Browsing: hesaplama

Matematik

Yüzyıl Kavramı Nasıl Hesaplanır?

0

Yüzyıl nasıl hesaplanır? Yüzyıl yarım ve çeyrek hesabı. Yüzyıl hesaplama, yarım yüzyıl ve çeyrek yüzyıl kavramları. Yüzyıl Kavramı ve Hesaplamalar Yüzyıl: Yüzyıllık süre “Asır” anlamına gelir ve kısaca “yy” şeklinde gösterilir. Yüzyıl Hesaplamaları *** Tarihimiz eğer iki basamaklı ise 1. yüzyıldır. Örnek: 49 ⇒ 1. yy 97 ⇒ 1. yy ***Tarihimiz eğer üç basamaklı ise

Kimya Oksijen Atomu

Atomik Kütle Hesaplama – Formülü

0

Atomik kütle nedir, nasıl hesaplanır? Atomik kütle formülü, özelliği ve örneklerle hesaplama yöntemi, açıklaması. Atomik Kütle Formülü Bir elementin atomik kütlesi, o element için izotoplarının ağırlıklı ortalamasına eşittir. İzotoplar, aynı atom numarasına (proton sayısı = #) sahiptir ancak farklı sayıda nötron bulunan atomlardır. Proton sayısı atomun kimliğini belirler ve izotopların aynı atom numaralarına sahip oldukları

Tarih Ölçü

Arşın Nedir? Kısaca

0

Arşın nedir, ne zaman ve nasıl kullanılırdı? Arşın ölçüsü ne kadardır? Arşın hakkında kısaca bilgi. Arşın Nedir? Arşın; bir uzunluk ölçüsü birimidir. Türkiye’ de metrenin resmi ölçü birimi olarak kabul edilmesiyle kullanımdan kaldırılmıştır. Osmanlı Devleti döneminde uzunluk ölçüsü olarak kullanılan arşın, “çarşı arşını” ve “mimar arşını” olmak üzere iki türdü. Çarşı arşını, yalnızca çarşı ve

Matematik

Alt Küme Sayısı Nasıl Bulunur?

1

Alt küme, özalt küme nedir? Alt küme sayısı nasıl hesaplanır, formülü, alt küme sayısı bulma konu anlatımı Alt Küme Sayısı Nasıl Bulunur? Alt Küme: A ve B gibi iki kümeden, B kümesinin her elemanı A kümesinin de elemanı ise, B kümesi A kümesinin alt kümesidir denir ve B ⊂ A şeklinde gösterilir. Bir kümenin kendisinden

Eğitim AYT Puan Hesaplama

AYT Puan Hesaplama

0

AYT puan hesaplama nasıl yapılır? Kısa ve basit bir şekilde AYT puanlarınızı (Sayısal, Eşit Ağırlık,…

Bilgi Dünyası

Eğik Prizmanın Hacmi Hesaplanması

0

Eğik prizmanın hacmi nasıl hesaplanır? Eğik prizmanın hacim formülü, örnek soruların çözümü ve hesaplanması. Eğik Prizmanın Hacmi Eğik prizmanın hacmi, dik prizmada olduğu gibi tabanı ile yüksekliğinin çarpımı ile bulunabilir. Hacim = Taban x Yükseklik Ayrıca, bir eğik prizmanın hacmi dik kesit alanı ile yanal ayrıtının çarpımına da eşittir. Hacim = Dik kesit x Yanal

Bilgi Dünyası Sayılar

İki Karmaşık Sayı Arasındaki Uzaklık

0

İki karmaşık sayı arasındaki uzaklık nasıl hesaplanır, konu anlatımı, örnek çözümlü sorular. İKİ KARMAŞIK SAYI ARASINDAKİ UZAKLIK z1 ve z2 karmaşık sayıları arasındaki uzaklık iki karmaşık sayıyı birleştiren doğru parçasının uzunluğudur. z1 = a + ib ve z2 = x + iy olsun. Dik üçgende Pisagor bağıntısı yazılırsa; elde edilir. Örnek: z1 = 3 +

Bilgi Dünyası

Su Dalgaları Faz Farkı Hesaplama

0

Su dalgalarında girişim konusu faz farkı hesaplama, faz farkının girişime etkisi, formüller, hakkında bilgi. Su Dalgaları Faz Farkı Eşit periyotlu iki dalga kaynağı aynı anda suya batıyor ve oluşturdukları dalgalar aynı anda merkez doğrusuna ulaşıyorsa bu kaynaklar aynı fazlıdır veya eş fazlıdır demektir. Bununla beraber, eşit periyotlu iki kaynağın aynı fazlı olması da gerekmez. Mesela

Bilgi Dünyası

Küre Nedir?

