Browsing: hesaplanması

Matematik Düzgün Dörtyüzlünün Alan ve Hacim Hesaplaması - Formülü

Düzgün Dörtyüzlünün Alan ve Hacim Hesaplaması – Formülü

3

Düzgün dörtyüzlünün alanı ve hacmi nasıl hesaplanır? Düzgün dörtyüzlünün alan, hacim formülleri, örnek sorular ve çözümleri. Düzgün Dörtyüzlünün Alan ve Hacmi Bir ayrıtının uzunluğu a birim olan düzgün dörtyüzlünün, alanı, birimkare, hacmi ise, birimküptür. Bir kenarı a birim olan eşkenar üçgenin alanı, tür. Bir düzgün dörtyüzlüde birbirine eş dört tane eşkenar üçgen olduğundan, alanı, birimkare

Matematik Dik Dairesel Koni

Dik Dairesel Koninin Alanı Hesaplanması

0

Dik dairesel koninin alanı nasıl hesaplanır? Dik dairesel koninin alan formülü, örnek soru ve çözümlerle hesaplanması. Dik Dairesel Koninin Alanı Koninin alanı, taban alanı ile yanal alanının toplamına eşittir. Dik dairesel koninin yanal alanı, taban çevresi ile ana doğrusunun uzunluğunun çarpımının yarısına eşittir. Yarıçapı r, ana doğrusu olan dik dairesel koninin taban çevresi 2πr olduğundan,

Matematik Koni

Dik Dairesel Koninin Hacmi Hesaplanması

0

Dik dairesel koninin hacmi nasıl hesaplanır? Dik dairesel koninin hacim formülü, örnek soru ve çözümlerle hesaplanması. Dik Dairesel Koninin Hacmi Dairesel koninin hacmi, piramidin hacminde olduğu gibi taban alanı ile yüksekliğinin çarpımının üçte birine eşit olur. Taban yarıçapı r, yüksekliği h olan bir dairesel koninin hacmi, V = 1/3 * Taban Alanı * Yükseklik Örnek:

Matematik Silindirin Açılımı

Dik Dairesel Silindirin Alanı Hesaplanması

0

Dik dairesel silindirin alanı nasıl hesaplanır? Dik dairesel silindirin alan formülü, örnek soru ve çözümlerle hesaplanması. Dik Dairesel Silindirin Alanı Dik dairesel silindirin açınımı, silindirin yanal yüzünü oluşturan bir dikdörtgen ve tabanlarını oluşturan iki daireden oluşur. Açınımda silindirin yanal yüzünü oluşturan dikdörtgenin bir kenarı silindirin yüksekliğine, diğer kenarı ise silindirin taban çevresine eşittir. Buna göre,

Matematik Silindirin Açılımı

Dik Dairesel Silindirin Hacmi Hesaplanması

0

Dik dairesel silindirin hacmi nasıl hesaplanır? Dik dairesel silindirin hacim formülü, örnek soru ve çözümlerle hesaplanması. Dik Dairesel Silindirin Hacmi Bir dairesel silindirin hacmi, taban alanı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir. Dik dairesel silindirin tabanı bir dairedir. Prizmada olduğu gibi dik dairesel silindirin de hacmi, taban alanı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir. Yüksekliği h, taban yarıçapı r

Matematik Kesik Koni

Dik Dairesel Kesik Koninin Alan ve Hacim Hesaplanması

0

Dik dairesel kesik koninin alan ve hacmi nasıl hesaplanır? Dik dairesel kesik koninin alan ve hacim formülü, örnek soru ve çözümlerle hesaplanması. Dik Dairesel Kesik Koninin Alan ve Hacmi Dik dairesel kesik koninin yanal alanı, tabanlarının çevrelerinin toplamı ile ana doğrusunun uzunluğunun çarpımının yarısına eşittir. olur. Toplam alan yanal alan ile taban alanlarının toplamıdır. olur.

