Browsing: hayvanı

Hayvanlar Alemi

Manda Hayvanı Hakkında Bilgi

0

Gevişgetirenlerden bir hayvan olan ve daha çok öküze benzeyen manda hayvanı ile ilgili bilgiler. Mandaların özellikleri nelerdir? Öküze benzeyen, ondan daha iri, hantal yapılı bir hayvandır. Siyaha yakın koyuluktaki derisinin üzerinde, seyrek olarak, uzun tüyler bulunur. Mandalar bataklık, sulak yerleri çok sevdiklerinden sulara gömülüp saatlerce çamur içinde dolaşırlar. Mandanın Afrika’da, Güney Asya’da, Avrupa’da yaşayan birçok

Hayvanlar Alemi

Lama Hakkında Kısaca Bilgi

0

Lama isimli Güney Amerika’da yaşayan ve develerin uzak akrabası olan hayvanın özellikleri ile ilgili olarak kısaca bilgi veren yazımız. Deve ile uzaktan akraba bir hayvandır. Güney Amerika’da yaşar. Deve gibi hörgüçlü değildir, yapısı bakımından da deveden küçüktür. Omuz yüksekliği ancak 1,5 metreyi bulur. Lamalar da, daha küçük akrabaları «alpaka» lar gibi, evcilleştirilmiştir. Yalnız, sık tüyleri

Hayvanlar Alemi

Koç Hakkında Bilgi

0

Damızlık erkek koyuna verilen isim olan KOÇ ile ilgili olarak genel bilgilerin kısaca verildiği yazımız. Damızlık erkek koyuna «koç» denir. İyi cins koyun yetiştirmede büyük bir rol oynayacağı için koçun seçilmesi pek önemlidir. Bu bakımdan, iyi bir koçun, ırkının bütün özelliklerini göstermesi gerekir. Koçlar, cinsine göre, 15-18 aylıktan başlayarak 5-6 yaşına kadar damızlık olarak kullanılabilir.

Hayvanlar Alemi

Çinçilla Hakkında Bilgiler

0

Özellikle kürkü için beslenen, üretilen bir hayvan olan Çinçilla hayvanı ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Çok pahalı ve güzel kürkü için avlanan veya yetiştirilen küçük bir hayvandır. Memelilerin kemirgenler takımından olan Çinçilla Bolivya, Şili, Peru gibi Güney Amerika’nın dağlarında 2.000 metre kadar olan yüksekliklerde kovuklar içinde yaşar. Çinçilla 15-30 santim kadar boyunda, 500

Hayvanlar Alemi

Tilki Hakkında Bilgiler

1

Dünyanın hemen hemen her köşesinde yaşayan edebiyata dahi konu olmuş insanlar arasında lakap olarak da kullanılan Tilki hayvanı hakkında bilgiler. Tilki Hakkında Bilgiler Etobur memelilerin köpekgiller familyasından bir hayvandır. Daha çok, ormanlık yerlerde yaşar. Çok kurnaz bir hayvandır, düşmanlarından kolaylıkla kurtulup kaçmasını çok iyi bilir. Tilki, ufak bir köpek büyüklüğündedir. Burnunun daha sivri, uzun, kuyruğunun

Hayvanlar Alemi Goril

Goril Hakkında Bilgi

0

İnsana en çok benzeyen maymun türlerinden birisi olan goriller ile ilgili olarak genel ve temel bilgilerin yer aldığı yazımız. Goril Hakkında Bilgi İnsana benzeyen maymunların en büyüğüdür. Batı ekvator Afrika’sında yabani bir hayat süren goriller, aynı zamanda insana benzeyen maymunların en nadir olanlarındandır. Bir erkek goril, genel olarak, bir insandan iri olur. Ayakta durduğu zaman

Hayvanlar Alemi

Çita Hayvanı Hakkında Bilgi

1

Dünyanın en süratli hayvanlarının başında gelen yırtıcı Çita hayvanı ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. ÇİTA, (Lat. Acinoyx jubatus). Kedigiller familyasından memeli türüdür. Dokuz alt türüyle Afrika ve Asya’da yaşar. Vücudunun uzunluğu 125-135 cm, kuyruk uzunluğu 70-75 cm; omuz yüksekliği 75-85 cm’dir. Post üstte sarı-gri tonlarda, siyah-kahverengi benekli, alt bölümde ise beyazdır. Gözlerinin

Hayvanlar Alemi bıldırcın

Bıldırcın Hakkında Bilgi

0

Hem etinden hem yumurtalarından faydalandığımız Bıldırcın hayvanı ile ilgili olarak ansiklopedik bilgiler. BILDIRCIN, (Coturnix coturnix). Sülüngiller familyasından, kuş türü. Uzunluğu 18-20 cm’dir. Kum kahverengimsi tüylerinde siyah, beyaz ve kırmızımsı kahverengi çizgiler bulunur; karın kesimi daha soluktur. Dişilerinin göğüs bölgesi sık beneklerle kaplıdır. Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika’da yaşayan yarı göçmen bir kuştur; kuzeyde yaşayan gruplar

