Browsing: hız

Fizik ani hız merkezi

Ani Hız Merkezi Ne Demek?

0

Ani hız merkezi ne demektir? Fizik’te ki temel konulardan birisi olan ani hız merkezi konusu hakkında genel bilgiler ve tanımlamalar. Ani hız merkezi, düzlemsel hareket halindeki bir cismin hızının sıfır olduğu nokta. Çizimde, kâğıt düzlemine paralel olarak A noktasında hareket etmekte olan G cisminin, A ve B noktalarındaki değişik hızları, paralel olmayan ve vektörleriyle gösterilmiştir.

Bilgi Dünyası Düşen cisimlerin yerçekiminden ileri gelen ivmesi enlem (ekvatordan olan uzaklık) ile ve yükseklikle değişir. Londra'da, deniz seviyesinde ivme saniyede saniyede 981.18 santimetredir. Kuzey kutbunda saniyede saniyede 983.21 santimetredir. Ekvatorda deniz seviyesinde saniyede saniyede 978,04 santimetredir. Washington-da deniz seviyesinde saniyede saniyede 980.08 santimetredir.

Cisimlerin Yere Düşme Hızları – Süreleri

0

Yüksekten bırakılan cisimlerin yere düşme hızları ve süreleri neye göre değişir? Hangi cisimler, neden daha hızlı düşer? Cisimlerin Yere Düşme Hızları – Süreleri Cisimler hareket eder, çünkü bir kuvvet onları, itmek ya da çekmekle etkiler. Cisimler düşer, çünkü yerçekimi kuvveti onları dünyaya doğru çeker. Kuvvetler cisimleri hızlandırmaya çalışır, yerçekimi de bundan ayrık değildir. Örneğin bir

Bilgi Dünyası

Ortalama Hız ve Anlık Hız Nedir?

0

Ortalama hız ve anlık hız nedir? Ortalama hız ve anlık hız formülleri, grafikleri, özellikleri hakkında bilgi. Ortalama hız: istenilen zaman aralığındaki yer-değiştirmenin geçen süreye oranıdır. Hareketlinin tı -t2 aralığında ortalama vektörel hızı Anlık hız: Cismin yörünge üzerinden herhangi bir noktadan geçtiği andaki hızıdır. * Konum – zaman grafiği biliniyorsa istenilen noktaya çizilen teğetin eğimidir. veya

Fizik einstein

Kütlenin Hıza Göre Değişimi

0

Einstein’in görelilik kuramına göre kütle hıza göre değişir mi, değişim nelere bağlıdır, açıklaması ve formüller. KÜTLENİN HIZA GÖRE DEĞİŞİMİ Einstein’in özel görelilik kuramına göre durgun kütlesi olan parçacıkların durgun kütle enerjileri; olarak tanımlanır. Parçacık rölativistik hızla giderken toplam enerjisi; olur. olacağından, olur. Bu toplam enerji ile durgun haldeki enerji arasındaki fark hareketi sırasındaki kinetik enerji

Bilgi Dünyası

Yukarı Doğru Düşey Atış Hareketi

0

Yukarı doğru düşey atış hareketi nedir? Yukarı doğru düşey atış hareketi grafikleri, formülleri ve açıklaması. Yukarı Doğru Düşey Atış Hareketi Cisim yukarı doğru ilk hızı ile atılmışsa, cismin hızı her saniyede g kadar, t saniyede gt kadar azalır. Bu durum cisim duruncaya kadar devam eder. Cisim bundan sonra serbest düşme hareketi yapar. Cismin herhangi bir

Bilgi Dünyası

Hava Direnci ve Limit Hız Konu Anlatımı

0

Hava direnci ve limit hız nedir, nelere bağlıdır? Hava direnci ve limit hız formülleri, grafikleri, konu anlatımı. HAVA DİRENCİ Hava içinde serbest düşen bir cisim devamlı hızlanamaz. Hava, cismin hareketine karşı bir direnç kuvveti gösterir. Bu kuvvet, 1. Cismin hareket dpoğrultusuna dik en büyük kesit alanı ile doğru orantılıdır. 2. Cismin hızının karesi ile doğru