Fizik Merceklerde Odak Uzaklığı

Merceklerde Odak Uzaklığı Formülü

0

Merceklerde odak uzaklığı nasıl hesaplanır, nelere bağlıdır? Merceklerde odak uzaklığı formülü ve şeması. Merceklerde Odak Uzaklığı OF1 = OF2 = f = Odak uzaklığı O = Optik merkez R1 = Tümsek 1. yüzün eğrilik yarıçapı R2 = Tümsek 2. yüzün eğrilik yarıçapı n1 = Ortamın kırılma indisi n2 = Merceğin kırılma indisi Tümsek yüzey için

Matematik Çember Konu Anlatımı

Çemberin Denklemi Konu Anlatımı

0

Çemberin denklemi nasıl bulunur? Çemberin genel denklemi konu anlatımı ile birlikte örnek soru ve çözümleri ve hesaplanması. ÇEMBERİN DENKLEMİ: Merkezi 0 (a,b) ve yarıçapı r olan çember üzerindeki bir nokta A(x,y) olsun. (r,0) sabit olduğundan çember üzerindeki her A noktası; bağıntısını sağlar. olduğuna göre, denklemi; merkezi 0(a,b) ve yarıçapı r olan çember denklemidir. Merkezi orjinde

Matematik Hexadecimal Onaltılık Sayı Sistemi

Hexadecimal Sayı Sistemi (On altılı) Nedir?

0

Hexadecimal (On altılı) sayı sistemi nedir, nasıl doğmuştur, özellikleri nelerdir? Hexadecimal sistem nasıl hesaplanır, hakkında bilgi. Hexadecimal Sayı Sistemi İnsanlar yıllar önce 10 a dayanan bir sayma sistemi geliştirdiler. 10 parmağımızın olması bu konuda kullanışlı bir yol olmuştu. Ancak bu sistem bilgisayarlar için o kadar kullanışlı değildi. Sonuçta başka bir sistem icat edildi: onaltılık veya

Bilim ve Teknoloji Güneş Sistemi - Gezegenler ve Cüce Gezegenler

Artık Gün ve Artık Yıl Nedir?

0

Artık gün ve artık yıl nedir? Artık gün ve artık yıl nasıl hesaplanır, hangi yıllardır, artık gün ve yıl hakkında bilgi. Artık Gün Artıkgün ekleme, Güneş’in, görünür yıllık hareketine göre tanımlanan güneş yılıyla çakışmasını sağlamak için takvime fazladan gün eklenmesidir. Örneğin bugün dünya ülkelerinin çoğunda kullanılan Gregoryen takvime her dört yılda bir gün (29 Şubat)

Bilgi Dünyası

Yüzey Gerilimi Nedir? Nasıl Oluşur?

0

Yüzey gerilimi nedir, nasıl oluşur? Yüzey geriliminin özellikleri, hesaplanması ve formülü nedir? Yüzey gerilimi hakkında bilgi. Yüzey Gerilimi Nedir? Nasıl Oluşur? Yüzey gerilimi nedir? Bir bardağı suyu ağzına kadar doldurduğunuzda, dökülene kadar birkaç damla daha ekleyebileceğinizi fark ettiniz mi? Yada hiç kırılan bir termometreden düşen cıvanın nasıl davrandığını gözlemlediniz mi? Yukarıdaki resim, yere dökülen bir

Matematik

Prizmanın Yüzey Alanı Hesaplanması

0

Prizmanın, dikdörtgenler prizmasının, kübün alanı nasıl hesaplanır? Prizmanın yüzey alan formülü, örnek soruların çözümü, alan hesaplaması. Prizmanın Alanı Prizmanın alanı yanal alanı ile taban alanlarının toplamına eşitttir. Prizmanın yanal alanı, bütün yan yüzlerinin alanlarının toplamıdır. Prizmanın taban alanları ise alt ve üst tabanlarının toplamıdır. Prizmada alt ve üst tabanlar birbirine eştir. Not Bir dik prizmanın

Coğrafya Zaman

Yerel Saat Nedir? Yerel Saat Nasıl Hesaplanır?

