Browsing: Hukuk

Bilgi Dünyası Hukuk

Fiil Ehliyeti Nedir? Şartları Nelerdir?

0

Fiil ehliyeti nedir?Fiil ehliyetinin unsurları, koşulları nelerdir? Fiil ehliyetine göre gerçek kişileri hukuki durumları hakkında bilgi. FİİL EHLİYETİ Fiil ehliyeti (medeni hakları kullanma ehliyeti), bir kişinin bizzat kendi fiil ve işlemleriyle kendi lehine haklar, aleyhine borçlar yaratabilme İktidarıdır. Fiil ehliyeti aktif bir ehliyettir. Fiil ehliyetine herkes değil, ancak kanunun aradığı bazı şartlara sahip bulunan kişiler

Biyografi Ali Fuat Başgil

Ali Fuat Başgil Kimdir?

0

Ali Fuat Başgil kimdir ve ne yapmıştır? Ali Fuat Başgil hayatı, biyografisi, hukuk alanındaki çalışmaları hakkında bilgi. Ali Fuat Başgil Kimdir? Ali Fuat Başgil; (d. 1893, Çarşamba – ö. 17 Nisan 1967, İstanbul), hukukçu ve siyaset adamıdır. Anayasa hukuku çalışmalarıyla tanınmıştır. İlk ve ortaokulu Çarşamba’da okudu. 1914’te I. Dünya Savaşı’na katılarak dört yıl Kafkas cephesinde

Atatürk Anayasa

Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar ve Açıklamaları

0

Mustafa Kemal Atatürk’ün hukuk alanında yaptığı devrimler, inkılaplar nelerdir? Bu inkılapların tarihleri, açıklamaları ve nedenleri. HUKUK ALANINDA YAPILAN DEVRİMLER (İNKILAPLAR) 1921 ANAYASASI 1921 Anayasası’nda yer alan “Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir” İfadesiyle egemenliği koşulsuz olarak Türk ulusuna veren ilk anayasamızdır. Bu anayasa ile millet ilk defa yönetimde tek başına söz sahibi oldu. Bu Anayasamızda yasama, yürütme

Tarih Minyatür

İlk Müslüman Türk Devletlerinin Genel Özellikleri

0

İlk Müslüman Türk devletlerinde kültür, medeniyet, sanat, ordu, bilim, yazı, edebiyat, eserler, hukuk ve toprak yönetimi hakkında bilgi. İlk Müslüman Türk Devletlerinin Genel Özellikleri ***İlk Müslüman Türk devletlerinde hutbe okutmak ve para bastırmak bağımsızlık alametlerinden sayılmıştır. ***Devletin başında “Sultan” ünvanını taşıyan hükümdarlar görev almıştır. Sultanın başlıca görevleri ülkeyi adaletli bir biçimde yönetmek, halkın refahını artırmak,

Atatürk Kemal Atatürk İmzası

Atatürk’ün Adalet, Hak, Hukuk Hakkındaki Sözleri

0

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çeşitli dönemlerde Adalet, Hak, Hukuk konusu ile ilgili söylemiş olduğu sözlerden seçmeler. Atatürk’ün sözleri. ADALET, HAK, HUKUK • «Zamanın değişmesiyle yargıların değişmesi yadsınamaz» kuralı, adalet politikamızın temel taşıdır. • Hukukta duruma göre davranmak ve boş inançlara bağlanmak, ulusu uyanmaktan alıkoyan en ağır bir karabasandır. Türk ulusu üzerinde karabasan (kabus)

Okul Taban Puanları Taban Puanları

Hukuk Bölümü DGS Kontenjanları – Taban Puanları 2019

1

DGS 2019 yılı Hukuk Bölümü’nün kontenjanları, 2018 yılına ait taban puanları listesi. Hukuk DGS en küçük (taban) ve en yüksek (tavan) puanları. Aşağıda yer alan Hukuk bölümüne ait olan ve 2018 yılında yapılan DGS sınavı sonrası oluşan taban puanları büyükten küçüğe doğru sıralanmış hali ile bulabilirsiniz. 2019 Hukuk DGS Taban Puanları PROGRAM ADI Fakülte Bölüm

