve frekans formülleri, örneklerle konu anlatımı. DÜZGÜN DAİRESEL HAREKET Bir çember üzerinde, eşit zaman aralıklarında eşit yollar alarak dolanan cisimlerin hareketine düzgün dairesel hareket denir. PERİYOT VE FREKANS Düzgün dairesel hareket yapan bir cisim, eşit zaman aralıklarında eşit yollar alarak dolandığına göre, çember üzerindeki ilk turunu kaç

Bilgi Dünyası

Yatay Atış Hareketi Nedir – Grafikleri

0

Yatay atış hareketi nedir, nasıldır? Yatay atış hareketinin özellikleri, grafikleri ve hesaplanması anlatımı YATAY ATIŞ HAREKETİ Yerden belli bir yükseklikten yatay olarak vo ilk hızıyla atılan cisimlerin, yere varıncaya dek yaptığı bileşik harekete yatay atış denir. YATAY ATIŞ HAREKETİN BİLEŞENLERİ vo hızıyla yatay atılan bir cisme etkiyen tek kuvvet yerçekimidir. Hava sürtünmelerini yok’sayıyoruz. Yerçekimi kuvveti

Bilgi Dünyası

Hareket, Enerji ve Eylemsizlik Hakkında Bilgi

0

Fizik konularından hareket, enerji ve eylemsizlik ile ilgili kısa ve temel bilgiler HAREKET NEDİR? Yukarıda gözden geçirdiğimiz, kuvvet, denge, iş, güç konularında daima hareket’ten söz ettik. Peki, hareket denen şey nedir ki, fizikte böylesine önemli bir yer tutuyor. Yalnız şimdiye kadar gözden geçirdiğimiz konularda değil, bundan sonra daha birçok konularda da hareketin çok önemli bir

Bilgi Dünyası

Eğik Atış Hareketi Grafikleri ve Özellikleri

1

Eğik atış hareketinin grafikleri, nasıl olur, özellikleri. Eğik atış hareketinin bileşenleri ve açıklaması. EĞİK ATIŞ HAREKETİ Yerçekimi alanında, yatay ya da düşeyle bir açı yapacak biçimde, vo ilk hızıyla atılan cisimlerin yaptığı bileşik harekete eğik atış hareketi denir. EĞİK ATIŞ HAREKETİN BİLEŞENLERİ Cismin vo atılış hızını, Şekil 1 deki gibi, düşey vo Sinα ve yatay

Bilgi Dünyası

Aşağıdan Yukarı Düşey Atış Hareketinin Grafikleri ve Özellikleri

0

Aşağıdan Yukarı Düşey Atış hareketinin özellikleri nelerdir, Aşağıdan Yukarı Düşey Atış hareketinin ivme zaman, hız-zaman ve konum zaman grafikleri. AŞAĞIDAN YUKARI DÜŞEY ATIŞ HAREKETİNİN ÖZELİKLERİ I. Kütleye bağlı değildir. II. Cisim yukarı çıkarken düzgün yavaşlar, bir an hızı sıfır olur, dönüşte düzgün hızlanır. III. Her yukarı düşey atışın devamı daima bir serbest düşme hareketidir. IV.

Bilgi Dünyası

Yukarıdan Aşağıya Düşey Atış Hareketinin Grafikleri ve Özellikleri

0

Yukarıdan Aşağıya Düşey Atış hareketinin özellikleri nelerdir, Yukarıdan Aşağıya Düşey Atış hareketinin ivme zaman, hız-zaman ve konum zaman grafikleri. YUKARIDAN AŞAĞI DÜŞEY ATIŞ HAREKETİNİN ÖZELİKLERİ I. İlk hızı vardır ve yerçekimi ivmesiyle düzgün hızlanır. II. Hareketi yaptıran kuvvet yerçekimi olduğundan kütleye bağlı değildir. YUKARIDAN AŞAĞI DÜŞEY ATIŞ HAREKETİNİN GRAFİKLERİ I. İvme-zaman grafiği : Aşağı yön

Bilgi Dünyası

Yeşil Hareket Nedir?

0

Yeşil hareket nedir? Yeşil hareketin amacı nedir, nasıl gerçekleşir, çevreci gruplar ve özellikleri hakkında bilgi. Yeşil Hareket; İnsanların dünyaya verdikleri zarardan endişe duyan bazı gruplar, çevreyi koruma ölçütlerini belirlemek üzere örgütler kurmuşlardır. Bu grupların hepsine yeşil hareket denir. Birçok ülkede doğayla ilgili konulara eğilen kişiler siyasi partiler kurmuşlardır. 1980’lerin sonunda Batı ve Kuzey Avrupa’nın hemen

Bilgi Dünyası

Vücudumuz Nasıl Hareket Eder?

0

İnsan vücudu nasıl hareket eder? Vücudumuzda bulunan kas çeşitleri, açıklamaları ve vücudun hareket etmesi ile ilgili bilgiler Hareket etmemizi kaslarımız sağlar. Yürümemiz, yerden bir şey kaldırmamız, gözlerimizi açıp kapamamız, hattâ solunmamız, hep kaslar sayesinde olur. Kaslar kasılıp açılarak, kemiklerimizi, eklemlerimizi oynatırlar; böylece hareket etmemizi sağlarlar. Kaslarımız, bulundukları yere, yapacakları işe göre, büyüklü, küçüklüdür. Vücudumuzdaki bütün

Bilgi Dünyası

Newton’un Üçüncü Hareket Kanunu Nedir?

1

Newton’un üçüncü hareket kanunu, etki tepki prensibi nedir? Üçüncü hareket yasasına örnekler. Üç yüz yıl kadar önce, İngiliz matematikçisi Isaac Newton tarafından ortaya atılan üçüncü hareket kanunu, kuvvetlerin birbirine karşı etkisini ele almaktadır. Örneğin, bir kibrit kutusunu avucumuza koyduğumuz zaman, elimiz kutuyu yukarıya doğru ne kadar itiyorsa, kutu da ele o kadar bir baskı yapar.

Bilgi Dünyası

Newton’un İkinci Hareket Yasası Nedir?

0

Newton’un ikinci hareket kanunu, ivme ve kuvvet ilişkisi nedir? İkinci hareket yasasının açıklaması. «Eğer bir cisim üzerine bir kuvvet etkirse, bunun meydana getirdiği ivme, kuvvetin büyüklüğüyle doğru, cismin kitlesiyle ters orantılıdır». Birinci hareket kanunu gibi, ikinci hareket kanunu da hareket eden cisimlerin davranışlarıyla ilgilidir. Birincisi, bir cisme uygulanan, kuvvet ne kadar büyük olursa hızındaki değişmenin,

Bilgi Dünyası

Birinci Hareket Yasası Nedir?

0

Newton’un birinci hareket kanunu, eylemsizlik yasası nedir? Birinci hareket yasasının açıklaması. «Bir cisim, üzerine bir kuvvet uygulanmadıkça, duruyorsa durduğu yerde kalır; hareket halindeyse bir doğru boyunca sabit bir hızla harekete devam eder». Bir otobüs duraktan birdenbire kalkarsa oturan yolcular geriye doğru itilir; şoför birden fren yaparsa ileri doğru giderler. Aynı şekilde otomobillerdeki emniyet kemerleri, bir çarpışma