0

Yerel saat nedir? Yerel saat hesaplaması nasıl yapılır? Yerel saat farkının, güneş doğuş ve batış saatlerinin bulunması. Yerel Saat Nedir? Yerel Saat Nasıl Hesaplanır? Yerel Saat Bilindiği gibi günün saatleri Dünya’nın günlük hareketine göre belirlenir. Dünya kendi ekseni çevresindeki bir tam dönüşünü 24 saatte tamamlar ve buna bir gün denir. Gün içerisindeki vakitler ve saatler

Coğrafya takvim

Takvim Nedir? Takvim Çeşitleri ve Takvimlerin Dönüşümleri

0

Takvim nedir? Kullanılan takvimler hangileridir? Hangi takvim neyi esas alır? Takvim çeşitleri, takvimlerin birbirine dönüşümünün hesaplanması. TAKVİM, zamanı yıllara, aylara, haftalara, günlere bölerek hesap eden cetvellerdir. Zaman ancak takvim kullanılırsa değerlendirilmiş olur. Takvimin, tarihte, tarihle ilgili bilimlerde büyük önemi vardır. Bayramları, yıldönümlerini, önemli günleri takvimin yardımıyla buluruz. İnsanlar çok eski çağlarda bile mevsimleri, ayları, haftaları,

Bilgi Dünyası muhasebeci

Amortisman Nedir? Ne İşe Yarar?

0

Amortisman nedir? Amortisman ne işe yarar, hesaplanması nasıldır? Amortisman hakkında bilgi. Amortisman Nedir? Ne İşe Yarar? Amortisman, sabit değer maliyetinin, sabit değerin yararlı ömrüne sistematik bir biçimde dağılmasıdır. Amortisman, kullanılma, eskime ve dış etkilerle bozulma sonucunda doğan değer kayıplarını, ayrıca aynı amaç için kullanılabilecek daha etkili mal türlerinin ortaya çıkmasından kaynaklanan yarar kaybını kapsar. Çeşitli

Bilgi Dünyası

Eşdeğer Ağırlık Nedir? Nasıl Hesaplanır?

0

Atomların (ekivalent) eşdeğer ağırlığı nedir? Eşdeğer ağırlık ne anlama gelir ve nasıl hesaplanır? Eşdeğer ağırlık hakkında bilgi. Eşdeğer Ağırlık Nedir? Nasıl Hesaplanır? Kabul etmek gerekir ki molekül ağırlığı ve ekivalent ağırlık kimyacılar için çok önemlidir. Çünkü maddelerin ziyan olmadan reaksiyona girmeleri için ne miktar karıştırılması gerektiğini bilmelerine imkân verir. Aynı zamanda ele geçen ürünün ağırlığının

Bilgi Dünyası İş güç enerji

İş Güç Enerji Nedir?

0

İş güç enerji nedir, farkları nelerdir? İş güç enerjinin hesaplanması nasıl yapılır, nelere bağlıdır, hakkında bilgi. İş Güç Enerji İŞ Cisimleri ve kendimizi hareket ettirmek için birçok yollar vardır. Bir şey hareket ettiği zaman bir iş yapılmış olur. Hayvanlara araba çekmesi öğretilir, insanlar rüzgârı (yel-değirmenleri ve yelkenlilerde) ve akan suyu bir iş yaptırmak için kullanmıştır.

Bilgi Dünyası

Küre Tabakasının Hacmi Hesaplanması

0

Küre tabakasının hacmi nasıl hesaplanır? Küre tabakasının hacim formülü, hesaplanması, örnek soru ve cevapları. Küre Tabakasının Hacmi Taban yarıçapları a ve b, yüksekliği h olan küre tabakasının hacmi, Örnek Yarıçapının uzunluğu 12 cm olan bir küre, merkezine uzaklığı 5 cm olan paralel iki düzlemle kesiliyor. Buna göre, paralel iki düzlem arasında kalan a. küre kuşağının

Bilgi Dünyası

Prizmanın Hacmi Hesaplanması

0

Prizmanın hacmi nasıl hesaplanır? Prizmanın hacim formülü, örnek soruların çözümü ile hacim hesaplaması. Prizmanın Hacmi Ayrıtlarının uzunluğu a, b ve c birim olan bir dikdörtgenler prizmasının hacmi, V = a * b * c birimküp olur. Örnek: Dikdörtgenler prizmasında, |AB| =6 cm |BC| = 3 cm |CM| = 4 cm olduğuna göre, prizmanın hacmini bulalım.