0

Küre nedir? Bir geometrik şekil olan kürenin tanımı ve küre ile ilgili kısaca bilgilerin yer aldığı ve kürenin alan ve hacim hesap formülleri. Yüzünün her noktası merkezinden aynı uzaklıkta olan, hacimli bir geometri şeklidir. Top, zıpzıp birer küredir. «Merkez» adı verilen bir noktaya eşit uzaklıktaki noktaların bir araya getirilmesiyle, ya da bir dairenin her hangi

Bilgi Dünyası

Haritalarda Alan Hesaplama

5

Haritalardan alan hesaplamada nasıl yararlanılır? Haritada alan hesaplama konu anlatımı, örnekler. Haritalarda Alan (Yüzölçümü) Hesaplama Uzunluk ölçüleri onar onar büyüyüp küçülürken, alan ölçüleri yüzer yüzer büyüyüp küçülürler. Bunun için alan hesaplarında kare metodu uygulanır. Gerçek alan haritaya aktarılırken ölçeğin paydasının karesi kadar küçültülür. Uzunluk hesaplamasında olduğu gibi alan hesaplamasında da üçgen yöntemi kullanılabilir. GA= Arazideki

Bilgi Dünyası

Faiz Hesaplama Nasıl Yapılır?

0

Basit faiz hesaplama yöntem ve formüllerinin bulunduğu ve faiz hesaplamasının hikaye yolu ile anlatıldığı yazımız. Hayatta, çeşitli işlerle uğraşırken, birtakım hesaplar yapmak gerekir: Sayıları toplarız; birbirinden çıkarırız; birini ötekine böleriz; iki sayıyı birbiriyle çarparız. Bunlar basit işlemlerdir; adına dört işlem diyoruz. Aritmetik bize bunları, bunlarla ilgili daha birçok bilgileri öğretir. Hesapladığımız işler yalnız sayılarla değil

Bilgi Dünyası

Gezegen Yüzeyinde ve İçinde Çekim Alanı

0

Gezegen yüzeyinde ve içinde çekim alanı nasıl hesaplanır? Gezegen yüzeyi ve içi çekim alanı konu anlatımı, formüller. Gezegen Yüzeyinde ve İçinde Çekim Alanı Gezegenin yarıçapı R ise yüzeyindeki çekim alanı, olacağından çekim alanı; kütleyle doğru orantılı, yarıçap karesiyle ters orantılıdır. Yani, kütlesi büyük gezegenlerin çekim alanı daha büyük ; buna karşılık yarıçapları büyük gezegenlerin çekim

Bilgi Dünyası

Haritalarda Uzunluk Hesaplama

1

Haritalardan uzunluk hesaplamada nasıl yararlanılır? Haritada uzunluk hesaplama konu anlatımı, örnekler. Haritalarda Uzunluk Hesaplama Haritalar yapılırken bir ölçeğe göre yapılır. Gerçek uzunluk kesirinin paydası kadar küçültülerek haritaya aktarılır. Haritadaki uzunluk ölçeğin paydası ile çarpılarak gerçek uzunluk bulunur. Harita üzerinde uzunluk hesaplamaları yaparken aşağıda gösterdiğimiz üçgen metodu uygulanırsa her türlü uzunluk işlemi kolaylıkla yapılır. GU= Gerçek

Bilgi Dünyası

Ortalama İvme Nedir? Nasıl Hesaplanır?

