Browsing: harfler

Ders Konuları

1. Sınıf 6. Grup Harf Çalışmaları (Fvğj) Hareketli Resimli Anlatım

0

İlköğretim 1. sınıfta 6. grup harfler FVĞH yazım çalışmaları, gif resimleri, el yazısı ile yazma, çalışma dosyalarının yer aldığı sayfamız. 1. Büyük F ve küçük f harfi el yazısı ile nasıl yazılır hareketli resim eşliğinde anlatımı 2. Büyük V ve küçük v harfi el yazısı ile nasıl yazılır hareketli resim eşliğinde anlatımı 3. Büyük G

Ders Konuları

1. Sınıf 5. Grup Harf Çalışmaları (Çgph) Hareketli Resimli Anlatım

0

İlköğretim 1. sınıfta 5. grup harfler ÇGPH yazım çalışmaları, gif resimleri, el yazısı ile yazma, çalışma dosyalarının yer aldığı sayfamız. 1. Büyük Ç ve küçük ç harfi el yazısı ile nasıl yazılır hareketli resim eşliğinde anlatımı 2. Büyük G ve küçük g harfi el yazısı ile nasıl yazılır hareketli resim eşliğinde anlatımı 3. Büyük P

Ders Konuları

1. Sınıf 1. Grup Harf Çalışmaları (Elan)

0

İlköğretim 1. sınıfta 1. grup harfler ELAN yazım çalışmaları, gif resimleri, el yazısı ile yazma, çalışma dosyaları. 1. Sınıf öğrencileri bir kaç yıldır el yazısı ile öğrenmeye başladılar. İşte sırası ile A, E, L ve N harfleri için hareketli çalışma kağıtları… A-a Harfi El Yazısı Çalışma E-e Harfi El Yazısı Çalışma L-l Harfi El Yazısı

Bilgi Dünyası

B Harfi – Özellikleri

0

B Harfi nedir? B Harfinin özellikleri, B harfinin tarihçesi, B harfi ile ilgili bilgi. B Harfi; Türk alfabesinin ikinci harfidir. Ötümlü (sedalı) katı, patlamalı çift dudak ünsüzüdür. Tarihsel köken yönünden ev kavramını çağrıştıran bir simgeden oluşarak günümüzdeki biçimini aldığı kabul edilir. Tüm temel alfabelerde durum aynıdır. Örneğin, Göktürk yazısında b, biçim olarak evi andırır ve

Bilgi Dünyası

Türkçede Bulunmayan Sesler

0

Türkçede hangi sesler bulunmaz? Türkçede kelimelerin başında bulunmayan sesler, küçük ses uyumu bakımından kurallar, konu anlatımı. A — TÜRKÇEDE BULUNMAYAN SESLER : 1 — [i – f – h]sesleri Türkçe kelimelerde bulunmaz: a — (j) ile yazılan birkaç kelime dilimize sonradan girmiştir: (Jale – Japon). Eski metinlerde bir de (ajun) kelimesine rastlanır. Ancak onu da

Bilgi Dünyası

Türkçede Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler

0

Türkçede büyük harfler nerede ve nasıl kullanılır? Büyük harfle yazma kuralları ve örneklerle anlatımı, hakkında bilgi. BÜYÜK HARFLERİN KULLANILIŞI Büyük harfler, aşağıda belirtilmiş olan yerlerde kullanılır: Yön adları özel adlardan önce gelirse büyük harfle, sonra gelirse küçük harfle başlar; bir yaşam tarzı, politika vb. anlamlar bildirdiğinde büyük harfle başlar: Ankara’nın doğusu, Batı medeniyeti Akrabalık bildiren

Bilgi Dünyası

M Harfi – Özellikleri

0

M Harfi nedir? M Harfinin özellikleri, M harfinin tarihçesi, M harfi ile ilgili bilgi. M, m Harfi; Türk alfabesinin 16. harfi, 12. ünsüzü (ündeş); harflere sayı değeri vererek tarih düşürmek (ebced hesabı) ilkesiyle söz söyleyip şiir söylemek yönetiminde mim kırk (40) değerindedir. Romalıların sayı sisteminde (romen rakamları) bin (1.000) sayısının karşılığıdır. “Titreşimli çift dudak ünsüzü” diye