Bilgi Dünyası

Eğik Prizmanın Yanal Alanı Hesaplanması

0

Eğik Prizmanın Yanal alanı nasıl hesaplanır? Eğik Prizmanın Yanal alan formülü, örnek soruların çözümü, alan hesaplaması. Eğik Prizmanın Yanal Alanı Bir prizmanın yanal ayrıtına dik olan düzlemle ara kesitine prizmanın dik kesiti denir. Prizmanın yanal alanı, dik kesit çevresi ile yanal ayrıt uzunluğunun çarpımına eşittir. Eğik prizmanın yanal alanı da dik kesit çevresi ile yanal

Bilgi Dünyası

Kesik Piramidin Hacmi Hesaplanması

0

Kesik Piramidin hacmi nasıl hesaplanır? Kesik Piramidin hacim formülü, örnek soruların çözümü ve hesaplanması. Kesik Piramidin Hacmi Alt taban alanı G, üst taban alanı G’ ve yüksekliği h olan kesik piramidin hacmi, formülü ile de bulunabilir. Yukarıdaki şekilde, A(ABCD) = G, A(A’B’C’D’) = G’, kesik piramidin yüksekliği h ve piramidin yüksekliği (h + h’) olmak

Bilgi Dünyası

Piramidin Hacmi – Hesaplanması

0

Piramidin hacmi nasıl hesaplanır? Piramidin hacim formülü, örnek soruların çözümü ve hesaplanması. Piramidin Hacmi Bir piramidin hacmi, taban alanı ile yüksekliğinin çarpımının üçte birine eşittir. Şekildeki beşgen piramidin hacmi, Örnek: Taban alanı 36 cm² ve yanal alanları toplamı 60 cm² olan bir kare piramidin hacmini bulalım. Çözüm Piramidin tabanı kare ve taban alanı 36 cm²

Bilgi Dünyası

Kesik Piramidin Alanı Hesaplanması

0

Kesik piramidin alanı nasıl hesaplanır? Kesik piramidin alan formülü, örnek soruların çözümü, alan hesaplaması. Kesik Piramidin Alanı Kesik piramidin alanı, alt taban, üst taban ve yanal alanının toplamına eşittir. Alan = Alt taban + Ust taban + Yanal alan Alt taban alanı G, üst taban alanı G’ ve yanal alanı Ay olan kesik piramidin alanı,

Bilgi Dünyası

Düzgün Piramidin Alanı Hesaplanması

0

Düzgün piramidin alanı nasıl hesaplanır? Düzgün piramidin alan formülü, örnek soruların çözümü, alan hesaplaması. Düzgün Piramidin Alanı Piramidin alanı, taban alanı ile yanal alanının toplamına eşittir. Piramidin taban alanını AT, yanal alanını AY ile gösterirsek, piramidin tüm alanı, A = AT + AY olur. Bir düzgün piramidin yanal alanı, taban çevresi ile yan yüz yüksekliğinin

Bilgi Dünyası Matematik

Kombinasyon Örnekleri

0

Kombinasyon nedir, nasıl hesaplanır? Kombinasyon hesaplaması, formülü ve örnek soru ve çözümleri. KOMBİNASYON Kombinasyon denince akla seçme, gruplama ve alt küme gelmelidir. Örneğin, hentbol takımı 7 kişiden oluşur. 12 hentbolcudan kaç değişik hentbol takımı kurulabileceği sorusunun cevabı kombinasyon ile bulunur. Örnek: A = {1,2,3,4} kümesinin 3 lü permütasyonlarını ve kombinasyonlarını bulunuz. Kombinasyon Permütasyon {1,2,3} 123

Bilgi Dünyası

Normal Dağılım Nedir?