Hayvanlar Alemi

Manda Hakkında Bilgi

0

Dünyanın bir çok bölgesinde bir çok türü bulunan ve bir çok evcilleştirilemeyen türe sahip olan Manda ile ilgili genel bilgiler. MANDA, (Lat. Bubalus). Boynuzlugiller familyasında öküze benzemeyen, siyah derili, gevişgetiren memeli hayvan. Afrika, Avrupa ve Güneydoğu Asya’da yaşayan birçok türü vardır. Çoğu yabanidir ve evcilleştirilemezler. Evcilleştirilmiş olan ter türü Hint mandası ya da arnidir. Hayvancılıkta

Hayvanlar Alemi lirkuşu

Lirkuşu Hakkında Bilgi

0

Oldukça nadir bulunan ve inanılmaz bir güzelliğe sahip olan Lirkuşu ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Lirkuşu Hakkında Bilgi LİRKUŞU, (Latincesi Menura superba). Ötücükuşlar takımının, Yalancıötücüler üst familyasından, Lirkuşugiller familyasından bir kuş. Tüyleri koyu kahverenginde, kuyruğu 80 santim uzunluğundadır. Avustralya’nın Güney Wales yöresinde yaşarlar. Lirkuşugiller, (Lat. Menuridae). Omurgalı hayvanlardan, Kuşlar sınıfının, Ötücükuşlar takımının, Yalancıötücüler

Hayvanlar Alemi gelincik

Gelincik Hayvanı Hakkında Bilgi

0

Gelincik nasıl bir hayvandır, özellikleri nelerdir? Gelincik isimli sevimli hayvan ile ilgili genel ve temel bilgilerin yer aldığı yazımız Gelincik Hayvanı Hakkında Bilgi Et oburlardan, ince uzun yapılı, sivri burunlu küçük bir hayvandır. Çok çevik olan gelincikler, küçük cüsselerine rağmen, kana susamış hayvanlardır. Fare, kurbağa, köstebek yiyerek beslenirler. Bu hayvanları bazen sırf eğlence için öldürdükleri

Hayvanlar Alemi

Gavyal Hakkında Bilgi. Gavyal Resimleri

0

Timsaha benzeyen ama timsahtan farklı olan genellikle Hindistan ve civarında yaşayan Gavyal hayvanı hakkında bilgi ve resimleri. Gavyal Hakkında Bilgi. Gavyal Resimleri Gavyal, timsaha çok benzeyen bir sürüngendir. Gagayı andıran ince uzun ağız yapısı ile timsahtan ayrılır. Birmanya ve Kuzey Hindistan’da yaşayan gavyalların boyu altı metreyi geçer. Ancak, başlıca besinini balıklar teşkil ettiğinden, insanlara pek

Bilgi Dünyası

Lama Hakkında Bilgi

0

Lama ile ilgili bilgiler. Lama nerede yaşar. Lamaların beslenmesi, lamaları insanlar nasıl kullanır ve Lamaların tükürmesi hakkında bilgi. LAMA, (Lat. Lama glama). Çiftparmaklılar takımının Devegiller familyasından geviş getiren bir memeli hayvandır. Güney Amerika’da (Peru, Bolivya) yaşar. 16. yüzyılda İspanyollar tarafından Guanakodan evcilleştirildiğinden vahşi hali bilinmemektedir. Eşek gibi yük taşımada kullanılmasının yanı sıra eti yenir, yumuşak

Bilgi Dünyası

Karaca Hayvanı Hakkında Bilgi

0

Karaca hayvanı ile ilgili genel ve temel kısa bilgiler Karaca, (Lat, Capreolus capreolus). Omurgalı hayvanların Memeliler sınıfının, Gevişgetirenler takımının, Geyikgiller familyasından bir hayvan. Avrupa, Anadolu, Sibirya, Mançurya, Türkistan ve Çin’de yaşarlar. Ot, çalı, yonca, elma, meşe palamutu gibi bitkisel besinlerle beslenirler. Karaca tek eşlidir. Dişisiyle birlikte yaşayan erkek 25-40 kg ağırlığında küçük ve çatal boynuzludur.

Bilgi Dünyası

Panda Hayvanı Hakkında Bilgi

0

Anavatanı Çin olan dünyanın en sevimli hayvanlarından Panda hakkında bilgi. Panda Etçiller takımının, Küçükayıgiller familyasından memeli bir türdür. Anayurdu Asya’dır. Küçük olan kırmızı panda Batı Çin, Kuzey Birmanya ve Nepal’de bulunur. İri bir kedi boyundaki bu türün kürkü yumuşak, üstü kızılkahve, altı siyahtır. Bunu gözlerinden ağza kadar uzanan iki kızıl çizgi dışında beyazdır. Genellikle geceleri

Bilgi Dünyası

Ekidne Nedir? Özellikleri Nelerdir?

0

Ekidne nasıl bir hayvandır? Ekidne hayvanının özellikleri, görünüşü, yaşadığı ortam, beslenme biçimi hakkında bilgi. Ekidne Nedir? Özellikleri Nelerdir? Ekidne; Avustralya, Yeni Gine ve Tasmanya’da yaşayan, üzeri dikenli, sert kıllarla kaplı, 30-35 cm. uzunluğunda bir hayvandır. Memelilerin tekdelikliler takımından olmasına rağmen, birçok bakımlardan bir memeli hayvan özelliği göstermez, daha çok bir kuşu, bir sürüngeni andırır. Ekidne