Browsing: hizmetleri

Atatürk Atatürk ve Din

Atatürk’ün Din Anlayışı

0

Atatürk’ün din anlayışı nasıldı? Atatürk ve Cumhuriyet Dönemi din hizmetleri, Atatürk ve din öğretimi hakkında bilgi. ATATÜRK VE DİN Atatürk’e göre din vazgeçilmez bir kurumdur. Ona göre, “Din vardır ve gereklidir, dinsiz bir milletin devamına imkân yoktur.” Atatürk’e göre din insan ile Yaratıcı’sı arasındaki ilişkidir. “Din vicdan meselesidir, herkes vicdanının sesine uymakta serbesttir. Herkes ibadetini

Bilgi Dünyası

Doğrudan Öğrencilere Yönelik Olmayan Rehberlik Hizmetleri

0

Okullarda verilen rehberlik hizmetlerinden doğrudan öğrenciye yönelik olmayan dolaylı rehberlik hizmetleri nelerdir, açıklaması, hakkında bilgi. DOĞRUDAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK OLMAYAN (DOLAYLI) HİZMETLER 1. Program-Plan Hazırlama Hizmetleri Okul rehberlik hizmetleri belli bir program ve plan içerisinde yürütülür. Okullarda öğretim yılı başlamadan önce hazırlanan ve öğretim yılı boyunca yapılacak PDR çalışmalarını gösteren programa “Okul PDR programı” denilir. Bu

Bilgi Dünyası rehberlik

Doğrudan Öğrenciye Yönelik Rehberlik Hizmetleri

0

Okullarda verilen rehberlik hizmetlerinden doğrudan öğrenciye yönelik rehberlik hizmetleri nelerdir, açıklaması, hakkında bilgi. DOĞRUDAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK OLAN HİZMETLER 1. Bireyi (Öğrenciyi Tanıma) Tanıma 2. Bilgi Toplama ve Sunma (Bilgi Verme) Bilgi toplama hizmeti, bireyin ihtiyaç duyabileceği her türlü bilgiyi yine bireyin yararlanmasına sunmak için yapılan çalışmalardır. Örneğin, seçmeli dersler arasından öğrencinin seçim yapabilmesi için, derslerin

Bilgi Dünyası rehberlik

Rehberlik Hizmetleri Oryantasyon

0

Doğrudan öğrenciye yönelik rehberlik hizmetlerinden oryantasyon, duruma alıştırma nedir, nasıl sağlanır, hakkında bilgi. Oryantasyon (Duruma Alıştırma) Oryantasyon, bireyin yeni girdiği ya da gireceği bir ortama/duruma alışmasını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalardır. Oryantasyon hizmeti ile öğrencilere sistematik bir şekilde yeni okul, yeni kişiler ve kurallar tanıtılır. Duruma alıştırma etkinlikleri ile okul öğrenciye tanıtıldığı gibi öğrenci de okula

Bilgi Dünyası

Bireyi Tanıma Teknikleri

0

Bireyi tanıma teknikleri nelerdir? Rehberlik hizmetlerinde bireyi tanıma hizmeti temel ilkeler hakkında bilgi. Bireyi Tanıma Teknikleri Bireyin değişik yönlerinin tanınması rehberlik hizmetlerinin etkinliği bakımından çok önemlidir, elde edilecek bilgiler psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde özellikle; psikolojik danışma, bilgi toplama ve yayma, yöneltme, yerleştirme ve izleme hizmetlerinde kullanım alanlarına sahiptir. Bireyi tanımada esas amaç, bireyin kendisini

Bilgi Dünyası

Kişisel Rehberlik Nedir?

0

Kişisel rehberlik nedir? Kişisel rehberliğin amaçları ve hizmetlerinin kapsamı nelerdir? Kişisel rehberlik hakkında bilgi. Kişisel Rehberlik Nedir? Kişisel-sosyal rehberlik; bireyin kendini tanıması, anlaması, üstün ve sınırlı yönleriyle kendini kabul etmesi ve geliştirmesi; kendine güvenen, kişiler arası ilişkilerde becerikli; kişisel ve sosyal yönden dengeli ve uyumlu bireyler yetiştirmek amacıyla verilen hizmetleri kapsamaktadır. Bireyin duygu ve düşüncelerinden,

Atatürk Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Atatürk ve Cumhuriyet Dönemi Din Hizmetleri

0

Atatürk ve cumhuriyet ilanı sonrası yapılan din hizmetleri ile yapılan uygulamalar ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluşu Türkiye Büyük Millet Meclisinde 3 Mart 1924 tarihinde Halifelik unvanıyla birlikte Şer’iye ve Evkâf Vekâleti de kaldırıldı, yerine Diyanet işleri Başkanlığı ve Evkâf (vakıflar) Umum Müdürlüğü kurulmuştur. Atatürk, İstanbul basını ile yaptığı

Rehber

Bankaların Müşteri Hizmetleri Numaraları

0

Türkiye’de faaliyet gösteren hemen hemen tüm bankaların aktif ve faal olarak kullanılan telefon bankacılığı yani müşteri hizmetleri telefon numaralarının listesi Geçtiğimiz yıldan itibaren Türkiye’de ki bankalar telekom piyasasına yeni giren Türk Telekom’a rakip olan Turkcell Superonline firması sayesinde ya ikinci bir müşteri hizmetleri numarası daha belirlediler ya da eski 444’lü numaralarına veda ettiler. Bu yaşanan