0

Normal dağılım nedir, nasıl hesaplanır? Normal dağılım (Gauss Dağılımı) grafiği nasıldır, nasıl hesaplanır, hakkında kısaca bilgi. Normal Dağılım Normal Dağılım; Gauss Dağılımı olarak da bilinir, normal yoğunluk fonksiyonunun belirsiz integrali olarak tanımlanan ve grafiği çan biçimli bir eğri (çan eğrisi) olan dağılım fonksiyonu. Normal yoğunluk fonksiyonu olarak verilir. Burada x, sürekli rastgele değişkeni gösterir; xo

Bilgi Dünyası

Binom Teoremi Nedir?

0

Binom teoremi, iki terimli teoremi nedir? Binom teoreminin açıklanması, hesaplanması, hakkında bilgi. Binom Teoremi Binom Teoremi; Herhangi bir pozitif n tamsayısı için, iki a ve b sayısının toplamının n’inci kuvvetinin, biçimindeki n+1 teriminin toplamına eşit olduğunu ifade eden teoremdir. Burada r indisi, sırayla 0, 1, 2, …., n değerlerini alır; ikiterimli katsayıları adı verilen katsayılar

Bilgi Dünyası

Binom Dağılımı Nedir?

0

Binom dağılımı nedir? Binom dağılımı nasıl olur, formülü, hesaplanması. Binom dağılımı hakkında bilgi. Binom Dağılımı Binom Dağılımı; ya da Bernoulli dağılımı olarak da bilinir, olanaklı iki sonucu bulunan bir denemenin aynı koşullar altında ve birbirinden bağımsız olarak tekrarlanması sonunda, sonuçlardan birinin belirli bir sayıda ortaya çıkması olasılığının dağılımıdır. Söz konusu sonucun her denemedeki olasılığı p

Bilgi Dünyası

Modüler Aritmetik Konu Anlatımı

0

Modüler aritmetik nedir, nasıl hesaplanır, özellikleri. Örneklerle modüler aritmetik konu anlatımı MODÜLER ARİTMETİK a, b sıfırdan farklı tamsayılar ve b>0 olmak üzere, a sayısını b ye bölmek demek, a = m.b+k, 0≤k Bazı tam sayıların 3 ile bölme işlemini inceleyelim. Sonuç: 3 ile bölümden kalanların 0,1,2 tamsayılardan biri olduğu görülüyor. Demek ki bir sayı 3

Bilgi Dünyası Güneş Sistemi

Gezegenlerin Güneşe Uzaklıkları

0

Gezegenlerin güneşe olan uzaklıkları nedir, nasıl hesaplanır? Bode yasası nedir, gezegenlerin uzaklığını hesaplama konu anlatımı. Gezegenlerin Güneş’e olan Uzaklıkları Güneş sisteminde gezegenler Güneş’in etrafında belirli bir yörüngede döner. Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklıkları Astronomi Birimi (AB) uzaklık ölçüsü birimiyle ifade edilir. Dünya’nın Güneş’e uzaklığı 1 AB olarak kabul edilir. Bu uzunluk ise 150 milyon km dir.

Bilgi Dünyası

Çarpışmalar ve Momentumun Korunumu

0

Çarpışma deneyi, çarpışma sonucunda momentumun korunumu nasıl hesaplanır? Çarpışmalar ve momentumun korunumu konu anlatımı. Çarpışmalar ve Momentumun Korunumu Yatay ve sürtünmesiz bir zeminde, Şekil- 8.16’daki gibi, birbirlerine doğru vı ve v2 hızlarıyla yaklaşan iki deney arabasını gözönüne alalım. Arabalar, birbirlerine değmeye başladığı andan ayrılıncaya kadar geçen sürede birbirlerine karşılıklı olarak eşit şiddetli ve ters yönlü