Bilgi Dünyası

Düzgün Doğrusal Hareket Grafikleri

0

Düzgün Doğrusal Hareketin ivme-zaman, hız-zaman, konum-zaman grafikleri nasıldır, grafiklerin açıklamaları. 1. İvme-zaman grafiği : İvme sıfır olduğuna göre, ivmenin zamanla nasıl değiştiğini gösteren grafik Şekildeki gibidir. Grafik daima zaman eksenine çakışık bir doğrudur. 2. Hız-zaman grafiği : Hız sabit olduğu için bu hareketin hız-zaman grafiği, Şekil 1 deki gibi, zaman eksenine paralel bir doğru olur.

Bilgi Dünyası

Düzgün Dairesel Harekette Kuvvet

0

Düzgün dairesel harekette kuvvet nedir, nasıl hesaplanır, formülleri ve örnekleri. Düzgün Dairesel Harekette Kuvvet Her ivme, kendi yönünde bir net kuvvet tarafından yaratılır. Dairesel harekette ivme v2/R değerinde olup daima merkeze yöneliktir. Bu ivmeyi yaratan kuvvet de merkeze yönelik olmalıdır. Gerçekten de düzgün dairesel harekette her an merkeze yönelik olan ve dolayısıyla her an hıza

Bilgi Dünyası

Düzgün Dairesel Harekette Açısal Hız

0

Düzgün dairesel harekette açısal hız nedir, nasıl hesaplanır, formülleri ve örnekleri. Düzgün Dairesel Harekette Açısal Hız; Dairesel harekette açısal hız, birim zamanda dönülen açının radyan cinsinden değeridir. Cisim, t saniyede θ açısını dönmüşse, ortalama açısal hız, olur. Fakat cisim, eşit zaman dilimlerinde eşit açılar döneceğinden (çünkü çizgisel hızın değeri sabit), ortalama açısal hızın değeri anlık açısal

Bilgi Dünyası

Düzgün Dairesel Harekette Çizgisel Hız

0

Düzgün dairesel harekette çizgisel hız nedir, nasıl hesaplanır, formülleri ve örnekleri. Düzgün Dairesel Harekette Çizgisel Hız Çember üzerinde dolanan cismin birim zamanda yaptığı yer değiştirmedir. Şekildeki çember üzerinde t = t1 anında K noktasında bulunan cisim, t = t2 anda L noktasına gelmişse ortalama hız, dir. Cismin tam K noktasından geçtiği andaki hızını bulmak istersek

Bilgi Dünyası

Serbest Düşmede Hava Direncinin Etkisi

0

Hava direncinin serbest düşmeye etkisi, limit hız hakkında açıklama, örnek ve özellikler. Serbest Düşmede Hava Direncinin Etkisi: Limit Hız Serbest düşmeye bırakılan bir cisim önce hızlanmaya başlar. Hız arttıkça cisme giderek artan bir direnç kuvveti etkir. Cismi hızlandıran net kuvvet, Şekil-daki gibi, mg ile FR direnç kuvvetinin farkına eşittir. Cisim düşerken mg sabit, FR ise

Bilgi Dünyası

Hız Çeşitleri Nelerdir?

0

Hız nedir? Hız çeşitleri, ortalama, çizgisel, doğrusal, ani ve açısal hız nedir? Hız ve birimleri hakkında bilgi. Hız; hareketli bir cismin birim zaman içindeki yer değiştirmesi olarak tanımlanan büyüklüktür. Fizikte cisim ya da parçacıkların konumları vektörlerle belirlendiğinden, hız da bir vektörel büyüklüktür. Bir cismin hareketi, hızının zamanla değişip değişmediğine bağlı olarak, değişik adlar alır. Şiddeti,