Bilgi Dünyası

J Harfi – Özellikleri

0

J Harfi nedir? J Harfinin özellikleri, J harfinin tarihçesi, J harfi ile ilgili bilgi. J, j Harfi Türk alfabesinin 13. harfidir. Sesbilim açısından diş eti damak ünsüzlerinin ötümlüsü olup dilimize Latin alfabesinden geçmiştir. Yalnız bazı yabancı sözcüklerin yazılışında geçer (jandarma, jelatin, jeoloji, jilet, jeton, jokey, judo, jöle, jurnal gibi). Halk dilinde modern İngilizcede olduğu gibi

Bilgi Dünyası

Ü Harfi – Özellikleri

0

Ü Harfi nedir? Ü Harfinin özellikleri, Ü harfinin tarihçesi, Ü harfi ile ilgili bilgi. Ü Harfi; Türk alfabesinin 26. harfidir. İnce, dar, yuvarlak ünlü (vokal); ünlülerimizin sekizincisi (sonuncusu). Türklerin kullandığı ilk alfabede (Göktürk) bağımsız bir ü harfine rastlanmaz (aynı harf hem ö, hem de ü için geçerlidir). Uygur, Mani, Soğd alfabelerinde de aynı yetinme gözlenir,

Bilgi Dünyası

G Harfi – Özellikleri

0

G Harfi nedir? G Harfinin özellikleri, G harfinin tarihçesi, G harfi ile ilgili bilgi. G Harfi; Türk alfabesinin 8. harfidir. Katı patlamalı titreşimli bir art ya da ön damak sesdeşidir. G sesi, Fince ve Çekçe dışındaki bütün dünya dillerinin ana seslerinden biridir. G’nin Hint-Avrupa dillerinde basit patlayıcı (g.gw) ve soluklu patlayıcı (gl, hx, g, h)

Bilgi Dünyası

U Harfi – Özellikleri

0

U Harfi nedir? U Harfinin özellikleri, U harfinin tarihçesi, U harfi ile ilgili bilgi. U,u Harfi; Türk alfabesinin 25. harfi; kalın, dar, yuvarlak ünlü (vokal); ünlülerin yedincisidir. Kimyada uranyumun simgesi. Türklerin kullandığı ilk alfabe sisteminde (Göktürk) u sesi için kullanılan im, o sesi içinde de geçerli olmuştur. Ulgurcada-az harfli bir sistem olduğu için-iş biraz daha

Bilgi Dünyası

Ç Harfi – Özellikleri

0

Ç Harfi nedir? Ç Harfinin özellikleri, Ç harfinin tarihçesi, Ç harfi ile ilgili bilgi. Ç,ç Harfi: Türk alfabesinin 4. harfidir. Katı, patlamalı, titreşimsiz (titreşimli C’dir) bir diş eti sesdeşidir. Arap alfabesinde bu sesi gösteren işaret yoktur. Selçuklu ve Osmanlı alfabelerinde Fars yazısından alınan ç (çim) harfi kullanılmıştır. Ç, Osmanlıca alfabenin yedinci harfidir. Ebced hesabında ise c

Bilgi Dünyası

Ö Harfi – Özellikleri

0

Ö Harfi nedir? Ö Harfinin özellikleri, Ö harfinin tarihçesi, Ö harfi ile ilgili bilgi. Ö, ö; Türk alabesinin 19. harfi; ince, geniş, yuvarlak ünlüdür. Arap alfabesine bu sesi veren tek bir im (işaret) olmadığı için Ö’nün de o gibi, ebced hesabında yeri yoktur. Sözcük başında elf-le vav (kimi zaman elif ve ötre ile), ortada yalnızca