Bilgi Dünyası

Paralel Bağlı Dirençler

0

Paralel bağlı direnç nedir, nasıl hesaplanır? Paralel bağlı dirençlerin özellikleri, hesaplanması, konu anlatımı. Paralel Bağlı Dirençler Eğer birkaç elektrik lambası, her lambadan geçen elektronlar ayrı bir yoldan akacak şekilde bir bataryaya bağlanmışsa buna paralel bağlı direnç denir. Elektrik akımı elektronların, yani atomların en dış kısımlarını meydana getiren ufak taneciklerin taşıdığı elektriğin akmasıdır. Paylarına düşenden daha

Bilgi Dünyası Matematik

Karmaşık Sayının Kuvveti

0

Karmaşık sayıların kuvveti nasıl hesaplanır, örnek çözümlü sorular, karmaşık sayının kuvveti konu anlatımı. KARMAŞIK SAYININ KUVVETLERİ ve olmak üzere, dır. (De Moivre Formülü) Örnek: olduğuna göre, sayısını bulunuz. Çözüm: (4. bölge) Örnek: için sayısını bulunuz. Çözüm: Örnek: işleminin sonucu nedir? Çözüm: Örnek: olduğuna göre, kaçtır? Çözüm: ise

Bilgi Dünyası

Elektron Volt Nedir? Dönüşümleri

0

Elektron volt nedir? Elektron volt birimi dönüşümleri, formülleri, hesaplanması ve özellikleri hakkında bilgi. Elektron Volt (eV) Bir elektronun 1 voltluk potansiyel farkı altında kazandığı enerjiye elektron volt (eV) denir. V potansiyel farkı altında yüklü tanecik üzerine yapılan iş W = q. V eşitliğinden bulunur. Tanecik elektron olduğuna göre, dür. Fotonun enerjisi ifadesinde h.c çarpımı olur.

Bilgi Dünyası

Fotoelektronların Sayısı

0

Fotoelektronların sayısı neye bağlıdır? Fotoelektron sayısı denklemi, hesaplanması, hakkında bilgi. Fotoelektronların Sayısı Bir foton ancak bir elektron sökebilir. Buna göre fotoelektronların sayısı metale çarpan foton sayısıyla doğru orantılıdır. Foton sayısı da ışık akışıyla doğru orantılıdır. Bu bağıntıdan sökülen fotoelektron sayısı ile ilgili olarak; 1. I; Noktasal ışık kaynağının ışık şiddeti ile doğru orantılıdır. 2. A;

Fizik

Foton Enerjisi Hesaplama

0

Foton nedir? Foton enerjisi nasıl hesaplanır? Foton enerjisi özellikleri, formülü, hakkında bilgi. Foton Enerjisi Hesaplama Işık kaynaklarından çıkan yoğunlaşmış enerji paketlerine veya enerji taneciklerine foton denir. Planck bir ışık fotonunun enerjisinin bağıntısıyla bulunabileceğini gösterdi. Burada, h : Planck sabiti olup değeri dir. V : Işığın frekansı E : Fotonun enerjisi (Joule) frekans yerine değeri konulursa

Bilgi Dünyası

Su Dalgasının Yayılma Hızı Konu Anlatımı

0

Su dalgasının yayılma hızı neye bağlıdır, formülü, özellikleri, hesaplanmasında kullanılacak yollar konu anlatımı. Su Dalgasının Yayılma Hızı Sarmal yaylardaki dalgaların ince ve kalın yaylarda farklı hızlarla yayıldığını görmüştük. Işık da farklı saydam ortamlarda farklı hızlarla yayılıyordu. Su dalgalarının da farklı derinlikteki ortamlarda değişik hızlarla yayılacağı beklenir. Çünkü dalgalar farklı ortamlarda farklı hızlarla yayılır. Su dalgalarının

Bilgi Dünyası

Rasyonel Sayılarda Dört İşlem

0

Rasyonel sayılarda dört işlem ile ilgili özellikler nelerdir, işlem önceliği nasıldır? Rasyonel sayılarda dört işlem çözümlü örnekleri. Rasyonel Sayılarda Dört İşlem Toplama İşlemi: ÖRNEK: **** ÖRNEK: **** Paydalar eşitlenerek işlem yapılır. Çıkarma İşlemi: ÖRNEK: **** ÖRNEK: **** Paydalar eşitlenerek işlem yapılır. Çarpma İşlemi: ÖRNEK: **** Bölme İşlemi: ÖRNEK: ****

