Browsing: harita

Coğrafya Ontario Gölü

Ontario Gölü Hakkında Bilgi

0

Kuzey Amerika’da yer alan beş büyük gölün en küçüğü olan Ontario Gölü ile ilgili genel bilgiler ve Ontario Gölü haritası. ONTARİO GÖLÜ Kuzey Amerika’daki beş büyük gölün en küçüğü, en doğuda kalanıdır. A.B.D. – Kanada sınırı gölün ortasından geçer. Yüzölçümü 19.628 kilometrekaredir. Derinliği 150-200 metredir. Uzunluğu 300 km.’dir. Ontario Gölü, dünyanın en önemli su yolu

Coğrafya Assiniboine Irmağı Haritası

Assiniboine Irmağı

0

Kanada’nın güneyinde yer alan bşr ırmak olan Assiniboine Irmağı ile ilgili genel bilgiler. Assiniboine Irmağı hakkında bilgi. Assiniboine Irmağı haritası. Assiniboine Irmağı Hakkında Bilgi Güney Kanada’da ırmak. Uzunluğu 949 km Güney Saskatchewan’dan doğar. Güney ve Doğu doğrultusunda Güney Manitoba’yı geçer. Winnipeg’in kuzeyinde Red River’a katılır. Kolları Qu’Appelle ve Souris ile birlikte 480 km’lik bölümü ulaşıma

Coğrafya

Haritalarda Neden Farklı Renkler Kullanılır?

0

Haritalarda farklı renklerin kullanılması neyi gösterir? Haritalarda hangi renkler kullanılır ve ne anlama gelirler? Haritalarda Neden Farklı Renkler Kullanılır? Haritacılar, belirli özellikleri temsil etmek için haritadaki renkleri kullanırlar. Renk kullanımı genellikle farklı haritacılar veya yayıncılar tarafından farklı harita türleri arasında tutarlıdır. Harita renkleri tek bir haritada her zaman tutarlıdır. Haritalarda kullanılan birçok rengin, yerdeki nesneyle

Coğrafya

Fiziki Haritalarda Yer şekillerini Gösterme Yöntemleri

0

Fiziki haritalarda bulunan yer şekilleri ve bu yer şekillerini gösterme yöntemleri nelerdir? Fiziki harita özellikleri. Fiziki Haritalarda Yer şekillerini Gösterme Yöntemleri Fiziki haritalarda yer şekilleri gölgelendirme, tarama, renklendirme, kabartma ve izhops olmak üzere beş şekilde gösterilir. 1. Gölgeleme Yöntemi Bu yöntemde yer şekillerine 45° lik açıyla ışık vurulduğu varsayılarak ışık gölge oyunuyla yüzey şekilleri gösterilir.

Bilgi Dünyası

Atlas Nedir?

0

Atlas nedir? Atlas ne demektir? Atlasın tanımı hakkında bilgi ile gök ve deniz atlasları hakkında bilgiler içeren yazımız. Kara, deniz veya gök haritalarını içinde toplayan haritalar takımına «atlas» denir. İlk defa Alman harita ve coğrafya bilgini Mercator’un 1595’te yayımlanan haritalarına, Yunan mitolojisinde göğü ve dünyayı omuzlarında tutan Atlas’tan dolayı bu ad verilmiştir. Tarihte ilk defa

Bilgi Dünyası

Karamanoğulları Hakkında Bilgi

0

Türkçeyi ilk olarak ve tek resmi dil olarak kabul eden Türk Devleti olan Karamanoğulları ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız. KARAMANOĞULLARI, Anadolu beyliklerinden kudretli bir Türk devletiydi. Bugünkü Konya, Niğde, Kayseri, İçel, Nevşehir, Kırşehir, Ankara, Isparta, Doğu Antalya illeri üzerinde kurulmuştu; yalnız, bu genişliği her zaman elinde tutamamıştır. Devletin ana toprakları bugünkü Konya, Niğde, İçel

Bilgi Dünyası

Karahanlılar Kimlerdir?

0

Karahanlılar devleti ve Karahanlılar ile ilgili olarak kısa ve ansiklopedik bilgilerin yer aldığı yazımız. Karahanlılar kimlerdir? Bir Türk imparatorluk hanedanıdır. 955’te bu hanedandan Abdülkerim Satuk Buğra Han ile birlikte bütün imparatorluk İslam dinini kabul etti. Böylece, Türk tarihinin 12 yüzyıl süren Şamanlık devri kapandı, İslam devri başladı. Bu bakımdan, Karahanlılar’ın Türk tarihindeki rolü büyük oldu.