0

Ortalama ivme nedir? Ortalama ivme nasıl hesaplanır, formülü, konu anlatımı. ORTALAMA İVME Hızın artışı ya da azalışı gelişigüzel oluyorsa yani 1 saniyedeki hız değişikliği için belli bir kural bulmak olası değilse ivmenin hesabı oldukça güç-,hatta olanaksız olur. Fakat kontrol edemediğimiz bu gibi değişimlerin yerine bir ortalama değer alabileceğimizi önceki bilgilerimizden biliyoruz. O halde ortalama ivmeyi

Bilgi Dünyası

Üçgenlerde Alan Bağıntıları

0

Üçgenin alanı nasıl hesaplanır? Üçgenlerde alanla ilgili bağıntılar, formüller, örnekli anlatım. Üçgenlerde Alan Bağıntıları 1) Dik üçgenin alanı, dik kenar uzunlukları çarpımının yansına eşittir. 2) Üçgenin alanı, herhangi bir kenar uzunluğu ile bu kenara ait yüksekliğin çarpımının yarısına eşittir. ÖRNEK: Yukarıdaki ABC üçgeninde [AD], [CE] yükseklikler |AB| = 8, |BC| = 6 |AD| = 4

Bilgi Dünyası

Yay Ucundaki Kütlenin Periyodu

0

Yay ucundaki kütlenin periyodu nasıl hesaplanır? Yay ucundaki kütlenin periyodu konu anlatımı. Yay Ucundaki Kütlenin Periyodu Periyodun nelere nasıl bağlı olacağını, ivmenin özelliklerinden giderek söyleyebiliriz : İvmenin büyük olması zamanı kısaltacağından ivmeyi büyüten nedenler periyodu küçültecek demektir. Tersine, ivmeyi küçülten etkenler periyodu büyütür. Bunlar da yay sabiti ve kütledir. I. Yay sabiti (k) büyüdükçe kuvvet

Bilgi Dünyası

Mikroskopta Ölçüm Nasıl Yapılır?

0

Mikroskopta Ölçüm Nasıl Yapılır? Mikroskopta ölçüm yapma, hesabı, yöntemi hakkında bilgi. Mikroskopta Ölçüm Nasıl Yapılır? Mikroskopta incelediğiniz objelerin hakiki büyüklüklerini öğrenmek isteyebilirsiniz. Sizin de farkettiğiniz gibi, mikroskopta görüş alanı bir daire şeklindedir. Her objektif için ayrı ayrı olmak üzere bu dairenin çapını ve alanını hesaplarsanız, baktığınız objenin büyüklüğünü buradan çıkarabilirsiniz. ARAÇ VE GEREÇLER * Mikroskop

Bilgi Dünyası

Ağırlık Merkezi Nedir? Ağırlık Merkezi Hesaplama

0

Ağırlık merkezi nedir? Ağırlık merkezinin özellikleri nelerdir, nasıl hesaplanır, kısaca konu anlatımı. Ağırlık merkezi nedir? Bir cisim, Şekildeki gibi, çok sayıda noktasal parçaya ayrılabilir. Bu noktasal parçalara etkiyen yerçekimi kuvvetleri, paralel aynı yönlü kuvvetlerdir. Bu kuvvetlerin bileşkesi olan G kuvveti ise cismin ağırlığını oluşturur. G vektörünün etki noktası olan C noktasına cismin ağırlık merkezi denir.

Bilgi Dünyası

Haritada Çizgi Ölçek Nedir? Uzunluk ve Alan Hesaplama

0

Haritada çizgi ölçek nedir? Haritalarda çizgi ölçekten uzunluk ve alan hesaplaması nasıl yapılır? Açıklaması. ÇİZGİ ÖLÇEKTEN YARARLANARAK UZAKLIK HESAPLAMA Bir haritanın çizgi ölçeği varsa, herhangi bir hesaplama yapmaksızın iki yer arasındaki uzaklığı doğrudan hesaplayabiliriz. Aşağıdaki haritada bulmak istediğimiz uzunluğu yani, Gelibolu ile Çanakkale arasını kalemle ya da bir kağıt parçasıyla ölçelim. Bu uzaklığı alttaki çizgi

Bilgi Dünyası

Haritalarda Ölçek Nasıl Bulunur?

0

Haritalarda ölçek hesabı nasıl yapılır? Haritaların ölçeklendirilmesi, ölçek çeşitleri ile ilgili bilgi. Bir yeri olduğu gibi kağıda geçirmek, yani boyutlarını değiştirmeden o yerin şeklinin kuş bakışı görünümünü çizmek mümkün değildir. Bu nedenle haritalarda yeryüzü, belli bir ölçeğe göre küçültülerek gösterilir. Ölçek, gerçek uzunluklarla, haritadaki uzunluklar arasındaki küçültme oranıdır. Başka bir deyişle ölçek, arazinin, haritaya aktarılırken