Bilgi Dünyası

Modüler Aritmetik Konu Anlatımı – Örnekler

0

Modüler aritmetik konusu özellikleri, konu anlatımı, örnekler, çözümlü sorular, açıklamalar. MODÜLER ARİTMETİK a, b, m ∈ Z olmak üzere, a – b sayısı m sayısına tam olarak bölünebiliyorsa a ve b tam sayıları modül m ye göre denktir denir ve a ≡ b (mod m) biçiminde gösterilir. a ≡ b (mod m) ⇔ m | (a

Bilgi Dünyası

Süreklilik Konu Anlatımı – Örnekler

0

Süreklilik nedir? Süreklilik konu anlatımı, özellikleri, hesaplanması, örnek sorular ve çözümleri. SÜREKLİLİK: Tanım: olmak üzere fonksiyonu tanımlansın. f(x) fonksiyonu için: ise f(x) fonksiyonu noktasında süreklidir, denir. Fonksiyon noktasında sürekli değilse bu noktada süreksizdir denir. ÖZELLİKLER: 1) f(x) fonksiyonunun noktasında limiti yoksa bu noktada süreksizdir. 2) f(x)in da limiti varsa bu noktada sürekli olmak zorunda değildir.

Bilgi Dünyası

Trigonometrik Fonksiyonlarda Limit

0

Trigonometrik fonksiyonlarda limit nasıl hesaplanır? Trigonometrik fonksiyonlarda limitin özellikleri, örnekler. 1- 2- 3- 4- 5- 6- ÖRNEK: limitini bulunuz. ÖRNEK: limitini bulalım. olur. ÖRNEK: limiti nedir?

Bilgi Dünyası

Işığın Kırılması ve Kırılma Kanunları

0

Işığın kırılması nasıl olur? Işığın kırılma kanunları, hesaplamalar ve formülleri. Işığın Kırılması ve Kırılma Kanunları Işık ışınlan havadan cam, su gibi saydam ortamlara gelince bir kısmı yansır bir kısmı da saydam ortama geçer. Saydam ortama geçen ışınlar nasıl davranır? Bunu inceleyen bir deney yaptığımızda ışığın doğrultusunu ve hızını değiştirdiğini buluruz. i= Gelme Açısı r= Kırılma

Bilgi Dünyası

Polinom Nedir? Polinomların Özellikleri Nelerdir?

0

Polinom nedir? Polinomların özellikleri, polinomların hesaplanması, örnekler hakkında bilgi. POLİNOMLAR Polinom; R gerçel sayılar kümesinin elemanlarına tanımsız ve belirsiz bir x elemanı katılarak elde edilen R ∪{x} kümesini özalt küme kabul eden değişmeli ve birim elemanlı en dar halkaya R de tanımlı polinomlar halkası denir ve R(x) ile gösterilir. R(x) polinomlar halkası elemanlarına da gerçel

Bilgi Dünyası

Bir Kuvvetin Bir Cisme Aktardığı Güç

0

Bir kuvvetin bir cisme aktardığı güç nasıl hesaplanır, örneklerle anlatımı. Bir Kuvvetin Bir Cisme Aktardığı Güç Bir cisme bir kuvvet etkiyince cismin daha hızlı hareket edeceğini biliyoruz. Cisme etkiyen kuvvet bir taraftan iş yaparken bir taraftan da cismin hızını artırmaktadır. Cisim hızlı hareket ettikçe de işin yapılma süresi kısalır ve dolayısıyla güç artar. O halde

