Browsing: hesabı

Genel Kültür Araba

Zorunlu Trafik Sigortası Neye Göre Hesaplanır?

0

Her araç sahibinin ilgilendiren bir konu olan Zorunlu Trafik Sigortası hesaplaması neye göre ve hangi kriterlere göre belirlenmektedir. Zorunlu Trafik Sigortası Neye Göre Hesaplanır? Her araç sahibinin yola çıkmadan önce mutlaka yaptırması gereken zorunlu trafik sigortası yaptığınız kazada karşı tarafa verdiğiniz hasarı karşılamaktadır. Adından da anlaşılacağı üzere kasko gibi isteğe bağlı olmayan ve zorunlu olarak yaptırılması gereken

Bilgi Dünyası Koni

Koni Nedir? Koni Hacmi Nasıl Hesaplanır?

0

Bir hacimsel geometrik cisim olan koni ile ilgili olarak genel ve kısa bilgiler ile koninin hacim formülünün yer aldığı yazımız. Hacimsel bir geometri şeklidir. Tabanı dairedir. «Tepe» adı verilen bir noktadan taban dairesine teğetler çizerek elde edilir. Tepeden tabana indirilen dikme taban dairesinin merkezinden geçerse «dik koni», geçmezse «eğik koni» denir. Tepe noktası ile taban

Bilgi Dünyası

Ebced Hesabı Nasıl Yapılır?

0

Ebced hesabı nedir, ne işe yarar? Ebced hesabı nasıl yapılır, hakkında bilgi. Ebced; Araca “elifba” (Alfabe) deki harfleri daha kolay belletmek için söylenen uydurma sekiz kelimenin ilki “ebced” dir. Bu 8 kelime, sessiz harfler bakımından, İbrani ve Arami dillerindekinin aynıdır. Bu da, Arap alfabesinin İbrani ve Aramiler’den alındığını gösterir. Arap harflerini kullandığımız devirlerde bizde de

Bilgi Dünyası

Değişken Bir Kuvvetin Yaptığı İşin Hesabı

0

Değişken bir kuvvetin yaptığı iş nasıl hesaplanır? Sabit kuvvet-yol ve değişken kuvvet-yol grafiği, işin hesabı, formülü Değişken Bir Kuvvetin Yaptığı İşin Hesabı Kuvvet yol boyunca sabit kalmaz da değişirse işi nasıl hesaplayacağız? İş=Kuvvet x yerdeğiştirme ifadesinde kuvvet yerine değişen değerlerden hangisini koyacağız? Başlangıç değerini mi yoksa son değerini mi? Bu sorun iki biçimde çözümlenebilir: Birincisi,

Bilgi Dünyası

Basit Makineler Hakkında Bilgi

0

Basit makine nedir? Basit makinelerin ilkeleri nelerdir? Basit makinelerin verimi, özellikleri, hakkında bilgi. Basit Makineler; Küçük bir kuvvetle büyük bir yükü dengelemeye yarayan ya da İş kolaylığı sağlayan araçlara basit makina denir. İlkeleri : 1. Her basit makinada bir kuvvet bir yükü dengelediğinden kuvvetin desteğe göre momenti, yükün momentine eşit olmak zorundadır. 2. Hiç bir

Bilgi Dünyası

Moment Hesabı Nedir?

0

Moment nedir, moment hesabı nasıl yapılır? Moment formülü, özellikleri, konu anlatımı, açıklaması hakkında bilgi. Bir cisme bir kuvvet etkidiğinde bu cisme dönme hareketi verebileceğini biliyoruz. Kuvvet ne denli büyük olursa dönme o denli kolay ya da hızlı olur. Dönme olayı ile kuvvet arasındaki ilişkileri açıklayabilmek İçin moment kavramı tanımlanmıştır. Bir kuvvetin döndürücü etkisine o kuvvetin

Bilgi Dünyası

Kalori Nedir? Kalori Ne İşe Yarar?

0

Kalori nedir? İnsanların günde kaç kaloriye ihtiyacı vardır? Kalori ne işe yarar? Vücudun kalori hesabı ve bazal metabolizma hakkında bilgi. Kalori Nedir? Kalori bir enerji birimidir. Besin maddelerinin verdikleri enerji de kalori ile ifade edilir. Kısaca tanımlanacak olursa; 1 kalori, +4°C derecedeki bir gram saf (damıtık) suyun ısısını 1 derece yükseltebilmek için gerekli olan enerji

Bilgi Dünyası

Hacim Nedir? Nasıl Hesaplanır?

0

Hacim ne demektir? Hacim hesabı nasıl yapılır? Prizmaların, kürenin, koninin hacmi nasıl bulunur? Hacim; cisimlerin boşlukta kapladığı yerdir. Cisimlerin boşlukta kapladığı üç boyutlu uzayın ölçüsü ya da bir cismin içine sığabilen nesneler bakımından büyüklüğü o cismin hacmidir. Maddelerin hacimleri, ağırlıkları yoğunluklarına bölünerek bulunur. Hacim= Ağırlık / Yoğunluk Hacim sözcüğü genel olarak H ya da V

Bilgi Dünyası

Moment Nedir? Nasıl Hesaplanır?

0

Moment nedir? Moment nasıl hesaplanır? Moment örnekleri, moment hesaplama yöntemi. Moment ile ilgili bilgi. Bir kapıyı açmak için ittiğiniz vakit, bir kuvvet uygularsınız, kapı menteşesi etrafında döner. Kuvvetin döndürme etkisine, moment adı verilir. Herhangi bir cismin, onun etrafında döndüğü yere, buradaki halde menteşeye, destek denir. Eğer bir kapıyı, menteşeden mümkün olduğu kadar uzaktan iterseniz, onu