Bilgi Dünyası

Anadolu Selçuklu Devletinde Hukuk, Din ve İnanış

0

Anadolu Selçuklu Devletinde hukuk sistemi ile birlikte din ve inanış konuları hakkında kısa özet bilgilerin yer aldığı sayfamız. Anadolu Selçuklu Devletinde Hukuk, Din ve İnanış Hukuk Anadolu Selçuklu hukuku, Büyük Selçuklu hukukunda olduğu gibi Şer’î ve Örfî hukuk olmak üzere ikiye ayrılırdı. > Şer’î hukuk sisteminde, evlenme, boşanma, miras, nafaka, vakıf işleri çözümlenirdi. Şer’î mahkemelerin

Bilgi Dünyası hukuk

Hukukta Öncelik Hakkı Nedir?

0

Hukukta Öncelik Hakkı nedir? Hukukta Öncelik Hakkı ile ilgili genel bilgiler, açıklaması. Hukukta Öncelik Hakkı Öncelik hakkı, bazı alacaklıların haklarına ötekilerine göre öncelik tanınmasıdır. İflas hukukunda masa alacaklıları bütün iflas alacaklılarından önde sayıldığından, bunların alacağının öncelikle ödenmesi gerekir. Yasada iflas alacaklıları altı sıraya ayrılmış ve bu sıraya dayalı bir öncelik esası kabul edilmiştir. Hiçbir alacaklı

Bilgi Dünyası Sosyoloji

Sosyoloji Hukuk İlişkisi

0

Sosyolojinin hukuk bilimi ile ilişkisi nasıldır? Sosyoloji hukuk ilişkisi nedir, özellikleri, hakkında bilgi. Sosyoloji Hukuk İlişkisi Sosyoloji – Hukuk Hukuk; toplum yaşamının düzenli olması ve sürdürülebilmesi için gerekli olan, yaptırım gücü yüksek ve devlet güvencesindeki kurallardan oluşur. Bu kuralları normatif açıdan (nasıl olması gerektiği bakımından) inceleyen bilime de hukuk bilimi denir. Dolayısıyla, kural koyucu (normatif)

Bilgi Dünyası Hukuk

İskandinav Hukuku Hakkında Bilgi

0

İskandinav hukuku nedir? İskandinav hukukunun özellikleri, tarihçesi, gelişimi, hakkında bilgi. İskandinav Hukuku İskandinav Hukuku; ortaçağda, bugünkü Norveç, Danimarka ve İsveç’in bulunduğu bölgelerde eski Germen hukukunun ayrı ve bağımsız bir kolu olarak gelişen hukuk sistemi. 9-13. yüzyıllar arasında, İskandinavya halklarının ele geçirdiği ve yerleştiği İzlanda, Grönland ve Faroe adaları, İngiltere’nin bazı kesimleri, İrlanda, Normandiya, Finlandiya ve

Bilgi Dünyası Roma Hukuku

İnterdictum (Roma Hukuku) Nedir?

0

Roma hukukunda interdictum ne demektir? İnterdictum nasıldır, tarihçesi, hakkında bilgi. İnterdictum İnterdictum; çoğul interdicta. Roma hukukunda praetor’un ve eyalet valilerinin, yasayla yaptırıma bağlanmamış olan hukuka aykırı bir davranış konusunda, yetkilerine dayanarak çıkardıkları emir ve yasak. Geçici ya da kesin nitelikte olabilir; birinci durumda sonradan yargıca başvurma yolu açık tutulmuş olur. Genellikle mal üzerindeki haklarla ilgili

Biyografi

Eugen Huber Kimdir?

0

Eugen Huber kimdir ve ne yapmıştır? Eugen Huber hayatı, biyografisi, hukuk alanındaki çalışmaları hakkında bilgi. Eugen Huber Eugen Huber; (13 Temmuz 1849, Stammheim – ö. 23 Nisan 1923, Bern, İsviçre), İsviçreli hukukçu ve 1912 tarihli İsviçre Medeni Kanunu’nun yazarıdır. 1880’de Basel’de İsviçre medeni hukuku, İsviçre federal hukuku ve hukuk tarihi üzerine ders vermeye başladı. 1888’de

Bilgi Dünyası Hukuk

Hukuk Sosyolojisi Nedir?