Bilgi Dünyası

İşin Tanımı ve Formülü

0

İş nedir, nasıl oluşur? İşin birimi, özellikleri, formülü ve hesaplanması hakkında bilgi. Bir kuvvet, etkidiği bir cisme hareket verebiliyorsa iş yapıyor denir. Bu durumda yapılan iş, alınan yol ile kuvvetin yol üzerindeki bileşeninin çarpımına eşittir. İş = Kuvvetin yol bileşeni x alınan yol Bu tanıma uygun bir bağıntıyı yazabilmek için, Şekildeki gibi, sabit F kuvvetiyle

Bilgi Dünyası

Özkütle ve Özgül Ağırlık Nedir? Özellikleri – Farkları

2

Özkütle nedir? Özgül ağırlşık nedir? Özkütle ve özgül ağırlığın özellikleri, hesaplanması, arasındaki farklar nelerdir, hakkında bilgi. ÖZKÜTLE ve ÖZGÜL AĞIRLIK ÖZKÜTLE/YOĞUNLUK (d) Bir cismin hacim başına düşen kütlesidir. Başka deyimle, bir cismin 1cm³’nün kütlesidir. ÖZELLİKLERİ ►d harfi ile gösterilir. ►Tanıma göre; bağıntısı ile bulunur. ►Birimi genel olarak [g/cm3] olarak almır. ►Skalar bir büyüklüktür. ►Katı, sıvı

Bilgi Dünyası

Vektörlerin Dik Bileşenlerine Ayrılması

0

Vektörler dik bileşenlerine nasıl ayrılır? Vektörlerin Dik Bileşenlerine Ayrılması hesabı. Bir Vektörün Dik Bileşenleri Birbirine dik iki vektörün bileşkesi, Pisagor bağıntısı ile bulunabilir. Bu işlemin tersine dik bileşenleri bulma işlemi denir. Şekildeki gibi bir F vektörü verildiğinde Fx ve Fy vektörlerini bulma işlemine dik bileşenlere ayırma işlemi denir. Bu bileşenlerin değerleri, sinüs ve kosinüs tanımlarından

Bilgi Dünyası

Basit Makinalar – Makaralar Hakkında Bilgi

0

Makara nedir? Basit makinalardan makaralar nasıl kullanılır, hesaplanması nasıl yapılır, nasıl bir avantaj sağlar hakkında bilgi. Makaralar; Makaralar sayesinde bir insan, kendi ağırlığının bir kaç katını kaldırabilir. Döşemedeki bir cismi yukarı kaldırmak için eğilmek rahatsız edici ve uygunsuzdur, ve eğer cisim ağırsa zordur. Cismi yükseltmek için, bir makara üzerinden geçen bir ipe aşağıya doğru asılmak

Bilgi Dünyası

Clausius-Clapeyron Eşitliği Nedir?

0

Clausius-Clapeyron Eşitliği Nedir? Clausius-Clapeyron Eşitliği nasıl hesaplanır, neyi gösterir, hakkında bilgi. Clausius-Clapeyron Eşitliği; Maddenin, ısı enerjisi aracılığıyla faz dönüşümüne uğraması sırasında içinde bulunduğu sıcaklıkla basınç arasındaki bağlılığı veren eşitlik. Alman fizikçisi Rudolf E. Clausius (1822-1888) ve Fransız fizikçisi Benoit Paul E. Clapeyrort un (1799-1864) birlikte buldukları bu eşitlik “Clausius-Clapeyron Eşitliği” adıyla bilinir. Bir ısı kaynağından

Bilgi Dünyası

Enlem ve Boylam Nasıl Hesaplanır?

0

Enlem ve boylam nedir? Enlem ve boylam nasıl bulunur? Meridyenler ve paralellerin enlem ve boylamla ilişkisi. Bilmediğimiz bir şehirde belli bir yeri, eğer, izleyeceğimiz sokaklar ve rastlayacağımız önemli yapılar tarif edilecek olursa, biraz aramakla bulabiliriz. Ama, okyanusun sonsuzluğu içinde yardım isteyen bir gemiyi böyle bulmak imkansızdır; çünkü, denizde, karada olduğu gibi, yararlanılacak ipuçları yoktur. Dünya

1 2