Bilgi Dünyası

O Harfi – Özellikleri

0

O Harfi nedir? O Harfinin özellikleri, O harfinin tarihçesi, O harfi ile ilgili bilgi. O, o Harfi;Türk alfabesinin 18. harfi; kalın, geniş, yuvarlak ünlüdür. Arap alfabesinde ünlüler pek sayılı (elif, vav, ye), az kullanılır olduğu için Osmanlı yazısında o yerine sözcük başında elif ve vav kullanılmış (bazı durumlarda yalnızca elif, ya da elifle ötrü imi),

Bilgi Dünyası

K Harfi – Özellikleri

0

K Harfi nedir? K Harfinin özellikleri, K harfinin tarihçesi, K harfi ile ilgili bilgi. K, k Harfi; Türk alfabesinin 14. harfidir. K, başka birkaç benzeri gibi (g, ğ, y), bir damak ünsüzüdür (seslerin boğumlandığı yere çıkak dendiğine göre k’nın çıkağı damaktır). Dil ve damağın sıkışıp ses yolunu kapamasıyla patlayarak çıktığı için sert ve (kapantılı) süreksizdir.

Bilgi Dünyası

R Harfi – Özellikleri

0

R Harfi nedir? R Harfinin özellikleri, R harfinin tarihçesi, R harfi ile ilgili bilgi. R, r Harfi; Türk alfabesinin 21. harfidir. Osmanlı alfabesinde 12. sırada bulunan re, ra; ebced hesabıyla tarih düşünmede 200 değerinde sayılırdı. G, k, l, y gibi bir ön damak ünsüzü (sessiz harf. konsonant) olan r’nin söylenişinde dilin ucu kalkar; r’nin söylenişinde

Bilgi Dünyası

Q Harfi – Özellikleri

0

Q Harfi nedir? Q Harfinin özellikleri, Q harfinin tarihçesi, Q harfi ile ilgili bilgi. Q Harfi; Türkçede bulunmayan, bazı alfabelerde P ile R arasında yer alan ünsüz (sessiz) harftir; bir örnekle belirtmek gerekirse, ku ile kü söylenişleri arasındaki ayrım noktasıyla nitelemek gerekir. Öyle ki, k ne ince ne kalın söylenecek; ardına u ile ü arası

Bilgi Dünyası

Ş Harfi – Özellikleri

0

Ş Harfi nedir? Ş Harfinin özellikleri, Ş harfinin tarihçesi, Ş harfi ile ilgili bilgi. Ş, ş, Türk alfabesinin 23. harfidir. Şe (Osmanlı alfabesinin 16. harfini karşılar: Şın). Oluşumunda geniz yolu kapalı kalın ağız ünsüzlerinden biri; sedasız (sedalı karşılığı J’dir), damak diş ünsüzü olarak ağız içinde biraz arkada oluşur; oluşumunda hava için dar bir yer kalır.

Bilgi Dünyası

İ Harfi – Özellikleri

0

İ Harfi nedir? İ Harfinin özellikleri, İ harfinin tarihçesi, i harfi ile ilgili bilgi. İ, i, Türk alfabesinin 12. harfi ve seslilerin dördüncüsü; sesbilim açısından düz, ince ve dar bir ünlüdür. Sıralama ve sınıflandırmada dokuzuncu maddenin başına getirilir. Orhun alfabesinde “İ” ile birlikte aynı işaretle gösterilmiştir. Uygur alfabesinde de “ı” ve “i” aynı işaretle gösterilir.

Bilgi Dünyası

I Harfi – Özellikleri

0

I Harfi nedir? I Harfinin özellikleri, I harfinin tarihçesi, I harfi ile ilgili bilgi. I Harfi;I, ı, Türk alfabesinin 11. harfidir. Alfabenin üçüncü sesli harfi olan “ı”, sesbilim bakımından dar, düz ve kaim ünlüdür. Orhun alfabesinde “ı” ve “i” sesleri için aynı işaret kullanılır. Osmanlıcada “ı” ve “i” için sözcük başında “elif’ ve “ye”, sözcük