0

Hukuk sosyolojisi nedir, özellikleri nelerdir? Hukuk sosyolojisinin tarihçesi, gelişimi, hakkında bilgi. Hukuk Sosyolojisi Hukuk Sosyolojisi; sosyolojik olguların hukuk üzerindeki etkilerini inceleyen bilim dalıdır. Bir ülkede geçerli olan hukuk kuralları o ülke halkının toplumsal yapısıyla yakından ilgilidir. Bu nedenle hukuk kurallarının toplumsal temellerinin ve suçları doğuran toplumsal etkenlerin incelenmesi büyük önem taşır. Hukuk sosyolojisi devletin yasama

Bilgi Dünyası

İrtifak Hakkı Nedir?

0

İrtifak hakkı nedir? Hukukta irtifak hakkının kapsamı, Dünyada ve Türkiye’deki irtifak hakkı ile ilgili bilgi. İrtifak Hakkı, eşya hukukunda, bir taşınmaz üzerinde başka bir taşınmaz ya da kişi yararına ayni hak olarak kurulan yükümlülüktür. Söz konusu taşınmazla ilgili bir kullanıma ve yararlanmaya rıza göstermeyi (olumlu irtifak) ya da taşınmazın mülkiyetinden kaynaklanan bazı haklan kullanmaktan kaçınmayı

Bilgi Dünyası

İlk Türk Devletlerinin Gelenek ve Görenekleri

0

İlk Türk Devletlerinin gelenek ve görenekleri nelerdir? Devlet yönetimi, hukuk, ordu, ordunun gelişimi, din ve inanış hakkında bilgi. İlk Türk Devletlerinin Gelenek ve Görenekleri DEVLET YÖNETİMİ İlk Türk devletlerinde devlet (İL – EL) boyların bir araya gelmesiyle oluşmuştur (Boylar Federasyonu). Aile ⇒ Sülale ⇒ Boy ⇒ Budun (millet) = EL – İL (devlet) O Devletlerin

Bilgi Dünyası Hukuk

Hukuk Devleti İlkesi Unsurları

0

Hukuk devleti ilkesi nedir? Hukuk devleti ilkesinin unsurları neledir, Hukuk devletinin gerekleri ve özellikleri hakkında bilgi. HUKUK DEVLETİ İLKESİ Hukuk Devleti, Devletin tüm organlarının eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olduğu, yönetilenlere hukuksal güvencelerin sağlandığı devlettir. Hukuk Devletinin Gerekleri : 1. Temel hak ve hürriyetlerin güvence altına alınması 2 Yasaların anayasaya uygun olması 3. Yasaların genel

Bilgi Dünyası hukuk

Özel Hukukun Dalları

0

Özel hukukun dalları nelerdir? Özel hukukunun dallarının özellikleri, kısa kısa açıklamaları, hakkında bilgi. ÖZEL HUKUKUN DALLARI • Medeni Hukuk: Özel hukukun en geniş ve en kapsamlı dalıdır. Kişiler Hukuku: Kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerini, husumetlerini, kişiliğin ne şekilde nasıl başladığını ve ehliyetlerin nasıl kazanıldığını inceleyen hukuk dalıdır. Aile Hukuku: Aile ilişkilerini inceler. Evlilik, boşanma, nişanlanma, soybağı,

Bilgi Dünyası hukuk

Kamu Hukuku Dalları

0

Kamu hukuku dalları nelerdir? Kamu hukukunun dallarının özellikleri, kısa kısa açıklamaları, hakkında bilgi. KAMU HUKUKU DALLARI • Anayasa Hukuku: Devletin temel organlarını, işleyişini, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini inceleyen ve bunları güvence altına alan, normlar hiyerarşisindeki en üst normdur. Yazılı kaynakların hiçbiri, anayasaya aykırı olamaz. • İdare Hukuku: İdarenin işleyişini, bütünlüğünü, işlemlerini düzenleyen kamu hukuku