Bilgi Dünyası

Coğrafya Haritalar Konu Anlatımı

0

Coğrafyanın temellerinden biri olan harita ve haritacılık ile ilgili olarak konu anlatımının yer aldığı yazımız. Coğrafya haritalar konu anlatımı. HARİTA, yeryüzünün veya her hangi bir parçasının, belli bir orana göre, küçültülerek çizilmiş taslağıdır. İnsanlar, ilk çağlardan beri, türlü şekiller altında haritalar yapmıştır. Çünkü harita, tarif edilecek bir yeri söz ve yazıdan daha iyi anlatır. Bugün

Bilgi Dünyası

Harita Çeşitleri ve Özellikleri

1

Harita çeşitleri ve özellikleri nelerdir? Kullanım amacına göre ve ölçeklerine göre haritalar hakkında bilgi. HARİTA ÇEŞİTLERİ Haritalar kullanım amaçları ve ölçeklerine göre çeşitlere ayrılır. I) KULLANIM AMACINA GÖRE HARİTALAR Haritalar konuları açısından genel ve özel haritalar diye iki grupta incelenir. A. Genel Haritalar: Atlas ve duvar haritaları gibi herkesin günlük hayatta yaygın olarak kullandığı haritalardır.

Bilgi Dünyası

Haritalarda Alan Hesaplama

5

Haritalardan alan hesaplamada nasıl yararlanılır? Haritada alan hesaplama konu anlatımı, örnekler. Haritalarda Alan (Yüzölçümü) Hesaplama Uzunluk ölçüleri onar onar büyüyüp küçülürken, alan ölçüleri yüzer yüzer büyüyüp küçülürler. Bunun için alan hesaplarında kare metodu uygulanır. Gerçek alan haritaya aktarılırken ölçeğin paydasının karesi kadar küçültülür. Uzunluk hesaplamasında olduğu gibi alan hesaplamasında da üçgen yöntemi kullanılabilir. GA= Arazideki

Bilgi Dünyası

Mobutu (Albert) Gölü Nerededir?

0

Eski adı Albert Gölü olan Mobutu Gölü nerededir? Mobutu gölü hakkında bilgi ve haritasının yer aldığı yazımız. MOBUTU GÖLÜ, (eski adı Alberl Gölü). Orta Afrika’nın doğusunda. Kongo Demokratik Cumhuriyeti (eski Zaire)-Uganda sınırında göl. Yüzölçümü 5.346 kilometrekare, uzunluğu 160 km, genişliği 30 km, en derin noktası 51 metredir. Great Rift Vadisi’nde, Göller Bölgesi’nin en kuzey ucunda

Bilgi Dünyası

Misya (Mysia) Bölgesi Hakkında Bilgi

0

Kuzeybatı Anadolu’da yer alan tarihsel bölge olan Misya (Mysia) ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. MİSYA (MYSİA), Anadolu’nun kuzeybatısında tarihsel bölge, Anadolu’ya Balkanlar’dan gelen Misler tarafından yerleşildiğinden Misya adını almıştır. Günümüzde kabaca Balıkesir ve Bursa ilerinin sınırları içinde kalan Misya, ilkçağda iki bölüme ayrılıyordu. Marmara Denizi’nin kuzey kıyılarında doğru yayılan bölüme Küçük Misya

Bilgi Dünyası

Haritalarda Profil Çıkarma

0

Haritalardan profil çıkarmada nasıl yararlanılır? Haritada profil çıkarma konu anlatımı, örnekler. Haritalarda Profil Çıkarma; Bir yeryüzü şeklinin yandan görünüşüne profil adı verilir. Profili istenen noktalar belirlenerek bir doğru ile birleştirilir. Bu iki nokta arasındaki doğrunun eş yükselti eğrilerini kestiği noktalar belirlenir. Yandaki yükseklik ölçeğinden yararlanılarak kesişme noktaları aşağı indirgenir. İzdüşümü olarak indirgenen kesişme noktalan yükseklik

Bilgi Dünyası

Haritalarda Uzunluk Hesaplama

1

Haritalardan uzunluk hesaplamada nasıl yararlanılır? Haritada uzunluk hesaplama konu anlatımı, örnekler. Haritalarda Uzunluk Hesaplama Haritalar yapılırken bir ölçeğe göre yapılır. Gerçek uzunluk kesirinin paydası kadar küçültülerek haritaya aktarılır. Haritadaki uzunluk ölçeğin paydası ile çarpılarak gerçek uzunluk bulunur. Harita üzerinde uzunluk hesaplamaları yaparken aşağıda gösterdiğimiz üçgen metodu uygulanırsa her türlü uzunluk işlemi kolaylıkla yapılır. GU= Gerçek

Bilgi Dünyası

Haritalardan Nasıl Yararlanılır?