Bilgi Dünyası

Z Harfi – Özellikleri

0

Z Harfi nedir? Z Harfinin özellikleri, Z harfinin tarihçesi, Z harfi ile ilgili bilgi. Z, z, Türk alfabesinin 29. ve son harfi. 1928’e kadar geçerliğini korumuş olan Arap alfabesinde -bizim ayırt etmekte çok güçlük çektiğimiz- özel bir hançer yapısıyla birbirinden değişik dört z sesi ve harfi yer alıyordu: ze, zel, zat, zı. Her biri için

Bilgi Dünyası

X Harfi – Özellikleri

0

X Harfi nedir? X Harfinin özellikleri, X harfinin tarihçesi, X harfi ile ilgili bilgi. X, x, Türk alfabesinde bulunmayan, bazı dillerde w’den sonra gelen harftir. Bir konsonant (ünsüz) kümelenişi biçiminde ya ks ya da kz sesini verir. Sami (Semitik) dillerde (Arapça, îbranice..) herhangi bir karşılığı yoktur. Harfin adı Latinceden gelir. Harfin kökeni Fenike alfabesindeki samek’i

Bilgi Dünyası

W Harfi – Özellikleri

0

W Harfi nedir? W Harfinin özellikleri, W harfinin tarihçesi, W harfi ile ilgili bilgi. W, w, Türkçenin hiçbir alfabesinde yer almayan, başka bazı dillerde de özgün olarak bulunmayan (Roman dilleri: İtalyanca, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Rumence ve bu dillerin gelişim uzantıları, ör. Latin Amerika dilleri…), daha çok Anglosakson (ve Amerikanca) dillerinde ve Avrupa’nın aynı kökten gelen

Bilgi Dünyası

H Harfi – Özellikleri

0

H Harfi nedir? H Harfinin özellikleri, H harfinin tarihçesi, H harfi ile ilgili bilgi. H, h, Türk alfabesinin 10. harfidir. Alfabemizde ünsüzler arasında sekizinci sırada yer alan H, bir soluk sesi olup, soluğun alt damağın ön kesiminden geçirilmesiyle çıkarılır. Türkçeye öteki dillerden geçmiş bir harf olup, bu nedenle Orta Asya dönemindeki Türkçede dolayısıyla Göktürk dilinde

Bilgi Dünyası

Ğ (Yumuşak G) Harfi – Özellikleri

0

Ğ (Yumuşak G) Harfi nedir? Ğ (Yumuşak G) Harfinin özellikleri, Ğ (Yumuşak G) harfinin tarihçesi, ile ilgili bilgi. Ğ, ğ, Türk alfabesinin 9. harfidir. Sesbilim bakımından, ince ünlüler öndamak, kalın ünlülerle art damak ünsüzlerinin sürekli ve yumuşağıdır. Yumuşak g, adı da verilir. Bu harf Türkçede sözcüklerin başında hiç geçmez. Sınıflama ve sıralamada maddelerin sırası harfle

Bilgi Dünyası

Y Harfi – Özellikleri

0

Y Harfi nedir? Y Harfinin özellikleri, Y harfinin tarihçesi, Y harfi ile ilgili bilgi. Y,y; Türk alfabesinin 28. harfidir (Osmanlıcada 31. harfti; ebced hesabında 10 değerinde kabul edilirdi). Ön damak konsonantlarından biri olan y, vokale en yakın konsonant sayıldığı için yarı vokal diye de değerlendirilir. Y sesinin çıkış i vokaline yakındır (sızmalı, titremişli damak ünsüzü).