Bilgi Dünyası Hukuk

Hukukta Kişi ve Kişilik Kavramları

0

Hukukta kişi ve kişilik nedir? Kişi ve kişilik kavramı ile ilgili terimler, kişi türleri ve açıklamaları, hakkında bilgi. KİŞİ KAVRAMI Kişi, haklara ve borçlara sahip olabilen, yani hak ve borçları bulunabilen (hak ehliyetine sahip bulunan) varlıklardır. Bu nedenle, “kişi” terimi ile “hak ehliyeti” terimi aynı anlama gelir. İnsanların yanında, “İnsan toplulukları” ve “mal toplulukları” da

Bilgi Dünyası hukuk

Hukukun Çeşitli Anlamları

0

Hukuk ile ilgili çeşitli kavramlar, hukukun çeşitli anlamları, pozitif hukuk, mevzu hukuk, tarihi hukuk vb. anlamları ve açıklamaları. HUKUKUN ÇEŞİTLİ ANLAMLARI Yürürlükteki Hukuk (Pozitif Hukuk, Müspet Hukuk): Belli bir ülkede, belli bir dönemde yürürlükte bulunan hukuk kurallarının bütününe denir. Bu deyimin içerisine, yetkili makamlar tarafından çıkarılan anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik gibi yazılı hukuk kuralları girdiği

Bilgi Dünyası hukuk

Hukuk Yaptırım Türleri

0

Hukukta yaptırım nedir? Hukuk yaptırım türleri, çeşitleri ve özellikleri nelerdir? Hukuki yaptırım hakkında bilgi. HUKUKUN YAPTIRIMI A) YAPTIRIM KAVRAMI Yaptırım (müeyyide), herhangi bir kuralın koymuş olduğu emir ve yasaklara uygun surette hareket etmeme, onun yap dediğini yapmama veya yapma dediğini yapma halinde karşılaşacak olan tepkidir. Bu ünitede sadece hukuk kurallarının maddi nitelikteki yaptırımları incelenecektir. B)

Bilgi Dünyası Hukuk

Hukuk Nedir?

0

Hukuk nedir? Hukuk ne anlama gelir? Hukukun kolları ve hukukun temel kavramları ile bilgilerin yer aldığı yazımız. HUKUK, insanların, kanun ve ahlak kaideleriyle, örf ve âdetlerle sınırlanmış fiil ve hareket serbestliğini düzenleyen sistemdir. Varlığını korumak, daha iyi, daha rahat, daha mutlu ömür sürmek isteyen insanlar, başlangıçtan beri, toplu yaşamak sorununu duymuşlardır. Bir arada yaşayan insanlar,

Bilgi Dünyası

Sosyolojinin Diğer Bilimler İle İlişkisi

0

Sosyoloji biliminin tarih, psikoloji, antropoloji, hukuk, ekonomi ve coğrafya bilimleri ile olan ilişkisinin inceleyen ve kısaca açıklayan yazımız. Sosyoloji, toplumu konu alan bir bilimdir.Bu nedenle toplumla (insanla) ilgili tüm bilimlerle ilişkisi bulunmaktadır. Bunlardan bazılarını gözden geçirelim: A. SOSYOLOJİ VE TARİH Tarih, olay ve olguları, oluştukları ve devam ettikleri yere ve zamana göre, belgelere dayanarak, gerçeğe

İnkılap Tarihi

Cumhuriyet Dönemi Hukuk Alanında Yapılan Yenilikler

0

Cumhuriyetin ilanı sonrası hukuk alanında yapılan yenilikler ve değişikliklere genel bir balkış. Medeni Kanunun kabulü ve sonuçları hakkında maddeler halinde bilgiler. DEVLET DÜZENİ VE HUKUK İnsanlar, toplumsal hayatının gereği olarak başka insanlarla ve devletle çeşitli ilişkiler içindedirler. Bu ilişkileri düzenleyen temel kurum hukuktur. Hukuk kurallarını koymak ve bu kuralların işlerliğini sağlamak ise devletin en önemli