0

Haritalardan nasıl yararlanılır, ne işe yararlar? Haritaları okuyabilmek için bilmemiz gerekenler hakkında bilgi. Haritalardan Nasıl Yararlanılır? Haritalardan yeteri kadar yararlanabilmek için üzerindeki işaret ve renklerin bilinmesi gerekir. Harita işaretleri haritanın anahtarıdır. Haritanın altına, kenarına konulan işaretlere özel işaret veya Lejand denir. Haritalardaki renkler yer şekillerini göstermezler. Renkler fiziki haritalarda yükseklikleri gösterirler. Hemen deniz kenarında başlayan

Bilgi Dünyası

Haritada Çizgi Ölçek Nedir? Uzunluk ve Alan Hesaplama

0

Haritada çizgi ölçek nedir? Haritalarda çizgi ölçekten uzunluk ve alan hesaplaması nasıl yapılır? Açıklaması. ÇİZGİ ÖLÇEKTEN YARARLANARAK UZAKLIK HESAPLAMA Bir haritanın çizgi ölçeği varsa, herhangi bir hesaplama yapmaksızın iki yer arasındaki uzaklığı doğrudan hesaplayabiliriz. Aşağıdaki haritada bulmak istediğimiz uzunluğu yani, Gelibolu ile Çanakkale arasını kalemle ya da bir kağıt parçasıyla ölçelim. Bu uzaklığı alttaki çizgi

Bilgi Dünyası

Haritalarda Yüzey Şekillerinin Gösterilmesi

0

Haritalarda yüzey şekillerinin gösterilmesinde hangi yöntemler kullanılır? İzohips, Tarama, gölgelendirme ve renklendirme yöntemleri hakkında bilgi. HARİTALARDA YÜZEY ŞEKİLLERİNİN GÖSTERİLMESİ Topografya haritalarında yer şekilleri (denizler, göller, akarsular, dağlar, ovalar, platolar, vadiler…) gösterilirken türlü yöntemler kullanılır. Bu yöntemlerin başlıcalarmı şimdi sırasıyla görelim : 1- İzohips Yöntemi Eş yükseklikteki yerleri birleştiren çizgilere izohips denir. İzohips eğrileri tepe ve

Bilgi Dünyası

Haritalarda Ölçek Nasıl Bulunur?

0

Haritalarda ölçek hesabı nasıl yapılır? Haritaların ölçeklendirilmesi, ölçek çeşitleri ile ilgili bilgi. Bir yeri olduğu gibi kağıda geçirmek, yani boyutlarını değiştirmeden o yerin şeklinin kuş bakışı görünümünü çizmek mümkün değildir. Bu nedenle haritalarda yeryüzü, belli bir ölçeğe göre küçültülerek gösterilir. Ölçek, gerçek uzunluklarla, haritadaki uzunluklar arasındaki küçültme oranıdır. Başka bir deyişle ölçek, arazinin, haritaya aktarılırken

Bilgi Dünyası

Aglebiler Devleti Hakkında Bilgi

0

Aglebiler kimlerdir? Aglebiler devleti nerede ve ne zaman kurulmuştur? Aglebilerin özellikleri, hakkında bilgi. Aglebiler; bugünkü Tunus’ta egemen olmuş İslâm hanedanıdır. Başkentleri Kayrevan (800-909) idi. Hanedanın kurucusu olan İbrahin bin Aglep, 800′ de Abbasi Halifesi Harun ür-Reşit’ten 40 bin dinar vergi karşılığında İfrikiyye’nin (bugünkü Tunus) yönetimini aldı. İfrikiyye başkent Bağdat’a çok uzak olduğundan Abbasiler Aglebilere fazla

Yakın Tarih Auschwitz

Auschwitz Nerededir? Auschwitz-Birkenau Toplama Kampı Resimleri

0

Auschwitz-Birkenau Toplama Kampı hakkında kısa bilgi ile 2. Dünya Savaşının utanç yıllarına ait Auschwitz-Birkenau resimlerinden oluşan foto galeri. Polonya’nın güneyinde, Krakow Yönetim Birimi’nde kent. Vistül ve Sola ırmaklarının kesiştikleri noktada yer almaktadır. Krakov’un 53 km batısındadır. İkinci Dünya Savaşı‘nda Naziler tarafından Auschwitz yakınlarında yaklaşık 40 km2‘lık alan üzerinde kurulan Auschwitz-Birkenau Toplama Kampı’nda 14 Temmuz 1940-27