Bilgi Dünyası

V Harfi – Özellikleri

0

V Harfi nedir? V Harfinin özellikleri, V harfinin tarihçesi, V harfi ile ilgili bilgi. V, v; Türk alfabesinin 27. harfi; sedalı, diş dudak konsonanttır. Eski edebiyatımızda yüzyıllarca yürürlükte kalmış ebced hesabına göre vav (v), 6 sayısına eşit sayılırdı. Roma dünyasında, V beş saysının simgesi olduğu için dört içni soluna, beşten fazla sayılar için de sağına

Bilgi Dünyası

S Harfi – Özellikleri

0

S Harfi nedir? S Harfinin özellikleri, S harfinin tarihçesi, S harfi ile ilgili bilgi. S, s, Türk alfabesinin 22. harfidir. Osmanlıca alfabede yer alan 5. (se), on beşinci (sin), 17. (sat) sıradaki üç ayrı harfin ses kaynağını tek başına karşılar: Sedasız diş konsonantı (ünsüz); oluşumunda dar bir geçitten çıkan sese dayalı olduğu için sızmalı, sürekli

Bilgi Dünyası

N Harfi – Özellikleri

0

N Harfi nedir? N Harfinin özellikleri, N harfinin tarihçesi, N harfi ile ilgili bilgi. N harfi; Türk alfabesinin 17. harfidir. Osmanlı alfabesinde nun, 28. harfi ve ebced hesabına uyularak hazırlanmış tarihlerde 50 sayı değerindeydi. Astronomi ve coğrafyada, uluslararası bir işaret olarak N, kuzeyi gösterir. Kimyada azotun (nitrojen) simgesidir (N). Göktürk alfabesinde hem n, hem genizsi

Bilgi Dünyası

L Harfi – Özellikleri

0

L Harfi nedir? L Harfinin özellikleri, L harfinin tarihçesi, L harfi ile ilgili bilgi. L, l, yeni Türk alfabesinin 15. harfidir. Osmanlı alfabesinde lam adıyla (le, la) yirmi altıncı sırada yer alır; her harfe bir sayı karşılığı vererek hazırlanan şiir ve yazılarda (ebced hesabıyla) 30 değerinde sayılırdı. Fenike’den Yunana ve Latinceye fazla değişmeden geçtiği kabul

Bilgi Dünyası

F Harfi – Özellikleri

0

F Harfi nedir? F Harfinin özellikleri, F harfinin tarihçesi, F harfi ile ilgili bilgi. F; Türk alfabesinin 7. harfidir. Dişdudak ünsüzlerinin ötümsüzüdür. F sesi birçok alfabede ana sesler arasında yer almaz. Sümer, Akkat, Ana Sami, Ana Hint-Avrupa, Ana Altay, Ana Malinezya-Polinezya gibi dillerin kimi kollarında bu sesin w, ph ve p seslerinden türediği saptanmıştır. F

Bilgi Dünyası

P Harfi – Özellikleri

0

P Harfi nedir? P Harfinin özellikleri, P harfinin tarihçesi, P harfi ile ilgili bilgi. P, p, Türk alfabesinin 20. harfidir. (Arap alfabesine dayalı Osmanlı yazı sisteminde 3. harf, pe diye anılırdı); b ile aynı oluşum yerinde birleştiği halde katı, patlamalı, titreşimsiz, çift dudakta beliren bir ünsüz (konsan, konsanat) diye nitelenir. Ebced hesabındaki değeri, b’nin taşıdığı

Bilgi Dünyası

E Harfi – Özellikleri

0

E Harfi nedir? E Harfinin özellikleri, E harfinin tarihçesi,E harfi ile ilgili bilgi. E, e, Türk alfabesinin 6. harfi, ince, geniş ve düz bir ünlüdür (sesli harf, vokal). Dil ve damağın ortası kullanılarak söylenir. Sami yazılarında ve eski Mısır alfabesinde bu ses için özel bir harf yoktur. Sümer, Akkat, eski Girit, Ugarit ve Kıbrıs alfabelerinde

Bilgi Dünyası

A Harfi – Özellikleri

0

A Harfi nedir? A Harfinin özellikleri, A harfinin tarihçesi, A harfi ile ilgili bilgi. A, a, Türk alfabesinin birinci harfi, sekiz ünlü harften biri. A harfi kalın, geniş, düz ünlüdür. Tarihsel kökeni eski Mısır ve Girit hiyeroglif yazılarına dayanır. Bu yazılarda A sesi öküz başı biçiminde çizilirdi. Fenikeliler bu resmin biçimlenmiş halini aldılar. Fenike dilinde