Bilgi Dünyası

Osmanlılarda Hukuk Sistemi

0

Osmanlılarda hukuk sistemi nasıldı ve ne şekilde işlerdi? Osmanlı Hukuk sisteminin kurumları nelerdir isimleri ve görevleri nelerdi? Osmanlıların hukuk anlayışının temelini, 1. Geçmişin Türk ve İran İmparatorluklarının hukuku ile 2. İslam gelenekleri oluşturuyordu. Padişah mutlak hükümdardı ve bütün hukuk ve adalet kurallarının, onun bu mutlak iktidarından çıktığı kabul edilirdi. Osmanlı Devleti’nde Müslüman halka şeriat yasaları

Bilgi Dünyası

Devlet Nedir?

0

Devlet ne demektir ne anlama gelir? Devletin özellikleri ile sosyal ve hukuk devleti ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. DEVLET, toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal örgütlü bir ulusal ya da uluslar topluluğunun oluşturduğu, tüzel varlık. İlk insan topluluklarının rastgele bir araya gelmiş bir kalabalık olmaktan çıkıp toplum haline gelmeleri, temel insan kurumlarının ortaya çıkmasıyla

Bilgi Dünyası Hukuk İle İlgili Sözler

Hukukun Üstünlüğü Nedir?

0

Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı nedir? Herkes için hukuk ne anlama gelir? Hukuk devleti anlayışının ilkeleri hakkında bilgi. Hukukun Üstünlüğü, Yargı Bağımsızlığı Hukuk; insanların birbirleriyle, çevreleriyle ve devletle olan ilişkilerini belirleyen yasaların bütünüdür. Hukukun temel ilkesi, insanlar arasında adaleti, eşitliği ve özgürlüğü yasalar yoluyla sağlayabilmektir. Adalet, haklı olana, hakkının verilmesidir. Hukuk devleti, devlet gücünün hukuk kurallarıyla

Bilgi Dünyası

Osmanlı Devletinde Hukuk

0

Osmanlı devletinde kuruluşundan yıkımına kadarki dönemdeki hukuk uygulamaları ile ilgili bilgi. Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinde sorunlar töre ve geleneklere göre çözümleniyordu. Fethedilen yerlerdeki halkın Osmanlı yönetimine uyum sağlamasını kolaylaştırmak amacıyla o bölgede daha önce yürürlükte olan kanunları bir süre daha devam ettiriliyordu. Osmanlı Devleti’nde hukuk; şer’i ve örfi hukuk olmak üzere iki temele dayanıyordu. Osmanlı

Bilgi Dünyası

Toplumsal Kurum Olarak Hukuk

0

Sosyolojide toplumsal kurum olarak hukuk nedir? Hukukun özellikleri ve toplumsal kurumlar içindeki yeri, önemi hakkında bilgi. Toplumsal Kurum Olarak Hukuk Hukuk sözcüğü hak sözcüğünün çoğulu olarak, Türkçe’ye Arapça’dan girmiştir. Hukuk, toplumun düzenini koruyan ve yaptırımlarla kuvvetlendirilen kuralların tümü olarak açıklanabilirse de çağdaş anlamda uluslararası hukuk kavramını kapsam dışı bıraktığından yeterli bir açıklama olmamaktadır. Şu şekilde

Bilgi Dünyası

Hukuk Nedir? Hakkında Bilgi

1

Hukuk ne demektir? Hukuk neyi inceler nasıl çalışır, hukuk dalları nelerdir? Hukuk hakkında bilgi. Hukuk; toplum içinde yer alan kişiler arasındaki ya da kişilerle devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen kuralların bütünüdür. İlkçağlarda hukuk, örf ve geleneklerin çerçevesinde oluştu. Hukuk düzeni barış sağlar, çünkü hukuk insanlar arasındaki uyuşmazlıkları çözüme kavuşturur ve anlaşmazlıkları giderir. Hukuk düzeni, güvenlik, özgürlük